keskiviikko 5. lokakuuta 2022

KE 05.10.2022 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä ja muut

 


Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä sekä valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto

tiedoksi Annika Saarikko ja Anna-Maja Henriksson


Kiitän Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta seuraavasta tiedonannosta:


Hei,


Olemme siirtäneet laskunne eräpäivää, jotta oikaisuvaatimuksenne oikeudenkäyntimaksun poistosta ehditään käsitellä. Laskun uusi eräpäivä on 7.12.2022.


Ystävällisin terveisin


Sari Vähäkainu

lainkäyttösihteeri


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Puhelin: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs.

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU


Kuten olen jo aikaisemmin ilmoittanut, niin en hyväksy Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden laskua numero 1550287495 tositenumero 0900059059 lasku 16.08.2022 laskun eräpäivä 06.09.2022 summa 265.00 euroa. Olen jo aikaisemmin ilmoittanut asiasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja kun se ei ole auttanut niin olen tehnyt siitä rikosilmoituksen Oulun poliisipäällikkö Mika Heinälälle. Olen tehnyt asiassa neljä kiirehtimispyyntöäkin.


Minä vaadin ko. laskun poistamista ja ulosoton keskeytystä välittömästi. Minun päätavoitteeni on oikeuden toteutuminen eli ulosoton keskeyttäminen rikostutkinnan ajaksi sekä se, että Suomen valtio korvaa minulle aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimyset mahdollisimman pian.

Suomen täytyy toimia niin kuin oikeusvaltion.Lasku perustuu Oulun käräjäoikeuden tuomarin Sarianne Ervastin rikokseen, jota lestadiolaiset poliisit alkoivat suojella yhdessä Pohjois-Suomen syyttäjän kanssa. Kun käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksesta kiinni, niin hän teki minusta Erkki Johannes Ahosta rikostutkintapyynnön. Koko virkamieskunta lähti suojelemaan käräjätuomari Sarianne Ervastia.

Rikos on tämä asia

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Minut on tuomittu 5 kuuakauden ehdottomaan vankeuteen Sarianne Ervastin rikostutkintapyynnön seurauksena. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Nyt olen sairastunut myös diabetekseen. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Tässä on selostettu poliisin rikollinen toiminta. Poliisit kieltäytyivät vastaamasta minulle.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


PR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfOlen selvittänyt Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan asiassani


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)
Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Tarkemmin asiat on selostettu tässä linkissä


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto pääsee aloittamaan uransa vauhdikkaasti 01.10.2022.

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/09/valtakunnansyyttaja-ari-pekka-koivisto.html


Katson, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomareita on syytä epäillä kidutuksesta ja sen jatkamisesta, tärkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden laiminlyönnistä sekä rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä. Minulle tärkeintä on ulosoton välitän keskeytys sekä se, että Suomen valtio maksaa aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset mahdollisimman nopeasti.


Kalajoki 05.10.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmal.com

044-3025948
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti