keskiviikko 18. tammikuuta 2023

KE 18.01.2023 Pyydän, jättäkää eronpyyntönne!

 

                                              Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Te olette olleet oikeusministerinä jo melkein 8 vuotta. Olen pyytänyt Teiltä apua Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Te ette ole vastanneet yhteenkään sähköpostiviestiini 8 vuoden aikana ja kieltäydytte jopa keskustelemasta kanssani Kalajoella. Teillä olisi ollut mahdollisuus keskustella kanssani asioista, mutta Te kieltäydyitte keskustelemasta. Te pelkäsitte totuutta.


Olen kertonut Teille, pääministeri Antti Rinteelle ja sisäministeri Maria Ohisalolle totuuden Suomen oikeusvaltiotilanteesta. Se näkyy teille lähetetyistä sähköpostiviesteistä.


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

jakelu on ollut  myös oikeusministerille

Velallisten tukiryhmä on kääntynyt Euroopan neuvoston puoleen Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta.

KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/


Teillä oikeusministerinä on tiedossa, että Suomessa on tehty valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Lisäksi on päätetty, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille on annettu syytesuoja. Vakaan markan politiikan seurauksena markkinoilta poistettiin säästöpankit ja kymmeniä tuhansia yrityksiä pankkien vakavaraisuuden parantamiseksi. Pankkien vakavaraisuus oli EY:hyn pääsemisen ehto. Suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö. Tuhottiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia. Kaikki kaadettujen yritysten johtajat eivät kestäneet Suomen valtion rikollista toimintaa, vaan ainakin 11500 yrittäjää teki itsemurhan. Loput rikollisesti kaadettujen yrittäjien johtajista vedettiin elinkautiseen velkahirteen kidutettavaksi. Murhat ja valtiopetos eivät vanhene koskaan ja kidutus on ihmisoikeusrikos.

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi.


Totuus selviää näistä youtube-videoista


presidentti Mauno Koivisto

Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=2s


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Pankkilaskun maksajat

https://areena.yle.fi/1-63212860?utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-share&utm_source=facebook-share


Koiviston konklaavi

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koiviston_konklaavi


Jukka Davidsonin nettikirja Isänmaan ryöstäjät

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html


Pääministeri Esko Aho viemässä säästöpankkeja kuolemaan. Tuonelan virralla ovat jo mustat joutsenet eli vakaan markan politiikka, rahamarkkinoiden vapautus ja idänkaupan romahdus.


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6s


Presidentti Tarja Halonen suojeli presidentti Koiviston rikollista toimintaa eli valtiopetosta. Presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin, että pankit pelastetaan.


Aktiv-Hansakauppa

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=151s

Aktiv-Hansa-kauppa tehtiin rikosten peittelemiseksi. "Arsenalin saatavakannan myyntiä on käsitelty esityksestäni hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kahteen kertaan syksyllä 1999 eli 29.11 1999 ja 8.12.1999. Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000. Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas."

Mainitun valiokunnan kokouksessa 29.11. mukana olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja.

Asia on kerrottu myös netissä todisteiden kera, koska ns. viralliset lehdet on vaiennettu.

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/


TO 12.01.2023 Oikeusvaltio Suomi – Euroopan Unionin jäsenvaltio

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/to-12012023-oikeusvaltio-suomi-euroopan.html


Minä Erkki Aho olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta valavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Keskeinen rikollinen asiassa on syyttäjä Sulo Heiskari. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hänelle on annettu syytesuoja. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta. Olen ollut Kalajoen kunnan/kaupungin syrjinnän kohteena 40 vuoden ajan.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään , korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.

Erkki Aho maanpaossa Bulgarian vuorilla Suomen valtion rikollisten toimintaa.

En voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjä Sulo Heiskari on yksi pahimmista tekijöistä mitä maa päällään kantaa. Hän on keskeinen toimija asioissani ja hänelle on annettu syytesuoja, koska hän  on edelleenkin vapaalla jalalla.

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html
Kirja on toimitettu todistusaineistoksi kaikille asianosaisille: poliisille, syyttäjälle, Oulu käräjäoikeuteen ja Rovaniemen hovioikeuteen sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

PR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfv

Linkki aukeaa google-haualla.


Tässä on selostus poliisien ja syyttäjän rikollisesta toiminnasta

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Rovaniemen hovioikeuden toiminta on tietoisen rikollista, kuten seuraavista linkeistä ilmenee.


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html

Olen järkyttynyt lestadiolaisen rikollisuuden määrästä ja hyvä-veliverkostojen toiminnasta Oulun poliisin ja Oulun ja Rovaniemen oikeusistuimien toiminnassa.

Suomessa toimii selkeä virkamafia. Tästä on osoituksena OTK Jaana Kavoniuksen pitämä sivusto https://www.virkamafia.fi/ . OTK Jaana Kavonius ja hänen miehensä oikeustieteen tohtori ovat huolestuneita Suomen viranomaisten toiminnasta ja Suomen oikeusvaltiotilanteesta.


Jukka Davidson on perehtynyt Suomen oikeusvaltiotilanteeseen ja 1990-luvun lamaan erittäin perusteellisesti. https://mekansa.fi/blogi/


Jorma Jaakkola on perehtynyt valtiopetokseen erittäin tarkasti. Tiedot löytyvä tästä

http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi


Katson, että Te oikeusministerinä olette osallisena valtiopetoksen ja yrittäjien murhien ja kidutuksien salailussa. Te olette laiminlyöneet oikeusministerinä virkavelvollisuutenne kun olette antaneet kaiken tämän tapahtua ja olette halunneet salata asiat. Te ette ole toiminut yksin.


Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Siksi oikeuslaitos on alistettu poliittiseen valvontaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin


Olen professori Erkki Aurejärven kanssa samaa mieltä.

Suomen tuomarit.

https://www.youtube.com/watch?v=MVScyJ128vo


SU 15.01.2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/su-15012023-pohjois-suomen-hallinto.html


Sain Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta salatun sähköpostiviesti, josta ilmenee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden perustuslain ja eteenkin perustuslain 106 §:n vastainen toiminta sekä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeussopimuksen vastainen toiminta.


POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS

Päiväys 17.1.2023

Diaarinumero 1437/03.04.04.04.01/2022

Vastaanottaja Erkki Aho

Muutoksenhaunalainen päätös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden esittelijä, 13.10.2022, H 00126/22

Valittaja Erkki Aho Lisäselvityspyyntö

Viite: Valituksenne oikeudenkäyntimaksua koskevassa asiassa Olette valituksessanne vaatinut Teille määrätyn oikeudenkäyntimaksun poistamista ja tuoneet esille taloudellista tilannettanne. Hallinto-oikeus pyytää Teitä toimittamaan kirjallista selvitystä taloudellisista oloistanne (esim. selvitys ansio- tai eläketuloista, viimeisin verotuspäätös tai muu vastaava selvitys). Lisäselvitys pyydetään toimittamaan hallinto-oikeudelle 31.1.2023 mennessä. Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka lisäselvitystä ei ole annettu (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 45 § 2 mom). Lisäselvitys ja mahdolliset liiteasiakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiakirjojen toimittaminen myös muilla yhteystiedoissa mainituilla tavoilla on edelleen mahdollista. Oikeusministeriön suojattu turvaviestipalvelu on osoitteessa https://turvaviesti.om.fi/. Sähköpostitse toimitettaessa viestin aihekentässä on mainittava hallinto-oikeuden diaarinumero. Lisäselvitys ja muut sähköisesti toimitettavat asiakirjat pyydetään toimittamaan kukin erillisenä tiedostonaan. Tiedostot pyydetään yksilöimään nimeämällä ne asiakirjan sisällön mukaisesti.


Päivi Leppälä

Lainkäyttösihteeri Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Osoite: PL 189 (Isokatu 4, 3. krs),

90101 OULU Puhelin: 029 56 42800

Telekopio: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta https://oikeus.fi/hallintooikeudet/pohjois-suomenhallinto-oikeus/fi/


Katson, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimii tietoisesti ja tarkoituksellisesta perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisesti. Siksi tämä on myös rikosilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toiminnasta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus teki perustuslain ja perustuslain 106 §.n sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeussopimuksen vastaisen päätöksen. Valitin tietoisen väärän päätöksen oikeudenkäyntimaksusta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus alkoi itse tutkimaan ja käsittelemään omia virheellisiä päätöksiään. Minä katson, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on esteellinen tutkimaan omia rikoksiaan. Kysymyksessä kiistatta ihmisoikeusrikos ja ennen kaikkea kidutusrikos. Siitä ei voi määrätä oikeudenkäyntimaksua.


Katson, että Teidän oikeusministerinä on jätettävä eronpyyntönne mahdollisimman pian. Asiat on saatava tutkintaan ja koko poliisi- ja oikeusjärjestelmä on uudistettava. Todelliset syylliset on saatava vastuuseen. Kysymyksessähän on Suomen johtavien poliitikkojen ja virkamafian rikollinen toiminta Suomessa ja sen ulkopuolella. Suomi on palautettava oikeusvaltioksi.


Kalajoki 18.01.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


PS. Pyydän oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä, valtakunnansyyttäjää, korkeimman oikeuden presidenttiä ja poliisiylijohtajaa jättämän eronpyyntönsä mahdollisimman pian. Pyydän Rovaniemen hovioikeuden presidenttiä, Oulun käräjäoikeuden laamannia, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomaria sekä Oulun poliisijohtajaa jättämään eronpyyntönsä mahdollisimman pian.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti