sunnuntai 26. syyskuuta 2021

MA 27.09.2021 Kansanedustajan on noudatettava lakia ja laillisuusvalvojien myösEduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä on nyt oikeuskanslerin vuosikertomus vuodelta 2019 ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020.


Perustuslaki 29 §

Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies toimivat lainvastaisesti ja suojelevat rikollisia. Tätä en voi hyväksyä.


Pyydän perustuslakivaliokuntaa ja eduskunnan puhemiestä ryhtymään kiireellisiin toimiin Suomen palauttamiseksi takaisin oikeusvaltioksi. Katson, että Sanna Marinin hallituksen on jätettävä eronpyyntönsä ja on järjestettävä uudet eduskuntavaalit.

Suomessa on tapahtunut valtiopetos, kun tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Presidentti Mauno Koivisto oli päättänyt pelastaa pankit jotta pankkien vakavaraisuus täyttäisi EY:hyn liittymisvaatimukset. Pankit pelastettiin ja tiettyjen alojen yrityksiä tuhottiin pankkien pelastamiseksi. Olen kirjoittanut näistä asioista blogeissani.

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html
Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/Sähköpostiviesti osoittaa ketkä olivat mukana Aktiv-Hansa-kaupassa ja siten osallisena epäiltyyn valtiopetokseen ja todistusaineiston hävittämiseen. Mainitun valiokunnan kokouksessa 29.11. mukana olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja.

Suomessa myös muut tahot kuin minä ovat huolestuneita Suomen oikeusvaltiotilanteesta. Kysymys on kymmenistä tuhansista henkilöistä.Yrittäjät todistavat asianSinivalkoinen Kavallus eli 90-luvun laman edelleen jatkuvat vaikutukset

https://www.youtube.com/watch?v=VyIhuiwTXys&t=70s


Finkelon kelokaappaus

https://www.youtube.com/watch?v=r404vts9FPc


Velallisten Tuki ry

https://www.velallistentuki.fi/


Koiviston konklaavi: VAIETTU RIKOS

https://www.youtube.com/watch?v=-ZTx-SwVYDQ


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=50s


ULOSOTON TULOSPALKKIO; valtiolle moninkertaiset menetykset !!

https://www.youtube.com/watch?v=Zel2VV4Ysso&t=278s


Jukka Davidsson: Maailmantilanteen yleiskatsaus 6.2.2021

https://www.youtube.com/watch?v=v79y6MwIWhQ&t=26s


Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

https://www.youtube.com/watch?v=DppWToBD2Os&t=173s


Me Kansa kansaliike

https://mekansa.fi/


Virkamafia

https://www.virkamafia.fi/ 

Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia tekivät salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen, jossa määriteltiin toimialarationalisointi ja yritysten kaatamisperusteet. Siitä kerron videollani


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Rikokset peiteltiin Aktiv Hansa-kaupoilla. Näitä kauppoja käsiteltiin hallituksen talouspoliittisessa valiokunnassa useampaan kertaan. Mukana oli myös silloinen valtionvarainministeri S.N. mutta sopimuksen allekirjoitti toinen valtionvarainministeri.

Tässä on todistusaineisto Oulun poliisin rikollisesta toiminnasta, mikä johti syyttömän vankeustuomioon

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html

Minun on vaikea olla vaiti. Olin tänään rikoksesta epäiltynä kuulusteluissa. Tämä sopi minulle erinomaisesti, sillä minulla on vedenpitävä todistusaineisto asiassa. Kuulustelut sujuivat kaikin puolin moitteettomasti ja turvallisuutenikin oli hoidettu kiitettävällä tavalla. Saan antaa asiassa loppulausunnon jne. Eräs asia painaa kuitenkin mieltäni. Vastapuoli kuulusteluissa oli saanut esittää todistusaineiston – mutta minä en. Minä lähetin todistusaineiston kuulustelijalle etukäteen tiedoksi. Sitä ei kuitenkaan huomioitu kuulusteluissa. Nyt kuulustelun jälkeen lähetin todistusaineiston tutkinnanjohtajalle sähköisesti tiedoksi sekä Oulun poliisille kirjaamoon ja tiedustelin milloin rikostutkinnat alkavat ja saa esittää todistusaineiston. Nyt odotan vastausta. Laitoin asian tiedoiksi myös Euroopan uninoin oikeuskomissaarille ja ilmoitin, että jos en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niin anon poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta. If I do not have unhindered criminal investigation and a fair trial, I will have to apply for political asylum from the European Union.


Tässä esimerkki Oulun poliisien rikollisesta toiminnasta. Miksi Oulun poliisin ja Oulun käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden toimintaa ei saada kuriin? Miksi kansanedustajat ja laillisuusvalvojat eivät puutu näiden organisaatioiden rikolliseen toimintaan? Mistä löytyy ne 10 kansanedustajaa, jotka puuttuvat Suomen valtion rikolliseen toimintaan? Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomus on parasta aikaa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Nyt on aika puuttua Suomen valtion rikolliseen toimintaan. Kaikki johtuu sitä, että aikanaan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan ja pankit saivat suosituimmuusaseman oikeuskäsittelyssä eli pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. SSP-sopimuksessa Esko Ahon hallitus ja 4 ostajapankkia sopivat toimialarationalisoinnista ja markkinoilta poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä. Nämä tahot murhasivat yli 10 000 ihmistä ja syyllistyivät kymmenien tuhansien suomalaisten kidutusrikokseen. NYT ON KANSANEDUSTAJIEN PALAUTETTAVA SUOMI TAKAISIN OIKEUSVALTIOKSI:


Esitän tässä videot todistusaineistona. Lisäksi todistusaineistona ovat kaikki blogini

http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=34s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=30s


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&t=37s


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=45s


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&t=33s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=36s


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=71s


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan. Len lähettänyt kirjani saatekirjelmän kera valtakunnansyyttäjävirastolle ja eduskunnan oikeusasiamiehelle pikana kirjeenä. Olen vetänyt haastehakemukseni pois Oulun käräjäoikeudesta, koska kokemukseni perusteella voin vakuuttaa, ettei Oulun käräjäoikeudesta saa oikeutta ja vielä vähemmän Rovaniemen hovioikeudesta. Minä vaadin ulosoton keskeytystä, mutta se näyttää mahdottomalta, koska poliisi ei tutki eikä oikeus ota käsiteltäväkseen. Kysymys on kuitenkin yli 25 vuoden kidutusrikoksesta.


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


MA 20.09.2021 Perustuslakivaliokunnalle ja eduskunnan puhemiehelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/09/ma-20092021-perustuslakivaliokunnalle.html


Valiokunnan mietintö PeVM 11/2021 vp K 12/2020 vp

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/PeVM_11+2021.aspx

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Helsingissä 10.6.2021

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja

Johanna Ojala-Niemelä sd

jäsen

Bella Forsgrén vihr

jäsen

Jukka Gustafsson sd

jäsen

Olli Immonen ps

jäsen

Mikko Kinnunen kesk

jäsen

Anna Kontula vas

jäsen

Sakari Puisto ps

jäsen

Wille Rydman kok

jäsen

Ari Torniainen kesk

jäsen

Heikki Vestman kok

jäsen

Tuula Väätäinen sd

varajäsen

Johannes Koskinen sd


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Liisa Vanhala

valiokuntaneuvos Liisa Vanhala


Laillisuusvalvojat ovat kiistattomasti toimineet vastoin lakia kun ovat laiminlyöneet virkavelvollisuutensa. Suomi ei ole oikeusvaltio, koska kansalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksia ei voida taata. Kansanedustajat toimivat vastoin lakia kun hyväksyvät laillisuusvalvojien lain vastaiset toimet.


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


TO 23.09.2021 Tämä on oikeusvaltio Suomi, jossa on vapaa lehdistö!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/09/to-23092021-tama-on-oikeusvaltio-suomi.html


Valtiopetoksen ja kotitekoisen 1990-luvun laman seurauksena markkinoilta poistettiin kymmeniätuhansia yrityksiä ja aiheutettiin 500 000 ihmisen työttömyys. Presidentti Koiviston johdolla pelastettiin pankit ja pankeille annettiin suosituimmuusaseman oikeuskäsittelyssä. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa. Rikollisille annettiin syytesuoja. Suomen valtion toimien johdosta yli 10 000 yrittäjää teki itsemurhan. Murhista ja kidutukksista ovat vastuussa poliittiset päättäjät vastuullisten virkamiesten ohella.

Vaadin että kansanedustajat noudattava lakia ja käsittelevät oikeuskanslerin vuosikertomuksen uudelleen. Lähetän tämän sähkäpostiviestin myös oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle toimenpiteitä varten.


Kalajoki 27.09.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti