lauantai 8. lokakuuta 2022

LA 08.10.2022 Rikoksista epäillyn nimi onkin apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen

 

Rikoksista epäillyn nimi onkin apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen


Oikeuskanslerin sihteeri Outi Lehvä ilmoitti minulle vihdoin viimein eli tänään 08.10.2022 , että päätöksentekijä onkin apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen. Ensin hän ilmoitti minulle, että päätöksentekijä on apulaisoikeuskansleri. Koska pitkään odotin vastausta asiaan niin oletin, että apulaisoikeuskansleri on saman henkilö kuin oikeuskanslerin sivuilla ilmoitetaan eli Mikko Puumalainen. Nyt oikeuskanslerin sihteeri Outi Lehvä ilmoittaa minulle, että päätöksen tekijä onkin apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen. Hän on siis se rikoksista epäilty. Valtakunnansyyttäjän on nostettava syyte apulaisoikeuskanslerin sijaista Petri Matikaista vastaan törkeästä virkavallan väärinkäytöstä, virkatehtävien laiminlyönnistä, rikollisten suojelusta, rikosten peittelemisestä sekä kidutuksesta ja muista rikoksista. Perustuslakivaliokunnan on käsiteltävä asia kiireellisesti.


Erkki Aho


Kerrotte oikeuskanslerin ohella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, valtakunnansyyttäjälle ja Oulun poliisilaitokselle 29.9.2022 osoittamassanne kirjoituksessa, että ette hyväksy Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 16.8.2022 päivättyä laskua numero 1550287495, koska se ilmoittamanne mukaan perustuu ”Oulun käräjäoikeuden tuomarin rikokseen, jota lestadiolaiset poliisit alkoivat suojelemaan yhdessä Pohjois-Suomen syyttäjän kanssa”. Kerrotte ilmoittaneenne asiasta hallinto-oikeudelle ja tehneenne rikosilmoituksen.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä

taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.


Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerin sijaiselle Petri Martikaiselle. Hän totesi, ettei kantelustanne ilmene sellaista yksilöityä hallinto-oikeuden menettelyn arvostelua, jonka perusteella hänellä olisi aihetta epäillä sen lainvastaista menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä. Kanteluanne ei näin ollen ryhdytä enemmälti tutkimaan.


Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.


Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi LehväApulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Matikainen on tehnyt seuraavan väärän ja totuuden vastaisen päätöksen 11.08.2022, mikä todistaa kiistattomasti Suomen valtion rikollisen toiminnan:Vastaus 1  11.8.2022 OKV/1999/10/2022 OKV/1999/10/2022-OKV-3

  PL 20,

  00023

  Valtioneuvosto

  Puhelin 0295 16001

  kirjaamo.okv@gov.fi www.okv.fi

  Erkki Aho

  Kerrotte oikeuskanslerille 2.8.2022 toimittamassanne kirjoituksessa tehneenne Oulun poliisille, keskusrikospoliisille sekä valtakunnansyyttäjälle rikosilmoituksen 13.7.2022 ja että viranomaiset eivät ole reagoineet asiaan.

  Olette liittänyt kirjoitukseenne 13.7.2022 päiväämänne blogikirjoituksen.

  Palaatte asiaan muiden vastaanottajien ohella 4.8.2022 oikeuskanslerinvirastoon toimittamassanne kirjoituksessa. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

  Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerille, jonka arvion mukaan edellä esitetty huomioiden kirjoituksissanne ei ole tullut esille sellaista, jonka perusteella olisi laillisuusvalvonnallista aihetta ryhtyä asiaa enemmälti selvittämään tai tutkimaan.

  Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

  Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Lehvä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti