sunnuntai 19. helmikuuta 2023

MA 20.02.2023 Tiedustelu KRP:lle ja kantelu oikeuskanslerille

 Tiedustelu KRP:lle ja kantelu oikeuskanslerille


Tämä on tiedustelu, mikä muuttuu rikosilmoitukseksi, jos tiedustelussa olevat henkilöt eivät ole reagoineet asiaan. Pyydän KRP:tä ilmoittamaan minulle miten asia kehittyy ja milloin rikostutkinnat alkavat.


Tässä selvitys asioista.


Olen tehnyt Oulun käräjäoikeuteen haastehakemuksen 05.04.2021.


Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi


Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html


Kalajoki 05.04.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Tideoksi haastetuille

tuulikki.mylly@oikeus.fi, juhani.toukola@oikeus.fi, oikeusministerio@om.fi , kirjaamo@okv.fi , raija.toiviainen@oikeus.fi, kirjaamo@vnk.fi , anu.vehvilainen@eduskunta.fi, antti.rinne@eduskunta.fi


Oulun käräjäoikeus ryhtyi käsittelemään asiaa helmikuussa 2023. Minä ilmoitin Oulun käräjäoikeuteen vetäväni haasteeni pois käräjäoikeudesta ja tein haastehakemuksen peruuttamiseen perustelut, jotka lähetin asianosaisille, Tässä käräjätuomari Hannele Pyy-Ahosen ratkaisu asiassa.


OULUN KÄRÄJÄOIKEUS

2. osasto

Käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen


PÄÄTÖS 23/196

Asiano:

17.2.2023 R 21/1219


Vastaajat HENRIKSSON ANNA-MAIJA


LYYTINEN JUUSO

MARIN SANNA

MYLLY TUULIKKI

OHISALO MARIA

PÖYSTI TUOMAS

RINNE ANTTI

TIMONEN PEKKA

TOIVIAINEN RAIJA

TOUKOLA JUHANI

VEHVILÄINEN ANU

Asianomistaja AHO ERKKI


Asia KIDUTUS

Vireille 6.4.2021

SELOSTUS ASIASTA


Aho on toimittanut käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa tämä on

vaatinut vastaajille rangaistusta kidutuksesta.

Aholle on lähetetty haastehakemuksen täydennyskehotus koskien

seikkoja, jotka haastehakemuksessa on ilmoitettava oikeudenkäynnistä

rikosasioissa annetun lain 7 luvun 2 §:n perusteella.

Aho on 17.2.2023 ilmoittanut käräjäoikeudelle peruuttavansa

haastehakemuksensa.


KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut Aho on peruuttanut haastehakemuksensa.

Päätöslauselma Asian käsittely jätetään sillensä.


2

MUUTOKSENHAKU Ratkaisuun, jolla asia on jäänyt sillensä, ei saa hakea valittamalla


muutosta.


Käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen pyysi minulta aluksi täydennystä haasteeseen, koska haaste oli epäselvä eikä syyttäjä  ollut yhtynyt haasteeseen. Näin haastenainen Katariina Mattila ilmoitti minulle puhelimitse. Minä peruutin haasteen, koska poliisi ei tutki asiaa ja syyttäjä ei yhdy haasteeseen. Tässä peruutusilmoitus.


PE 17.02.2023 R21/1219

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/pe-17022023-r211219.html


Oulun käräjäoikeus

asia R21/1219

käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen

haastemies Katarina MattilaIlmoitan, että perun haastehakemukseni seuraavilla perusteilla. Pyydän käräjätuomaria ja haastemiestä perehtymään perumisilmoitukseeni ja avaamaan alla esitetyt linkit ja lukemaan niiden sisällön ja kuuntelemaan alla esitetyt videolinkit.. Katson, että käräjätuomarin on määrättävä asiassa rikostutkinta ja keskeytettävä ulosottoni. Katson, että käräjätuomarin on toimittava rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan.11 § (24.7.1998/563)

Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Näistä videoista ilmenee rikoksetKoiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76sARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28sTässä on selostus asioista

LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.html

Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlPR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfv

pdf-tiedostoaukeaa googlehallaTässä on selostus ja todistusaineistot Oulun (Raahe) poliisien ja syyttäjien ja käräjäoikeuden tuomarin rikollisesta toiminnasta:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlTässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.htmlTässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlKysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Katson nyt, että käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen on tullut tietoiseksi asioista ja toimii lain mukaisesti ja noudattaa rikoslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Sama koskee haastemies Katariina Mattilaa.

Asiat on helpompi käsitellä oikeudessa, kun poliisi on tutkinut asiat ja syyttäjä on nostanut syytteet. Koska poliisi ja syyttäjä ovat nyt laiminlyöneet tehtävänsä niin minulla ei ole mitään mahdollisuutta saada oikeutta. Tiedän tämän 27 vuoden kidutusrikoksen kohteena olevan kokemuksella.KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Kalajoki 17.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.comTiedoksi ulosotto ja oikeusministeri, koska rikoslaki ja sen 15 luku 11 § ja ihmisoikeussopimukset koskevat ulosottoa ja oikeusministeriä


Siis: Onko Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen ja Oulun käräjäoikeuden haastemies Katariina Mattila, sekä ulosottomies Jesse Lyytinen, ulosottolaitoksen johtaja Juhani Toukola ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson reagoineet asiaan. Jos eivät ole reagoineet asiaan kohtuullisen ajan kuluessa eli 28.02.2023 mennessä niin tiedustelu muuttuu rikostutkintapyynnöksi/ rikosilmoitukseksi.

Koska haastehakemus on jätetty jo 05.04.2021 ja asiaa on alettu Oulun käräjäoikeudessa käsitellä helmikuussa 2023 eli kahden vuoden kuluttua haastehakemuksen jättämisestä, niin katson, että oikeuskanslerin on puututtava tähän Oulun käräjäoikeuden perustuslain vastaiseen toimintaan. Perustuslaki 21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Samalla oikeuskansleri on saanut tiedoksi kaikki nämä rikokset ja sen on aloitettava rikostutkinta asioissa ja määrättävä heti aluksi ulosoton keskeytys asioissani. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä aiheutettujen valtavien taloudellisten vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärsimysten täysimittaista korvaamista korkoineen korkoa korolle menetelmällä 7 %:n korolla 30.06.1996 lähtien.


Kalajoki 20.02.2023


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti