torstai 27. lokakuuta 2022

TO 27.10.2022 Eduskunnan oikeusasiamies

 

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


Olette antaneet huomautuksen rikosylikonstaapelille siitä syystä, että tutkinta on junnannut paikallaan lähes kaksi vuotta.


Alaikäisen seksuaalirikoksen tutkinta junnasi paikallaan lähes kaksi vuotta – Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi huomautuksen rikosylikonstaapelille

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/9f04392c-0080-5286-ab26-788f5c5eb4b1


Miksi ette ole puuttuneet ihmisoikeusrikokseen mikä on kestänyt jo 27 vuotta? Rikos on tämä ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Rikokset eivät ole vanhentuneet ja ulosotto pitää rikokset avoimena.


Rikos on tämä

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta. Kidutus on alkanut 11.05.1995 ja jatkuu yhä. Rikos ei ole vanhentunut. Asia on kesken Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Olen tehnyt rikosilmoitukset Oulun poliisille ja valtakunnansyyttäjälle. Olen tehnyt jo kuusi kiirehtimispyyntöä.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Minut on tuomittu 5 kuukauden ehdottomaan vankeuteen Sarianne Ervastin rikostutkintapyynnön seurauksena. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Nyt olen sairastunut myös diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Juridisesti kysymys on tästä

Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063Suomen perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731Tässä selostettu Oulun poliisien rikollinen toiminta. Olen pyytänyt heiltä vastausta menettelyynsä, mutta he kieltäytyivät vastaamasta.TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlPR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdf

Linkki aukeaa google haussaOlen selvittänyt Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan asiassaniIhmisoikeustaistelija Erkki Aho: ”Oulun käräjäoikeudessa 27.11.2020 klo 9.00 oikeudenkäynti, jossa minua syytteen mukaan syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta”

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/ihmisoikeustaistelija-erkki-aho-oulun-karajaoikeudessa-27-11-2020-klo-9-00-oikeudenkaynti-jossa-minua-syytteen-mukaan-syytetaan-virkamiehen-vakivaltaisesta-vastustamisesta/Kaikki todistajani jätettiin kutsumatta oikeudenistuntoon eikä mitään todistusaineistoja otettu asiaan liittyvänä vastaan. En myöskään saanut vapaasti kuulustella todistajana esiintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.

Rovaniemen hovioikeuden vastaus: Tietopyyntönne 16.8.2021Rovaniemen hovioikeuden antamat ratkaisut vuosina 2017-2021.R 20/834 ratk. 16.6.2021 nro 126613, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ym., ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen, Petri Nykänen ja Suvi Hannula.R 20/855 ratk. 19.1.2021 nro 11, virkavelvollisuuden rikkominen, ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen.Rovaniemen hovioikeuden tuomarit toimivat esteellisinä tuomareina asiassa, koska toisessa asiassa minä olin kantajana ja toisessa vastaajana. Kysymys on samasta asiasta.

Erikoista asiassa on se, että kun soitin Rovaniemen hovoikeuteen ja kysyin hovioikeudenneuvos Petri Nykäseltä, että onko hän ollut tekemässä päätöstä asassa R20/834, niin hän vastasi, ettei ole ollut, mutta hän on siinä toisessa asiassa. Minä kiitin tiedosta ja lähetin Rovaniemen hovioikeuden presidentille kyselyn, että miten hovioikeudenneuvoksen nimi voi olla päätöksen allekirjoittajana ja hän itse väittää ettei ole ollut tekemässä päätöstä. Tämän jälkeen hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ilmoitti minulle, että hän on ollutkin tekemässä tuota päätöstä.Minä soitin sen takia Rovaniemen hovioikeuteen. Asiassa rikoksentekijänä oli Kajaniin poliisi ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, mutta ratkaisun asiassa olikin tehnyt Oulun käräjäoikeus ja käräjätuomari Jyrki Määttä. Siis väärä käräjäoikeus oli käsitellyt asian ja pelasti Kajaanin poliisin. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä oli aikaisemmin käsitellyt asiaani, jossa hän ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen olivat siis esteellisiä käsittelemään asiaani. Esteellisyys on virkarikos. Rovaniemen hovioikeuden päätös on syntynyt usean virkarikoksen avulla.KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.htmlPE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa. Kysymys on kidutusrikoksesta.

1, Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiin hakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiin haetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäillyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Rikoksista epäilyt ovat tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Konkurssi oli laiton, koska se oli haettu väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari pyysi valtakirjat valituksen tekemiseen, mutta jätti valituksen tekemättä.

Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/2. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsa  1. Varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus

Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa ja siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa.Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksen. Väärä konkurssipäätös jäi lainvoimaiseksi, koska poliisi ei tutki asiaa eikä oikeus ota asiaa käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Varatuomari Paavo M .Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.3.Konkurssipäätös oli haettu väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa 19.3.1996 maa-alueiden ja kiinteistöjen osalta. Kirjan sivut 307-308 sekä toinen purkusopimus 18.4.1996 koskien käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta sekä tuoteoikeuksia. Kirjan sivu 305. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty Kauppalain 54 §:ssä. Kiinteistön kaupat purettiin lainvastaisesti, koska kaupanvahvistajaa ei ollut paikalla.

Kaupanpurkuilmoitus on peruuttamaton ,ks. Telaranta: Sopimusoikeus Helsinki 1990 s.1939. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset raukeavat. Takaussitoumus on liitännäinen kauppasopimukseen, joten missään tapauksessa takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessaKirjan sivuilla 309 – 310 varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle.

Takaukset olivat maksettu kokonaan. Kirjan sivu 302 summa 401 404,45 markkaa, kirjan sivu 303 summa 500 000,00 markkaa, kirjan sivu 304 summa 100 000, 00 markkaa. Takauksista oli maksettu kaikkiaan 1 641 444,45 markkaa, mikä näkyy asianajaja Asko Keräsen kirjeestä asianajaja Hannu Maskoselle. Katso kirjan sivut 516-517.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi takaukset oli maksettu. Väärillä tiedoilla haettu konkurssihakemus on kirjan sivuilla 328- 329. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi konkurssihakemuksessa mainitut takaukset oli maksettu – siis maksettu ja sitten vielä rauenneet.Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasiassa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.

Konkurssituomio kirjan sivuilla 314 – 316.

Miksi syyttäjä Heiskari on lähettänyt konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä PR-Teollisuus Oy:lle ja takaajille? Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman käräjäoikeudelle ilman PR-Teollisuus Oy:n toimeksiantoa ja valtakirjoja? Varatuomari Paavo M. Petäjä oli menettänyt asianajaja tittelin saatuaan petostuomion oikeudessa.

Lisäksi konkurssiin hakija oli antanut väärän lausuman PR-Teollisuus Oy:n tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Kirjan sivut 330-331.


Korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä perustaen päätöksensä siihen, ettei tuomioiden purun hakijalla Erkki Aholla ole oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1§ 4 momentin edellyttämää pätevyyttä. Minulla on perustuslain mukaan omaisuudensuoja. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia, Nyt tätä väärää konkurssipäätöstä syyttäjä Sulo Heiskari ja muut rikoksista epäillyt käyttivät hyväkseen uusien väärien päätöksen aikaansaamiseen.

Tässä on videot todistusaineistona asioistaKoiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUASSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=122sHätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvsSaattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=23sSSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6sRikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=28sRikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=24sAhojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=75sNimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=18s


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.htmlPutkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.htmlKIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlKirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.Korkeimmalle oikeudelle tekemääni tuomioiden purkuhakemusten perusteluun on kopioitu kaikki tärkeät todistusaineistot. Korkein oikeus jätti käsittelemättä tuomioidenpurkuhakemuksen ja teki perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Perustuslain 106 § Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.

PR-talojen konkurssivyyhdellä ja valtiopetoksella on suora yhteys. Asioiden juridinen argumentointi on esitetty Rovaniemen hovioikeuden presidentille lähettämässäni sähköpostiviestissä.

Katson, että rikoksilla aikaansaatu lasku on mitätön. Kysymyksessä on kidutusrikos muiden rikosten lisäksi. Siksi Rovaniemen hovioikeuden on käsiteltävä asia uudelleen ja korjattava oikeusprosessissa olevat virheet itseoikaisuna.

Nyt Rovaniemen hovioikeudessa on oikeat tiedot asian käsittelyä varten. Siellä on kirjani ja korkeimpaan oikeuteen tekemäni tuomionpurkuhakemus, mikä on hylätty oikeudenkäymiskaareen vedoten eli siihen, ettei minulla, Erkki Aholla, ei ole oikeudenkäymiskaaren edellyttämään koulutusta tuomionpurun hakemiseen. Päätös on perustuslain 106 §:n vastainen. Tuomionpurkuhakemuksessa ovat tärkeät todistusaineistot tuomioiden purkamiseksi. Tuomionpurkuhakemus on todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa todistusaineistona.

Selvitys Suomen valtion rikollisesta toiminnasta on kirjoitettu blogeihini

http://www.erkkiaho.com/blogit.htmlPyydän avaamaan tämän kirjoituksen linkit ja tulostamaan ne. Valitettavasti minulle ei ole rahaa ulosoton jälkeen parempaan oikeudenkäyntiin. Rahat eivät riitä edes ruokaan ja lääkkeisiin. En saa oikeusapua ja nekin ovat jo perustuslain vastaisia menettelyjä.Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

SU 16.04.2022 Rikos on tämä

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2022-10-17T02:07:00-07:00&max-results=7

LA 22.10.2022 Arvoisa Tasavallan Presidentti sekä muut vastuulliset päättäjät

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/la-22102022-arvoisa-tasavallan.html

Kalajoki 27.10.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

e.ahoky@gmail.com

044-3025948Ei kommentteja:

Lähetä kommentti