torstai 23. huhtikuuta 2020

PE 24.04.2020 Täydennys haastehakemukseen
R 20/925
Käräjätuomari Sari Morko

Oulun käräjäoikeus on ottanut asiani rikosasiana käsiteltäväkseen ja minä olen todistusaineistolla osoittanut, että kysymyksessä on törkeät rikokset.

Koska poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, syyttäjä syyttämättä, oikeus käsittelemättä ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan, niin katson, että kysymyksessä on salaliitto. Suomessa ei ole lakia salaliitosta.

Rikos on oikeustieteellisten määritelmien mukaan teko tai laiminlyönti, josta on laissa säädetty rangaistus. Rikos määritellään yleensä tietyn tunnusmerkistön täyttäväksi ja oikeudenvastaiseksi teoksi, joka osoittaa tekijässään syyllisyyttä. Tuomioistuimen pitää langettaa tällaisesta teosta rangaistus. Eräiden rikosten osalta myös yritys on rangaistavaa. Tietyillä perusteilla rangaistus voidaan jättää tuomitsematta, vaikka rikos luetaankin syytetyn syyksi. Rikos voi ilmetä sekä toimintana että laiminlyöntinä. Yleensä vain tahallinen mutta joskus myös tuottamuksellinen (huolimaton) teko on rangaistava.

Tuomio on yleisen tuomioistuimen riita- tai rikosasian oikeudenkäynnin pääasiassa antama ratkaisu.Tuomion täytäntöönpanon ja pätevyyden edellytyksenä on lainvoimaisuus. Yksipuolinen tuomio annetaan jos jutun toinen osapuoli on passiivinen, ei anna vastinetta määräajassa tai ei saavu oikeuden istuntoon. Kihlakunnanvouti Anssi Tuomaalan toiminta ja vastine osoittaa passiivisuutta, koska hän ei halunnut tunnustaa Suomen valtion rikoksia, vaikka hän oli tarkasti tietoinen asioista. Siksi tein kantelun asiasta oikeuskanslerille. Katson, että kihlakunnanvouti ei ole ainoa syyllinen asiassa ja katson, että kysymyksessä on salaliitto. Olisi väärin ja epäoikeudenmukaista jos vain yksi mahdolliseen salaliittoon osallistuneista tuomittaisiin.

Oikeudenkäynti on tuomioistuimissa tapahtuvaa laissa säänneltyä menettelyä, jossa ratkaistaan oikeusriitoja ja määrätään oikeudellisia seuraamuksia tapahtuneiden rikosten johdosta


Salaliitto eli salahanke on kahden tai useamman henkilön salainen sopimus jonkin rikollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Salaliittoa osoittaa sekin, että en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen.
Salaliitto

Koska kansalaisia on perustuslain mukaan kohdeltava yhdenvertaisesti ja kun kysymyksessä on mahdollinen salaliitto, niin en voi nimetä ja enkä haastaa oikeuteen kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tähän mahdolliseen salaliittoon. Yhteiskunnan ja oikeusvaltion on selvitettävä asia. Suomio on Euroopan Unionin jäsen ja on sitotunut noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta. En nimeä ketään henkilöä oikeuteen haastettavaksi. Olen kuitenkin tehnyt ulosottoviranomaisista ja muista epäillyistä kantelun muun muassa oikeuskanslerille ja valtakunnansyttäjälle. Suomi on oikeusvaltio ja Suomen on selvitettävä asia lain ja oikeusvaltion edellyttämällä tavalla. Katson kuitenkin, että ulosottoviranomaiset ovat osa tätä mahdollista salaliittoa. Siksi tein kantelun asiasta oikeuskanslerille. Ulosottoviranomaiset ovat tarkasti tietoisia tosiasioista asiassani, mutta toimivat niin kuin eivät tietäisi.
LA 18.04.2020 Kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala ja kihlakunnan ulosottomies Eveliina Nissilä

Minun vaatimukseni Oulun käräjäokeudelle on , että
  1. käräjäoikeus määrää välittömästi ulosottoni lopetettavaksi
  2. määrää ulosottoviranomaiset palauttamaan kahden viikon kuluttua oikeuden päätöksestä kaikki minua koskeneet ja koskevat ulosotot takaisin pankkitililleni Fixx xxxx xxxx xxxx xx 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä ajalta 30.6.1996 tähän hetkeen saakka.

    Katson, että tämän päätöksen jälkeen Suomen valtiolle muodostuu viimeistään vahingonkorvausvelvollisuus ja ne neuvottelut käydään minun , Erkki Ahon ja Suomen valtion kesken. Katson, että käräjäoikeuden päätös on riittävä peruste korkeimmalle oikeudelle purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset. Pyydän asiassa kiireellistä käsittelyä.

Kalajoki 24.04.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti