torstai 18. elokuuta 2022

PE 19.08.2022 Herätys suomalaiset – maa on rikollisten hallussa.

 


                                               Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 


Suomessa on tehty valtiopetos ja poliittiset päättäjät ovat osallistuneet toiminnallaan yli 10 000 yrittäjän murhaamiseen sekä kymenien tuhansien yritysten tuhoamiseen. Vaadin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin eroa. Pääministeri Sanna-Marinille näyttää olevan tärkeämpää bilettäminen kuin kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan takaaminen.

Kansanedustajat eivät noudata perustuslakia. Heidän pitäisi noudattaa lakia, mutta he eivät noudata lakia. He mahdollistavat virkamafian rikollisen toiminnan. Erittäin keskeinen rooli rikolllisten suojelussa ja rikosten peittelyssä on alueemme keskustalaisilla kansanedustajilla. Juha Sipilä on entinen pääministeri, Juha Pylväs on keskustan eduskuntarymän puheenjohtaja, Hanna-Leena Mattila on toiminut keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana, Mikko Kinnunen on perustusvaliokunnan jäsen. Kaikki ovat varmasti tietoisia valtiopetoksesta ja yrittäjien murhista sekä yritysten tuhoamisesta sekä valtion virkamafian rikollisesta toiminnasta. Myös perussuomalaisten kansanedustajat ovat samanlaisia rikollisten suojelijoita ja rikosten peittelijöitä kun alueemme keskustalaiset kansanedustajat. Olli Immonen on perustuslakivaliokunnan jäsen.

Sebastian Tynkkyselle näyttää TIKTOK olevan tärkeämpi kuin kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan hoitaminen. Tynkkynen on perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Jenna Simula ei korviansa lotkauta Suomen valtion rikolliselle toiminnalle. Ville Vähämäki on tarkasti tietoinen Suomen valtion virkamafian rikollisesta toiminnasta.

Alueemme SDP:n kansanedustajista Tytti Tuppurainen on tarkasti tietoinen Suomen valtion rikollisesta toiminnasta, mutta ministeriauton takapenkki kiinnostaa enemmän kuin kansalaisten oikeusturva.

Alueemme vasemmistoliiton kansanedustajista Katja Hänninen on tietoinen asioista mutta ei välitä kansalaisten oikeusturvasta eikä perusoikeuksien toteutumisesta. Hän siis toiminnallaan mahdollistaa Suomen virkamafian rikollisen toiminnan.

Olen keskustellut asioista kokoomuksen johdon kanssa. Olen keskustellut Petteri Orpon, Antti Häkkäsen, Elina Valtosen ja Kai Mykkäsen kanssa asioista. Olemme olleet yksimielisiä valtiopetoksesta ja yrittäjien murhista. Kumpikaan rikos ei vanhen koskaan. Puoluekokouksen jälkeen kokoomuksen johto on vaiennut asioista eikä vastaa sähköposteihin, vaikka yhteyshenkilöksi sovittiin kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen.

Äänestäjien on syytä muistaa nämä kansanedusajat mahdollistavat virkamafian rikollisen toiminnan ja estävät kansalaisten oikeudensaannin..


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson , kansliapäällikkö Pekka Timonen

kirjaamo.om@gov.fi , pekka.timonen@gov.fi , anna-maja.henriksson@eduskunta.fi , ari-pekka.koivisto@gov.fi , johanna.suuripaa@gov.fi

Teillä ei ollut aikaa keskustella kanssani oikeusministeri Anna.Maja Henriksson, kun kävitte Kalajoella. En voi välttyä vaikutelmalta, että Te pelkäsitte keskustella totuudesta. Suomi on yksi maailman huonoimmista oikeusvaltioista ja Te olette vastuussa tästä asiasta. Kysymys ei ollut ajan puutteesta vaan tahdon puutteesta.

Suomessa toimii oikeusministeriön alaisena ulosottolaitos, mikä toimii oikeusministeriön eli Teidän alaisuudessanne. Ulosottolaitos laskuttaa provisiopalkalla rikollisesti toimivien Rovaniemen hovioikeuden, Oulun käräjäoikeuden sekä syyttäjälaitoksen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toimia. Otan esimerkkinä tähän ulosottotarkastaja Juuso Lyytisen toiminnan


Ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen

juuso.lyytinen@oikeus.fiIlmoitan, että valitan veronpalautuksen ulosmittauksesta Oulun käräjäoikeuteen. Katson, että ulosotto perustuu virheelliseen ja rikoslain sekä perustuslain vastaisiin oikeustoimiin. Katson, että olette olleet tietoinen asiasta, koska olen informoinut Teitä ulosoton virheellisyydestä jo lukuisia kertoja.Vielä kerran ilmoitan miksi ulosotto on virheellistä ja miksi se täyttää kidutuksen tunnusmerkistön ja miksi Teitä on syytä epäillä muun muassa kidutusrikoksesta. Tässä perustelut:

TO 18.08.2022 Ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen: Tiedoksenne

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/08/to-18082022-ulsottotarkastaja-juuso.html


Otan toisena esimerkkinä rikollisesti toimivan oikeuskanslerinviraston toiminnan

Oikeuskansleri on tehnyt seuraavan päätöksen 11.08.2022, mikä todistaa kiistattomasti Suomen valtion rikollisen toiminnan:Vastaus 1  11.8.2022 OKV/1999/10/2022 OKV/1999/10/2022-OKV-3

  PL 20,

  00023

  Valtioneuvosto

  Puhelin 0295 16001

  kirjaamo.okv@gov.fi www.okv.fi

  Erkki Aho

  Kerrotte oikeuskanslerille 2.8.2022 toimittamassanne kirjoituksessa tehneenne Oulun poliisille, keskusrikospoliisille sekä valtakunnansyyttäjälle rikosilmoituksen 13.7.2022 ja että viranomaiset eivät ole reagoineet asiaan.

  Olette liittänyt kirjoitukseenne 13.7.2022 päiväämänne blogikirjoituksen.

  Palaatte asiaan muiden vastaanottajien ohella 4.8.2022 oikeuskanslerinvirastoon toimittamassanne kirjoituksessa. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

  Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerille, jonka arvion mukaan edellä esitetty huomioiden kirjoituksissanne ei ole tullut esille sellaista, jonka perusteella olisi laillisuusvalvonnallista aihetta ryhtyä asiaa enemmälti selvittämään tai tutkimaan.

  Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

  Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi LehväVanhempi oikeuskanselrinsihteeri Outi Lehvä kieltäyy ilmoittamasta kuka tämän päätöksen tehnyt. Hän ei vastaa minulle.Otan kolmantena esimerkkinä vastuualueeseenne kuuluvan valtakunnansyyttäjäviraston rikollisen toiminnan.


Valtakunnansyyttäjävirasto toimii täysin rikollisesti. Tässä esimerkkinä syyttäjä Tarmo Tannerin toiminta

Tarmo Tanner

erikoissyyttäjä, tutkinnanjohtaja

specialiståklagare, undersökningsledare

valtakunnansyyttäjän toimisto

riksåklagarens byrå

tarmo.tanner@oikeus.fi

puh. 029 56 20828SYYTTÄJÄLAITOS Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Puhelin 029 5620 800 Fax 029 5620 888 ILMOITUS Asianro 3.8.2022 R 21/620 Erkki Aho e.ahoky@gmail.com . .Rikosilmoitus 5800/S/3606/22

Aho on eri vastaanottajille toimittamissaan sähköpostiviesteissä katsonut poliisin syyllistyneen virkarikoksiin mm. jättämällä tutkimatta ja tutkimalla virheellisesti eri rikoksia. Ahon sähköpostien perusteella on kirjattu ilmoitus numerolla 5800/S/3606/22. Aho on aiemminkin tehnyt useita vastaavia ilmoituksia poliisin toimintaan liittyen. Viimeisimpänä olen 25.8.2021 tehnyt päätöksen nro 21/642 (asianro R 21/620). Ahon tekemien ilmoitusten perusteella ei ole toimitettu esitutkintaa, koska poliisia ei ole ollut syytä epäillä rikoksesta. Katson, ettei Ahon nyt toimittama uusi tutkintapyyntö sisällä mitään sellaista uutta, asiaan vaikuttavaa selvitystä, jonka johdosta aiemmin tehtyjä ratkaisuja olisi syytä arvioida uudestaan tai jollain tavalla toisin. Asiassa ei edelleenkään aloiteta esitutkintaa. Valtakunnansyyttäjän ohjeen 2020:1 mukaisesti Ahon uusiin, samaa asiaa koskeviin ilmoituksiin ei enää syyttäjälaitoksesta vastata, vaan ne arkistoidaan aiemman asian yhteyteen.

Erikoissyyttäjä, tutkinnanjohtaja Tarmo TannerTiedoksi Aho

Lapin poliisilaitos

Oulun poliisilaitosKuinka kauan Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen saavat jatkaa toimintaansa.


Olen selvittänyt Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan asiassani

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Pohjois-Suomen hallitno-oikeus jatkaa ja hyväksyy Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan. Tässä esimerkki,

KE 16.08.2022 Pyyntö Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle rikostutkintaa varten

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2022-08-16T19:51:00-07:00&max-results=7Korkein oikeus on kieltäynyt perustuslain vastaisesti purkamasta eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä. Miksi Korkein oikeus saa toimi rikollisesti?

Olen joutunut syyttömänä kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta jo 27 vuoden ajan. Kun Raahen käräjäoikeuden tuomari jäi rikoksesta kiinni, niin hän teki minusta rikosilmoituksen. Minä käännyin Euroopan Unionin ja Bulgarian presidentin puoleen jotta saisin poliittisen turvapaikan. Tiesin, että Suomen viranomaiset toimivat rikollisesti, enkä voisi saada oikeutta Suomessa. En saanut poliittista turvapaikkaa EU:lta enkä Bulgarian presidentiltä. Minä jouduin palaamaan Suomeen. Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajiani kuultu. Siksi lähetin todistusaineistot rikostutkijalle ja tutkinnanjohtajalle sähköpostilla ja postitse. Niitä ei rikostutkinnassa otettu huomioon eikä todistajiani kuultu. Syyteharkinta tehtiin virheellisen rikostutkinnan perusteella. Oulun käräjäoikeuden tuomari ei kutsunut todistajiani oikeuden kuultavaksi eikä paikalla ollutta todistajaani kuultu. En myöskään saanut kuulustella todistajana esiintynyttä käräjätuomaria. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Rovaniemen hovioikeus hyväksyi Oulun käräjäoikeuden virheellisen menettelyn. Minä sain viiden kuukauden ehdottoman vankeustuomion. Laillisuusvalvojat eivät puuttuneet poliisien, syyttäjän, käräjätuomarin ja Rovaniemen hovioikeuden virheelliseen menettelyyn.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen tehnyt todistusaineistoksi asioista 8 video, joissa todistan asiat asiakirjoin ja kerron tosiasiat: DVD-dokumentti YouTubessa. Olen syytön.

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Kaikki ulosottotuomioni perustuvat Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.Pyydän, että Te, Anna-Maja Henriksson, oikeusministerinä jätätte eronpyynnön, koska ette kykene hoitamaan oikeusministerin tehtävää. Te ette halua ja ette kykene takaamaan kansalaisten oikeusturvaa eikä kansalaisten perusoikeuksien toteutumista Suomessa.Kalajoki 18.08.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com


Jakelu: Laaja jakelu asianomaisten lisäksi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti