lauantai 29. joulukuuta 2018

LA 29.12.2018 Pankkikriisin uhreille oikeutta, eläkeläisten sortotoimet lopetettava, ei kiintiöpakolaisille!


Erkki Aho

1990-luvun pankkikriisissä 500 000 ihmistä jäi työttömäksi ja yli 280 000 ylivelkaantui. 48 000 yritystä poistettiin markkinoilta kyseenalaisin jopa rikollisin keinoin ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan. Voidaan puhua kansanmurhasta. Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla eikä heitä ole saatettu oikeudelliseen eikä taloudelliseen vastuuseen teoistaan. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten monissa muissa maissa.
Perustuslakituomioistuin
Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain 0,6 promillea aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonnassa on kysymys verovarojen tuhlauksesta, Koska laillisuusvalvonta ei toimi niin valtakunansyyttäjä ja poliisi voivat toimia rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan, koska myöskään poliisin laillisuusvalvonta ei toimi. Korkein oikeus ei perustele tekemiään kielteisiä päätöksiä, koska se ei voin niitä perustella. Kysymys on perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta menettelystä. Käräjätuomarit ja hovioikeden tuomarit voivat toimia vapaasti ja rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan. Suomessa kansanedustajat eivät noudata lakia eikä minusterit ministerinvalaa. Suomessa perustuslakivaliokunta korvaa perustuslakituomioisuimen ja on kiistattomasti todistettu, että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät noudata Suomen lakia. Suomi ei siis ole oikeusvaltio ja kansalaiset Suomessa eivät saa oikeutta, vaikka Suomen perustuslaki 21 § sitä edellyttää ja perustuslain mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat risririidassa niin perustuslak voittaa, mutta Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, joka valvoisi perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamista.
1990-luvun pankkikriisi on selvitettävä, syylliset on saatava vastuuseen ja aiheutetut vahingot on korvattava

Suomi on tuomittu ihmisoikeusrikkomuksista useammin, kuin muut pohjoismaat yhteensä. Sananvapaustuomioiden määrä on poikkeuksellisen suuri, kirjoittaa Mikko Niskasaari blogissaan. Vuoden 2015 loppuun mennessä Suomi oli saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) 138 tuomiota erilaisista ihmisoikeusrikkomuksista. Muilla neljällä Pohjoismailla niitä oli yhteensä vain 111 kappaletta, kertoo EIT:n tilasto. 1)
Eroa korostaa se, että Suomi liittyi Euroopan Neuvoston (EN) jäseneksi, ja sitä tietä EIT:n alaiseksi vasta vuonna 1989. Ruotsi, Norja ja Tanska olivat v. 1947 perustamassa neuvostoa ja Islanti liittyi mukaan kolme vuotta myöhemmin. Suomen jäsenaika on paljon lyhyempi, tuomioita on paljon enemmän. Sen pitäisi antaa aihetta mietteisiin.
Pohjoismaista vähimmillä tuomioilla on selvinnyt Islanti, 13. Tanskalla on 14 tuomiota, Norjalla 28 ja Ruotsilla 56.
Tilastossa kiinnittää huomiota myös se, että Suomesta tehdyt valitukset ovat johtaneet tuomioon paljon useammin kuin Pohjoismailla yleensä. Suomen 185 EIT:n käsittelyyn otetusta jutuista 138 päättyi valtion tuomitsemiseen.
Suomi saanut enemmän tuomioita EIT:stä kuin muut Pohjoismaat yhteensä – lailliisuusvalvonta Suomessa ei toimi oikein

Presidentti Mauno Koivisto antaa 10.huhtikuuta 1987 kokoomuksen Harri Holkerille hallitustunnustelijan tehtävän tarkoituksena ensisijaisesti muodostaa kokoomuksen ja SDP:n hen nojaava hallitus. Onko Kokoomuksen yli 40 vuotta kestänyt korpivaellus oppositiossa päättymässä? Presidentti Kekkosen perintöä vaaliva keskustapuolueen puheenjohtaja Paavo Väyrynen toteaa 20 huhtikuuta, että nyt kaavailtava hallitus on ”jyrkästi Kekkosen periaatteiden vastainen hallitus”. Tästäkin huolimatta Koivisto nimittää 30. huhtikuuta 1987 Holkerin hallituksen virkaansa: 7 salkkua kokoomukselle, 8 SDP:lle, 2 RKP:lle ja liikenneministeriksi SMP:n Pekka Vennamo. Suurimpien hallituspuolueiden ideologiset erot ovat menettäneet merkityksensä, molemmat edustavat pääasiassa palkansaajia, joiden edut ja ”suurpääoman ” edut nähdään yhä yhteneväisempänä. Hallitus otta tavoitteekseen suuren verouudistuksen teemana ”verotus kevenee” ja yhteiskunnan hallitun rakennemuutoksen toteuttamisen.
Holkerin hallituksen ohjelmassa oleva ”hallittu rakennemuutos” alkaa karata käsistä. Vuoden 1987 lokakuun pörssiroamahdus jälkeen kurssit alkavat nousta vuoden 1988 tammikuussa. Suomessa syntyy kasinotalous, kun nousu houkuttelee ammattilaisia ja harrastelijoita hamuamaan jatkuvan kurssinousun takaamia pikavoittoja. Talouden ylikuumenemisen ehkä tärkein osatekijä on parin viime vuoden aikana tapahtunut pääomamarkkinoiden vapauttaminen. Reaalitalous ei kiinnosta, sillä lainarahoitukseen perustuva keinottelu ja riskinotto opettavat nopeasti, että raha kasvaa puussa, toisin kuin opetettu. Pankit suorastaan tyrkyttävät lainaa, ja lainarahaa syydetään myös kiinteistökeinotteluun. Kylpylöiden, hiihtokeskusten ja golfkenttien rakentamiseen.
Kohti hallittua rakennemuutosta

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, April 9, 2015 1:13 PM
Subject: virkavelvollisuuksien hoitaminen
Syyttäjä Petri Oulasmaa
Olette toimineet poliisipäällikkönä Ylivieskassa ja alaistanne poliisi Raimo Ollilaa on syytä epäillä lukuisista virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä sekä syyttäjä Sulo Heiskaria toimimisesta esteellisenä syyttäjänä. Itse olette laatineet syytteet minua ja vaimoani vastaan asiassa, jossa minut tuomittiin ehdottomaan vankeuteen saatavasta, jota ei todellisuudessa ollut olemassakaan, koska takaukset oli purettu ja näin ollen takausvastuut rauenneet. Pyydän Teitä perehtymään tähän materiaaliin ja ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta neljä väärä konkurssipäätöstä ja väärä ehdoton vankeustuomioni saadaan purettua sekä lukuisia määrä vääriä muita päätöksiä. Kaikki johtuvat siitä, että johtamanne poliisilaitoksen poliisit ovat jättäneet virkavelvollisuutensa hoitamatta. Asiat eivät voi olla vanhentuneita, koska ne ovat koko ajan olleet vireillä. Tehtävänne on pyytää myös KRP:ltä sinne tekemäni tutkintapyynnöt, koska niitä en itse sieltä saa. Laillisuusvalvojille osoitetut kantelut osoittavat, että asia on ollut koko ajan vireillä, nyt jo 20 vuotta.
Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin


Miksi oikesministeri Antti Häkkäselle maksetaan palkkaa, kun hän ei hoida tehtäviään. Syyttäjälaitos kuuluu ministeri Häkkäsen vastuualueeseen.

Vakuutuslääkärit ovat rankasti arvosteltu ryhmä, jonka toiminta on synnyttänyt jopa kansalaisaloitteen.
Huhtikuussa eduskuntaan lähetetyssä, yli 59 000 kannatusilmoitusta keränneessä aloitteessa vaaditaan, että vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä on poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja.Kansan raivon kohteeksi joutuneet vakuutuslääkärit puolustautuvat: "Kelankin tekemiä ratkaisuja kritisoidaan"

Psykiatri ja entinen kansanedustaja Ilkka Taipale tunnetaan Suomessa kaikkein heikoimpien sinnikkäänä puolustajana. Sosialidemokraatteja edustava kansalaisaktivisti ei näe loppua kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varassa elävien kurjistumiselle. MOT haastatteli Taipaletta ”Unohdetun kansan kuritus” -ohjelmaa varten.
"Puolueet eivät piittaa eläkeläisköyhälistöstä"

Pelkän kansaneläkkeen ja sitä täydentävän takuueläkkeen varassa elää noin 100 000 suomalaista – eli 8% eläkkeensaajista. Tämän eläkeläisten pohjasakan toimeentuloa ollaan nyt entisestään rokottamassa, kun indeksiin sidottuihin menoihin kohdistetaan lähes 200 miljoonan euron säästö. Kansaneläkkeen lisäksi myös monia muita vähävaraisten etuuksia höylätään. Minimieläkkeillä kituuttavien kukkaro kutistuu senkin takia, että lääkekorvauksia pienennetään ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja korotetaan.
Valtiotieteiden tohtori, johtava tutkija Pertti Honkanen, Kela: ”Aivan uutta on nyt se, että sitä indeksiä suoranaisesti lailla alennetaan riippumatta siitä, että miten sitten kuluttajahinnat kehittyvät.”
Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto: ”Kyllä se on kylmää kyytiä pienituloiselle ihmiselle.”
EU:n määrittämä köyhyysraja Suomessa on yksineläjillä 1 190 euroa kuukaudessa. Eläketurvakeskuksen tilastot kertovat, että miltei kolmasosa Suomen eläkkeensaajista – kaikkiaan 430 000 ihmistä – saa alle 1 100 euron suuruista eläkettä.
Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE:ssa puolestaan ynnäillään, että 5 000 uutta ihmistä putoaa nyt hallituksen leikkausten seurauksena köyhyysrajan alapuolelle. Näistä ihmisistä merkittävä osa on eläkeläisiä. SOSTE ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.
Viime aikojen eläkeväittelyssä pienituloisimmat eläkeläiset ovat päässeet unohtumaan, koska heillä ei ole voimavaroja ajaa asiaansa eikä heillä ole tukenaan lobbausryhmiä, kuten työeläkejärjestelmällä. Tämä ohjelma nostaa keskiöön minimieläkkeellä kituuttavien tilanteen.
Unohdetun kansan kuritus: käsikirjoitus

Euroopan unionin määrittämä köyhyysraja Suomessa on yksineläjillä 1 190 euroa ja kahden aikuisen taloudessa 1 785 euroa per kuukausi.
Eläkeläisköyhälistön määrä lisääntyy edelleen, sillä lähes kaikkia sosiaaliturvaetuuksia mm. kansaneläkkeitä leikataan toista vuotta peräkkäin: tämän vuoden alussa 0,4 prosenttia ja ensi vuonna 0,85 prosenttia. Juha Sipilän(kesk.) hallitus aikoo ensi vuoden leikkauksilla säästää 70 miljoonaa.
Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (Soste) laskelmien mukaan 5 000 uutta henkilöä putoaa säästöpäätösten seurauksena köyhyysrajan alapuolelle – ja samalla suuri joukko tipahtaa köyhyysrajan tuntumaan.
Kansaneläkkeet pienenevät ensi vuonna ensimmäistä kertaa Suomen eläkejärjestelmän historiassa. Kansaneläkettä saa vajaa puolet Suomen 1,5 miljoonasta eläkkeensaajasta. Sen suuruus on yksin asuvalle 634 euroa kuussa. Kansaneläke on eläkeläisten perusturva. Kun se ei riitä, saa lisäksi takuueläkettä, joka nostaa eläketulon 767 euroon kuussa.
Minimieläkkeen varassa sinnittelee yli 100 000 suomalaista.
Puoli miljoonaa eläkeläistä kituuttaa köyhyysrajan alapuolella

Pääministeri Juha Sipilä on vastuussa eläkeläisten kohtelusta Suomessa ja pakolaisten ottamisesta Suomeen elätettäväksi,vaikka ei pystytä huoletimaan omankaan maan kansalaisista.

Suomi ei pysty huolehtimaan omien vanhusten ja eläkeläissten asioista. Siksi en voi hyväksyä, että Suomi tuo pakolaisia elätettäväksi Suomeen, koska emme voi huolehtia omankaan maan kansalaisista.

Sisäministeriön mukaan Suomi sitoutuu vastaanottamaan vuoden 2019 kiintiössä syyrialaisia pakolaisia Turkista ja kongolaisia pakolaisia Sambiasta.
Turkissa oleskelee yli 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa Syyriassa jatkuvan konfliktin ja humanitaarisen kriisin seurauksena.
Yli 800 000 kongolaista pakolaista on paennut pitkään jatkuneita väkivaltaisuuksia Afrikan maihin. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR arvioi, että Sambiassa on vuoden 2018 lopussa 76 000 kongolaista pakolaista, ministeriön tiedottessa todetaan.
Sisäministeriön mukaan kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokkain tapa auttaa todellisessa hädässä olevia pakolaisia, sillä tulijoiden suojelun tarve arvioidaan jo ennen heidän tuloaan Suomeen.
Suomi ottaa 750 syyrialaista ja kongolaista pakolaista 2019

Turvapaikanhakijat varastelevat kaupoista - "Älkää, siellä on kameroita"

FB-viesti:
Huhuille sain tänään vahvistusta, 15 vuotias tyttö, joka oli joutunut näiden kunniakansalaisten raiskaamaksi oli tehnyt kotonaan itsemurhan. Kiitos Oulun valtuusto ja Sipilä, toivottavasti joulu oli tällä pelastettu. Missä kirkkoherrat nyt ovat????

Kalajoki

Kalajoella on yllättävän paljon myymättömiä asuntoja. Mielestäni tämä on huolestuttava asia.
Kalajoki: Myytävät asunnot


Kalajoen väkiluku on kääntynyt laskuun. Tämä on vielä huolestuttavampi asia. Kalajoen kaupunginjohtaja on lähtökuopissa ja valtuutetut riitelevät mistä milloinkin. Nämä ovat huolestuttavia merkkejä Kalajoen kehityksessä ja asioissa. Nyt on ryhdistäydyttävä ja otettava vastuu suunnan muuttamiseksi.

Alueuutiset

Väkiluvun muutokset kunnittain 2018 (väkiluku + suluissa muutos 30.11. mennessä): Alavieska 2 579 (-31), Haapajärvi 7 168 (-83), Haapavesi 6 859 (-112), Kalajoki 12 390 (-124), Kärsämäki 2 612 (+1), Merijärvi 1 100 (-19), Nivala 10 730 (-88), Oulainen 7 417 (-55), Pyhäjoki 3 142 (-47), Pyhäjärvi 5 249 (-89), Reisjärvi 2 751 (-62), Sievi 4 989 (-45), Siikalatva 5 309 (-138), Ylivieska 15 230 (-26).
Väkiluku laskee rajusti jokilaaksoissa – Myös Ylivieskassa ja Kalajoella suunta on kääntynyt

Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti sivakoidaan uudenvuodenpäivänä Haapajärvellä 42 joukkueen voimin. Neljä ensimmäistä osuutta hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla ja loput vapaalla. Tässä ovat viestin A-sarjan hiihtäjät osuuksittain:
Tässä ovat maakuntaviestin A-sarjan hiihtäjät – 42 joukkuetta mukana Haapajärvellä

Kalastaja Heimo Mäenpää tietää, etteivät kalastajat välitä enää hylkeenpyynnistä, kun ei saalista voi hyödyntää mitenkään
Kalastaja Heimo Mäenpää näyttää kuvia 1960-luvulta. Silloin hän oli nuori mies, joka oli mukana hylkeenpyyntireissuilla. Silloin hylkeestä käytettiin hyväksi kaikki mahdollinen, toisin kuin tänään: EU on kieltänyt hylkeenlihan ja muiden hyljetuotteiden myynnin.
– Ennen hylkeestä hyödynnettiin kaikki, otettiin talteen nahka, hylkeenlihaa syötiin ja traani keitettiin öljyksi, muistelee Mäenpää.
Lupa hylkeenlihan myyntiin voisi innostaa kalastajia ylisuureksi kasvaneen kannan harventamiseen.
Hyljekanta kasvaa – pyytäjät harvassa

Kotimaan uutiset

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen kiistää rikosten esikäsittelyn olevan mitenkään esitutkintalain vastaista Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.TUTKINNANJOHTAJIENvastuulla on, että jutut jäävät pääsääntöisesti esikäsittelyyn”, kuuluu määräys Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella rikostutkinnassa työskenteleville tutkinnanjohtajille osoitetussa linjanvedossa.
HS sai haltuunsa poliisin sisäisen ohjeen: Valtaosa rikos­ilmoituksista jätettävä tutkimatta – Johto selittää, mitä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen linjaus merkitsee
Erkin kommentti: Tämä on nimenomaan esitutkintalain vastaista toimintaa ja se on myös perustuslain vastaista toimintaa ja se on myös EU:n Ihmisoikeussopimuksen vastaista toimintaa ja se on myös YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaista toimintaa. Laillisuusvalvojat, valtakunnansyyttäjävirasto ja poliisi eivät noudata lakia. MIKSI? Sipilän hallitus vastaa siitä, että kansalaiset saavat maassa oikeutta ja virkamiehet noudattavat lakia.

Poliisiministeri Kai Mykkänen. Miksi hänelle maksetaan verovaroista palkkaa, jos hän ei hoida tehtäviään eikä velvollisuuksiaan.

Teersalossa Naantalissa on meripelastuksen hätätilanne käynnissä. Tehtävään on hälytetty merivartioston ja pelastuslaitoksen yksiköitä.Meripelastuskeskus Turku (MRCC) johtaa tehtävää.Merivartiosto tiedottaa, että Naantalin Teersalossa on käynnissä hätätilanne.Lossi on ajanut karille ja vuotaa.Kyydissä oli kolme henkilöä, joista molemmat matkustajat on saatu evakuoitua.Heidät on viety rantaan ensihoidon tarkastettavaksi
Hätätilanne Naantalissa: lossi ajoi karille ja vuotaa - matkustajat evakuoitu

Suomen hallitus rajoittaa kuntien päätösvaltaa hoiva- ja terveyspalveluiden järjestämisessä aina vuoden 2022 loppuun. Jo voimassa oleva rajoituslaki saa siis reilusti jatkoaikaa. Alun perin lain oli määrä olla voimassa vuoden 2019 loppuun.
Tarkoitus on hillitä kuntien intoa ulkoistaa palveluita terveysyhtiöille sekä välttää turhia investointeja.
Kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisiin sote-palvelujen ulkoistussopimuksiin pitää kirjata irtisanomisehto, jos sopimus on voimassa vuoden 2020 jälkeen. Viime vuosina tehdyt sopimukset ovat pitkiä, jopa 10–15 vuoden mittaisia.
Nyt tuli terveysyhtiöille isku – Ylijohtaja: Miljardisopimuksen vauhdittama kohulaki saa jatkoa ja jää voimaan vaikka sote kaatuisi
Erkin kommentti: Onko Suomi vapaa markkinatalousmaa? Rajoitettaako hallitus kilpailua? Loukkaako menettely kunnallista itsemääräämisoikeutta?

Ulkomaan uutiset

Linja-auto on räjähtänyt Gizan pyramideilla Egyptissä. Egyptin sisäministeriön mukaan räjähdyksessä on kuollut kaksi vietnamilaista turistia. Lisäksi 10 ihmistä on haavoittunut. Haavoittuneista kaksi on sisäministeriön mukaan egyptiläisiä.
Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters, AFP ja AP.
Räjähde oli tienvarsipommi, joka räjäytettiin, kun turistibussi osui paikalle, sisäministeriö sanoi lausunnossaan. Linja-autossa oli 14 Vietnamista tullutta turistia sekä egyptiläinen bussikuski ja matkaopas.
Turistibussi on räjähtänyt Egyptin pyramideilla: Kuolonuhreja

Presidentti Donald Trump pitää kynsin hampain kiinni vaalilupauksestaan eli Yhdysvaltojen ja Meksikon väliselle rajalle rakennettavasta muurista.
Trump uhkaa sulkea maiden välisen rajan kokonaan, jos hän ei saa muurihankkeelleen tarvittavaa rahoitusta.Trump haluaa muurille viiden miljardin dollarin rahoituksen valtionbudjetista.Presidentti tviittasi asiasta perjantaina ja syytti demokraatteja muurihankkeen hidastamisesta.
Trump: Suljen Meksikon-rajan, jos en saa rahaa muuriin

Ikonisen Kaknäsin tv-tornin sulkemisen tärkein syy on lisääntynyt vieraan vallan uhka Ruotsin turvallisuudelle.SVT:n mukaan pelkona on, että vieras valta pyrkisi ottamaan hallintaansa yhteiskunnan kannalta tärkeitä viestintäyhteyksiä ja -järjestelmiä.

Vielä keskiviikkona Dagens Nyheter kertoi, että Kaknäsin torni suljetaan yleisöltä kokonaan, koska sen auki pitäminen vaatisi liikaa investointeja. Torni oli kesällä suljettuna muutaman viikon hissien toimintahäiriöiden vuoksi. Syyskuun lopussa se suljettiin, koska tornin sammutusjärjestelmä piti korjata. Ruotsin turvallisuuspoliisin vuoden 2017 raportissa todetaan, että vieraan vallan tiedusteluyritykset ovat lisääntyneet maassa. Raportissa suurimmaksi uhaksi on nimetty Venäjä.

Tukholman Kaknäsin tv-tornin sulkemisen taustalla sittenkin ”vieraan vallan uhka”

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan ukrainalaiset merimiehet, jotka vangittiin yli kuukausi sitten.
Merkel ja Macron lupasivat myös yhteisessä lausunnossaan perjantaina pitävänsä yllä painostusta, jotta vuoden 2015 Minskin rauhansopimus saadaan voimaan Itä-Ukrainassa.
Kreml kommentoi lauantaina, että Venäjä hoitaa ukrainalaisten merimiesten tapauksen Venäjän lakien mukaisesti.
Kremlin vastaus Merkelin ja Macronin vaatimukseen: Ukrainalaisia merimiehiä ei vapauteta

Egyptissä poliisi on tappanut 40 terroristiksi epäiltyä useissa eri iskuissa, maan sisäministeriö kertoo. Iskut tehtiin varhain lauantaina.
30 epäiltyä tapettiin kahdessa iskussa Gizan alueeella, ja loput 10 Siinain niemimaalla.
Maan sisäministeriön mukaan iskut tehtiin, koska epäiltyjen uskottiin valmistelevan hyökkäyksiä turistikohteisiin, kirkkoihin ja valtion virastoihin.
Poliisin kerrotaan myös löytäneen epäiltyjen jäljiltä runsaasti aseita, ammuksia ja pommintekotarvikkeita.
Egyptin poliisi tappoi 40 terroristiksi epäiltyä Gizan bussi-iskun jälkeen

Talousuutiset

Vuodenvaihteesta lähtien tavaraa saa viedä Venäjälle ilman tullimaksua nykyistä vähemmän. Suomessa pelätään venäläisturistien ostosmatkailun vähenemistä.Vuodenvaihde tuo muutoksia itärajalle. Jatkossa Suomesta saa viedä Venäjälle omaan käyttöön entistä vähemmän elintarvikkeita tai tavaroita ilman tullimaksuja. Niiralan tullin päällikkö Erkki Multamäki kertoo, että Suomen puolella säädöksiin ei ole tulossa muutoksia.
Venäjän puolella matkustajavienti muuttuu siten, että sallittu yläraja on jatkossa 25 kiloa, kun ennen se oli 50 kiloa. Rahallisen arvon yläraja putoaa 1500 eurosta 500 euroon.
Jos tavaraa haluaa viedä Venäjälle yli näiden määrien tai arvojen, joutuu maksamaan tullimaksun. Multamäki ei osaa sanoa varmasti, miksi Venäjä on päättänyt toimia näin.
Venäjä rajoittaa matkustajien ruuan ja tavaroiden vientiä Suomesta Venäjälle – vaikutukset voivat näkyä kaupoissa

Fennovoiman omistajia ovat Voimaosakeyhtiö SF Oy ja RAOS Voima Oy. Venäläistaustainen RAOS omistaa Fennovoimasta kolmasosan. Kaksi kolmasosaa omistuksesta on Voimaosakeyhtiö SF:llä, jolla on 24 suomalaista osakasta. Suurin osa osakkaista on kuntien tai yritysten sähköyhteenliittymiä. Suomen Voima edustaa Fennovoimassa useita pienempiä kuntia.
Ta­lous­sa­no­mat: Fennovoiman omistajia harmittaa ydinvoimalan ra­ken­nusai­ka­tau­lun lyk­kään­ty­mi­nen

Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen nosti odotetusti suurten kauppojen myyntiä, mutta työtä ei tullut lisää. Kauppojen aukiolojen vapauttaminen on odotetusti vienyt pieniltä kaupoilta kilpailuetua ja kasvattanut suurten automarkettien myyntiä.
Tilastojen perusteella suurimpia voittajia ovat kuluttajien lisäksi 1 000-2 500 -neliöiset suuret supermarketit, joiden tammi-marraskuun myynti on reilun kuudesosan suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2015 ennen aukiolojen vapauttamista.
Näiden suurten supermarkettien myynti on ohittanut yli 2 500-neliöisten suurmyymälöiden eli esimerkiksi Prismojen ja Citymarkettien kokonaismyynnin.
Suurimpia häviäjiä ovat alle 400-neliöiset valintamyymälät ja pienmyymälät, joiden etu vapaammista aukioloajoista suli aukiolojen vapauttamiseen.
Suuremmat kaupat ovat hiljalleen laajentaneet aukioloaikojaan ja nyt lähinnä pääkaupunkiseudulla muutamat jättimarketit ovat auki vuorokauden ympäri.
Ruoka haetaan aiempaa isommista kaupoista – jättikaupat laajentavat yhä aukioloaikojaan

Urheilu-uutiset

Oulaisten Huiman kasvatti Antti Kalapudas jatkaa uraansa Vaasan Sportissa myös ensi kaudella. Keskushyökkääjä on tehnyt seuran kanssa vuoden mittaisen jatkosopimuksen.
Kärpissä viime kaudet pelannut Antti Kalapudas teki jat­ko­so­pi­muk­sen Vaasan Sportin kanssa

Suomen miehet olivat vaisussa vireessä Tour de Ski -kiertueen sprintin karsinnoissa Italian Toblachissa. Lauri Vuorinen, Ristomatti Hakola ja Matti Heikkinen putosivat jatkosta vapaan hiihtotavan sprintin karsinnoissa.
Vuorinen hiihti suomalaismiehistä parhaana karsinnan 33. sijalle, kun 30 nopeinta selviytyi jatkoon. Vuorinen jäi 0,20 sekunnin päähän jatkopaikasta.
Erityisesti Hakolan karsiutuminen oli karvas pettymys. Hakola romahti karsinnassa 40. sijalle, Heikkinen päätyi 101. sijalle.
Norjalainen Johannes Hösflot Kläbo hiihti karsinnan ykköseksi. Ranskalainen Lucas Chavanat oli kakkonen ja ranskalainen Richard Jouve hiihti karsinnan kolmanneksi.
Suomen miehistä Vuorinen jäi 6,05 sekuntia Kläbon kärkiajasta. Hakola taipui 6,47 sekunnilla Kläbolle ja Heikkinen jäi 14,81 sekuntia karsinnan kärjestä.
Hakola romahti Tourin avauksessa – kaikki suomalaismiehet lensivät ulos jatkosta

Krista Pärmäkoski oli ainoa suomalaisnainen, joka lykki jatkoon maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen avauskilpailun karsinnoista Italian Toblachissa. Pärmäkoski oli vapaan hiihtotavan sprinttikilpailun karsinnan 25:s. Hän hävisi karsinnan parhaalle, Yhdysvaltain Sadie Bjornsenille 5,63 sekuntia. Paremmin ampumahiihtäjänä tunnettu Mari Eder hiihti 31. sijalle. Näin ollen hän putosi ensimmäisenä erävaiheesta. Eder saapui Tour de Skille antaakseen näyttöjä sprinttihiihdon kyvyistään Seefeldin MM-kisoja ajatellen. Karsinnan pettymys sai hänet pohtimaan Tour de Skin jatkamisen mielekkyyttä
Mari Ederin Tour de Ski loppumassa heti kättelyssä – Krista Pärmäkoski aloitti vaisusti

Maailmalla tapahtuu

KADONNUT!
Okko Junikka 19-vuotias on ollut kadoksissa 22.12 aamusta asti. Liikkuu todennäköisesti Helsinki-Vantaa alueella. Asiasta on ilmoitettu hätäkeskukseen.
EDIT: Nähty Pärnussa 24.12.
EDIT: 28.12 etsimme yhä, etsintäkuulutettu.
Ei ole ollenkaan Okon tapaista. Huoli on suuri ja kaikki apu otetaan vastaan.
Jos olet nähnyt tai näet Okkoa, ota heti yhteyttä hätäkeskukseen.
SAA JA PITÄÄ JAKAA!
Okon äiti Tiina Junikka
Kuva: Mies, 19, lähti sairauslomalle kesken päivän – häipyi Vantaalta Tallinnaan 150 000 euron kanssa

Britannian viranomaiset pelastivat neljäkymmentä ihmistä Englannin kanaalista tiistaina, kertoo Sky News
(siirryt toiseen palveluun)
. Ranskasta Britanniaan pyrkineet siirtolaiset pelastettiin viidestä eri veneestä aikaisin aamulla.Keskviikkona puolenyön jälkeen ranskalaiset viranomaiset pelastivat kanaalista kolme Britanniaan pyrkinyttä siirtolaista (siirryt toiseen palveluun)
.Pelastetut siirtolaiset ovat lähtöisin muun muassa Afganistanista, Iranista ja Irakista. Ryhmien mukana oli ainakin kaksi lasta. Kaikki pelastetut siirtolaiset ovat nyt Britanniassa, ja heidän terveydentilansa on arvioitu ennen maahanmuuttoviraston haastattelua.Britannian sisäministeriö on syyttänyt ilmiöstä järjestäytynyttä jengirikollisuutta.
Viranomaiset pelastivat 43 siirtolaista Englannin kanaalista

Yle Areena

Jakso 5: Vaaralliset vuodet

Jakso 6: Urho I Suuri

Jakso 7: Unia Kainuusta

Jakso 8: Tukkipojan kehto - Kekkonen elää!


Youtube-videot

Ein wackeliger Juncker

EU-Afrika-Gipfel in Wien: Schwankender Juncker benötigt erneut Hilfe

Poliisi-TV: Minne romanikerjäläiselle annettu ropo menee?

Mielipiteet

Suomen työttömyys- ja työllisyysluvut ovat parantuneet tänä vuonna roimasti, mutta entistä useamman ansiot ovat osa-aikatyön ja työttömyyskorvausten yhdistelmän varassa, kertoi Vantaan Sanomat.Osa-aikatyötä tekevien ihmisten työttömyyskassa YTK:sta hakemat sovitellut työttömyyskorvaukset ovat lisääntyneet jopa 19 prosenttia.
Olemme jo tulleet siihen tilanteeseen, jossa palkkatyö vähenee. Kaikkien ei ole tarkoituskaan tulla toimeen työstä ansaisemallaan palkalla, vaan yhä suurempi osa toimeentulosta kustannetaan sosiaaliturvalla. Jotkut pärjäävät palkallaan hyvin, vielä useammat keskinkertaisesti ja osa heikommin. Työtä on silti mahdollisimman monen tehtävä, sillä kuten sanonta kuuluu, niin työ on parasta sosiaaliturvaa. Näin sanovat eivät yleensä koskaan puhu palkasta.
Palkattomuutta kohti

Kaivoslaki puhuttaa. Syystäkin.Olin eduskunnan talousvaliokunnan jäsen 2007-2011. Vaalikauden lopulla 25.2.2011 saimme lopulta valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä uudeksi kaivoslaiksi. Esityksessä oli 188 pykälää ja useita liitännäislakeja.
Käsittely jäi loppumetreille siksi, että talousvaliokunta oli poikkeuksellisen työllistetty koko tuon vaalikauden. Teimme mietintöjä ja lausuntoja enemmän kuin mikään muu valiokunta tuolla kaudella. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen on aina ollut aktiivinen, mutta juuri tuolloin esityksiä syntyi valtavasti. Energia-, teollisuus-, EU-, kilpailu- ja vakuutusasioissa tapahtui paljon. USA:sta iskenyt pankkikriisi mullisti kaiken. Asiat olivat vaikeita ja yllättäviä.Kaivoslakiesityksestä antoivat lausunnon perustuslakivaliokunta ja ympäristövaliokunta. Yllättäen molemmat täysin yksimieliset.
Kuulimme ison joukon asiantuntijoita nopealla tahdilla. Monilla edustajilla saattoivat lähenevät vaalit olleet jo mielessä. Näin aina käy ns. pitkien valtiopäivien lopulla. Lakiruuhka, vaalikiireet ja vaikeat asiat ovat huono yhdistelmä.
Muisteloita kaivoslain käsittelystä

Konsulttiyhtiön laskelmien mukaan maapallon taloudellinen keskipiste matkaa Siperian halki kohti Kiinaa 140 kilometriä vuodessa.Tuhat vuotta sitten, vuonna 1000 jKr, tämä näkymätön, mutta voimakas globaali keskus sijaitsi Himalajalla, kahden voimakeskuksen Mesopotamian ja Kiinan välillä. Sieltä se lähti hitaan vaelluksen kohti – Suomea!
Ensimmäisen maailmansodan aattona, vuonna 1913, silloisen globaalin talouden keskipiste oli Torniossa, Suomen ja Ruotsin rajalla, yhä matkalla Länteen. Vuonna 1950 Maailman talouden keskipiste (voimme kai kutsua sitä lyhenteellä MTKP) sijaitsi Atlantilla Islannista itään. Sen edemmäs lännen suuntaan napa ei koskaan siirtynytkään.
Vaikka siirtomaavalta Britannian ja sitä maailmansotien jälkeen seuranneen uuden supervallan, Yhdysvaltain sekä taloudellinen että poliittinen voima jatkui vielä pitkään. Mutta ”vanha itä” oli jälleen nousussa, globaalien suursyklien suunta oli jo kääntynyt.Niinpä vuosituhannen vaihteessa ”talousnapa” oli jo siirtynyt Novaja Zemljan rannoille matkallaan kiihtyvää vauhtia kohden uutta ”isäntää”, Kiinaa.
Taloudellisen navan liike oli vuosina 2000-2010 nopeinta mitatussa historiassa, joka alkaa ajanlaskumme ajoista lähtien eli parituhatta vuotta sitten.Konsulttiyhtiö McKinsey Global Instituten tutkimusyksikön vuonna 2012 julkaisemien laskelmien mukaan ”talousnapa” ylittää Kiinan rajan vuoden 2025 tietämillä.
Maailman talouden keskipiste saapuu Kiinaan 2020

Kansallinen etu vaatii vastuullista taloudenpitoa. Valtio ei voi jatkuvasti jakaa sellaista, mitä ei ole. Jos uutta velkaa otetaan nousukauden keskellä melkein kaksi miljardia euroa vuodessa, miten käy sitten kun laskusuhdanne alkaa? kysyy perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenvuoron eduskunnassa pitänyt kansanedustaja Ville Tavio.
Perussuomalaisten mielestä talouden tasapainon vaatimat toimet on tehtävä Suomen kansan ja sen lasten tulevaisuuden takaamiseksi, mutta ne on tehtävä oikeudenmukaisesti.
Perussuomalaiset painottavat, että työehtojen polkemisen on loputtava ja ulkomaisen halpatyövoimamarkkinan luominen on pysäytettävä. Perussuomalaiset haluavat säilyttää ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan, jotta Suomessa tehdään jatkossakin töitä rehellisesti ja reilusti suomalaisilla työehdoilla.Perussuomalaiset vastustavat kaksien työmarkkinoiden luomista ja tahtovat tarjota työntekijöille kepin sijasta porkkanaa.PS: Ei suomalaisille köyhille tai kodittomille ole pystytetty vastaanottokeskuksia tarjoamaan heidän tarvitsemiaan palveluita – ”Sairaat ja vanhukset jätetään heitteille” https://www.suomenuutiset.fi/ps-3/

Koska kyseessä on suomalaisia monissa asioissa viime vuosina harhaan johtanut Yle, jonka toimittajakunta ei ole peitellyt punavihreän arvomaailman ja poliittisen värin suosimista, en luota sentin vertaa siihen, että Ylellä on aikomus toteuttaa ohjelmakokonaisuus ilman omaa, etukäteen mietittyä poliittista agendaa.
Milloin olet nähnyt Ylessä ohjelman, jossa maahanmuuttokriittisille merkittäville poliitikoille on annettu rauha puhua ilman toistuvaa ja aggressiivista keskeyttämistä?
Missä vaiheessa olet nähnyt Ylen ohjelmissa avointa keskustelua monikulttuurisesta yhteiskunnasta, siitä mihin sen tavoittelu on johtanut kaikkialla läntisessä Euroopassa?
Monikulttuurisuus = kiertoilmaus islamin sisäänajolle länsimaisiin yhteiskuntiin.
Entä kuinka uutterasti Yle on pimittänyt ikäviä asioita, jotka liittyvät ulkomaalaisten rikollisuuteen?
Muistatko, kun Yle yritti 17.10.2018 väittää, että ilmastonmuutos on ”EU-kansalaisten” suurin huolenaihe? Yle viittasi uutisessaan eurobarometriin, jonka tuloksista se uutisoi näyttävästi.
Ikävä kyllä, Yle valehteli tapojensa mukaan. Tosiasiassa ilmastonmuutos oli eurobarometrin mukaan vasta viidenneksi eniten huolta aiheuttanut asia, sillä kaikkein eniten eurooppalaisia huolestuttaa maahanmuutto.
Vaalisohvasta ja Ylen luotettavuudesta

Kotimaan matkailu

Fiskars on mielenkiintoinen käyntikohde ympäri vuoden. Raaseporissa Uudellamaalla, jokilaaksossa entisen Pohjan kunnan alueella sijaitsee v. 1649 perustettu rautaruukki Fiskarsin ruukki. Tänä päivänä historiaa vahvasti henkivällä alueella sijaitsee monien taiteilijoiden, käsityöläisten ja muotoilijoiden työpaikka. Fiskarsin ruukissa toimii mm. keramiikka- ja puusepänverstaita sekä lasistudioita, joissa järjestetään lasinpuhalluksen työnäytöksiä. Fiskarsissa kiinnostavat myös museot ja näyttelyt sekä artesaaniolutta valmistava Fiskarsin Ruukin panimo, käsityöläistislaamo ja artesaanijuustola. Alueella on lisäksi paljon erilaisia kesäaktiviteetteja ja kaunis luonto luonnonsuojelualueineen. Kohde sopii myös linnuista kiinnostuneille, sillä Ruukin läpi kulkevan Fiskarsinjoen rannoilla ja upeiden lehtometsien oksistoissa kaikuu monipuoliset laulukonsertit.
Fiskarsin ruukki

Talviuinti on helppo, edullinen ja yhä suositumpi harrastus Suomessa. Monet talviuimarit ovat saaneet viileistä vesistä terveydellistäkin hyötyä kuten paremman vastustuskyvyn flunssia vastaan ja apua stressin hallintaan. Välineitä ei avantoon juuri tarvita, mutta julkisella uintipaikalla uima-asu on ehdoton. Reiteillä ja portailla voi olla kiviä tai liukkautta, joten uimareille suositellaan myös jalkineita kuten neopren-tossuja tai vähintään villasukkia. Monet avantouimarit käyttävät lisäksi jotain päähinettä kuten pipoa sekä käsien suojaksi hansikkaita
Avantoon uimaan ympäri Suomen

Maamme vanhat kaupungit ovat kokemisen arvoisia
Ns. Vanhoiksi kaupungeiksi kutsutaan kaiken kaikkiaan ennen v. 1959 lakiuudistusta perustettuja 43 Suomen kaupunkia, joista viimeisin on Lahti (1905). Vaikka Suomen keskiajan katsotaan päättyneen v. 1570 mennessä, 1500-luvun aikana perustetut Tammisaari (1546), Helsinki (1550) ja Pori (1558) eivät kuulu keskiaikaisiin.
Neljä Suomen kuudesta vanhimmasta kaupungista sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tuottoisimmilla viljelyalueilla vanhojen kauppapaikkojen yhteydessä. Nämä keskiaikaiset kaupungit ovat 1200–1400-luvuilla perustetut Turku (vanhin), Ulvila, Porvoo, Viipuri, Rauma sekä Naantali, joka rakentui luostarin ympärille. Kaupunkien rakennukset olivat pääosin puisia lukuun ottamatta kivilinnoja ja -kirkkoja, mutta kivitaloja rakennettiin vain Turkuun ja Viipuriin.
Suomen vanhat kaupungit

Ulkomaan matkailu

Kraków, Poland

Poland Rediscovered: Kraków, Auschwitz, and Warsaw

Bethlehem, Palestine: Church of the Nativity

Musiikki

ABBA - Happy New Year 1980 (High Quality)

Helene Fischer | Feliz Navidad (Live aus der Hofburg Wien)

Celine Tam | "My Heart Will Go On" With Judges Comments | First #AGT Performance

Loppukevennykset

Suomen piti saada kaksinumeroinen maakoodi, kuten muilla Pohjoismailla, mutta toisin kävi.Helsingin Uutiset kertoo, että Suomi menetti mahdollisuuden lyhyempään koodiin maamme edustajien sekoiltua kansainvälisissä kokouksissa.
Kansainväliset maatunnukset määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1954 Genevessä, jolloin Suomi sai kaksinumeroisen tunnuksen 25.
Vuonna 1968 Argentiinassa järjestettiin Kansainvälisen lennätin- ja puhelinalan neuvoa antavan komitean (CCITT) yleiskokous. Siellä Suomea edusti Posti- ja lennätinlaitoksen johtaja Veikko Edvard Haverinen sekä Helsingin Puhelinyhdistyksen (HPY) tutkimuslaitoksen johtaja Kauko Rahko. 85-vuotias Rahko kertoo Helsingin Uutisille, että hän päätyi edustamaan Suomea, koska Haverinen oli humalassa oksentanut pukunsa sellaiseen kuntoon, että ei voinut osallistua kokoukseen.
Miksi suomalaiset puhelinnumerot alkavat koodilla 358? HU: Suomen edustaja ryyppäsi itsensä pöydän alle


Vaimo lähti aamulla töihin ja pyysi miestä leikkaamaan nurmikon. Palatessaan hän näki ruohon olevan koskematta. Mikset ajanut sitä? Tiedäthän rakkaani, että minä en ole puutarhuri. Seuraavalla kerralla hän pyysi miestä korjaamaan vesivuodon patakaapissa. Palattuaan hän näki putken vuotavan, mikset korjannut? Tiedät kyllä kultaseni, etten ole putkimies. Sitten paloi eteisestä lamppu ja vaimo pyysi korjausta. Ei palanut lamppu kun hän palasi ja vastaus, tiedäthän rakkaani, etten ole sähkömies. Ukkeli lähti jollekin päivän reissulle ja palatessaan näki nurmikon luhyenä, putken olevan tiivis ja eteisessä paloi taas lamppu. Mites tämä on tapahtunut ukko kysyi? Muuan naapuri laittoi. Kai se jotain maksoikin? Ei oikeastaan, mutta ku kysyin miten voin korvata, hän sanoi pulla tai pillu ja sinähän tiedät, etten minä mikään leipuri ole!

AMAZING: 2 Year-Old Russian Girl is an Excellent Ice Skater

Kuntoilu

Helpotus akuuttiin selkäkipuun

Vahva ja terve selkä

Oireeton niska, selkä, hartiat ja olkapäät

Liikunta ja terveys

Verenpaine 159/ 94 , pulssi 48 , Paino ? kg. Jumppa 0 /5390 min, kuntosali 0/8885 min, kävely 4/1255 km , uinti 0/41000 m, pyöräily 0/3580 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti