keskiviikko 11. tammikuuta 2023

MA 09.01.2023 Keskusrikospoliisille pidättämispyyntö

 
Pyydän KRP:tä pidättämään Esko Ahon vangitsemista varten. Esko Aho tulee Tapion Tuvalle keskiviikkona 11.01.2023 kuten ilmoituksesta näkyy.


Suomen valintoja on ollut päästä Neuvostoliiton ja Venäjän ikeestä EY:n turvasatamaan. Suomen piti täyttää EY:N liittymisvaatimukset. Presidentti Mauno Koiviston johdolla harjoitettu vakaan markan politiikka, rahamarkkinoiden vapautus ja idän kaupan romahdus aiheuttivat Suomeen erittäin syvän taloudellisen laman. Pankkien vakavaraisuuden piti olla 8 %. Suomen pankit olivat vakaan markan politiikan ja rahamarkkinoiden vapauttamisen takia kuralla. Siksi presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit. Pankeille annettiin oikeuskäsittelyssä suosituimmuusasema. Pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Asia päätettiin ns. Koiviston konklaavissa 06.05.1992. Käytännön toteutus suoritettiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella 22.10.1993. SSP-sopimuksessa sovittiin säästöpankkien markkinoilta poistamien ja toimialarationalisointi eli poistettiin markkinoilta tietyiltä aloilta ylikapasiteetti ja määriteltiin yritysten kaatamisperusteet. Tämä käy ilmi sopimuksen sivuilta 16-17. Suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö pankkien vakavaraisuuden turvaamiseksi. Markkinoilta poistettiin ainakin 48 000 yritystä ja yritysjohtajista tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia. Tällaista laittomuutta ja oikeuden väärinkäyttöä eivät kaikki yrittäjät kestäneet vaan ainakin 11 500 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi ja yli 280 000 ylivelkaantui. Kymmenet tuhannet yrittäjät joutivat elinkautiseen velkavankeuteen ja kidutuksen kohteeksi. Rikosten peittelemiseksi tehtiin Aktiv-Hansa-kauppa Omaisuudenhoitoyhtiöt Arsenal Oyj, Arsenal-SSP Oy ja Arsenal-Silta Oy myivät 31.3.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla yhteensä noin 76 000 saatavaa, pääoma-arvoltaan noin 12 miljardia markkaa, 600 miljoonalla markalla Aktiv Hansa Oy:lle ja C&A Finland Oy:lle. Kysymyksessä oli siis Suomen oloissa erittäin suuri kauppa. Kaupalle antoi hyväksyntänsä omaisuudenhoitoyhtiöiden valtio-omistajan puolesta toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes. Aiemmin hän oli ilmoittanut, että saatavia ei myydä ulkomaalaisille perintäyhtiöille. Näin lienee kuitenkin tosiasiassa tapahtunut. Arsenal-kauppojen alkuperäistä kauppahintaa on pidettävä kohtuuttoman alhaisena. Velalliset olisivat lähes poikkeuksetta olleet valmiit ostamaan itsensä vapaiksi maksamalla viisi prosenttia myydyistä veloistaan vapaaehtoisesti. Tätä tarkoittanut todellinen sovintomenettely olisi ollut myös omaisuudenhoitoyhtiöt omistavan valtion kiistaton etu. Nyt taloudelliset tappiot koituvat suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi, kun taas voitot siirtyvät perintäyhtiöiden ulkomaalaisten omistajien hyödyksi. Kansantaloudenkin tappiot lienevät mittavat. On syytä epäillä, että Aktiv Hansa kaupalla peiteltiin Arsenalin ja pankkien rikolliset toimet.

Suomalaisilta on estetty oikeudensaanti, koska korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia. Laillisuusvalvojien ei anna aihetta päätökset varmistavat viranomaisten rikollisen toiminnan. Kansanedustajat suojelevat rikollisten viranomaisten toimintaa. Tämä on ollut Suomen turvallisuuspoliittinen valinta. Olen taistellut oikeuden puolesta jo 27 vuotta. Suomessa on vieläkin kymmeniä tuhansia yrittäjiä velkahirressä kidutettavana. Kansalaisilta on estetty oikeudensaanti. Tämä on Suomen valinta.


Tarkemmin asioista

valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Pankkilaskun maksajat

https://areena.yle.fi/1-63212860?utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-share&utm_source=facebook-share


Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/


SU 08.01.2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/su-08012023-pohjois-suomen-hallinto.html


Kalajoki 09.01.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti