sunnuntai 30. joulukuuta 2018

SU 30.12.2018 1990-luvun lama, perustuslaki ja poliisin toiminta


                                                        Erkki Aho
1990-luvun alun pankkikriisi ja lama ovat sodanjälkeisen Suomen järkyttävin ajanjakso. Vielä 15 vuoden jälkeenkin suuren laman tapahtumat tuntuvat monen suomalaisen elämässä.
TV1 esitti keväällä 2008 dokumentteja pankkikriisistä, kriisin syistä, hoidosta ja seurauksista.Dokumenteista vuosilta 1992-2008 muodostuu 15 vuoden kaari suomalaisen lähimenneisyyden kipeisiin asioihin.
Pankkikriisiohjelmien uusintasarjan aluksi lamatutkija, valtiotieteen tohrori Jaakko Kiander kertoi, kuinka syvät jäljet pankkikriisi suomalaisiin jätti – ja miksi.
Ei voi edellyttää, että velalliset ymmärtäisivät asioita paremmin kuin pankit tai talouspolitiikan johto, jotka yllättyivät täysin pankkikriisissä. Kuitenkin juuri velalliset pakotettiin maksamaan pankkikriisin hinta loppuun asti”, totesi Kiander haastattelussa 2008.
Pankkikriisin pitkä varjo

Tämä on ehkä tähän saakka mittavin selvitys Suomen 1990-luvun lamasta ja pankkikriisistä. Tämä on samalla myös karu totuus niistä moraalittomista, laittomista ja rikollisista menettelytavoista, joita silloin käytettiin. Poliisi ei ole tutkinut asioita, eikä syyttäjä ole syyttänyt eikä laillisuusvalvoanta ole nähnt asioissa laitonta, rikoksista puhumattakaan. Oikeuslaitos on menetellyt vastoin lakia. Totuus on armoton.
Pankkikriisin karmea totuus

Pankkikriisin osalta ns. Koiviston konklaavin on syytä epäillä täyttävän valtiopetoksen tunnusmerkistön. Tähän valtiopetokseen liittyvät myös salaiseksi julistettu SSP-sopimus, jonka Esko Ahon hallitus teki neljän pankin kanssa sekä Aktiv Hansa-kauppa, mitä todistusaineston perusteella voidaan pitää törkeänä petoksena ja kaikin puolin laittomana sopimuksena kuten allaolevasta ilmenee.
Tiedoksenne 29.11.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleet ministerit:
Lipponen, Heinonen, Siimes ja Biaudet.
Toisessa 8.12.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleeet ministerit: Niinistö, Heinonen, Mönkäre, Hemilä, Siimes ja Tuomioja.
Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000.
Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas.
Suvi-Anne Siimes
terveisin
Lea Suominen
Ministeri Siimeksen erityisavustajien sihteeri
Valtiovarainministeriö
Aktiv-Hansa-kaupan todistusaineistoa

Vakaan markan linja perustui ajatukseen, että kiinteä kurssi on ankkuri, joka pakottaa talouden hitaanpaan inflaatioon. Kaikki eivät pohtineet loppuun saakka, mikä oli inflaation hidastava mekanismi kiinteän kurssin vallitessa. Pyrkimys päästä eroon devalvaatiosta oli ollut käytännön talouspolitiikassa usein ennenkin vahva, varsinkin devalvaation jälkeen. Mauno Koivisto korosti 1970-luvun taantuamasta lähtien, että rahan arvo voisi välillä myös vahvistua. Vakaan markan linja oli uhattuna 1986. Tuolloin syntyi hallituksen sisällä riita devalvaatiosta, kun vientinäkymät heikkenivät. Keskustan puheenjohtaja Paavo Väyrynen vaati devalvaatiota idänkaupan uhkaavan laskun vuoksi ja ajautui kiistaan Sorsan kanssa. Mauno Koivisto ja Kalevi Sorsa torjuivat hankkeen ja tästä eteenpäin he alkoivat yhä tiukemmin esiintyä vakaan markan edusmiehinä. Vuoden 1986 episodi vaikutti myös keskustalaisten ja sosiaalidemokraattien välirikkoon. Vakuutus pitäytymisestä kiinteään kurssiin annettiinkin sitten sekä Holkerin (1987) että Ahon (1991) hallituksen hallitusohjelmissa. Vakaan markan hiljaisia arvostelijoita oli edelleenkin Keskustapuolueen piirissä. Teollisuus tuki valuuttapoliittista linjaa, mutta kaikki yritysjohtajat eivät olleet täysin sydämin mukana. Kokoomus ja sosiaalidemokraatit löysivät Holkerin sinipunahallituksessa vahvan markan linjasta yhdistävän tekijän. On käsittämätöntä, että suomalainen työväenliike innostui niin kovin vahvan markan linjasta. Todennäköisesti taustalla vaikutti keskuspankkiirin ja johtavan sd-poliitikon Mauno Koiviston vahva asema.
Suomen Pankin rooli

Poliisikansanedustaja Kari Tolvaselle

ja poliisiministerille Kai Mykkäselle tiedoksi:

Suomen perustulain

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

15 § Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

21 § Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 § Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

29 § Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

106 § Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Näin toimivat poliisikansanedustaja ja poliisiministeri perustuslaista välittämättä:

Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok) arvioi, että poliisien rahoitukseen tehtiin aikoinaan liian suuret leikkaukset, mikä on vaikuttanut rikostutkintaan koko Suomessa. Tolvanen kommentoi sosiaalisessa mediassa Helsingin Sanomien lauantaista uutista Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen sisäisestä ohjeesta, jonka mukaan ilmoitukset pienemmistä rikoksista on jätettävä pääsääntöisesti esikäsittelyyn eli tutkimatta. Poliisin prioriteettilistan kärjessä ovat henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, perheväkivalta, lapsiin kohdistuvat rikokset sekä huumausainerikokset.
Surullista kyllä tilanne on tällainen päivittäisrikosten tutkinnan osalta koko maassa. Juttujen tutkinta keskeytetään, osa kansalaisista ei saa oikeutta ja tutkijat uupuvat työkuormansa alle. Poliiseja on turha asiasta syyllistää, he tekevät parhaansa”, rikoskomisariona ja Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtajana aikaisemmin toiminut Kari Tolvanen sanoo.
Poliisikansanedustaja rikosten tutkimatta jättämisestä: ”Surullista kyllä tilanne on tällainen koko maassa”

Sisäministeri sanoo haastattelussa, että Suomessa on tarvetta satojen poliisien lisäykselle.
Helsingin Sanomat uutisoi aamuvarhain lauantaina Itä-Uudenmaan poliisin sisäiseen käyttöön tarkoitetusta aineistosta, jonka sanomalehti oli saanut käsiinsä joulukuussa.
Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuonna 2014 antama ohjeistus kehottaa poliisin rikostutkintaa lakaisemaan osan rikosilmoituksista maton alle, eli keskeyttämään tutkinta ainakin väliaikaisesti.
LAUANTAI-ILTANA sisäministeri
Kai Mykkänen (kok) kertoi Helsingin Sanomille keskustelleensa asiasta Itä-Uudenmaan apulaispoliisipäällikkö Ari Karvosen kanssa.
Mykkänen sanoo HS:n haastattelussa puhuvansa asiasta tammikuussa myös ylimmän poliisijohdon kanssa.
Sisäministeri Mykkänen HS:lle Itä-Uudenmaan poliisin rikostutkinnan linjauksista: ”Vaadin tilannekuvan, missä koko maan osalta mennään”

Nyt on varmasti tullut selväksi jokaiselle lukijalle, että Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen. Sellainen on jokaisessa muussa maassa paitsi ei Suomessa.
Perustuslakituomioistuin
Suomi ei ole oikeusvaltio. Pankkikriisin uhrit ovat edelleenkin vailla oikeutta ja vahingonkorvauksia. Ministerit ja kansanedustajat eivät noudata Suomen lakia. He uskovat olevansa lain ylä- ja ulkopuolella, He eivät noudata myöskään Euroopan Ihmisoikeussopimusta eikä ministerinvalaa.
Kysymys verosuunnittelusta suututti Sipilän kyselytunnilla
Laitontahan se ei ole, mutta moraalitonta se on.

Kalajoki

Taas on aika laittaa purkkiin kokonainen vuosi ja suunnata nenä kohti uutta. Tähän lehteen on koottu osa Kalajoen merkittävimmistä tapahtumista väistyvän vuoden ajalta. Kyselimme myös lukijoilta, mitä hyvää heille jäi päällimmäisenä mieleen.
Uudet kauppakeskukset ovat olleet merkittäviä muutoksia kalajokisille
Pääkirjoitus: Uutta kohti

Alueuutiset

Kokkolassa jo kaksi vanhustentaloa on konkurssissa: Ullavassa vanhustenkoti on jo hiljentynyt, Kälviällä toiminta pyörii vielä konkurssipesän lukuun. Lohtajalla asukkaita vielä riittää ja homma pyörii. Tilanne on yhtä kriittinen koko maassa.
Tiloista vastaavat vanhustenkotiyhdistykset, jotka ovat rakennuttaneet kiinteistöt aikanaan kuntien takauksilla. Nyt takauksia alkaa tulla kuntien maksettavaksi, kun tilat eivät vastaa nykyvaatimuksia tai niihin ei sijoiteta asukkaita muusta syystä ja kiinteistöt jäävät tyhjilleen.
– Meille on tullut takauksia maksettavaksi kahdesta vanhustentalosta noin puoli miljoonaa euroa. Lisää saattaa vielä tulla, sanoo Kokkolan talousjohtaja Jari Saarinen.
Vanhustentalojen ahdinko kasvaa – asukkaiden puute ajaa yhdistykset maksuvaikeuksiin, osa jo konkurssissa

Puijon Hiihtoseuran Perttu Hyvärinen ja IF Minkenin Andrea Julin pitivät parasta vauhtia Honkavuoren hiihtojen lauantaipäivän perinteisen hiihtotavan matkoilla.Perttu Hyvärinen kukisti miesten 15 kilometrin kisassa Pyhäjärven Pohdin Joni Mäen 17 sekunnilla. Kolmanneksi suksinut Äänekosken Huiman Topi Kuorelahti hävisi Mäelle minuutin.Naisissa kakkoseksi sivakoi Lempäälän Kisan Leena Nurmi, joka hävisi Andrea Julinille 23 sekuntia. Hämeenlinnan Hiihtoseuran Terhi Pollari oli kolmas.Vuokatti Ski Teamiin vaihtanut sieviläinen Miska Poikkimäki hiihti kakkoseksi 20-vuotiaiden sarjassa.
Kaksipäiväiset Honkavuoren hiihdot houkuttelevat Pyhäjärvelle yli 550 hiihtäjää. Yksi syy osanottomäärään on se, että kisat ovat samalla katsastus- ja tarkkailukilpailut nuorten arvokisoihin.
Perttu Hyvärinen ja Andrea Julin ykköset Honkavuoren hiihdoissa https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/559290

Tässä lehdessä on aiheesta uutinen. Sen sisältö on todella huolestuttava. Jos puhutaan Kala- ja Pyhäjokialueesta, väkimäärä väheni viime vuonna lähes 800:lla. Kun Siikalatva ja Raahe lasketaan mukaan, niin mennään reippaasti yli tuhannen. Tonni vuodessa on väestökadon vauhti nyt.Sen taustalla vaikuttaa muutamia kehityssuuntia, joiden kääntäminen ei ole helppoa. Se voi olla jopa mahdotonta, mikä tarkoittaa sitä, ettei niiden pysäyttämiseen kannata edes uhrata voimavaraoja. On keksittävä uusia, korvaavia menestysreseptejä.
Yksi trendi on aleneva syntyvyys. Siitä ei näillä lapsirikkailla seuduilla ole aiemmin kovin paljon huolta kannettu, mutta nyt sen vaikutus alkaa näkyä.
Tonni vuodessa

Kotimaan uutiset

Kevään edustakuntavaaleja lähestyttäessä on arvuuteltu, kuinka suurta roolia maahanmuutto ja ulkomaalaistaustaisten tekemiksi epäillyt väkivaltarikokset niissä näyttelevät.
Tampereen yliopiston valtio-opin professorin Tapio Raunion mukaan valtapuolueiden tavoitteena on, ettei maahanmuutosta käytäisi keskustelua ollenkaan.
- Suurimmat puolueet vaikenevat täysin. Siinä taustalla on ennen kaikkea se, että kysymys jakaa puolueita sisältä päin. Hiljaisuus on perinteisten valtapuolueiden etu, eivät ne halua käydä keskustelua asioista, jotka jakavat kannattajakuntaa.
Tutkija: Valtapuolueiden tavoitteena on, ettei maahanmuutosta käydä keskustelua

Itä-Suomen poliisilaitoksen johtoa epäillään syrjivästä käytöksestä raskaana ollutta naispoliisia kohtaan.
Rikostutkinta asiassa on valmistunut ja asia edennyt syyteharkintaan. Rikosepäilyt ovat syyteharkinnassa Itä-Suomen syyttäjänvirastossa kihlakunnansyyttäjällä.
Naispoliisi oli poliisilaitoksella rikostutkijana määräaikaisissa virkasuhteissa. Naisen haluamaan ryhmään oli mahdollisesti avautumassa lähiaikoina myös vakituinen virka.
Rikosepäilyn mukaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Seppo Korhonen otti naisen raskaudesta kuultuaan kantaa asiaan kirjallisesti toteamalla, ettei naista olisi tullut näillä tiedoin palkata edes määräaikaisesti
Itä-Suomen poliisilaitos on kuitenkin Savon Sanomien selvityksen mukaan saanut tasa-arvoasioista pyyhkeitä poliisilaitoksista poikkeuksellisen paljon 2000-luvulla.
Pohjois-Savon käräjäoikeus määräsi poliisilaitoksen maksamaan korvauksia rikoskonstaapelille tasoarvohyvityksenä ja ansionmenetyksenä viime marraskuussa. Oikeuden mukaan poliisilaitos syrji naista huumepoliisin määräaikaisen rikoskomisarion virkavalinnassa.
Itä-Suomen poliisin johtoa epäillään naisen syrjinnästä - asia syyteharkintaan

Koulupojan murhasta epäilty mies on moninkertainen rattijuoppo, jolla on myös pahoinpitelytuomioita. Miehelle on langetettu ehdollista vankeutta ja sakkoja. Ehdotonkin neljän kuukauden vankeusrangaistus muutettiin 120 tunnin yhdyskuntapalveluksi.
Koulupojan murhasta epäillyllä ulkomaalaistaustaisella espoolaismiehellä on taustallaan useita tuomioita mm. rattijuopumuksista ja pahoinpitelyistä. Hän on ajanut autoa myös huumausaineiden vaikutuksen alla.
Tällainen on Arabianrannan koulupojan murhasta epäilty mies – moninkertainen rattijuoppo joka on tehnyt useita pahoinpitelyjä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on kehittynyt vuosikymmenien aikana pääomasijoittajasta "muutosagentiksi". Yliasiamies Kososen mukaan Sitra on saanut kritiikkiä esimerkiksi "liiasta vihreydestään" sekä osallistumisestaan terveydenhoidon valinnanvapautta koskeviin hankkeisiin.
Pari vuotta sitten saimme kritiikkiä ay-väeltä ja SDP:ltä, kun otimme kantaa työmarkkinoiden joustavuuden puolesta, Kosonen kertoo.
Myös Yle uutisoi vuonna 2016 palkansaajajärjestöjen ja Sitran kiristyneistä väleistä. Ay-liike koki rahaston politikoivan ja ajavan erityisesti työnantajien asemaa.
Sitran toiminta pyörii rahaston reilun 800 miljoonan euron pääoman vuosituotoilla. Niiden taso on noin 30 miljoonaa euroa. Sitrassa työskentelee vajaa 200 henkilöä, ja sen budjetista noin puolet menee henkilöstökuluihin.
"Ajatuspajatoimintaan riittää vähemmänkin kuin 800 miljoonaa" – Sitran tulevaisuudesta käydään vääntöä kansanedustajien työryhmässä

Poliisin mukaan törmäyksessä kuolivat 80-luvulla syntyneet mies ja nainen sekä kouluikäinen lapsi.Nelostien eilisessä onnettomuudessa Oulussa on kuollut kolmaskin ihminen.
Poliisi tiedotti eilen, että Oulun pohjoispuolella tiellä Nelostiellä tapahtuneessa henkilöauton ja kuorma-auton kolarissa menehtyi kaksi henkilöä. Onnettomuudessa kuolleiden määräksi on nyt kuitenkin vahvistunut kolme ihmistä, poliisi tiedottaa.Kolmas vainaja löydettiin, kun onnettomuudessa pahoin vaurioitunut henkilöauto saatiin täysin purettua.
Mies, nainen ja lapsi kuolivat Nelostien liikenneturmassa – kolmas uhri löytyi, kun murskautunut auto purettiin

Eläkeläisen ostovoima jää ensi vuonna selvästi palkansaajia vaisummaksi.
Syynä on se, että vahva talouskasvu näkyy palkkakehityksessä, jonka ennustetaan kasvavan 2,7 prosenttia. Työeläkeindeksi nousee sitä vastoin vain 1,5 prosenttia.
– Siinä tulee eroa eläkeläisten ja palkansaajien välille, Veronmaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola sanoo.Eläkeläisten verot pysyvät aika lailla ennallaan.Pienituloisimpien veroa maksavien eläkeläisten verotus hiukkasen kevenee. Jo noin reilun tonnin eläkkeissä verot kiristyvät, mutta vain hyvin vähän.
Eläkeläisen ensi vuosi on paljon vaisumpi kuin palkansaajan – katso, kuinka ostovoiman käy

1. Ruumiinavaus tehdään joko lääketieteellisin tai oikeuslääketieteellisin perustein. Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään lääkärin lähetteestä ja siihen on saatava lupa omaisilta. Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavauspyynnön esittää poliisi.
2. Ruumiinavaus tehdään yleensä muutama päivä kuoleman jälkeen. Avaukset tehdään ruumiinavaussalissa. Patologia tai oikeuslääkäriä avustaa preparaattori, joka avaa ruumiin ja irrottaa elimet, jotka patologi tai oikeuslääkäri tutkii. Työssä käytetään apuna muun muassa veitsiä, saksia, sahoja ja mikroskooppia.
3.Ruumiinavaus on aina täydellinen, eli kaikki elimet otetaan ulos tutkittavaksi.Myös aivot tutkitaan. Elimet tarkastellaan aina ensin silmämääräisesti, ne punnitaan ja otetaan näytteet. Ruumiinavaus kestää noin puolitoista tuntia.
Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen - 5 faktaa ruumiinavauksesta

Ulkomaan uutiset

Amerikkalaisjoukkojen komentajat aikovat jättää aseensa kurditaistelijoille Syyriassa, kun amerikkalaiset vetäytyvät. Asiasta kertoouutistoimisto Reuters, jolla on lähteinään kolme amerikkalaiskomentajaa.
Taistelu ei ole ohi. Emme voi vain pyytää heiltä aseita takaisin. Miten me saisimme ne takaisin ja kuka ne ottaisi”, eräs komentajista kommentoi.
Reutersin tietojen mukaan komentajille annettu suositus koskee Yhdysvaltojen kurdeille aikaisemmin toimittamia aseita. Asia on määrä esitellä lähipäivinä presidentti Donald Trumpille, joka tekee lopullisen päätöksen asia
Amerikkalaiskomentajat aikovat jättää aseita kurdeille Syyriassa: ”Miten me saisimme ne takaisin?”

Yhdysvaltain armeija kiistää Syyrian armeijan joukkojen saapuneen Manbijin kaupunkiin, mutta kertoo, että syyrialaissotilaita on kuitenkin asettautunut kaupungin laitamille. Syyrian armeijan joukot ovat saapuneet yllättäen kurdien tueksi Manbijin kaupungin laitamille Pohjois-Syyriassa.
Syyrian armeija kertoi aiemmin, että sen joukot saapuivat strategisesti tärkeään Manbijin kaupunkiin ja nostivat Syyrian lipun salkoon.
Alueella oleva Yhdysvaltain armeija kuitenkin ilmoitti, että tiedot ovat virheellisiä, eivätkä Syyrian armeijan joukot ole astuneet kaupunkiin. Sen mukaan Syyrian armeijan sotilaita on kuitenkin asettautunut kaupungin laitamille.
Syyrian armeijan tarkoituksena on luoda puskurivyöhyke Turkin ja kurdijoukkojen väliin.
Yhdysvaltain hylkäämät kurdit saavat tukea yllättäen Syyrian armeijalta

Saudi-Arabia on ulkoistanut sodankäynnin Jemenissä sudanilaisille taistelijoille, joiden joukossa on myös lapsisotilaita, kirjoittaa The New York Times
(siirryt toiseen palveluun)
.
Lehden haastattelemien Jemenistä Sudaniin palanneiden sotilaiden mukaan Saudi-Arabia on palkannut sotilasvoimaa pääosin rutiköyhästä Darfurista, joka yrittää toipua vuosia kestäneestä verisestä konfliktista.
Sodan runtelemassa Darfurissa perheillä ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin lähettää poikansa sotaan kauan Jemeniin. Joidenkin perheiden kerrotaan jopa lahjoneen miliisin virkamiehiä, jotta heidän lapsensa pääsisivät taistelemaan. Monet taistelemaan lähtevistä ovat iältään 14-17-vuotiaita.
New York Times: Saudi-Arabia palkannut lapsisotilaita Jemenin sotaan rutiköyhästä Darfurista

Hannoverin lentokenttä Saksassa suljettiin iltapäivällä, kun mies yritti ajaa autollaan lentokoneiden liikennöintialueelle.
Poliisi pysäytti auton nopeasti ja pidätti miehen. Poliisi uskoo miehen toimineen yksin. Vaikka miehen motiivit eivät ole vielä selvillä, ei teko viittaa poliisin mukaan terrorismiin. Hannoverin poliisi on kertonut, että miehelle tehdyt huumetestit olivat positiiviset.
Mies ajoi autollaan lentokoneiden sekaan Hannoverin kentällä Saksassa – kaikki lennot peruttiin

Talousuutiset

Tasan kuukauden avoinna ollut outlet-kauppakeskus on päässyt hyvään vauhtiin, sanoo idean isä ja Zsar-kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sami Vainiomäki.
Liikkeiden myynnit ovat olleet yli eurooppalaisen keskiarvon. Parhaat yritykset ovat myyneet todella hyvin.”Vainiomäen mukaan eurooppalaisissa outlet-keskuksissa yritysten vuosimyynti on keskimäärin 4200 euroa neliöltä. Jo kuukauden perusteella Vainiomäki uskoo Zsarin hyvän vauhdin jatkuvan.Asiakkaiden määrästä keskuksessa ei ole tarkkaa tietoa, mutta 70 prosenttia heistä on tullut Suomesta.
Vaalimaalla auennut outlet-kauppakeskus jännittää venäläisten tuloa – kävijämäärä on ajoittain ruuhkauttanut parkkipaikan

Urheilu-uutiset

Suomi pelasi tähän mennessä ehjimmän ottelunsa nuorten MM-turnauksessa, kun Slovakia kaatui sunnuntaina maalein 5–1. Onnistumisia tuli Kazakstan-ottelun tavoin laajalla rintamalla, ja myös oikeat ketjukoostumukset alkoivat löytyä.
Koko turnauksen ajan yskähdellyt ykkösketju hajoitettiin Slovakia-ottelun ensimmäisen erän jälkeen. Linus Nyman nousi ykkösvitjaan Rasmus Kuparinja Aleksi Heponiemen rinnalle, kun Eeli Tolvanen pudotettiin kakkosketjuun Anton Lundellin ja Kaapo Kakon vierelle
Nuoret Leijonat suvereeniin voittoon "limaista trappia" pelanneesta Slovakiasta – Eeli Tolvanen pudotettiin ykkösketjusta

NUORTEN MM-JÄÄKIEKKO 2019
LOHKO A, VANCOUVER
Tanska - Sveitsi 0-4 (0-2,0-1,0-1)
Kanada - Tshekki 5-1 (3-1,1-0,1-0)
LOHKO B, VICTORIA
Slovakia- Suomi 1-5 (0-2,1-2,0-1)
Ruotsi - USA ja 5-4 (1-0,2-0,1-4)

LOHKO A, VANCOUVER
Kanada 3 3 0 22- 3 9
Venäjä 2 2 0 6- 1 6
Sveitsi 3 1 2 7- 5 4
Tshekki 3 1 2 4- 8 2
Tanska 3 0 3 0- 22 0
LOHKO B, VICTORIA
Ruotsi 3 3 0 12- 7 8
USA 3 2 1 14- 8 7
Suomi 3 2 1 11- 3 6
Slovakia 3 0 3 4- 12 0
Kazakstan 2 0 2 2- 13 0

Naisten 10 km Tour d Ski

1. Natalia Neprjajeva RUS 23.19,9
2. Ingvild F. Östberg NOR + 0,3
3. Anastasia Sedova RUS + 10,9
4. Krista Pärmäkoski FIN + 17,4
5. Heidi Weng NOR + 21,2
6. Jessica Diggins USA + 27,2
7. Julia Belorukova RUS + 36,1
8. N. Von Siebenthal SUI + 44,0
9. Kari Öyre Slind NOR + 49,0
10. Katharina Hennig GER + 49,5
-------------------------------------
44. Laura Mononen FIN + 2.03,5
50. Susanna Saapunki FIN + 2.09,2

60. Anne Kyllönen FIN + 2.44,7

Pärmäkosken parhaana suomalaisena sprintin yhdeksäs Tour de Skin avauksessa – "Kaikki vaikuttaa hyvältä"
Suomalaiset aloittivat maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen nihkeällä luistolla Italian Toblachissa. Krista Pärmäkoski onnistui vapaan hiihtotavan sprintissä suomalaisista parhaiten, mutta hänenkin vauhtinsa riitti vain välieriin. Pärmäkoski jäi välierässään kuudenneksi eli viimeiseksi.
Pärmäkosken sijoitus oli aikavertailun jälkeen yhdeksäs. Hän sanoi Yle Urheilun haastattelussa, että meno oli joulutauon jälkeen vähän takkuista eikä kroppa ollut ihan auki.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi arvioi heti kilpailun jälkeen, että Suomen heikossa joukkuetuloksessa pääroolissa oli etenkin suksen pohjan käsikuviointi.
Käsikuvioinnilla täydennetään voitelun yhteydessä hiomakoneella tehtyä kuviota. Käsikuvioinnin pienetkin virheet korostuvat tykkilumella ja etenkin pikkupakkasessa.
Toblachissa sprinttiradalle kärrätyn tykkilumen lämpötila oli aika-ajojen aikaan pakkasella 2,9–3,5 astetta. Kyseiseen lämpötilaan Suomen huolto päätyi testauksen jälkeen liian suureen käsikuviointiin.
– Jos kuviosta tehdään liian iso ja hiihdetään tykkilumella, joka on aika hieno ja suhteellisen aggressiivinen, hitaassa vauhdissa eli ylämäessä suksi puree lumeen liikaa, Kirvesniemi sanoi.
Tv-katsojat ihmettelivät, mitä suomalaisten suksille tapahtui Tour de Skillä? Harri Kirvesniemi kertoo nyt, mistä oli oikeasti kyse

Men's Sprint [F] Final - Toblach - TdS 2019 - Stage 1

Women's Sprint [F] Final - Toblach - TdS 2019 - Stage 1

WJC 2019: Finland vs Sweden - Highlights | HD
Maailmalla tapahtuu


West Midlandsin poliisi on tiedottanut karmeasta tapauksesta, jossa 23-vuotias Birminghamissa asuva Kasim Khuram murtautui hautaustoimistoon ja ”häiritsi joitakin ruumiita”. Murto tapahtui 11. marraskuuta. Poliisin mukaan Khuram varasti ruumiilta esimerkiksi koruja.
Poliisi saapui paikalle varashälyttimen aktivoiduttua. Khuram otettiin kiinni paikan päällä.
Khuram myönsi tekonsa Birminghamin oikeudessa. Khuramille luetaan tuomio tammikuun viimeinen päivä.
Kasim Khuram murtautui hautaustoimistoon ja raiskasi ruumiin

Hämmästyttävän yksityiskohtainen valokuva Shanghain miljoonakaupungista rakennettiin liittämällä tuhansittain valokuvia yhteen. Lopputulos ihastuttaa niin, että linkki kuvaan leviää sosiaalisessa mediassa.Internetissä on julkaistu valtavan kokoinen panoramakuva Shanghaista. Oriental Pearl Tower-pilvenpiirtäjän huipulta otettu kuva hämmentää katsojia yksityiskohtien määrällä. Kuvaa voi nimittäin zoomata suuremmaksi ja suuremmaksi, ja paljastuvat yksityiskohdat hämmentävät katsojan.
Käsittämätön 195 000 megapikselin maisemakuva julkaistiin netissä - 2000 kertaa normaalia valokuvaa tarkempi

Ennen niitä puksutti vesillä pari sataa. Nyt pääsee vain parin kyytiin. Ja sen tervahöyryn nimi oli Prinsessa Armada....Kippari-Kvartetin laulu elokuvasta Kaunis Veera eli balladi Saimaalta on tuttu monelle. Mutta mikä ihme on tuo tervahöyry?
1920-luvulla vastaus oli selvä: kyseessä on laivatyyppi, joita tuohon aikaan risteili Suomen vesillä pari sataa. Eniten niitä liikkui Saimaalla. Tervahöyry eli höyrylotja oli puurunkoinen sisävesialus, jonka pinta suojattiin tervalla. Samanmuotoisia rautarakenteisia aluksia kutsuttiin kuramyllyiksi. Tervahöyryt ja kuramyllyt saivat tunnusomaisen muotonsa sekä kokonsa käytännön syistä. Koon määritteli vuonna 1856 valmistunut Saimaan kanava, jonka läpi niiden oli mahduttava kulkemaan. Höyrykoneen voimalla kulkevia aluksia käytettiin ennen kaikkea rahdin, varsinkin puutavaran kuljettamiseen.
Tervahöyryjen tarina - Saimaan suurlaivastosta on enää rippeet jäljellä

Seinästä sisään tullut autoilija aiheutti todellisen vaaratilanteen.
10-vuotiaan tyttären isä kertoo, että kaahailijan ajaessa seinästä läpi tuntui kuin olisi tullut maanjäristys.Pidetään todellisena ihmeenä, että tyttö selvisi tilanteesta ilman suurempia vammoja.
Kuljettaja menetti autonsa hallinnan – kaahasi 10-vuotiaan makuuhuoneeseen seinän läpi USA:ssa

On mahdollista, että ulkopuolisia lennokeita ei koskaan ollut edes olemassa. Sussexin poliisipäällikkö on myöntänyt, että osa lennokeista, joita havaittiin Gatwickin lentokentän läheisyydessä oli todennäköisesti poliisin omia pienoiskoptereita.
Gatwickin lentokentän lamaannuttaneet lennokit olivat osittain poliisin omia

Jennifer Medlock synnytti pojan muutamaa päivää ennen joulua Arlington Memorial Hospitalissa Teksasissa. Poika painoi 6 kiloa 720 grammaa.
Sairaalan edustajan mukaan kyseessä on kaikkein painavin heidän tiedossaan oleva vastasyntynyt Teksasissa.
Äiti kertoo, että hän odottikin vauvan olevan kookas. Hänen kaksi vuotta sitten syntynyt tyttärensä painoi 4,5 kiloa.
Teksasilaisäiti synnytti seitsemänkiloisen jouluvauvan

Optiset illuusiot ovat hauskoja, kun silmät kertovat toista ja aivot toista.
Näistä optisista illuusioista on huvin lisäksi myös hyötyä. Jo pitkään psykologit ovat työssään käyttäneet optisia illuusioita, mutta niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, myös liikenneturvallisuus pystyy niistä hyötymään.
Islannissa on nimittäin suojatie, joka näyttää kolmiulotteiselta, aivan kuin palikat olisivat ilmassa.
Tämä optinen harha suojatiessä saa autot pysähtymään - huomaatko nerokkuuden?

Kun myrsky nousee Etelämantereella, ei auta kuin odottaa sen väistymistä.Ilmatieteen laitoksen Finnarp-operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski sanoo, että odottaminen on melko äänekästä. Teltan kangas paukkuu ja tuuli suhisee. Ulos ei kannata lähteä. Ilman myrskylaseja silmäkuopat täyttyvät lumesta hetkessä. Sitä paitsi 5–10 metrin päässä teltasta voi jo kadottaa suuntavaistonsa ja eksyä. Vessatarpeet hoidetaan avaamalla teltan lattia ja tekemällä tarpeet sinne.
Muuten ei auta kuin odottaa.
Mika jäi neljäksi päiväksi jumiin Etelämantereen hurjaan lumimyrskyyn – tällainen on suomalainen tutkimusasema mantereella, jossa kukaan ei asu

Yhdysvalloissa sadan vuoden aikana toistuvasti ehdotettu laki on hyväksytty senaatissa. Laki tekee lynkkaamisesta liittovaltion laissa kielletyn rikoksen, josta voi saadan murhasyytteen oheen erillisen syytteen ja elinkautisen vankeustuomion.
Kongressi oli tätä ennen torpannut noin 200 yritystä lynkkauksen kieltäväksi laiksi. Ensimmäisen kerran sellaista esitettiin kongressissa vuonna 1918. Vuonna 2005 senaatti hyväksyi anteeksipyynnön lynkkauksien uhreille, mutta varsinainen laki sai odottaa vielä yli vuosikymmenen.
Sata vuotta se kesti: Lynkkaamisesta tuli Yhdysvalloissa laitonta

Tänään täyttyy 20 vuotta päivästä, joka on kirjoitettu kultaisin kirjaimin kahden heimokansan historiaan – ja meidän sydämiimme. 30. joulukuuta 1918 saapuivat Viroon ensimmäiset suomalaiset vapaaehtoiset, jotka toivat avun vapaustaistelumme vaikeimpana ajanjaksona.
Veljiä täytyy auttaa!” Suomen valtionhoitajan ja myöhemmän tasavallan presidentin P. E. Svinhufvudin sanat olivat kuukautta aikaisemmin johtaneet veljeskansamme hallituksen istunnossa päätökseen avun antamisesta Virolle aseiden, ammusten ja rahallisen lainan muodossa. Apujoukoiksi ei katsottu voitavan lähettää Suomen vakinaisia asevoimia, mutta lehdistö ja aloitteelliset järjestöt ottivat nopeasti omakseen ajatuksen rientämisestä veljeskansaa auttamaan.
Unohtumaton päivä Viron–Suomen veljeydessä”
Eteläisellä pikatiellä Mäntsälässä sattui sunnuntaiaamuna hevoskolari. Yksi hevonen on kuollut. Poliisin ensitiedon mukaan myös ihminen on tarvinnut hoitotoimenpiteitä. Mäntsälässä Eteläisellä pikatiellä numero 140 on ollut ainakin yhden hevosen hengen vaatinut liikenneonnettomuus.
Ilmoitus hätäkeskukseen tuli kello 6.52. Autoilija törmäsi tielle tulleisiin hevosiin niin, että auton etumaski meni lyttyyn ja yksi hevonen kuoli.
Autoilija törmäsi hevoslaumaan Mäntsälässä: yksi eläin kuolleena tiellä, neljä karkasi

Kaksikymmenvuotias Eevi Jäppinen on onnellinen. On uudenvuodenaatto vuonna 1946 ja nuori nainen on saanut kutsun Vahdon pojilta tansseihin. Sota-aikana ja sen jälkeen tanssiminen ei ole ollut suotavaa. Tansseihin on tarvinnut kutsukirjeen järjestäjältä.
Tällä kertaa järjestäjinä ovat Vahdon pojat. Illan aikana vietetään iltamat ja vasta niiden jälkeen tanssitaan. Nämä uudenvuodentanssijaiset järjestetään Vahdon seurojentalolla, ja sinne Eevi aikoo mennä.
Mukaan pitää ottaa jälleen lähes koko omaisuus, sillä Eevi asuu alivuokralaisena. Valokuvat, ostokupongit ja hääkutsut voisivat kiinnostaa ulkopuolisia. Kaikkialle mukana kulkevassa laukussa ovat myös meikit eli huulipunia ja puuteria. Niitäkin Eevi luonnollisesti tarvitsee. Marraskuinen veikkauskuponkikin on yhä laukun pohjalla. Olkoon – ehkä siitä voi katsoa mallia uusia rivejä varten.
Tällainen oli naisen käsilaukun sisältö vuonna 1946 – tansseissa kadonnut laukku löytyi 72 vuotta katoamisensa jälkeen: ”Tämä on meille sukulaisille todellinen aarreaitta”

Yle Areena

Docstop: Siuruan senaattori

Julma maa - dokumentti 1918 sisällissodasta

Elinkautinen

Youtube-videot

Miksi ulkomaalaisia raiskaajia ja ryöstäjiä ei karkoteta?

Best of Russian Driving Fails 2018

Toiros e Gritos - Best OF 2016 Clip Nº 3 - Ilha Terceira - Azores Crazy Bull Fails

Tsunami en Indonesia Fuertes Imágenes 2018

Mielipiteet

Suomen satavuotista itsenäisyyttä ja siihen liittyneitä vuoden 1918 tapahtumia juhlittaessa ja käsiteltäessä on vähällä huomiolle jäänyt itsenäisyydestä ja vapaudesta maksettu kallis hinta, jonka edelliset sukupolvet ovat hyvinvointivaltiomme saavuttamiseksi maksaneet. Kansan verovaroin ylläpidetty julkisuuskuva on tietoisesti muokattu itsenäistä Suomen kansallisvaltiota väheksyväksi ja eurooppalaista liittovaltiota ihailevaksi. Tämä on väärin.
Kansallisten arvojen polkemisessa on menty niin pitkälle, että kansallismielisyyttä korostavat puolueet ja ihmiset on leimattu ”populisteiksi”, vihanlietsojiksi, äärioikeistolaisiksi ja natseiksi. Suvaitsevaisiksi kaiken hyväksyjiksi itsensä leimanneet ihmiset ja puolueet ovat täysin suvaitsemattomia niitä laillisia puolueita kohtaan, jotka suhtautuvat kriittisesti EU:hun ja ovat tyytymättömiä siihen tilaan missä Suomi nettomaksajana ja etelävaltioiden takuumiehenä EU:ssa on.
Suomen itsenäisyys on palautettava

Ruoka-apujonot kasvavat, eikä suunnalle näy loppua; Myllypurossakin käyntejä oli nyt kuluvalle vuodelle 275 000, kun edellisenä vuonna se oli n. 165 000 - kasvua vuodessa on tapahtunut 40%. Hurstin Laupeudentyö myös mainitsee heidän ruokajonoissaan olevan aina 2800-3200 kävijää, mikä on joitain satoja enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Olisiko sitten nämä ruoka-apujonot sopiva mittari mittaamaan hyvinvointivaltiomme tilaa? No vaikka ajatuksena voisi olla sovelias, ei se ainakaan koko kuvaa anna.
Ruokajonot yhteiskunnan hyvinvoinnin mittariksi?

Moraalittomien EU eliitin edustajien Angela Merkelin, Emmanuel Macronin ja Jean-Claude Junckerin johdattelemat eurooppalaiset sekä suomalaiset poliitikot ovat vaarantaneet omien maidensa kansalaisten elinolosuhteet, toimeentulon ja turvallisuuden täysin tietoisesti ja tarkoituksella. Kansallisvaltiot on haluttu ajaa alas, jotta EU liittovaltio saisi kaiken vallan ja tärkeää eri valtioiden kansallisomaisuutta haltuunsa alihintaan sekä avoimet, ylikansalliset mahdollisuudet kansalaisten rahastamiseen maiden tärkeällä infralla oman maan kansalaisten edun ohi kuten esimerkiksi sähkön ollessa kyseessä.
EU maiden kansalaiset ovat alkaneet laajalti osoittaa mieltään kaduilla vallanpitäjiä ja tätä vahingollista kehitystä vastaan keltaisiin liiveihin pukeutuen, eikä tätä laajaa keltaliivien kansannousua ole saatu suitsittua vallanpitäjien, eikä poliitisesti ohjatun poliisin toimesta, vaan vallanpitäjät ovat itse pyrkineet luikkimaan tarvittaessa nopeasti pakosalle kuten Emmanuel Macron. Suomen poliittisella kentällä on myös valitettavan suuri määrä EU globalistien agendaa sinisilmäisesti ajavia politiikkoja, joille oman maan ja sen kansalaisten etujen ja hyvinvoinnin turvaaminen on heidän toimistaan päätellen täysin merkityksetön asia. Jokaiselle kansalaisia edustavalle poliitikolle tulisi iskulause Suomen Kansa Ensin olla merkittävin toimintaohje.
KANSALLISVALTIOIDEN ALASAJO

Mielipide kaivoslaista yms.
Niin, missään muussa maassa ei näytä olevan tällaista kaivoslakia kuin Suomessa ja eduskunta toisensa jälkeen on tekemättä mitään ja kohta koko Suomi on vallattu kaivosyhtiöiden toimesta ja poliitikkomme vain ihmettelevät, että miten tässä näin kävi? Suomen johtajat ovat pitkään olleet hoitamatta tehtäviään ja tämä valitettavasti näkyy kaikissa asioissa. Perintätoimistot ovat saaneet 1.1.1993 lähtien vapaasti mellastaa Suomessa ilman lupia ja jopa ilman, että kantajaa tarvitsee nimetä oikeuslaitoksissa. Verotarkastajat saavat tehdä kerta toisensa jälkeen lakiin perustumattomia johtopäätöksiään ja oikeuslaitokset siunaavat nämä päätökset ikään kuin johtopäätökset olisivat lainsäädäntöä. Tulospalkkaiset virkamiehet ovat siirtyneet tekemään salaisia verotarkastuksia piittaamatta lainkaan siitä, että heillä ei ole tarkastusoikeutta tai että he samalla paljastavat ulkopuoliselle taholle salassa pidettäviä tietoja jne. 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrit odottavat edelleen saavansa oikeutta, mutta toistaiseksi ei mitään ole tapahtunut. Tarvitaan siis kiireesti uusi eduskunta ja uudet kansanedustajat ja uusi hallitus, joka laittaa nämä kaikki asiat Suomessa kuntoon. Suomeen on saatava kunnon johtaja, Lainataan tarvittaessa vaikka Unkarista Orban, jotta Suomi taas saadaan kuulumaan suomalaisille.

Kotimaan matkailu

Suomalaiset viinitilat kasvattavat suosiotaan kotimaan matkailun käyntikohteina
Suomessa, vähäisten viinirypäleiden maassa on tällä hetkellä (v.2016) yhteensä n. 25 viinitilaa, joista suuremmista näet tarkempaa tietoa edempänä tekstissä. Tuotevalikoima tiloilla on kaikenkaikkiaan laaja ja osittan myös erikoistunut. Kotimaisista marjoista ja hedelmistä valmistettavat viinit, liköörit, siiderit, kuohuviinit ja mehut ovat yleisimmät tuotteet, mutta erikoistuneimpien viinitilojen valikoimista löytyy lisäksi hilloja, hyytelöitä, marmeladia, salaatinkastikkeita sekä jopa sinappia ja pontikkaa. Useimmilla tiloilla on viinimyymälä, ja joidenkin tilojen tuotteita saa ostaa myös muualta.
Tilaviiniyrittäjät toimivat eri puolella Suomea, ja jotkut ovat avoinna ympäri vuodenkin, joten käyntikohteina ne ovat helposti yhdistettävissä mihin tahansa lomaan taikka koulutus-, Tyky- tai kokoustilatarpeeseen. Joillakin viinitiloilla on myös juhla-/ pitopalveluita sekä majoitusmahdollisuus pidempään oleskeleville.
Suomen viinitilat

Oluenpano on yhä suositumpaa Suomessa. Kun pienpanimoita oli v. 2010 alle 40, kesällä 2016 niitä löytyi jo 71 kpl Valviran rekisteristä. Suomalaiset käsityöläisoluet (craft beer) valmistuvat pääosin käsityönä eri puolilla maata kotimaisista raaka-aineista. Muiden maiden oluttyylien lisäksi - tai niiden sijaan - jotkut pienpanimoista valmistavat myös sahtia, siidereitä, virvoitus-, long drink- ym. juomia.
Pienpanimona saa tuottaa 15 000 000 litraa olutta vuodessa. Se voi olla perheyritys, mutta toiminta voi lähteä käyntiin myös kotiolutharrastajien yhteistyöstä ja uusien oluttyylien kokeilusta. Tulevaisuudessa, mikäli v. 2016 tehty lakialoite menee läpi, pienpanimot saisivat myydä tuotteitaan myös suoraan panimolta. Kunnes näin tapahtuu, tuotteita on saatavilla mm. monien panimoiden yhteydessä toimivista panimoravintoloista sekä muista myymälöistä ja Alkosta. Ajantasainen Suomen pienpanimo-luettelo karttoineen löytyy Olutkellari-blogista.
Pienpanimot Suomessa

Parasta kalapaikkaa valitessa voi tulla valinnanvaikeutta Suomessa. Kalaa tulee lähestulkoon jokaisesta järvestä ja joesta sekä merestä, mutta monet muutkin seikat vaikuttavat. Jotkut kalamiehet tai -naiset haluavat kalastaa yksin luonnon rauhassa, kun taas toisilla on koko perhe mukana. Joskus etäisyys ratkaisee tai se, pääseekö kalapaikan ääreen autolla. Jos kalareissuun halutaan yhdistää myös muita aktiviteetteja, saattaa kaupunkien läheisyydessä oleva kalapaikka olla paras vaihtoehto. Mikäli kuitenkin kalasaalis ratkaisee, on varminta suunnata pohjoiseen, sillä Lapin joista ja järvistä tulee monipuolisimmin ja runsaimmin kalaa. Upeita elämyksiä voi tuoda myös kalareissu Jäämeren rannalle meritaimenen maisemiin, minne on esimerkiksi Kilpisjärveltä enää lyhyt matka.
Suomen parhaat kalapaikat

Ulkomaan matkailu

Rick Steves' The Holy Land: Israelis and Palestinians Today

Portugal's Heartland

Cotswolds, England: Village Charm

Belarus. Interesting Facts: Cities People & Nature

Musiikki

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (Live from Europe)

Helene Fischer | Adeste Fideles (Live aus der Hofburg Wien)

Eruption - One Way Ticket 1978 (High Quality, Top Of The Pops)

Loppukevennykset

Yli kymmenestä metristä avantoon hyppääminen kuulostaa mahdottomalta ja erittäin vaaralliselta, mutta espoolainen Kasper Kumpulainen, 22, toteutti suunnitelmansa.
Kumpulainen on harrastanut erilaisia stunttiprojekteja ja uimahyppyjä koko elämänsä ajan.Viime talvena hän innostui avantouinnista ja tänä vuonna harrastus on ottanut tuulta alleen toden teolla.
Tämä video saa ihon kananlihalle! Kasper, 22, hyppää yli kymmenestä metristä pieneen avantoon

Knickers on huomattavasti suurempi kuin maatilan muut eläimet. 7-vuotias sonni ei päädy edes teurastettavaksi kokonsa takia - siitä on tullut nähtävyys. Omistaja Geoff Pearson on otuksestaan ylpeä. Knickers on korkeudeltaan kuin koripalloilija, 194 senttimetriä. Painoa otuksella on 1400 kilogrammaa. Se asuu Perthin eteläpuolella maatilalla.
Oletko koskaan nähnyt näin valtavaa sonnia? Katso kuvat uskomattomasta otuksesta

Britannian postilaitos Royal Mail päätti kunnioittaa Normandian maihinnousun 75-vuotispäivää. Kuvassa sotilaita ja lääkintämiehiä on nousemassa maihin 6.kesäkuuta 1944 Normandian rannikolle. Tai näin postimerkin saatesanoissa mainitaan.
Todellisuudessa kuva on otettu yli 13 000 kilometrin päässä silloin Hollannille kuuluneella Uuden-Guinean saarella. Amerikkalaiset tekivät maihinnousun Sarmin kohdalla yrittäen vallata sillanpääasemaa japanilaisilta.
Postimerkin piti kunnioittaa brittijoukkojen Normandian maihinnousua - kuvassa on amerikkalaisia Uudessa-Guineassa

Maatilan isäntä hankki lypsykoneen ja sit jossain vaiheessa sen mielenkiinto heräs, kun ei emäntäkään oikein tykänny antaa. No kerran sit hiippaili navettaa, laittoi koneen päälle ja sit lykkäs vehkeensä imuun. No ei menny kauaakaan, niin mälli lähti... Kone jatko vaan lutkutustaan ja ukko ajatteli, että antaa mennä, kun tuntuu noin hyvältä. No mälli lähti ja kone jatkoi vaan. Ukko ajatteli, että kyllä mä vielä kolmannenkin kestän. Kolmas lati lähti ja ukko meinas, että nyt kyllä riittää ja yritti ottaa vehkeen pois, mutta imu oli niin kova, ettei lähtenyt irti.. Ukko sit toisella kädellään ylettyi juuri ja juuri koneen käyttöhjeisiin, jossa luki, että kone sammuu automaattisesti, kun 10 litran säiliö on täysi.

Embarrassing Moments On Live TV 2018

10 UNFORGETTABLE MOMENTS CAUGHT ON LIVE TV

Sipilä ja feissarit | Putous 7. kausi | MTV3

Kuntoilu

Haluaisitko tuntea olosi pirteämmäksi töissä tai kotona? Tai haluaisitko syödä keksin tai pullan ilman suuria tunnon tuskia? Kuntoilun avulla edellä mainittuihin kysymyksiin voi vastata kyllä. Fyysinen aktiivisuus tarjoaa monia hyötyjä, joita aina ei osata edes ajatella.
Jos kaipaat rohkaisua kuntoilun aloittamiseen tai kannustusta kuntoilun jatkamiseen, tässä on 10 faktaa kuntoilusta, jotka voivat innostaa nostamaan takapuolen sohvalta.
10 faktaa kuntoilusta

Kuntoa ei voi varastoida, mutta keho muistaa kaiken liikunnan harrastamisen. Vaikka harrastaisi liikuntaa harvoinkin, se hidastaa kunnon rapistumista. Parhaimmillaan kuntoilu on positiivisia terveysvaikutuksia ja stressin purkaja.
Kaikenlainen kuntoilu kannattaa

Mitä enemmän kuntoilet sitä enemmän kulutat energiaa. Keskimääräinen enregiankulutus naisilla on noin 2000, miehillä 2400 kilokaloria (kcal) vuorokaudessa. Liikkuessa energiankulutus kuitenkin kasvaa ja päivittäinen kulutus voi nousta helposti 2500-3000 kilokaloriin.
Kuntoilija - näin syöt oikein!

Liikunta ja terveys

Verenpaine 160/ 100 , pulssi 60 , Paino ? kg. Jumppa 0 /5390 min, kuntosali 0/8885 min, kävely 0/1255 km , uinti 1000/42000 m, pyöräily 0/3580 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti