maanantai 2. maaliskuuta 2020

TI 03.03.2020 Mikko Torvinen ja Kalajoen Kristillinen kansanopisto


Mikko Torvisen muotokuva

Kalajoen Kristillisen Opiston ensimmäinen rakennus (Aurasen tilanpäärkennus), jossa oli ruokasali ja rehtorin asunto, opiston alkaessa 20.2.1942. Rakennus purettiin v. 1974. Nykyisin paikalla on v. 2013 valmistunut asuntolarakennus. Samalla paikalla sijaitsi Anttilan kestikievari, jossa pidettiin Kalajoen käräjien 5 viimeistä istuntoa v.1837-38.
Kalajoen Kristillisen Opiston ensimmäinen luokka- ja asuntolarakennus, mikä rakennettiin v.1939-40 presidentti Kyösti Kallion lapsuuskodin tallin hirsistä. Nurmeksen ja Sortavalan siirtoväki oli rakentamassa rakennuksen loppuvaiheita ja asui väliaikaisesti vuoden ajan. 20.1.1942 alkaen rakennuksessa majoittuivat opiston oppilaat. Vuosina 1944-45 rakennus toimi sotasairaalana ja petsamolaisten majoitustilana.

Näin aluksi haluan kiittää Kalajoen kaupungin sivistyslautakuntaa ja Kalajoen kaupunkia myötämielisestä suhtautumisesta ja suuresta rahallisesta tuesta Kalajoki-näyttelylle ( 0 euroa).

Kalajoen kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Ritva Mäntymäki, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajana Anita Ohtamaa ja kaupunginjohtajana Jukka Puoskari.

Kiitän myös Oulun läänin taidetoimikuntaa, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahastoa sekä Sipilä-säätiötä merkittävästä avustuksesta (kaikilta 0 euroa). Kiitän myös Oulun poliisia tekemättömästä rahankeräyksen ennakkopäätöksestä.

Kiitän myös Kalajoen kotiseutuyhdistystä suuresta ennennäkemättömästä mielenkiinnosta Kalajoki-näyttelyä kohtaan. ( enpä ole arvon henkilöitä näyttelyssäni liian usein nähnyt).

Mikko Torvinen

Välähdyksiä seurakunnasta, joka sai opiston

Kalajoen kristillisen opiston syntyvaiheet

Kalajoen kristillisen opiston alkutaipaleelta

Kalajoki-näytely

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajokinäyttely Tapion Tuvalla

Kalajoki-näyttelyn synty

Erkki Ahon kulttuurityö

Syyttömänä ja rikollisen ulosoton kohteena olen tottunut elämään vaatimattomattomasti. Viime kuussa kolmen viimeisen viikon aikana minulla oli käytettävissäni omaa rahaa kokonaiset 10 euroa. Suomen valtion toimintahan ei ole kidutusta eikä ihmioikeusrikoksia. Ne ovat vain mainintoja Suomen perustuslaissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja YK:n ihmisoikesjulistuksessa, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. Suomessa tiedotusvälineet vaikenevat tottuneesti asioista. Journalistiset ohjeethan ovat vain journalistisia ohjeita.

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, March 3, 2020 8:26 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi
Cc: raahe.uo@oikeus.fi ; anna-maja.hneriksson@om.fi ; maria.ohisalo@intermin.fi
Subject: haastehakemus

Oulun käräjäoikeus
oulu.ko@oikeus.fi

Haastehakemus

kantaja
Erkki Johannes Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
e.ahoky@kotinet.com
044-3025948

vastaaja

Raahenseudun ulosottovirasto Suomen valtio

Valtakunnanvoudinvirasto Suomen valtio

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Suomen valtio

sisäministeri Maria Ohisalo Suomen valtio
maria.ohisalo@intermin.fi

Vaatimukset

Kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Vaadin ulosottoviranomaisia lopettamaan ulosoton välittömästi sekä palauttamaan minulle kaikki ulosmitatut saataavat korkoineen 30.06.1996 lähtien tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n 11.05.1995 välisissä kauppasopimuksissa tehtiin törkeä petos, kun kauppasopimuksissa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset sekä ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli kaikkiaan 6 miljoonaa markkaa.

Kaupanvahvistajana toimi henkilö, joka myöhemmin toimi syyttäjänä näistä kaupoista tehdyissä oikeudenkäynneissä. Kaupauvahvistajana toiminut syyttäjä Sulo Heiskari on siis esteellinen toimimaan syyttäjänä asioissa syyttäjistä annetun lain mukaan.

Kauppasopimuksen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Kauppavahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Myyjillä ei ollut valtakirjoja myyjä kohdetta. Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maksonen myivät konkurssisäännön vastaisesti kiinteää toisen omaisuutta omanaan. Kauppakirjoja oli kaikkiaan kolme 1. kiinteistöjen ja maa-alueiden kauppakirja, 2. koneiden ja laitteiden kauppakrja 3. vaihto.omaisuuden ja ns. tuoteoikeuksien , sopimuskannan sekä keskeneräisten töiden kauppakrja. Vaihto.omaisuuden kauppoihin liittyi 1.530.000 markan takaus.

Myyjä tiesi, että myytävä kohde oli markkinoilta poistettavien listalla. Ostajien joukkoon oli Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella otettu henkilö, joka jonka oli tehnyt muiden osakkaiden tietämättä Kera Oy:n kanssa sopimuksen, josta hän ei kertonut muille osakkaille. Jos osakkaiden tiedossa olisi ollut tämä sopimus, niin koko yritystä ei olisi perustettu eikä kauppoja olisi tehty.

Salaisessa SSP-sopimuksessa oli määritelty toimiala rationalisointi ja yritysten kaatamisperusteet. SSP-sopimus ja PR-talojen konkurssivyyhti liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat ns. Koiviston konklaavi, SSP-sopimus ja Aktiv Hansa-kauppa.

Euronio Oy:n nimi muutettiin myöhemmin PR-Teollisuus Oy:ksi. Myyjä purki tekemänsä kaupat. Kiinteistöjen kaupat purettiin lain vastaisesti 19.03.1996. Tuoteoikeuksien ja vaihto-omaisuuden kaupat purettiin 18.04.1996. Kun kauppasopimus purettiin niin liitännäisetkään eivät voineet jäädä voimaan. Näin takaukset poistuivat.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin, koska kaupat oli purettu eikä loppuselvitystä ollut tehty. PR-Teollisuus Oy oli jo maksanut takauksen kohteena olevat 1.530 000 markkaa. Konkurssi siis haettiin väärillä tiedoilla. Konkurssi oli mahdollinen, koska haastehakemus asiassa oli lähetety varatuomari Paavo M. Petäjälle, joka antoi konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle PR-Teollisuus Oy:n hallituksen ja osakkaiden tietämättä. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa. Paavo M. Petäjä ei ole asianajaja , koska hän on aikaisemmin saanut petostuomion.

Koska konkurssi oli laiton, niin silloinen asianjaja Asko Keränen pyysi valtakirjat valituksen tekemiseksi asiassa Vaasan Hovioikeuteen. Keränen sai valtakirjat asian hoitamiseksi, mutta hän jätti valituksen tekemättä. Entinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa tekemänsä asian. Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia joiden johdosta hän sai ehdottoman vankeustuomion.
Takaukset tulivat uudelleen voimaan, kun konkurssituomio sai lain voiman eikä me osakkaat voida saada oikeutta muulla tavalla kuin hakemalla tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus ei ole purkanut vääriä tuomioita , koska minulla, Erkki Aholla, ei ole oikeudenkäymiskaaren edellyttämää pätevyyttä tuomionpurkujen hakemiseen. Lisäksi Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt avustamasta asiassa ja Kalajoelta oleva asianajaja teki minulta salaa sellaisen tuomionpurkuhakemuksen jolla ei ollut edellytyksiä tuomionpurkuihin. Koska en saanut Suomesta asianajaja niin hankin ruotsalaisen asianajajan Haaparannasta. Hänellä oli oikeudet ajaa asioita Suomessa. Ylivieskan oikeusaputoimisto kieltäytyi avustamasta ruotsalaista asianajajaa.

Poliisi on koko ajan kieltäytynyt tutkimasta asioita. Näin syyttäjä Sulo Heiskari ja Hannu Maskonen sekä muut asianajajat saattoivat jatkaa toimintaansa perusteena väärä konkurssipäätös, mikä oli saanut lainvoiman koska silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä.
Tämän johdosta olen joutunut kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota, kun olen pyrkinyt saamaan oikeutta asioissa. Suuri syy on siinä, että poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja suojellut rikollisia. Ulosottoviranomaiset sekä asianomaiset vastuuministerit ovat olleet tietoisia asioista, mutta eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Kaikki ulosottotuomioni perustuvat näihin Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti. Tarkoitus on että käräjäoikeuden päätöksen perusteella voidaan hakea Suomen valtiolta vahingonkorvauksia ja korkeimmalta oikeudelta tuomionpurkuja.

Kalajoella 03.03.2020
Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
95100 Kalajoki
e.ahoky@kotinet.com

044-3025948

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti