keskiviikko 15. helmikuuta 2023

TO 16.02.2023 Oikeusvaltio Suomi - vaadin lain ja ihmisoikeussopimusten noudattamista

 


Oikeusvaltio Suomi


Tässä on kirjallinen selvitys Suomen oikeusvaltion tilasta ja Suomen viranomaisten rikollisesta toiminnasta.

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.html


Tässä on todistusaineistot rikoksista ja syylliset – siis viranomaiset, jotka ovat laiminlyöneet virkavelvollisuutensa ja syyllistyneet kidutukseeni ja ihmisoikeusrikoksiin.


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Rikostutkinta asiassani tehtiin tietoisesti ja tarkoituksellisesti väärin ja siksi tekijöitä on syytä epäillä rikoksista.Tässä on selostus ja todistusaineistot Oulun (Raahe) poliisien ja syyttäjien ja käräjäoikeuden tuomarin rikollisesta toiminnasta:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlTässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.htmlTässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlPR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfv

pdf-tieddosssta aukeaa googlehallaKysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus tekee asiassa kaksi tahallista väärää päätöstä, joissa se ei noudata Suoomen rikoslakia, perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia.

SU 15.01.2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/su-15012023-pohjois-suomen-hallinto.html


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tekemässä nyt jälleen väärää päätöstä, kun se laskuttaa omasta väärästä päätöksestään oikeudenkäyntimaksua.

Miksi kansanedustajat ja tiedotusvälineet vaikenevat Suomen johtavien poliitikkojen ja Suomen viranomaisten kiistattoman rikollisesta toiminnasta?


Kalajoki 16.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.comJakelu PohjoisSuomen hallinto-oikeus, oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä, poliisiylijohtaja, oikeusministeri, sisäministeri, pääministeri, kansanedustajat ja tiedotusvälineet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti