keskiviikko 26. joulukuuta 2018

KE 26.12.2018 Köyhien kurjistaminen, tekemättömät rakennemuutokset, valtiopetos, kidutusministeriö ja perustuslakituomioistuin


 Erkki Aho

Sipilän hallitus on epäonnistunut rakennemuutoksissa. Virkamiehiä on edelleenkin kymmeniä tuhansia liikaa ja miljardien yritystukia ei ole poistettu. Mielestäni yritystukiin on rinnastettava hanketoiminta, mikä on kontrolloimatonta verovarojen väärinkäyttöä. Onneksi sote-uudistus takkuaa ja maakuntauudistuskin on vielä kesken. Sipilän hallituksen tulos on tehty köyhien kustannuksella ja valtion omaisuuden myynnillä.

Tärkeimpänä uudistuksena pidän oikeushallinnon uudistusta. Se ei ole edes Sipilän hallituksen ohjelmassa. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Suomessa tuomioistuimen on kuitenkin annettava perustuslain säännökselle etusija, jos tavallinen laki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Näin ei kuitenkaan käytännössä tehdä. Suomessa perustuslain toteutumista valvoo lakeja säätävän eduskunnan jäsenistä muodostettu perustuslakivaliokunta, joka toteuttaa perustuslain ennakkovalvontaa. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa perustuslakituomioistuimen tehtäviä hoitaa parlamentaarikkojen perustuslakivaliokunta.
Perustuslakituomioistuin

Oikeusministeri Antti Häkkänen 

Jos Suomessa olisi perustuslakituomioistuin, niin Suomesta voitaisiin lakkauttaa hallinto-oikeudet, korkein oikeus ja laillisuusvalvonta nykyisessä muodossaan. Valtiopetoksen johdosta kansanedustajat eivät ole halukkaita perustuslakituomioistuimen perustamiseen ja oikeushallinnon uudistamiseen.
Koiviston konklaavi

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.
Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 14500. Voidaanko puhua kansanmurhasta?
Valtiopetos on tosiasia

Koivoston konklaavilla tarkoitetaan presidentti Mauno Koiviston Linnassa 6.5.1992 pidettyä ja illansuussa klo 19 alkanutta täysin salaista "oikeuspoliittista keskustelutilaisuutta". Presidentti oli kutsunut luokseen korkeimman oikeuden sekä muiden tuomioistuinten jäseniä (11 tuomaria), yliopistojen tiedekuntien radikaaleiksi tunnettuja "oikeusoppineita", virkamiehiä ja presidentinkanslian väkeä, yhteensä noin 30 henkilöä.
Mauno Koiviston presidenttikauden jälkeen presidentti Tarja Halonen päätti - Koiviston kehotuksesta tietenkin - määrätä muistion edelleen salaiseksi. Nyt muistio on siirretty tasavallan presidentin kansliasta Kansallisarkistoon, josta Yle Uuutiset on saanut sen luettavakseen. Ks.http://yle.fi/uutiset/salattu_muistio_valottaa_koiviston_tuomioistuin-kritiikkia_pankkikiistoissa/6807049
Ja katso: Näin myös tapahtui, eli presidentti Koiviston arvovaltainen kannanotto ja asiaan puuttuminen tepsi ja toteutui. Kuten julkisuudessa on usein kerrottu ja todistettu, tuomioistuinten linja pankkeja koskevissa oikeusjutuissa muuttui aina korkeinta oikeutta myöten ja pankkeja alettiin ymmärtää niin hyvin, että Koiviston konklaavin jälkeen pankit eivät enää juuri hävinneet oikedenkäyntejä, joissa ne olivat asianosaisina
Itse luotan kuitenkin mainittuja herroja enemmän konklaaviin myös kutsutun rehellisen pohjalaisen historioitsijan Heikki Ylikankaan "todistukseen" vuodelta  2006. Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmän ko. vuonna julkaisemassa "Laman ja rahan pelurit" -nimisessä kirjassa Heikki Ylikangas arvioi Koiviston konklaavin tarkoitusta näin:

"Tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja - mikäli mahdollista - mukaan kutsuttujen henkilöiden arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa".

Mauno Koivistokin oli presidenttinä niin juoni tyyppi, että hänellä on ollut monia epävirallisia vaikutuskanavia käytettävissään. Tasavallan presidentti voi esimerkiksi vaikuttaa epävirallisesti siihen, ketä KKO tai KHO tietyissä tilanteissa esittää jäsenen tai päällikötuomarin virkaan. Ei esimerkiksi liene pelkkä sattuma, että pankkikriisin aikana vuonna 1992, jolloin Koiviston konklaavi siis toimeenpantiin, korkeimman oikeuden jäseneksi nimitettiin (1.5.1992 lukien) asianajaja Mikko Tulokas, joka tunnettiin Kansallis-Osake-Pankin usein oikeusjutuissa käyttämänä advokaattina.
Koiviston konklaavi - irvokas näytelmä oikeusvaltiossa
Erkin kommentti: Sipilän hallitus ei ole puuttunut valtiopetokseen, koska sen neuvonantajina ovat olleet itse tekijät eli valtioeptoksen toteuttajat Esko Aho sekä hänen hallituksensa ministerit. Molempia hallituksia on konsultoinut ainakin veroasioissa Juha Sipilän ja minun Erkki Ahon serkkuni professori Heikki Niskakangas.

Maksuhäiriöisiä on Suomessa jo yli 380 000. Vesa Puttonen miettii, mitä käykään taantumaan iskiessä, kun luku on jo nyt todella mittava Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan pikavippien markkinointi pitäisi jollakin tapaa kieltää. Hän sanoo Ylen aamu-tv:n haastattelussa, että ihmisille tuputetaan kymmenientuhansien eurojen kulutusluottoja ikään kuin se olisi normaalia.
Professori Puttonen: Pikavippien markkinointi pitäisi kieltää – "Ei ole normaalia ottaa kymmenientuhansien eurojen kulutusluottoja"
Hallitus ei ole saanut kuriin pikavippitoimintaa eikä perintätoimistojen toimintaa.

Kansalaiset Suomessa eivät saa oikeutta ja ulosoton kohteena on järkyttävän suuri määrä henkilöitä. Useat henkilöt ovat ulosoton kohteena Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Ulosottomiehet toimivat provisiopalkalla ulosottokaaren vastaisesti oikeusministerin ja valtioministerin tieten.
Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastossa on ollut asioita vireillä yhteensä 462 000 eri velallisella, mikä on vajaat kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Velallisista 91 prosenttia on luonnollisia henkilöitä ja 9 prosenttia oikeushenkilöitä eli esimerkiksi yrityksiä. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä kasvoi edellisvuodesta noin neljä prosenttia eli 16 500 velallisella. Oikeushenkilöiden määrä puolestaan laski noin yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Ennusteen mukaan vuoden 2018 velallisisten määrä tulee todennäköisesti olemaan korkeampi kuin viime vuonna. Vuonna 2017 ulosotossa oli noin 560 000 eri velallista ja alkuvuoden tilastojen perusteella tehty ennuste vuodelle 2018 on noin 570 000 eri velallista.
Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastossa on ollut asioita vireillä yhteensä 462 000 eri velallisella, mikä on vajaat kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Velallisista 91 prosenttia on luonnollisia henkilöitä ja 9 prosenttia oikeushenkilöitä eli esimerkiksi yrityksiä. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä kasvoi edellisvuodesta noin neljä prosenttia eli 16 500 velallisella. Oikeushenkilöiden määrä puolestaan laski noin yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Ennusteen mukaan vuoden 2018 velallisisten määrä tulee todennäköisesti olemaan korkeampi kuin viime vuonna. Vuonna 2017 ulosotossa oli noin 560 000 eri velallista ja alkuvuoden tilastojen perusteella tehty ennuste vuodelle 2018 on noin 570 000 eri velallista.
Ulosottovelallisten määrä

Valtiovarainministeriössä on kuitenkin ainakin yksi mustapiste, joka mädättää vakavalla tavalla koko laitoksen, ja mikä pahinta, valtiovarainministeri Petteri Orpon tieten. Kyse on ministeriön suostumuksella ja hyväksymänä harjoitettavasta Euroopan ihmisoikeussopimuksen kidutuspykälän vastaisesta toiminnasta.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa kielletään kiduttaminen, halventava ja epäinhimillinen kohtelu. Tapauksessa M.C. ja A.C. vs. Romania Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 3 artiklan osalta seuraavaa:
Treatment has been held by the Court to be “degrading” ‒ and thus to fall within the scope of the prohibition set out in Article 3 of the Convention ‒ if it causes in its victim feelings of fear, anguish and inferiority (see, for example, Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, § 167, Series A no. 25, and Stanev v. Bulgaria [GC], no. 36760/06, § 203, ECHR 2012), if it humiliates or debases an individual (humiliation in the victim’s own eyes, see Raninen v. Finland, 16 December 1997, § 32, Reports 1997 VIII, and/or in other people’s eyes, see Gutsanovi v. Bulgaria, no. 34529/10, § 136, ECHR 2013 (extracts)), whether or not that was the aim (see Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 120, ECHR 2000 IV), if it breaks the person’s physical or moral resistance or drives him or her to act against his or her will or conscience (see Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, § 68, ECHR 2006 IX), or if it shows a lack of respect for, or diminishes, human dignity(see Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC], nos. 32541/08 and 43441/08, §§ 118 and 138, 17 July 2014).
Kidutusministeriö

Valtion ja kuntien virkamiesten määrää pitää Sipilän mukaan vähentää kymmenillätuhansilla.
Yksityinen sektori ei voi elättää näin suurta julkista puolta. Julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteesta on noussut 58 prosenttiin. Valtiolla ja kunnilla on töissä yhteensä 530 000 suomalaista, keskustan puheenjohtaja korosti Yrittäjät.fi:n haastattelussa lauantaina.
Sipilä: Virkamiehiä kymmeniätuhansia liikaa
Erkin kommentti: Sipilän hallitus ei ole onnistunut vähentämään merkittävästi virkamiesten määrää.


Tutkijoiden, raporttien, virkamiesten selvitysten ja jopa poliitikkojen itsensä mukaan miljardien yritystuet ovat tehottomia. Silti niille ei tehdä mitään. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi yritystukien määräksi neljä miljardia euroa. Noin miljardi on suoraa yritystukea, jota on muun muassa Tekesin avustukset yrityksille ja uusiutuvan energian tuki syöttötariffi. Kolme miljardia menee erilaisiin verohuojennuksiin tietyille elinkeinoille ja kohderyhmille.  
Analyysi: Valtio syytää miljoonia risteilyihin ja tuulimyllyihin – 8 syytä, miksi poliitikot eivät uskalla kajota yritystukiin
Erkin kommentti: Sipilän hallitus ei ole onnistunut yritystukien poistamisessa.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan maakunnista uhkaa keskustan hellimässä maakuntauudistuksessa tulla kallis ja suurelta osin tarpeeton hallintohimmeli.
– Sen tärkein ominaisuus on generoida kokouspalkkioita ja suojatyöpaikkoja puolueiden toimijoille, Halla-aho sanoi lauantaina puolueensa valtuuston kokouksessa Helsingissä.
Halla-ahon mukaan maakuntauudistuksessa paikallinen itsehallinto pikemminkin heikkenee, koska maakunnat ovat valtion talutusnuorassa.
Ankarat säästövaatimukset johtavat Halla-ahon mukaan siihen, että maakuntavaltuustot voivat lähinnä päättää, mistä leikataan ja mitä palveluja suljetaan.
Halla-aho: Maa­kun­ta­uu­dis­tus on tarpeeton ja kallis - "Tärkein ominaisuus luoda ko­kous­palk­kioi­ta ja suo­ja­työ­paik­ko­ja"
Erkin kommentti: Halla-aho on täysin oikeassa maakuntauudistuksessa.

Yle selvitti miten kahden vaalikauden ja kolmen pääministerin aikana valtion omaisuutta on kaupattu. Katso jutun lopusta kuka myi ja osti mitäkin.
Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella valtion omaisuutta on mennyt myyntiin sähäkästi. Osa myynneistä on hoidettu suoraan valtion omina osakemyynteinä, osa valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin kautta.
Nesteen ja Stora-Enson lisäksi valtion kirstuun on saatu erityisen suuria myyntituottoja Sammosta, jossa omistusosuuden pienentäminen tuotti lähes 470 miljoonaa. Telian omistuksesta luovuttiin helmikuussa kokonaan ja kuitattiin yli puoli miljardia.
Näin valtio on pistänyt yhteistä omaisuuttamme lihoiksi – Sipilän aikana omistuksia on myyty kuin siimaa, Stubb ja Katainen jäivät kauaksi jälkeen

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on huolissaan ulkomaisten kaivosyhtiöiden toimista Suomessa. Hänen mukaansa nykyinen lainsäädäntö antaa ”yhtiöille edelleen mahdollisuuden viedä rikkaudet maasta, mutta jättää jälkihoidon suomalaisten veronmaksajien huoleksi”.
Talvivaara oli vain jäävuoren huippu. Kanadalaisen kaivosyhtiön jälkiä olemme joutuneet maksamaan Nivalassa Hiturassa jo yli 20 miljoonaa euroa ja riskikaivoksia on muitakin. Olemme edellyttäneet hallitukselta toimia asian korjaamiseksi.
Ulkomaiset yhtiöt vievät rikkaudet, sotkut maksaa Suomi

Vaikka poliittiset päätökset vaikuttavat alueiden kehitykseen usein vuosien viiveellä, on Aron mukaan osasta hallituksen päätöksistä jo nähtävillä keskittymistä voimistavia vaikutuksia. Aron mukaan isossa kuvassa päätökset ovat olleet keskittymiskehitystä tukevia. Nykyinen hallitus on leikannut koulutuksesta noin 600 miljoonaa euroa, josta noin 190 miljoonaa on kohdistunut ammatilliseen koulutukseen. Seutukaupungit ovat erityisen huolissaan koulutusleikkausten vaikutuksista kaupunkien elinvoimaan, Kallio-Savela toteaa.Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia.Aro huomauttaa, että hyvät ja helposti saavutettavat terveydenhoitopalvelut ovat osa kunnan vetovoimaisuutta asukkaiden silmissä.Potilasturvallisuusyhdistys on huolissaan pitenevien välimatkojen vaikutuksesta potilasturvallisuuteen ja potilaiden eriarvoistumisesta riippuen siitä, missä päin Suomea he asuvat, Hallituksen taksiuudistus astui voimaan heinäkuussa.Uudistuksessa taksien hinnoittelu vapautettiin ja päivystysvelvoite poistettiin.Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen kertoo, että päivystysvelvoitteen poistaminen on näkynyt pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa siten, että taksin saaminen on vaikeutunut.
Tämä on valitettavasti lopputulos taksiuudistuksesta, Koskinen toteaa.
IL selvitti: Sipilä puhuu yhtä, totuus näyttää toista – näin keskustavetoinen hallitus on vauhdittanut maaseudun näivettymistä

Vuodesta 1996 eläkkeellä olleen palkkakuoppa on jo 31,8 prosenttia, kirjoittaa Rauno Jääskeläinen.
Tiedättekö miksi eläkeläisetkin maksavat työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkevakuutusmaksua? Ja miksi pitää maksaa palkansaajaa korkeampaa veroa? Minä en tiedä!Ikäihmiset köyhtyvät vanhetessaan. Mitä vanhempi ihminen, sitä köyhempi hänestä tulee. Heti eläkkeelle päästyä alkaa indeksillä taitettu ”palkan alennus”. Indeksin vuoksi eläke alenee koko loppuiän. Indeksin säätämisestä päätti Lipposen hallitus vuonna 1996, sen piti olla ”tilapäinen poikkeus”. Silloin pääsi piru irti pullosta. Siitä tuli suuri puhallus, joka jatkuu ja jatkuu. Sille ei kukaan tunnu mahtavan mitään.Vuodesta 1996 eläkkeellä olleen palkkakuoppa on jo 31,8 prosenttia – "Kukaan nykyinen kansanedustaja ei ole saanut korjattua aikuisten oikeesti eläkeindeksiä" https://www.savonsanomat.fi/iisalmensanomat/mielipide/mielipidekirjoitukset/Vuodesta-1996-el%C3%A4kkeell%C3%A4-olleen-palkkakuoppa-on-jo-318-prosenttia-%E2%80%93-Kukaan-nykyinen-kansanedustaja-ei-ole-saanut-korjattua-aikuisten-oikeesti-el%C3%A4keindeksi%C3%A4/1293978?pwbi=6be0417df7b4f6d3ed5bb4d733bf220a
Paavo Väyrynen

Ehkä pahinta on alueellinen keskittäminen. Meillä on menossa nyt rajumpi alueellinen keskittäminen kuin koskaan Suomen historian aikana. Pääkaupunkiseudulle pyritään haalimaan satoja tuhansia asukkaita lisää, ja hallitus tukee tätä, Väyrynen sanoo.
Myös sote-uudistuksessa on Väyrysen mielestä valuvikoja. Uudistus lähti hänen mielestään jo alun perin vinoon, kun kokoomus junaili uudistuksen hallitsevaksi ajatukseksi palveluiden yksityistämisen.
Tämän vuoksi kunnilta on otettu pois oikeus tuottaa palveluita. Tämähän johti Meri-Lapissa siihen, että kokonainen keskussairaala yksityistettiin.
Lisäksi Väyrynen ei pidä esimerkiksi alkoholilainmuutoksesta, taksilainmuutoksesta tai työttömien aktiivimallista.
Työttömien aktiivimalli, sote-uudistus, alueellinen keskittäminen” – Alkiolaisen keskustan paluuta kaavaileva Väyrynen tyrmää Sipilän hallituksen politiikan

Keskustalainen kuntapoliitikko Timo Sorvali katsoo, että moni perinteisesti keskustaa äänestäneistä on pettynyt pääministeri Juha Sipilän johtamaan politiikkaan. Aiheesta kertooMaaseudun Tulevaisuus.
Sorvali kertoo, että erityisesti maanviljelijöiden asema on Sipilän hallituskaudella heikentynyt.Suomalaista maaseutua murjotaan nyt Sorvalin mukaan monelta suunnalta. Eniten maanviljelijän arkea haittaa Sorvalin mukaan turha byrokratia.
Maaseutuyrittäjä MT:lle: Keskusta ei aja maaseudun asiaa

SDP:n kansanedustaja, liikenneministeriössä toiminut entinen viestintäministeri Krista Kiuru ihmettelee Juha Sipilän(kesk.) hallituksen liikennepoliittisia linjauksia.Kiurun mukaan teiden, rautateiden ja vesiväylien yhtiöittäminen tarkoittaisi sitä, että liikenneyhteydet maakunnissa vaarantuisivat. Kiurun mukaan Sipilän Keskusta puhuu keskittämistä vastaan, mutta todellisuudessa Sipilä tukee ministeri Anne Bernerin (kesk.) keskittämispolitiikkaa.Mikään puolue ei puhunut ennen vaaleja, että Suomen tiet, rautatiet ja vesiväylät yhtiöitetään. Kuka tämän idean on keksinyt?
Kiurun mukaan kyseessä ei ole ensimmäinen kerta tällä hallituskaudella, kun Keskusta ajaa maakunnille tuhoisaa liikennepolitiikkaa.
Viime syksynä liikenneministeri Berner törttöili junaliikenteen kanssa. Se oli valtava isku maakunnille. Nyt maakuntien liikenneyhteyksiä heikennetään entisestään ja asialla on jälleen keskustalaiset ministerit.
Sipilän hallitus on kuin väärällä kaistalla ajava auto

Keskittämistä on perusteltu potilasturvallisuudella ja hoidon laadun parantamisella, mutta muutoksen markkinointiviestinnän takana paljastuvat todellisuudessa hyvin samanlaiset julkisten palvelujen säästötavoitteet, kuin useimmissa muissakin Sipilän hallituksen uudistuksissa. Myös vaikutusarviointien puutteet ja virheet kustannusvaikutusten arvioinnissa ovat samankaltaisia kuin hallituksen monissa muissa hankkeissa”, Lehtonen kommentoi. 
Koska Suomessa ei ole laajalti käytössä sellaisia laaturekistereitä, joissa esimerkiksi leikkaustuloksia seurattaisiin, ei uudistuksen valmistelussa ole ollut käytössään kunnollisia tietoja siitä, kuinka suurta toimenpidemäärää tulisi hoitavalta yksiköltä edellyttää, jotta yksiköllä olisi riittävä osaaminen hoidon turvalliseen toteuttamiseen”, hän jatkaa.
HUSin ylilääkäri arvostelee Juha Sipilän hallituksen suunnitelmaa: ”Olen kovasti hämmästellyt valtiovarainministeriön oletuksia”

Irtisanoutumisestaan tänään ilmoittanut Ylen ajankohtaistoimituksen toimittaja Salla Vuorikoski kertoo, että Ylellä noudatetaan voimakasta varovaisuuden kulttuuria, kun uutisoidaan vallankäyttäjien toimista.
Hänen mukaansa Ylessä on ollut vaikeuksia kohdistaa vallankäyttäjiin normaalia journalistista kriittistä otetta useissa juttuprojekteissa. Vuorikoski on myös yksi pääministeri Juha Sipilän mahdollisesta jääviydestä kirjoittaneista toimittajista. Hän myös sai Sipilältä henkilökohtaisesti palautetta jutun julkaisun jälkeen.
Yleisradion ajankohtaistoimituksen esimiehen Jussi Erosen ja toimittaja Salla Vuorikosken eroilmoitukset huomioitiin myös ulkomailla. Asiasta uutisoivat kansainvälinen uutistoimisto Reuters ja ruotsalainen uutistoimisto TT.
Yleltä irtisanoutunut tutkiva toimittaja: Ylellä vallitsee varovaisuuden kulttuuri

Hallitus saattaa hyvinkin saavuttaa työllisyystavoitteensa – osin työttömyysturvan aktiivimallin ansiosta. Syynä on työllisyyden tilastointitapa, jossa yksi tunti työtä viikossa riittää henkilön tilastoimiseen työlliseksi.
Analyysi: Hallituksen aktiivimallissa muhii mojova tilastotemppu – tunti viikossa ponnauttaa työttömän työlliseksi

Jussi Halla-aho | Maahanmuuttajien raiskaukset & Ilmastopolitiikka

Kalajoki

Metsissä on puun lisäksi monia muita eliöitä, joiden kerääminen ja jalostaminen tuotteiksi voi tuoda lisätuloja tai olla päätulon lähde. Marjojen ja sienien lisäksi luonnosta voidaan kerätä monenlaisia raaka-aineita esimerkiksi elintarvikkeisiin, lääkkeisiin sekä terveyden ja kauneudenhoitoon. Luonnosta voidaan hyödyntää muun muassa tervaa, mahlaa, pettua, turvetta, tuohta, pajua, sammalta, kaislaa, jäkäliä ja koristekasveja.Hankkeessa luodaan luonnontuottajien yhteisö, jossa saa vertaistukea, pääsee testaamaan yritysideoita ja verkostoituu muiden alan toimijoiden kanssa.
Hankkeessa järjestetään myös työpajatyyppistä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta, opintomatkoja sekä useita luonnontuotteiden markkinatapahtumia eri paikkakunnilla. Tämän lisäksi ideoidaan ja toteutetaan yhteistä markkinointia ja myyntiä.
Kalajoella aletaan luoda hankkeella luonnontuotteista yrittäjyyttä
Erkin kommentti: Suhtaudun hannkeisiin erittäin kriittisesti. Hankerahoitus on mielestäni ns. höttörahaa, jonka käyttö on tarkkailu on puutteellisesti organisoitu ja jota jakavat mielestäni tarpeettomat hyvä-veli-organisaatiot.Tässä kohdin olisi yhteiskunnalla suurten säästöjen paikka. Hankerahoitukset tulisi lopettaa mahdollisimman pian.

JHT - Jussi Jokinen All Stars 15.08.2015 maalikooste

Jussi Jokinen #36 - Highlights [HD]

Alueuutiset

Vuosi sitten Toholammille muuttanut Aalto Haitek Oy on ostanut Valion tyhjillään olleet tilat Toholammilla. Hallitilaa siirtyy Aalto Haitekin omistukseen virallisesti tämän vuoden lopussa noin 11 000 kerrosneliötä ja maapinta-alaa n. 6,5 hehtaaria.
Osapuolet eivät ole julkistaneet kauppasummaa.
Aalto Haitek on keskittynyt puhtaaseen puurakentamiseen, tuotteiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Aalto Haitek osti Valion tilat Toholammilla

Kotimaan uutiset

Vaikka perussuomalaisten kannatus on nyt laskenut mielipidetiedusteluissa, puolue voi Jokisipilän mukaan vielä yllättää.
– Perussuomalaiset on ollut 10 prosentin tuntumassa, mutta minusta tuntuu, että jos jollain puolueella on piilossa olevaa kannatusta, niin se on juuri perussuomalaiset. Maahanmuutto ja kotoutumiskysymykset kuplivat koko ajan pinnan alla jossakin.
Markku Jokisipilä povaa eduskuntavaaleihin jymy-yllätystä – "Saattaa muuttaa kovasti vaalikeskustelun sävyä"

Ulkomaan uutiset

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on allekirjoittanut asetuksen, joka laajentaa Ukrainan vastaista pakotelistaa. Venäjä on lisännyt henkilöitä ja yrityksiä Ukrainan vastaiselle pakotelistalleen.Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on allekirjoittanut asetuksen pakotelistan laajentamisesta. Medvedev tviittasi joulupäivänä allekirjoittaneensa asetuksen.
Venäjä laajensi Ukrainan vastaista pakotelistaansa

Etelä- ja Pohjois-Korea harrastivat junadiplomatiaa tapaninpäivän aamuna, kun eteläkorealainen valtuuskunta nousi 9-vaunuiseen erikoisjunaan Soulissa ja suuntasi kohti Pohjois-Koreaa. Junaa koristi kyltti, jossa toivottiin rauhan ja vaurauden aikaa maiden välille. Pari tuntia myöhemmin juna saavutti pohjoiskorealaisen Kaesongin aseman.
Junadiplomatiaa Etelä- ja Pohjois-Korean välillä – rajalla pidetty seremonia tahdonosoitus rautateiden yhdistämisestä

Talousuutiset

Keskeinen syy kaupan sulkemiseen on hautajaiskulttuurin nopea muuttuminen. Tuhkausten yleistyminen on muuttanut vainajan muistamista niin, että aiempien kukkavihkojen ja -seppeleiden sijasta toivotaan vain yhtä kukkaa.
Ennen asiakas osti 80 euron hautavihkon, nyt saan myytyä viiden euron ruusun, Saarinen kertoo.
Yhden ruusun hautajaiset kaatoivat kukkakaupan: ”Suru on molemminpuolinen”

Tokion pörssin keskeinen Nikkei-indeksi jäi kaupankäynnin sulkeuduttua joulupäivänä yli viisi prosenttia miinukselle. Sen alamäki heijastelee New Yorkin pörssin eilistä notkahdusta.
Analyytikot olivat varautuneet pörssikurssien laskuun, mutta ainakin markkina-analyytikko Makoto Sengoku yllättyi.
En odottanut, että markkinat rojahtaisivat näin paljon, Makoto Sengoku sanoi uutistoimisto AFP:lle.
New Yorkin pörssin heilunta veti Tokion peräänsä – "Yllättävän suuri lasku"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei peräänny vaatimuksessaan saada maan seuraavaan budjettiin varat Meksikon-vastaiselle rajalle rakennettavaan muuriin.
Trump puhui tänään joulupäivänä videolähetyksessä, joka oli presidentin perinteinen joulutervehdys ulkomailla palveleville Yhdysvaltain sotilaille.
Trump vakuutti, että nyt kiinni olevat hallinnon osat pysyvät kiinni niin kauan, kunnes rahat muuria varten on hyväksytty.
Trump ei anna toivoa hallinnon avaamisesta: muurirahat ensin

Urheilu-uutiset

Kaapo Kakko on TPS:n kiekkoperheen kasvatti, joka varataan ensi kesänä NHL:ään ensimmäisten pelaajien joukossa. Vasta 17-vuotias taituri on poikkeuksellinen lahjakkuus sekä taidoillaan että urheilullisuudellaan.
Suomen MM-kultajahdin nuori timantti on Kanadassa erityistarkkailussa – Kaapo Kakko kasvaa legendojen ympäröimänä NHL-tähdeksi

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue on saanut kokoonpanon torstaiaamuna Suomen aikaa alkavaan MM-turnaukseen. Päävalmentaja Jussi Ahokas nimesi ensimmäisessä vaiheessa 20 pelaajaa, joten kuusi MM-leirityksen pelaajaa odottaa vielä mahdollista leimaa kisapassiin.
Tässä on Nuorten Leijonien kisajoukkue – kuusi pelaajaa odottaa vielä kisapassiinsa leimaa

Nuoret Leijonat on MM-kisojen B-lohkossa, jonka ottelut pelataan Victoriassa. Suomi kohtaa alkusarjassa Ruotsin, Kazakstanin, Slovakian ja Yhdysvallat. Ensimmäinen ottelu on ohjelmassa 27. joulukuuta Ruotsia vastaan.
Nuoret Leijonat pelaa MM-kullasta Ylen kanavilla – katso Suomen otteluohjelma ja tv-lähetystiedot

2 Joonas Donskoi | Highlights I Welcome to san jose!

JÄMSÄNKOSKEN Ilveksellä oli kova hiihtotalli 1960-luvulla. Kaipolan paperitehdas tarjosi työpaikan, jonka suojeluksessa saattoi treenata tosissaan. Ilves voitti viestissä Suomen mestaruuden neljä kertaa vuosina 1960–66 ja otti joka kerta jonkin värisen mitalin.
Seuran kärkinimiin kuuluivat Huhtalan veljekset Väinö ja Eino. Myös vanhin veli Pauli oli muuttanut Revonlahdelta Keski-Suomeen parempien olojen perässä. Jämsänkoskella Väinöstä kehittyi olympiavoittaja (4x10 km Squaw Valleyssä 1960) ja Einosta arvokisahiihtäjä.
Kohtalokas kolari päätti olympiavoittajan uran – samassa autossa ollut Tapio Rasi muistaa yhä kauhunhetket

Lahden MM-kisat 1989 ovat yhä erityisen hyvin venäläisen hiihtolegendan Jelena Välben, 50, muistissa.Yksi Venäjän kaikkien aikojen menestyneimmistä talviurheilijoista saavutti Lahdessa ensimmäisen aikuisten arvokisavoittonsa. Välbe nappasi MM-kisoissa 1989 kaksi henkilökohtaista kultaa (10 ja 30 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailut) ja viestihopean.Ehkä jopa mitalisadetta paremmin jäi mieleen tapaaminen pitkäaikaisen esikuvan ja ihastuksen kanssa.
– Kaikki tiesivät, että olin hulluna Juha Mietoon. Teini-iässä keräsin leikekirjaa hänen kuvistaan. MM-kisoissa 1989 hän jakoi meille palkinnot ja antoi minulle pusun. Sanoin, etten enää ikinä pese kasvojani, Välbe kertoi taannoin Ilta-Sanomille.
Jelena Välben ja Juha Miedon välille syntyi ”sielunyhteys” 30 vuotta sitten – ”Kaikki tiesivät, että olin hulluna häneen”

Ennen Berliinin muurin murtumista itäblokin urheilijoita kuvattiin kylmiksi koneiksi. Witt sai kuitenkin luonnehdinnan "sosialismin kauneimmat kasvot".
- Se oli hurmaavaa, mutta mielikuva itäblokin urheilijoista koneina oli väärä.Emme saaneet puhua länsimaiden medialle, joten syntyi paljon myyttejä.
Itä-Saksan salainen poliisi Stasi vahti ja vakoili oikeastaan kaikkia kansalaisiaan.Niin myös Wittiä, vaikka häntäkin pidettiin joskus Stasin tiedonantajana.
Kun Saksat yhdistyivät ja Stasin arkistot avautuivat, Witt kävi läpi itseään koskevat raportit.
Niitä oli 3 000 sivua.
Muistatko Katarina Wittin? Playboyssa poseerannut olympiatähti kertoo, miten häntä vakoiltiin - ”Yhdyntä tapahtui kello 20.00 ja 20.07 välillä”

World Juniors 2019 Pre-Tournament: Canada vs Finland Highlights | HD

Rocky Marciano knocks out Joe Louis

Maailmalla tapahtuu

Heinäkuisena kesäyönä 1944 Vuosalmella Kiiskilä kohtasi kuoleman silmästä silmään, kun joutui yllättäen sotavangiksi.
- Olin tunnustelijana edessä, kun sissiosastomme piti haravoida takamaastoa.Sitten kuului huuto matalaksi, hyppäsin ojaan ja luotisade alkoi. Moni kaverini kuoli tai haavoittui. Sitten minut yllätti vartiossa venäläinen takaapäin tullut partio konepistoolit kädessä. Kiinnijäämisen sekunti jäi mieleen loppuelämäksi, elämäni pisin sekunti. Nostin kädet ylös ja tajusin heti, että hengelläni ei ole enää kulkukoirankaan arvoa, olen täysin heidän armoillaan. Tuo hetki on tullut uniini usein.
Kiiskilä koki väkivaltaa ja häntä uhattiin hirttämisellä tai ampumisella.
"Elämän pisin sekunti” palaa yhä uniin kummittelemaan - venäläisten sotavangiksi joutunut Risto, 93, katsoi kuolemaa silmästä silmään

Tiger kills woman at Badaling Wildlife Safari Park in China

Kouvolalainen Jenni Hauhia sai joulupäivän aamuna soiton, jollaista kukaan ei toivoisi saavansa. Hän oli parhaillaan tallilla, kun hänen pikkusiskonsa soitti. Kello oli vähän yli yksitoista.
Pikkusisko kertoi, että heidän äitinsä hevostalli oli tulessa Elimäellä Kouvolassa.Tässä vaiheessa sisko oli jo soittanut pelastuslaitoksen paikalle. Hauhia pääsi palopaikalle noin 25 minuutissa. Pihassa häntä odotti järkyttävä näky.
Katto oli jo sortunut, eikä mitään ollut tehtävissä. Palokunta yritti pidätellä paloa, että se ei leviäisi muihin rakennuksiin.
Joulupäivän suuri hätä: Hevostalli roihusi ilmiliekeissä ja tuhoutui täysin - taivasalle jääneille hevosille löydettiin majapaikat hyväsydämisten ihmisten avulla

Kuningatar Elisabet, 92, piti jälleen joulupäivänä perinteisen, televisioidun joulupuheensa. Kuningattaren puhe on televisioitu vuodesta 1957 lähtien. Puhe oli kuvattu etukäteen Buckinghamin palatsissa. Kuningatar istui hopeanhohtoisessa leningissään keskellä kullan kimallusta ja kuninkaallista krumeluuria.Huoneeseen asetellut valokuvapotretit kuitenkin loivat perhekeskeistä kuvaa.
Kuningatar Elisabet piti joulupuheensa keskellä kuninkaallista kimallusta - tarkoin asetellut valokuvat loivat perhekeskeisyyttä

Yle Areena

Oikea Eurooppa

En halunnut lähteä

Ensi vuonna Jerusalemissa

Youtube-videot

Karpon Parhaat - Osa 41

Karpon Parhaat - Osa 42

Karpon Parhaat - Osa 43

"Hyvinvointiyhteiskunta perustuu valheelle"

Mielipiteet

Suomalaiselle medialle, poliittiselle eliitille ja muslimiväestölle pitäisi kertoa tuhansien esimerkkien myötä, että kyse ei ole ennakkoluuloista vaan todellisuuteen perustuvasta asenteesta ja sen tiedostamisesta, että islam ja sen myötä monet muslimit, ovat nykyisin länsimaiden pahin sisäinen turvallisuusuhka. Historia kertoo vakuuttavalla tavalla, että nykyinen meno johtaa pirulliseen tulevaisuuteen.
Yhteiskunnan pilaamisesta

Suomi maksaa Pariisin ilmastosopimuksen perusteella myös kehitysmaiden ilmastomuutoksesta. Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu yli kahteen miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Haluamme heillekin autoilun ihanuutta. Miljoonat heistä tulevat nauttimaan autoilusta Eurooppaan. Jos maapallon ilmastomuutokselle todella haluttaisiin jotain tehdä, aloitettaisiin perhesuunnittelusta.
Kokonaisuuden hahmottaminen

Suomessa on vanha viisas sanonta, talo elää tavallaan, vieraat kulkee ajallaan. Samaan kategoriaan kuuluu toinen viime vuosina paljon käytetty sanonta, maassa maan tavalla [tai maasta pois]. Ne eivät ole syntyneet tyhjästä vaan kansan kokemuspohjaisen viisauden seurauksena.
Suomalaisten ei ole pakko sietää itselleen haitallista politiikkaa, mutta muistaa täytyy, että ainoa rauhanomainen ja laillinen tapa muuntaa sietämätön politiikka siedettäväksi, on suosia vaaleissa henkilöitä ja puolueita, joiden tietää edustavan jotain muuta kuin sietämätöntä politiikkaa.
Herra varjele!

Keskusta on ajautunut kauaksi linjaltaan. Se on unohtanut kansan, korkeille paikoille on pesiytynyt uusi nuori polvi, joka ei tiedä elämän kovuudesta mitään, ja joka lipevästi puolustaa hallituksen toimia oman asemansa pönkittämiseksi. Tämä ilmenee ylimielisenä asenteena kansaa kohtaan. Joidenkin suusta lipsahtelee omituisia lausuntoja esimerkiksi, kuinka tavallisen ihmisen tulisi elää ja vaikka lomailla.
Erityisesti minua ihmetyttää keskustan kansanedustajien hiljaisuus. Ennen isälliset edustajat ottivat kantaa yleisesti. Nyt kaikki kulkevat laput silmillä, yhtenäisyyden nimissä, vaikka mentäisiin kuinka syvälle suohon. Ollaanko pääministerille kiitollisuuden velassa jostain, kun ei tohdita ottaa kantaa. Maaseudun autioituminen on kiihtynyt rajusti tämän hallituksen aikana entisestään tiestön rapautumisen, koulutuksen keskittämisen, eri virastojen keskittämisen sekä hallitsemattoman digitalisoinnin kautta. Tarkoitan sitä viimeisellä, että meillä on kasvoton Kela, kasvoton verotoimisto, poliisiasema jne. Myös suurten kauppojen aukioloajoista päättäminen tuhosi tai vaikeutti pienten yritysten/kioskien toimintaa.
Meillä on suunnaton ”uusköyhyys”, ihmisiä, joilla ei ole varaa enää jokapäiväisiin pakollisiin menoihin. Uusköyhät eivät kulje keppi ja nyytti olkapäillä kuin sata vuotta sitten, vaikka joku odottaa sellaista näkevänsä, ennen kuin uskoo köyhiä olevan. Sote-hanke pitää laittaa välittömästi jäihin ja tulee keskittyä korjaamaan olemassa olevan puutteet vähän kerrallaan. Kukaan ei pysty laskemaan mitä sote on tullut jo maksamaan nyt yhteiskunnalle 10 vuoden jauhamisella. Ensin Paras ja sitten sote. Kummankin tavoitteena on autioittaa Suomi. Niidenkin alkuperäinen puheissa ollut tarkoitus vesittyi. Miksi sitä pitää jääräpäisesti ajaa eteenpäin ja pakonomaisesti hokea, että sote viedään maaliin?
Isot terveysfirmat ostavat pienet toimijat, tulevat rahastamaan suomalaisten terveyden kustannuksella ja rahat pakenevat veroparatiiseihin. Mehiläinen ilmoitti muutama päivä sitten lisäävänsä 1000 uutta työpaikkaa ja alkavansa tuottamaan terveyspalveja ympäri Suomen
Juha Sipilän hallitus on työnsä tehnyt

Sipilän hallituksen sote-uudistus johtaa maaseutukuntien sairaaloiden alas ajoon ja vanhusten kierrätykseen ympäri maakuntaa. Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila kirjoitti Suomenmaan mielipidesivulla (18.8.2017) seuraavasti: "Keskustan johdolla valmisteltu terveydenhuoltolain muutos ajaa alas ensi vuoden alkuun mennessä 33 alue- ja paikallissairaalaa." Toivotaan nyt, että Anttilan ennusteet eivät käy toteen Kannuksen vuodeosaston kohdalla. Vuodeosaston menetys, jos se toteutuu, antaa Kannuksen tulevaisuuden näkymille kehnonpuoleisen suunnan.Arviointiyksikkö on kätevä sana. Arviointi sanaa voi soveltaa laajemminkin. Vaalien lähestyessä äänestäjän kannattaa arvioida, että ketä tässä enää voi äänestää. Äänestäjälle on epäselvää, mikä puolue nykykeskusta on? Kevään 2015 vaalipuheet lähipalveluista ja köyhän asiasta ovat menneen ajan muisto. Palvelut häipyvät maaseutukunnista, perusturvasta on leikattu ja indeksit on jäädytetty.
Keskittäminen syö kannatusta

Kotimaan matkailu

Kotimaa on suomalaisten pahasti aliarvioima matkakohde – moni suuntaa vuosi toisensa jälkeen kaukomaille, vaikka monet kotimaan matkailun parhaista nähtävyyksistä ja elämyksistä olisivat vielä kokematta. Ja Suomi kun on täynnä mielenkiintoista ja erikoista koettavaa! Suomi – kotimaan parhaat matkakohteet

Ulkomaisilta matkailijoilta löytyy joulun ja uuden vuoden aikaan kiinnostusta sekä kaupunkilomailuun Helsingissä että matkailuun Lapin luonnossa ja talviurheiluharrastusten parissa. Lento- ja hotellihakukone momondo.fi selvitti mistä maista kiinnostus kotimaamme kohteisiin tulee.
Joulun matkahaut Lappiin kasvussa

Autenttista joulutunnelmaa, herkkuja, puoteja, käsitöitä, joulukoteja ja puuhaa lapsille – Suomen pienet joulutapahtumat ovat tutustumisen arvoisia.
Tunnelmalliset joulutorit tekevät taas tuloaan, mutta suurimpien kaupunkien torien ja joulutapahtumien lisäksi Suomesta löytyy useita tuntemattomampia myyjäistapahtumia ja toreja, jotka ovat tunnelmallisuudessaan ja kotoisuudessaan todellisia juhlasesongin helmiä.Joulumarkkinoiden vähemmän tunnetut helmet

Ulkomaan matkailu

Madeira 2017 (4k)

Funchal, Madeira, 2017

Madeira Island Vacation Travel Guide | Expedia

Rick Steves' Andalucía: The Best of Southern Spain

Musiikki

The original sirtaki Zorbas - Mikis Theodorakis

Demis Roussos - Good bye My Love (2008)

Leonard Cohen - Hallelujah (Live In London)

Loppukevennykset

Tutkija Janne Ridanpään huomio kiinnittyi huonokuntoiseen albumiin, kun hän teki rutiininomaista järjestely- ja luettelointityötä. Repaleisesta kansiosta paljastui harvinaislaatuisia kuvia Urho Kekkosen nuoruudesta 1910- ja 1920-luvuilta.
Repaleisesta albumista paljastui uskomaton löytö: Nuori Urho Kekkonen vesileikeissä ennennäkemättömissä kuvissa

Luontokuvaajapariskunta Chris ja Jess Bray kiertävät kuvaamassa ympäri maailmaa. Viime kesänä pariskunta oli Etelä-Georgian saarella. Katso videolta millaiseen pinteeseen Jess joutui uteliaiden, tuhisevien, röyhtäilevien ja niiskuttavien merinorsujen kanssa!
Makuukavereina yli satakiloiset merinorsut - röyhtäilevät eläimet hakeutuivat lähikontaktiin australialaisen Jessin kanssa

Living With Tigers: Family Share Home With Pet Tigers

Spede Show - Artikuloinnin mestarit

Spede Show - Viinan Pullotus

Speden savolaiset missikisat

Just for laughs

Just for laughs

Kuntoilu

Elixir kotijooga: tältä näyttää astangajoogatunti

IHAN KILLERI TABATA TREENI

KOKO KROPAN HIIT-TREENI | WELLNESS WEDNESDAY

Liikunta ja terveys

Verenpaine 154/ 89 , pulssi 59 , Paino ? kg. Jumppa 0 /5370 min, kuntosali 0/8885 min, kävely 6/1241 km , uinti 0/41000 m, pyöräily 0/3580 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti