maanantai 27. helmikuuta 2023

TI 28.02.2023 Syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta

 


Olen joutunut kärsimään syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisen toiminnan takia 27 vuotta Suomen valtion kidutusta. Olen menettänyt yritykseni ja omaisuuteni sekä minulle on Suomen valtion toimesta aiheutettu avioero. Kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X on sivulla 277-285 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n (myöh. PR-Teollisuus Oy) väliset kauppasopimukset. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä myi Euronio O:lle ( myöhemmin PR-Teollisuus Oy) 11.05.1995 kolmella eri kauppasopimuksella maa-alueet, koneet ja laitteet, tuoteoikeudet sekä keskeneräisen tilauskannan. Myyjinä toimivat väliaikaiset konkurssipesän hoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen. Heidän päämiehinään olivat Arsenal Oy ja Kera Oy. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön 50 a §:n vastaisesti. He myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut esittää valtakirjoja. He toimivat maakaaren 2 luvun 3 §:n vastaisesti. He salasivat kaupanteossa 48 pantatut kiinnitykset kuten kauppasopimuksista käy ilmi. Niistä ei ole kauppasopimuksissa mitään mainintaa. Kysymyksessä oli törkeä petos.

Kaupanvahvistajan on toiminut tuleva syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista ja niistä johtuvissa oikeudenkäyneissä.

Kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani noin 20 vuoden ajan. Esteellisyys johtuu siitä, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut tai ainakin on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa, jossa hän käyttää syyteoikeutta ja arvoi näin omien toimiensa lainmukaisuutta. Olen lähettänyt poliisille ja Oulun käräjäoikeuteen ja kaikille oikeusviranomaisille todistuksen kaupanvahvistuksesta, jossa näkyy, että Sulo Heiskari on vahvistanut lainvastaisen kaupan, sillä väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännon 50 §:n mukaan. Syyttäjä Heiskari on esteellinen syyttäjistä annetun lain mukaan.

Syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisesta toiminnasta on tarkemmat selostukset sekä kopiot rikoksista kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.


Syyttäjä Sulo Heiskarin rikoskumppaneina ovat toimineet rikoksensa tunnustaneet entinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen sekä 


edesmennyt varatuomari Paavo M. Petäjä. Sekä lestadiolaiset ja keskustalaiset rikolliset.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt Suomen lain ja perustuslain sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen suojellessaan Oulun poliisin, Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen, Oulun käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden rikollista toimintaa. Nyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeus yrittää laskuttaa väärästä päätöksestä minua. Menettely on perustuslain ja sen 106 §:n ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vetoaa oikeudenkäynimaksun määräämisessä tavalliseen lakiin, mutta perustuslain mukaan oikeuskäsittelyssä perustuslailla on etusija. Olen joutunut kärsimään Suomen valion rikollisesta toiminnasta jo 27 vuoden ajan ja kysymys on ihmisoikeusrikoksessta ja perustustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta. Katson, että Suomella ei ole varaa päästää asiaa Euroopan Ihmisoikeustumioistuimen käsittelyyn.


Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä vastaa siitä, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomarit noudattavat asiani käsittelyssä perustuslakia – eteenkin sen 21 §:ää ja 106:ää.

Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


ja noudattavat Euroopan Ihmisoikeussopimusta ja eteenkin sen 6 artiklaa ja YK:n Ihmisoikeusjulistusta ja eteenkin sen 5 artiklaa sekä Suomen rikoslakia ja eteenkin rikoslain 11 luku 4 §.Euroopan ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


rikoslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001Oikeuskansleri Tuomas Pöystin tehtävänä on valvoa, että viranomaiset Suomessa noudattavat lakia ja että oikeus, perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.

Kansanedustajien on noudatettava perustuslain mukaan lakia (15 §). Kansanedustajat, hallitus ja sen ministerit valvovat oikeuskanslerin toimintaa.


Todistus poliisien toiminnasta


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlTodistus Rovaniemen hovioikeuden toiminnasta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.htmlPE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlLA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlPR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfvNämä videot todistavat asian ja lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen kohteluni.Nimeni on Erkki Aho 


Hätähuuto Suomesta 


SSP-sopimus 


Toimialarationalisointi 


Saattohoitajat 


Oikeudenkäynti tietämättämme 


Rikolliset konkurssit 


Rikoksia ei tutkita 


Ahojahti 


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.htmlKalajoki 12.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Raahen käräjäoikeuden tuomari jäi rikoksesta kiinni asiani käsittelyssä. Hän kuitenkin teki minusta. Erkki Johannes Ahosta, rikosilmoituksen. Ilmeisesti hän on lestadiolainen, koska Raahen lestadiolaiset poliisit, joista toinen oli esteellinen tutkinnanjohtaja, lähtivät suojelemaan rikoksesta kiinni jäänyttä Raahen käräjäoikeuden tuomari ja saivat rikokseen mukaan myös Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen syyttäjän. Koska Oulun käräjäoikeuden tuomarit olivat esteellisiä asiassa niin käräjätuomariksi tuli Rovaniemen hovioikeudesta käräjätuomariksi Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen tuomari, joka jätti Erkki Ahon todistajat kutsumatta oikeuteen eikä antanut käräjäoikeuteen tulleen Erkki Ahon todistajan todistaa asiassa eikä ottanut Erkki Ahon todistusaineistoa vastaan asiaan kuuluvana. Lisäksi hän esti Erkki Ahoa ihmisoikeussopimuksen vastaisesti vapaasti kuulustelemassa todistajana esiintynyt vastapuolta eli käräjäoikeuden tuomaria. Rovaniemen hovioikeuden esteelliset hovioikeudenneuvokset teki asiassa tietoisen väärän päätöksen ja laskuttivat siitä.


Hovioikeudenneuvosten esteellisyys tulee siitä, että Kajaanin poliisi jäi rikoksesta kiinni ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, mutta Oulun käräjäoikeuden esteellinen käräjätuomari pelasti Kajaanin poliisin Oulun käräjäoikeuden väärällä päätöksellä. Rovaniemen hovioikeudessa menettelyn hyväksyivät samat hovioikeuden neuvokset , jotka olivat hyväksyneet edellisessä tapauksessa viranomaisten rikollisen menettelyn.


Olen valittanut asiasta Oulun hallinto-oikeuteen ja Oulun hallinto-oikeuden tuomarit ovat tehneet asiassa perustuslain ja perustuslain 106 §:n sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Nyt Oulun hallinto-oikeus käsittelee itse tekemäänsä suojelurikoksesta annettua oikeudenkäyntimaksua.


Minä olen haastanut rikoksista epäillyt henkilöt oikeuteen 05.04.2021. Oulun käräjäoikeus ryhtyi käsittelemään asiaan kahden vuoden kuluttua eli 17.02.2023. Minä peruin haasteeni ja ilmoitin perumisilmoituksessa syyn perumiselle. Perumisilmoituksen perusteella asianosaisten olisi pitänyt toimia, koska kysymys on valtiopetoksesta sekä kidutusrikoksesta sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille sekä rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille.


Kaikki lähti siitä, että presidentti Mauno Koiviston johdolla Suomessa tehtiin valtiopetos. Presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa Suomen pankit. Päätettiin antaa suosituimmuusasema pankeille oikeudessa. Tämä tarkoitti sitä, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Se on valtiopetos, koska presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa. Pankki ei voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa ellei rikollisille annettu syytesuojaa.

Pankit pelastettiin tuhoamalla säästöpankit ja jakamalla säästöpankkien varallisuus muille pankeille. Suomen pankeilla piti olla 8 %;n vakavaraisuus, jotta Suomi pääsisi EY:n jäseneksi. Siksi suoritettiin sen lisäksi Suomen suurin omaisuuden ryöstö eli markkinoita poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia. Yli kymmenen tuhatta yrittäjää teki itsemurhan koska ei kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa.


Kaadettujen yritysten saatavat myytiin ulkomaille rikosten peittelemiseksi Aktiv-Hansa-kaupassa. Päätöksen asiassa tekivät Lipposen hallituksen ministerivaliokunnan jäsenet, joista yksi oli nykyinen tasavallan presidentti.


Koska rikollisille oli annettu syytesuoja niin ylikapasiteettia poistettiin SSP-sopimuksen nojalla tietyiltä aloilta. PR-Talot eli Alavieskan Puurakenne ja sen pohjalle perustetut yritykset Pr-Teollisuus Oy ja International Timber Companyt poistettiin markkinoilta rikollisesti. Kaupanvahvistajana kaupoissa toimi tuleva syyttäjä esteellisenä henkilönä. Kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se oli. Lisäksi kaupoissa toimittiin maakaaren ja kauppakaaren vastaisesti sekä silloin voimassa olleen oikeustoimilain vastaisesti.

Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat myivät konkurssilain vastaisesti kiinteää omaisuutta ja salasivat 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos ja lisäksi kaupassa käytettiin saattohoitajaa, koska oli oli Kera Oy ja Arsenal Oy oli päättänyt, että yritys poistetaan markkinoilta.

Yritys poistettiin rikollisesti markkinoilta, sillä yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssissa asiassa antoi käräjäoikeudelle väärän lausuman varatuomari, jolla ei ollut valtakirjoja asiassa eikä toimeksiantoja. Hän on tunnustanut rikoksensa. Lisäksi silloinen asianajaja ja nykyinen vankilatuomion kärsinyt varatuomari jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen. Hän on tunnustanut tekonsa. Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä.

Poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asiaa, syyttäjä on kieltäytynyt nostamasta syytteitä asiassa, oikeus on kieltäytynyt käsittelemästä asiaa ja korkein oikeus on kieltäytynyt purkasta alioikeuksien vääriä päätöksiä. Lisäksi laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kansanedustajat ovat suojelleet laillisuusvalvojien rikollista toimintaa ja samalla syyllistyneet rikollisten suojeluun, rikosten peittelyyn sekä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi, jonka oikeuskanslerina eli ylimpänä laillisuusvalvojana toimii oikeuskansleri Tuomas Pöysti.


Pyydän oikeuskansleria toimimaan niin, että Suomen valtio korvaa minulle kaikki valtavat tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset 30.06.1996 tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Tämä on minulle tärkein asia ja luonnollisesti olisi hyvä kumota kaikki alioikeuksien ja korkeimman oikeuden väärät päätökset koskien minua ja yritystoimintaani. Olen valmis kohtuullistamaan n. 200 miljoonaa euron korvausvaatimustani.

Minä olen valmis tyytymään näihin asioihin ja oikeuskanslerin tehtäväksi jää muut asiat.


Kalajoki 17.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti