perjantai 6. maaliskuuta 2020

LA 07.03.2020 Ylitarkastaja Katri Toivola poliisihallitus – tiedoksi poliisi Antero Aulakoski Oulun poliisi
Kiitän vastauksestanne. Minä tiedän ja tunnen rahankeräyslain. Minä tiedän, että minulla ja yritykselläni ei ole mandollisuutta saada rahankeräyslupaa jos lakia noudatetaan pilkun tarkasti. Siksi olen pyytänyt ennakkopäätöstä asiassa. Kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Minä en kuitenkaan huomannut poliisiviarnaomaisten päätöksestä mihin lakipykälään he perustavat päätöksensä siitä ettei ole mahdollisuutta antaa ennakkopäätöstä asiassa.

Minun tilanteenihan on se, että olen joutunut Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi. Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt yritykseni 
( yhtä lukuunottamatta) ja omaisuuteni sekä avioliittoni on rikottu Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Kysymyksessä on kiistaton kidutusrikos, mikä perustuu valtiopetokseen ja siitä johtuviin asioihin.

Minulla oli aikanaan menestyvä yritys Leiribaari Ky. Jouduin lopettamaan sen toiminnan Kalajoen kunnan toiminnan johdosta. Leiribaari Ky oli vuokralla Kalajoen kunnan toimitiloissa ja kun Kalajoen kunnan omistamalla Kalajoen Heikkasärkät Oy:llä meni huonosti, niin Kalajoen kunta ei enää vuokrannut minulle ko. kiinteistöä. Sen toiminta siirrettiin Kalajoen kunnan omistamalle Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle. Kalajoen kunnanjohtaja toimi Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Esteellisyys asiasssa lain mukaan on kiistaton, mutta se ei Kalajoen kaupungin virkamiehiä ole koskaan rasittanut. Jouduin lopettamaan yritykseni perinteisen toiminnan.

Muutin yritykseni Leiribaari Ky:n toiminnan konsulttiyhtiöksi ja nimen Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky:ksi. Koska olin joutunut Suomen valtion rikollisen toiminan kohteeksi ollessani PR-Teollisuus Oy:n osakas ja tomitusjohtaja, niin en voinut jatkaa konsulttiyhtiöni toimintaa normaalisti. PR-Teollisuus Oy:n rikollisen konkurssin jälkeen ryhdyin tekemään terapiatyönä blogikirjoituksia ja tutkimaan Suomen historiaa sekä paikallishistoriaa. Siitä sain idean Kalajoki-näyttelyyn, koska taideteosten avulla historian kertominen oli mielestäni uusi ja mielenkiintoinen idea.

Työttömyyskorvauksillani rahoitin Kalajoen historiaa esittelevien taulujen ja pienoismallien hankinnan. Kalajoki-näyttelyn maalaukset ja pienoismallit ovat Suomen parhaiden taitelijoiden tekemiä. Pian näyttelyn maalausten ja pienoismallien arvo nousi sellaiseksi että ulosottovelallisena siirsin ne yritykseni nimiin. Ilmoitin asiasta ulosottoviranomaisille. Toiveenani oli se, että ulosottoviranomaiset noudattaisivat lakia ja tekisivät minusta rikosilmoituksen, koska olin syyllistynyt oman käsitykseni mukaan velallisen epärehellisyyteen. Samalla saisin PR-talojen konkurssivyyhden ja omat asiani rikostutkintaan. Verottajankin mukaan näyttelyn maalausten ja pienoismallien verotusarvo oli 33 400 euroa.
Koska ulosttoviranomaiset eivät noudattaneet lakia, niin jouduin itse tekemään itsestäni rikosilmoituksen. Tavoitteenani oli saada PR-talojen rikosvyyhti rikostutkintaan, koska oletin, että poliisi noudattaisi esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Samassa rikostutkintapyynnössä oli erään kalajokisen yrityksen ulkomaisten työntekijöiden törkeä hyväksikäyttö, työsuojelurikos ja laittomat irtisanomiset ilmoitettu tutkittavaksi kohteeksi. Poliisi teki asiassa tutkimattapäätöksen. Koska olen henkilöstöasioiden ja työsuojeluasioiden kokenut ammattimies ja huomasin poliisien ammattitaidottomuuden tutkittavissa asioissa, niin haastoin poliisin oikeuteen näistä minun käsitykseni mukaan kiistattomista virkarikoksista. Käräjäokeus ei ottanut asioita käsiteltäväkseen. Minun oikeustajuni mukaan käräjätuomarin toiminta oli kiistaton. virkarikos, jonka korkein suojelija oli valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, joka nyt käyttää aikansa mielestäni varsin kyseenalaisiin asioihin kuten esim. kansanedustaja Päivi Räsäsen vainoamiseen.

Olen järjestänyt Kalajoki-näyttelyitä useassa eri paikassa ja maksanut itse näyttelykuluni. Pisimpään Kalajoki-näyttely oli Etappi-Kirppiksellä. Kalajoen kaupunki kieltäytyi avustamasta minua näyttelykuluissa. Suomen valtion vainoaminen jatkui minua kohtaan, niin jouduin lopettamaan Kalajoki-näyttelyn pitämisen Etappi-Kirppiksellä. Yritykseni ei ole arvonlisäverovelvollinen. Siitä huolimatta verottaja laittoi minulla n. 8000 euron veromätkyt arovnlisäveroista. Perusteena oli se, että kun verrataan Kalajoki-näyttelyä muihin vastaaviin näyttelyihin niin arvonverollista tuloa olisi pitänyt kertyä niin paljon, että siitä voidaan periä 8000 eurosta arvonlisävero. Minä valitin asiasta laillisuusvalvojalle, mutta laillisuusvalvoja teki asiassa normaalin ”ei anna aihetta”-päätöksen. Verottaja vei asian niin pitkälle että asia oli jo ulosotossa. Tällainen menettely luonnollisesti vaikuttaa yritykseni luottokelpoisuuteen, mutta sehän ei viranomaisia hetkauta,mutta minulle ja yritykselleni siitä oli suurta haittaa.
Kalajoki-näyttely

Kalajoen kaupungin suhtautuminen Kalajoki-näyttelyyn oli Kalajoen kaupungin sivistuslautakunnan käsittelyssä, jossa päätettiin, ettei Kalajoki-näyttelyä avusteta. Kalajoen kaupungin sivistystoimejohtaja ilmoitti minulle ettei Kalajoen kaupunki osallistu Kalajoki-näyttelyn kustannuksiin, koska Kalajoen kaupunki ei ole tilannut Kalajoki-näyttelyä. Aikanaan sivistystoimen johtajan valinnasta valitettiin Oulun hallinto-oikeuteen. Oulun hallinto-oikeus teki normaalin viramomaisia suojelevan päätöksen. En tiedä valittiinko sivistystoimenjohtaja jo ennen kuin paikka pantiin julkiseen hakuun. Valittajat olivat kutenkin sitä mieltä, että paremmin koulutettuja syrjittiin. Katson, että Kalajoen kaupungin negatiivinen suhtautuminen johtuu siitä, että olen toiminut Kalajoen kaupunginvaltuutettuna 28 vuotta ja olen pitänyt veronmaksajien etua tärkeänä. Sain Kalajoen kaupungilta kultaisen ansiomerkin toiminnastani.
Kultainen ansiomerkki

Koska olen joutunut Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi, mikä on jatkunut jo 25 vuotta sekä Kalajoen kaupungin syrjinnän kohteeksi,mikä on jatkunut jo lähes 40 vuotta, niin halusin katsoa, että voiko tässä tilanteessa lakia tulkita niin , että saisin poikkeusluvan Kalajoki-näyttelyn rahoittamiseen. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäynti 25 vuoteen. Olen luottokelvoton ja ulosotto vie eläkkeestäni suuren osan. Suomen valtion rikollinen toiminta minua kohtaan ylitttää kohtuuttomuuden rajat ja täyttää kiistatta kidutuksen ja ihmisokeusrikosten tunnusmerkistön.

Tämän hetken tilanne on se, että minusta on tehty minun oikeustajuni mukaan perätön ilmianto ja asiassa on tehty rikostukinta esitutkintalain, poliisilain, rikoslain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Olen tehnyt asiasta rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjälle ja kantelun oikeuskanslerille.

Olen itse haastanut ulosottoviaranomaiset ja vastuuministerit oikeuteen, koska katson, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla. Katson, että viranomaisten on noudatettava lakia mukaanluettuna vastuu ministerit ja  korkein oikeus, joka ei ole purkanut eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä oikeudenkäymiskaareen vedoten. Perusutslain 106 §:n mukaan jos perustuslaki ja tavallinen laki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija. Korkeimman oikeuden olisi siis pitänyt purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset.

Näistä syistä olen pyytänyt poikeuslupaa poliisilta ja siihen ennakkopäätöstä rahankeräyksen suorittamiseksi Kalajoki-näyttelyn kehittämiseen. Voisitteko vielä perustella mihin lakiin päätöksenne perustuu siitä ettei poliisi voi antaa asiassa ennakkopäätöstä. Luonnollisesti päätöksessä täytyy ottaa kantaa esittämiini asioihin.
Lisäksi muistutan Teitä siitä, mitä poliisilaki ja rikoslaki sanovat siitä miten poliisin tulee menetellä saadessaan tietoon rikollisen menettelyn.

Kalajoki 07.03.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

From: POL_VP_Poliisihallitus_Arpajaishallinto
Sent: Thursday, March 5, 2020 1:13 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Vastaus tiedusteluunne


Hei,
kiitos yhteydenotostanne Poliisihallituksen arpajaishallintoon. Olette lähettäneet jo paikalliseen poliisilaitokseen kysymyksiänne, ja paikallinen poliisi on vastannut niihin. Poliisilaitoksen lisäksi olette lähettäneet viestinne arpajaishallintoon tiedoksi.
Viestinne mukaan pyydätte ennakkopäätöstä siihen, voitteko järjestää rahankeräyksen Kalajoki -näyttelynne kehittämisen hyväksi. Poliisilaitokselta on teille jo kerrottu tietoja 1.3.2020 alkaen voimassa olevan rahankeräyslain (863/2019) mukaisista luvan saamisen edellytyksistä ja pienkeräyksen järjestämisen edellytyksistä.
Pyydän huomioimaan, että rahankeräysluvan myöntämisen osalta ei ole mahdollisuutta saada ennakkopäätöstä. Rahankeräysluvan saamisen edellytysten selvittäminen voidaan tehdä vasta varsinaisen rahankeräyslupahakemuksen ja hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Päätös asiassa voidaan tehdä vasta hakemuksen perusteella. Rahankeräysluvan hakemista harkitseva voi tutustua ennakolta luvan saamisen edellytyksiin ja tätä kautta selvittää, miten edellytykset koskevat omaa toimintaa ja tuleeko niiden osalta huomioida jotain erityistä.
Poliisilaitos onkin teille jo avannut sitä milloin rahankeräyslupa tai pienkeräysilmoitus tarvitaan. Rahankeräysluvan osalta seuraava vielä kertauksena.
Rahankeräyslain 4 §:n mukaan rahankeräys saadaan järjestää vain, jos Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan. Pienkeräyksen järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus poliisilaitokselle.
Rahankeräyslupa tai pienkeräysilmoitus vaaditaan niissä tilanteissa, joissa järjestetään rahankeräys. Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Esimerkiksi jos kaikille avoimilla internetsivuilla on seuraavan kaltainen ilmoitus; ”pyydämme osallistumaan toimintamme tukemiseen rahalahjoituksin. Lahjoituksen voi tehdä seuraavalle tilille; FIxx xxxxx xxxx xxxx xx. Kiitämme lahjoituksesta.”, kyse olisi rahankeräyksen järjestämisestä.
Rahankeräyslain 5 §:n mukaan rahankeräyslupa voidaan myöntää, eli rahankeräyksen saa järjestää seuraavat tahot:
1) Suomessa rekisteröity yhdistys, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus;
2) Suomessa rekisteröity säätiö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus;
3) puoluerekisteriin merkitty puolue, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus;
4) Suomessa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus;
5) Suomessa toimiva rekisteröimätön yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus, jos rekisteröimättömyys johtuu siitä, että yhteisön asemasta on säädetty Suomen lainsäädännössä;
6) yliopistolain (558/2009) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu yliopisto;
7) ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitettu ammattikorkeakoulu;
8) Kansallisgalleria;
9) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahasto diakoniarahaston lukuun, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä tai seurakunta, joka ei kuulu seurakuntayhtymään, ja Suomen ortodoksisen kirkon seurakunta.
Kerrotte, että teillä on oma yritys, joka on kertomanne mukaan rekisteröity kommandiittiyhtiöksi. Liiketoimintaa harjoittavalle yritystoimijalle ei voida myöntää rahankeräyslupaa. Rahankeräyksen järjestäminen on lainsäätäjän tahdosta rajattu yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintakeinoksi.
Rahankeräyksen voi rahankeräysluvan nojalla järjestää rahankeräyslain 6 §:n mukaan varojen hankkimiseksi yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan. Rahankeräystä ei saa järjestää selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi. Rahankeräyslain 2 §:n mukaan yleishyödyllisellä toiminnalla tarkoitetaan toimintaa yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten taikka muuta yleistä kansalaistoimintaa.
Lisätietoja rahankeräysasioista löydätte arpajaishallinnon kotisivuilta www.arpajaishallinto.fi.
Ystävällisin terveisin
Katri Toivola
Ylitarkastaja
Poliisihallitus arpajaishallinto
Konepajankatu 2
PL 50 11101 Riihimäki
katri.toivola@poliisi.fi
puh. 0295 481 835
www.arpajaishallinto.fi
www.poliisi.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti