perjantai 13. maaliskuuta 2020

LA 14.03.2020 KIIREELLINEN ASIA
Ylivieskan oikeusaputoimisto
ylivieska.oikapu@oikeus.fi . tiedoksi Oulun käräjäoikeudelle käräjätuomari Hämäläiselle, että olen valtuuttanut Ylivieskan oikeusaputoimiston hoitamanaan tämän käräjäasian. Minulla on lain mukaan oikeus saada oikeusapua ja Ylivieskan oikeusaputoimistolla on nyt vastuu asiasta.

Olen Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho
puhelinnumeroni on 044-3025948

Tiedot ylläolevasta informaatiosta on muuttuneet siltä osin, että Raahen käräjäoikeus on erottanut minut vaimostani."Häädön" jälkeen osoitteeni on Merenojantie 9 B 16 85100 Kalajoki.
Raskaan ja pitkän oikeustaistelun ( 25 vuotta) rasittamana ja vakavasti sairaana ( hallitsematon korkea verenpaine ja syopäsairaus) en voi matkustaa enkä heikon taloudellisen tilanteeni johdosta pysty matkustamaan. Kaiken lisäksi autoni on myyty. Lisäksi vaikea koronavirustilanne Suomessa on riskitekijä vakavasti sairaalle henkilölle.
Pyydän oikeusavustajaa käymään tarvittaessa kotonani johtuen heikosta terveystilanteestani.
Valtuutan Ylivieskan oikeusaputoimiston hoitamaan tämän käräjäasian.

Olen haastanut ulosottoviranomaiset ja Suomen valtion oikeuteen, koska he perivät minulta tietoisesti sellaisia saatavia mitkä on aikaansaatu rikosten avulla ja siksi ne ovat perintäkelvotonta.
En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen.
Minä olen kärsinyt syyttömänä 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen joutunut ihmisoikeusrikosten kohteeksi.
Olen menettänyt yritykseni, omaisuuteni sekä avioliittoni on lopetettu Suomen valtion toimesta.
Olen kärsinyt valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta..
Minä olen vaatinut Oulun käräjäoikeutta keskeyttämään ulosottoni oikeudenkäynnin ajaksi ja vaatinut Oulun käräjäoikeutta käsittelemään asiani, koska poliisi kieltäytyy tutkimasta asiaa ja laillisuusvalonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaakaan.
Korkein oikeus on kieltäytynyt purkamasta vääriä tuomioitani, koska minulla ei ole oikeudenkäymiskaaren tarkoittamaa pätevyyttä tuomionopurkujen hakemiseksi. Katson, että olen joutunut ihmisoikeusrikosten ja kidutuksen kohteeksi, koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen ja ulosottoviranomaiset ovat tietoisena tästä asiasta perineet minulta koko ajan eläkkestäni varoja, vaikka ovat tienneet asian todellisen tilan.

Ole tehnyt Oulun käräjäoikeudelle seuraavan haastehakemuksen, en ulosottovalitusta:

Haastehakemus

kantaja
Erkki Johannes Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
e.ahoky@kotinet.com
044-3025948

vastaaja

Raahenseudun ulosottovirasto Suomen valtio

Valtakunnanvoudinvirasto Suomen valtio

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Suomen valtio

sisäministeri Maria Ohisalo Suomen valtio

Vaatimukset

Kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Vaadin ulosottoviranomaisia lopettamaan ulosoton välittömästi sekä palauttamaan minulle kaikki ulosmitatut saataavat korkoineen 30.06.1996 lähtien tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n 11.05.1995 välisissä kauppasopimuksissa tehtiin törkeä petos, kun kauppasopimuksissa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset sekä ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli kaikkiaan 63 miljoonaa markkaa.

Kaupanvahvistajana toimi henkilö, joka myöhemmin toimi syyttäjänä näistä kaupoista tehdyissä oikeudenkäynneissä. Kaupauvahvistajana toiminut syyttäjä Sulo Heiskari on siis esteellinen toimimaan syyttäjänä asioissa syyttäjistä annetun lain mukaan.

Kauppasopimuksen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Kauppavahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Myyjillä ei ollut valtakirjoja myyjä kohdetta. Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maksonen myivät konkurssisäännön vastaisesti kiinteää toisen omaisuutta omanaan. Kauppakirjoja oli kaikkiaan kolme 1. kiinteistöjen ja maa-alueiden kauppakirja, 2. koneiden ja laitteiden kauppakrja 3. vaihto.omaisuuden ja ns. tuoteoikeuksien , sopimuskannan sekä keskeneräisten töiden kauppakrja. Vaihto.omaisuuden kauppoihin liittyi 1.530.000 markan takaus.

Myyjä tiesi, että myytävä kohde oli markkinoilta poistettavien listalla. Ostajien joukkoon oli Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella otettu henkilö, joka jonka oli tehnyt muiden osakkaiden tietämättä Kera Oy:n kanssa sopimuksen, josta hän ei kertonut muille osakkaille. Jos osakkaiden tiedossa olisi ollut tämä sopimus, niin koko yritystä ei olisi perustettu eikä kauppoja olisi tehty.

Salaisessa SSP-sopimuksessa oli määritelty toimiala rationalisointi ja yritysten kaatamisperusteet. SSP-sopimus ja PR-talojen konkurssivyyhti liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat ns. Koiviston konklaavi, SSP-sopimus ja Aktiv Hansa-kauppa.

Euronio Oy:n nimi muutettiin myöhemmin PR-Teollisuus Oy:ksi. Myyjä purki tekemänsä kaupat. Kiinteistöjen kaupat purettiin lain vastaisesti 19.03.1996. Tuoteoikeuksien ja vaihto-omaisuuden kaupat purettiin 18.04.1996. Kun kauppasopimus purettiin niin liitännäisetkään eivät voineet jäädä voimaan. Näin takaukset poistuivat.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin, koska kaupat oli purettu eikä loppuselvitystä ollut tehty. PR-Teollisuus Oy oli jo maksanut takauksen kohteena olevat 1.530 000 markkaa. Konkurssi siis haettiin väärillä tiedoilla. Konkurssi oli mahdollinen, koska haastehakemus asiassa oli lähetety varatuomari Paavo M. Petäjälle, joka antoi konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle PR-Teollisuus Oy:n hallituksen ja osakkaiden tietämättä. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa. Paavo M. Petäjä ei ole asianajaja , koska hän on aikaisemmin saanut petostuomion.

Koska konkurssi oli laiton, niin silloinen asianjaja Asko Keränen pyysi valtakirjat valituksen tekemiseksi asiassa Vaasan Hovioikeuteen. Keränen sai valtakirjat asian hoitamiseksi, mutta hän jätti valituksen tekemättä. Entinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa tekemänsä asian. Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia joiden johdosta hän sai ehdottoman vankeustuomion.
Takaukset tulivat uudelleen voimaan, kun konkurssituomio sai lain voiman eikä me osakkaat voida saada oikeutta muulla tavalla kuin hakemalla tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus ei ole purkanut vääriä tuomioita , koska minulla, Erkki Aholla, ei ole oikeudenkäymiskaaren edellyttämää pätevyyttä tuomionpurkujen hakemiseen. Lisäksi Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt avustamasta asiassa ja Kalajoelta oleva asianajaja teki minulta salaa sellaisen tuomionpurkuhakemuksen jolla ei ollut edellytyksiä tuomionpurkuihin. Koska en saanut Suomesta asianajaja niin hankin ruotsalaisen asianajajan Haaparannasta. Hänellä oli oikeudet ajaa asioita Suomessa. Ylivieskan oikeusaputoimisto kieltäytyi avustamasta ruotsalaista asianajajaa.

Poliisi on koko ajan kieltäytynyt tutkimasta asioita. Näin syyttäjä Sulo Heiskari ja Hannu Maskonen sekä muut asianajajat saattoivat jatkaa toimintaansa perusteena väärä konkurssipäätös, mikä oli saanut lainvoiman koska silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä.
Tämän johdosta olen joutunut kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota, kun olen pyrkinyt saamaan oikeutta asioissa. Suuri syy on siinä, että poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja suojellut rikollisia. Ulosottoviranomaiset sekä asianomaiset vastuuministerit ovat olleet tietoisia asioista, mutta eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Kaikki ulosottotuomioni perustuvat näihin Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti. Tarkoitus on että käräjäoikeuden päätöksen perusteella voidaan hakea Suomen valtiolta vahingonkorvauksia ja korkeimmalta oikeudelta tuomionpurkuja.

Kalajoella 03.03.2020
Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
95100 Kalajoki
044-3025948

Olen lähettänyt Oulun käräjäoikeuteen tarvittavan todistusaineiston asiassa.

Ensin kuitenkin kopion tähän Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin lähettämän sähköpostin koskien asiaani ja jossa hän pyytää käyttämään oikeusavustajaa asiassa ja tarkentamaan asioita. Pyydän Ylivieskan oikeusaputoimistoa hoitamaan ko. asian, koska en terveydellistä ja taloudellisista syistä pysty hoitamaan asiaa.

OULUN KÄRÄJÄOIKEUS HAASTEHAKEMUKSEN

 1. osasto / KäT Hämäläinen TÄYDENNYSKEHOTUS
Rata-aukio 2, PL 141
90101 OULU 13.3.2020

U 20/4572

Aho, Erkki Johannes
Merenojantie 9 B 16
85100 KALAJOKI

Valittaja Aho, Erkki Johannes
Merenojantie 9 B 16
85100 KALAJOKI
e.ahoky@kotinet.com
Puh. 044 302 5948

Asia Ulosottovalitus

Vireille 3.3.2020
Haastehakemuksen täydennyskehotus
Olette 03.03.2020 toimittaneet Oulun käräjäoikeudelle sähköpostin
otsikolla haastehakemus. Käräjäoikeus on kirjannut asianne vireille
ulosottovalituksena, koska olette muun ohella vaatineet
ulosottoviranomaisia lopettamaan ulosoton välittömästi.
Kihlakunnanvouti on antanut asiasta lausumansa, joka on Teille
toimitettu.
Olette lausuman johdosta toimittaneet käräjäoikeudelle muun ohella
sähköpostiviestin 12.3.2020 jossa toteatte, että "kyseessä ei ole
summaarinen riita-asia, vaan aito rikosasia."
Lisäksi olette kirjoittaneet muun ohella, että "Tavoitteenani on saada
sellainen tuomio, jolla korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja
yritystoimintaani koskevat päätökset ja Suomen valtio korvata kaikki
aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset
korkoineen."
Jotta asianne kirjataan oikein vireille, pyydän ilmoittamaan, onko
kirjoituksenne tarkoitettu:
- ulosottovalitukseksi, toisin sanoen, onko tarkoituksenne hakea
muutosta johonkin ulosottoviranomaisen täytäntöönpanotoimeen tai
ulosottomiehen päätökseen,
2
- riita-asian kanteeksi, eli vaaditteko jonkun suorittamaan Teille jotakin
jollakin perusteella tai vaaditteko vahvistettavaksi jonkun oikeussuhteen
olemassaolon, vai
- rikosasiaksi, eli vaaditteko jollekin rangaistusta jostakin hänen
menettelystä tai tekemättä jättämisestä ja mahdollisesta
vahingonkorvausta rikoksen johdosta?
Vai onko kyseessä vielä joku muu asia ja jos on, niin mikä?
Asian hoitaminen oikeudenkäynnissä koetaan usein haasteelliseksi
tehtäväksi. Tästä syystä kehotan harkitsemaan lainoppineen
oikeudenkäyntiavustajan käyttämistä asianne ajamisessa.
Käräjäoikeus kehottaa Teitä korjaamaan hakemuksen toimittamalla
täydennyksen käräjäoikeuden kansliaan viimeistään 27.3.2020.
Käräjäoikeus voi pyynnöstänne erityisestä syystä pidentää tätä
määräaikaa.
Voitte omalla vastuullanne toimittaa täydennysasiakirjat myös postitse,
telekopiona, muuna sähköisenä viestinä tai lähetin välityksellä.
Palauttakaa myös tämä täydennyskehotus tai ilmoittakaa asian
tunnistetiedot, jos käytätte sähköistä viestiä

SEURAUS KEHOTUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ
Jos ette määräajassa noudata täydennyskehotusta, käräjäoikeus jättää
hakemuksen tutkimatta tai hylkää sen.

Käräjätuomari Markku Hämäläinen

Maallikko Erkki Ahon selvennys asiaan:
"kyseessä ei ole summaarinen riita-asia, vaan aito rikosasia.""Tavoitteenani on saada
sellainen tuomio, jolla korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja
yritystoimintaani koskevat päätökset ja Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan kaikki aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset
korkoineen."
Haluan että Oulun käräjäoikeus tekee asiassa todistusaineiston perusteella ratkaisun, että kaikki ulosottoni 30.6.1996 tähän päivään saakka on saatu aikaan Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta ja että ulosottoviranomaiset velvoitetaan palauttamaan kaikki minulta perimänsä rahat takaisin 7 %:n koroolla korkoa korolla menetelmällä ajalta 30.6.1996 tähän päivään saakka. Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan minulle aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.
Tämä oikeuden päätös tulee olemaan pohja Erkki Ahon ja Suomen valtion vahingonkorvausneuvotteluille, jotka siis käydään erikseen oikeuden päätöksen perusteella ja oikeuden päätöksen jälkeen.
Haluan, että tämän päätöksen perusteella korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset. Ilman käräjäoikeuden päätöstä korkeimmasta oikeudesta on erittäin vaikea saada tuomioiden purkua.
Pyydän Ylivieskan oikeusaputoimistoa hoitamaan tämän käräjäasian.

Asiaani voi perehtyä näiden videoiden avulla, jotka olen toimittanut Oulun käräjäoikeuteen:

Videoni todistavat tapahtumat ja tosiasiat

Erkki Ahon videot ( 8 videoa)
Hätähuuto Suomesta

Rikolliset konkurssit

Oikeudenkäynti tietämättämme

Saattohoitajat

Toimialarationalisointi

SSP-sopimus

Hätähuuto Suomesta

Ahojahti

Keskeiset asiat ovat nämä asiat, joissa tekijät ovat tunnustaneet tekonsa ja joiden perusteella ulosotto on keskeytetävä oikeudenkäynnin ajaksi. Lisäksi nämä tunnustukset ovat osoittavat sen, että ulosotto on virheellinen ja johtuu näiden miesten toiminnasta. Lisäksi törkeä petos kaupanteossa ja prosessipetos konkurssiasiassa ovat keskeisiä asioita. Kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla ja siksi konkurssi oli laiton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa.

Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä


Varatuomari Paavo Petäjä tunnnustaa tekonsa

Syyttäjä esteellisyys asioissa on kiistaton syyttäjistä annetun lain perusteella. Poliisit ovat lainimlyönyt virkavelvollisuutensa jättämällä kaikki rikokset tutkimatta. Toinen konkursspesänhoitaja Hannu Maskonen ei kestänyt paineita vaan teki itse oman lopullisen ratkaisunsa. Myyjinä kaupoissa olivat Arsenal Oy ja Kera Oy. Arsenal Oy on ns. valtion roskapankki. Valtiopetoksessa pankit päätettiin pelastaa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Asiani täyttää molemmat kriteerit.
Olen toiimittanut Oulun käräjäoikeuteen valtiopetoksen todistusaineiston ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Valtiopetoksella on kiinteä yhteys PR-talojen konkurssivyyhteen.

Olen tehnyt asioista juridisen argumentoinnin ja se on tässä
Koska todistusaineisto tuhottiin poistamalla sivut toisesta blogistani niin laitoin ne toiseen blogiini esille

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tämä aineisto on Oulun käräjäoikeuden käytossä asian käsittelyssä
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Tämä aineisto sisältää myös neljä kirjaa ja kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Nämä neljä kirjaa ovat A-P. Pietilän Pankkikrisin Peitellyt paperit Seppo Konttisen Salainen pankkituki ja Laman ja Rahan pelurit sekä Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Olen halunnut todistaa, että PR-talojen konkurssivyyhti on jatkoa valtiopetokselle, mikä ei vanhene koskaan.

Seuraavat asiakirjat paljastavat valtiopetoksen
 1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
 2. salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992
 3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000


Olen toimittanut Oulun käräjäoikeuteen tuomionpurkuhakemukseni ja korkeimman oikeuden vastauksen, jossa todetaan, että en voi tehdä purkuhakemusta koske en täytä oikeudenkäymiskaaren vaatimuksia..
Korkeimalle oikeudelle tehdystä purkuhakemuksesta selviää seuraavat asiat ja todistusaineistot

Kysymys on tästä päätöksestä Diaarinumero H2017/230 antopäivä 21.03.2018 nro 1817. Tämä tuomionpurkuhakemus sisältää kaikki tuomioiden purkamiseen liittyvät asiakirjat
 • kolme kauppasopimusta
 • kauppakirjan allekirjoittajan todistuksen siitä ettei kaupanvahvistaja ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin
 • kaupanvahvistajan kutsuman todistajan todistus siitä, ettei hän ollut paikalla kun kaupat vahvistettiin.
 • Kauppakirjoista käy selville se, että niissä ei mainita 48 miljoonan pantattuja kiinnityksiä eli ne salattiin
 • kauppakirjoista käy selville , että väliaikaiset konkurssipesän hoitajat myivät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti
 • 48 miljoonaa salatuista pantatuista kiinnityksistä on mukana yksi kopio
 • kiinteistöjen kaupanpurkuilmoitus, mikä on tehty lain vastaisesti, koska kaupanvahvistaja ei ollut paikalla
 • muiden kauppasopimusten purku, jolloin myös takaukset purkautuivat, erikoispiirre asiakirjassa on se, että en hyväksynyt sopimusten purkamista, mutta asianajaja Maskonen halusi varmistaa, että kauppasopimukset on varmasti purettu ja kutsu sivuhuoneesta todistajan todistamaan kirjallisesti asian.
 • Konkurssihakemus, mikä on tehty väärillä tiedoilla koska kaupppasopimukset oli purettu
 • asianajaja Asko Keräselle annettu valtakirja konkurssipäätöksestä valittamiseksi
 • asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä että hän on jättänyt valituksen tekemättä
 • varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus siitä ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa
 • varatuomari Paavo m. Petäjän antama väärä lausuma käräjäoikeudelle
 • toinen varatumari Paavo M Petäjän antama väärä lausuma käräjäoikeudelle
 • koko asiakirjan sisältö linkkeineen on osa haastehakemuksen perustetta


KE 11.03.2020 Vastaus lausumapyyntöön asiassa haastehakemus U 20/4572

Kalajoki 14.02.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti