maanantai 3. joulukuuta 2018

04.12.2018


Olet maamme armahin Suomenmaa – ihanuuksien ihmemaa...
Tapahtui niinä päivinä, että Suomen tasavallan pääministerinä oli Keskustan Juha Sipilä,

oikeusministerinä Kokoomuksen Antti Häkkänen
ja poliisiministerinä Kokoomuksen Kai Mykkänen......

Lue Erkki Johannes Ahon järkyttävä kertomus KIDUTUKSESTA, ihmisoikeusrikoksesta, oikeusvaltio Suomessa vuonna 2018.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/11/olet-maamme-armahin-suomenmaa.html

Hyvää itsenäisyyspäivää 2018!

Oikeusministeriön tehtävät ovat:
 • lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta
 • tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus
 • oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys
 • yleinen edunvalvonta
 • syyttäjäntoimi
 • ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta
 • sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano
 • rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu
 • rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit
 • armahdusasiat
 • holhoustoimen sisällön kehittäminen
 • avioliitto-oikeudelliset hakemukset
 • kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa
 • valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen
 • puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen
 • kielilain täytäntöönpanon seuranta
 • Suomen säädöskokoelma
 • onnettomuuksien tutkinta
 • Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto
 • saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen
 • Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi
 • yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen
Oikeusministeriön ja Suomen hallituksen on noudatettava lakia.
Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Olen samaa mieltä siviilioikeuden professori Erkki Aurejärven kanssa Suomen oikeuslaitoksen toiminnasta:

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

Olen samaa mieltä entisen verotarkastaja Liisa Mariaporin kanssa verottajan toiminnasta.

Onko Suomi täysin mätä? Osa 2/2 - Liisa Mariapori – Trailer

Toimittaja Mikko Niskasaari kertoo totuuden Suomen poliisin ja syyttäjälaitoksen toiminnasta:

Olen perustuslakiasiantuntijoiden kanssa samaa mieltä

Yksityistäminen ja mielivalta

Kansalaistenn oikeusturva ja perusoikeudet on turvattava. Siksi on tehtävä suuri oikeus-ja poliisiuudistus. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa on.
Perustuslakituomioistuin

Mielestäni Suomessa tulee olla vain kolme oikeusastetta:

 1. käräjäoikeudet
 2. hovioikeudet
 3. perustuslakituomioistuin

lisäksi poliisin ja syyttäjälaitoksen toiminta on organisoitava uudelleen.

Mielestäni Suomi ei tarvitse hallinto-oikeuksia eikä korkeinta oikeutta, Suomi ei tarvitse laillisuusvalvontaa nykyisessä muodossaan eikä poliisihallitusta ja poliisin laillisuusvalvontaa nykyisessä muodossaan.

Pikapankkijärjestelmä on lopetettava. Ulosottotoiminta on tehtävä lainmukaiseksi. Tulospalkkaus ulosottokaaren vastaisena on lopetettava. Verottajan arviointiverotus ja tulospalkkaus on lopetettava lain vastaisena. Veronkierto on lopetettava ja veroparatiisitallettajat on paljastettava ja saatava vastuuseen teoistaan. Veroparatiisien käyttö on kriminalisoitava.

Erkki Aho1 kommentti: