perjantai 24. huhtikuuta 2020

LA 25.04.2020 Erkki Ahon 25 vuoden oikeustaistelu Suomen valtiota vastaan tuomiota vaille valmis
Kalajokinen Erkki Ahon on taistelut 25 vuotta Suomen valtiota vastaan. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja kertoo: Olen joutunut syyttömänä kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota ja avioliittoni on rikottu Suomen valtion toimesta. Minut on pidätetty laittomasti useita kertoja ja olen joutunut olemaan useita kertoja maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Euroopan oikeuskomissaarilta ja Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta.
Tämä varmasti täyttää kidutuksen tunnusmerkistön oikeusvaltiossa.Tämän perusteella ulosottoni varmasti voidaan keskeyttää oikeudenkäynnin ajaksi ja lopettaa kokonaan oikeuden päätöksellä sekä tuomita kaikki ulosottoni palautettavaksi ajalta 30.6.1996 tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti. Tällöin muodostuu Suomen valtiolle vahinkojen korvausvelvollisuus ja korkein oikeus voi halutessaan purkaa väärät minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusateiden päätökset.”

Tarkemmin asiasta

R 20/925

Käräjätuomari Sari Morko

Oulun käräjäoikeus on ottanut asiani rikosasiana käsiteltäväkseen ja minä olen todistusaineistolla osoittanut, että kysymyksessä on törkeät rikokset.

Koska poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, syyttäjä syyttämättä, oikeus käsittelemättä ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan, niin katson, että kysymyksessä on salaliitto. Suomessa ei ole lakia salaliitosta.

Rikos on oikeustieteellisten  määritelmien mukaan teko tai laiminlyönti, josta on laissa  säädetty rangaistus. Rikos määritellään yleensä tietyn tunnusmerkistön täyttäväksi ja oikeudenvastaiseksi teoksi, joka osoittaa tekijässään syyllisyyttä. Tuomioistuimen  pitää langettaa tällaisesta teosta rangaistus. Eräiden rikosten osalta myös yritys on rangaistavaa. Tietyillä perusteilla rangaistus voidaan jättää tuomitsematta, vaikka rikos luetaankin syytetyn  syyksi. Rikos voi ilmetä sekä toimintana että laiminlyöntinä. Yleensä vain tahallinen mutta joskus myös tuottamuksellinen (huolimaton) teko on rangaistava.

Tuomio on yleisen tuomioistuimen riita- tai rikosasian oikeudenkäynnin pääasiassa antama ratkaisu.Tuomion täytäntöönpanon ja pätevyyden edellytyksenä on lainvoimaisuus. Yksipuolinen tuomio annetaan jos jutun toinen osapuoli on passiivinen, ei anna vastinetta määräajassa tai ei saavu oikeuden istuntoon. Kihlakunnanvouti Anssi Tuomaalan toiminta ja vastine osoittaa passiivisuutta, koska hän ei halunnut tunnustaa Suomen valtion rikoksia, vaikka hän oli tarkasti tietoinen asioista. Siksi tein kantelun asiasta oikeuskanslerille. Katson, että kihlakunnanvouti ei ole ainoa syyllinen asiassa ja katson, että kysymyksessä on salaliitto. Olisi väärin ja epäoikeudenmukaista jos vain yksi mahdolliseen salaliittoon osallistuneista tuomittaisiin.

Oikeudenkäynti on tuomioistuimissa tapahtuvaa laissa säänneltyä menettelyä, jossa ratkaistaan oikeusriitoja ja määrätään oikeudellisia seuraamuksia tapahtuneiden rikosten johdosta
Salaliitto eli salahanke on kahden tai useamman henkilön salainen sopimus jonkin rikollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Salaliittoa osoittaa sekin, että en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen.
Salaliitto

Koska kansalaisia on perustuslain mukaan kohdeltava yhdenvertaisesti ja kun kysymyksessä on mahdollinen salaliitto, niin en voi nimetä ja enkä haastaa oikeuteen kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tähän mahdolliseen salaliittoon. Yhteiskunnan ja oikeusvaltion on selvitettävä asia. Suomio on Euroopan Unionin jäsen ja on sitotunut noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta. En nimeä ketään henkilöä oikeuteen haastettavaksi. Olen kuitenkin tehnyt ulosottoviranomaisista ja muista epäillyistä kantelun muun muassa oikeuskanslerille ja valtakunnansyttäjälle. Suomi on oikeusvaltio ja Suomen on selvitettävä asia lain ja oikeusvaltion edellyttämällä tavalla. Katson kuitenkin, että ulosottoviranomaiset ovat osa tätä mahdollista salaliittoa. Siksi tein kantelun asiasta oikeuskanslerille. Ulosottoviranomaiset ovat tarkasti tietoisia tosiasioista asiassani, mutta toimivat niin kuin eivät tietäisi.
LA 18.04.2020 Kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala ja kihlakunnan ulosottomies Eveliina Nissilä

Minun vaatimukseni Oulun käräjäokeudelle on , että
  1. käräjäoikeus määrää välittömästi ulosottoni lopetettavaksi
  2. määrää ulosottoviranomaiset palauttamaan kahden viikon kuluttua oikeuden päätöksestä kaikki minua koskeneet ja koskevat ulosotot takaisin pankkitililleni Fixx xxxx xxxx xxxx xx 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä ajalta 30.6.1996 tähän hetkeen saakka.
    Katson, että tämän päätöksen jälkeen Suomen valtiolle muodostuu viimeistään vahingonkorvausvelvollisuus ja ne neuvottelut käydään minun , Erkki Ahon ja Suomen valtion kesken. Katson, että käräjäoikeuden päätös on riittävä peruste korkeimmalle oikeudelle purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset. Pyydän asiassa kiireellistä käsittelyä.

Kalajoki 24.04.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Erkki Aho odottaa Oulun käräjäoikeuden 25 vuoden oikeustaistelun loppua koskevaa päätöstä lähiviikkoina eli toukokuun 2020 aikana.

Tämä Erkki Ahon tarkoittama salaliitto on Suomen poliittisten johtajien presidentti Mauno Koiviston johdolla tekemä kotikutoinen 1990-luvun lama ja valtiopetos, jonka suojelemiseen on valjastettu koko Suomen poliittinen johto aina Holkerin hallituksesta Marinin hallitukseen virkakoneistoineen.

Tarkemmin asiasta

SSP-sopimus

Koiviston konklaavi ja muut salatut sopimukset

Koiviston konklaavi

Isänmaan Mies Jorma Jaakkola esittää faktat 1990-luvun laman lainvastaisista menettelyistä

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena yrittäjä Erkki Aho

Miten Suomi pelastetaan


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti