torstai 11. elokuuta 2022

PE 12.08.2022 Suomi ei ole oikeusvaltio – Suomi on rikollisten käsissä

 Oikeuskansleri on tehnyt seuraavan päätöksen 11.08.2022, mikä todistaa kiistattomasti Suomen valtion rikollisen toiminnan:


Vastaus 1


  11.8.2022 OKV/1999/10/2022 OKV/1999/10/2022-OKV-3

  PL 20,

  00023

  Valtioneuvosto

  Puhelin 0295 16001

  kirjaamo.okv@gov.fi www.okv.fi

  Erkki Aho

  Kerrotte oikeuskanslerille 2.8.2022 toimittamassanne kirjoituksessa tehneenne Oulun poliisille, keskusrikospoliisille sekä valtakunnansyyttäjälle rikosilmoituksen 13.7.2022 ja että viranomaiset eivät ole reagoineet asiaan.

  Olette liittänyt kirjoitukseenne 13.7.2022 päiväämänne blogikirjoituksen.

  Palaatte asiaan muiden vastaanottajien ohella 4.8.2022 oikeuskanslerinvirastoon toimittamassanne kirjoituksessa. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

  Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerille, jonka arvion mukaan edellä esitetty huomioiden kirjoituksissanne ei ole tullut esille sellaista, jonka perusteella olisi laillisuusvalvonnallista aihetta ryhtyä asiaa enemmälti selvittämään tai tutkimaan.

  Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

  Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Lehvä


Suomen hallitus ja tasavallan presidentti sekä eduskunta ovat vastuussa siitä, että kansalaiset saavat oikeutta ja kansalaisten perusoikeudet turvataan lain mukaisesti. Jos Suomen valtio ei pysty toimimaan lain mukaisesti niin näiden henkilöiden on erottava tai kansalaisten on painostettava heidät eroamaan. Suomi on palautettava takaisin oikeusvaltioksi.Pääministeri Sanna Marin

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Presidentti Sauli NiinistöMA 08.08.2022 Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan
Vakaan markan politiikka johti 1990-luvun alussa erittäin syvään taloudelliseen lamaan. Vakaan markan politiikka oli Suomen johtajien virheajattelua ja sen aiheuttama taloudellinen lama oli siis kotikutoinen eli Suomen johtavien päättäjien aikaansaama. Virheiden korjaamiseksi presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit ja siten turvata pankkien EY:hyn liittymisen edellyttämät pankkien vakavaraisuusehdot. Pankkien pelastaminen edellytti Suomen johtavilta päättäjiltä ja Suomen virkakoneistolta rikollista toimintaa. Siksi rikollisille annettiin syytesuoja. Pankeille annettiin suosituimmuusasema ylemmissä oikeusasteissa eli pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja.Nuori pääministeri Esko Aho oli presidentti Mauno Koiviston juoksupoika. Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kesken solmittiin SSP-sopimus. Sen mukaan säästöpankit jaettiin neljän ostajapankin kesken. SSP-sopimuksessa sovittiin toimialarationalisointi eli tiettyjen alojen yrityksiä poistettiin markkinoilta ja sovittiin yritysten kaatamisperusteet SSP-sopimuksen sivuilla 16 ja 17. Markkinoilta poistettiin rikollisesti kymmeniä tuhansia yrityksiä ja kohdeltiin kaadettujen yritysten johtajia kaltoin. He menettivät yrityksensä, kotinsa, omaisuutensa,  ihmisarvonsa ja lisäksi heidän takiaan joutuivat kärsimään takaajat, jotka useimmiten olivat sukulaisia ja muita tuttuja. Yritysjohtajat eivät kestäneet tällaista nöyryytystä vaan yli 10 000 yrittäjää teki itsemurhan. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.Suomessa poliisi ei tutki näitä asioita, koska rikollisille on annettu syytesuoja. Syyttäjä ei nosta syytteitä rikoksia tehneitä kohtaan vaan kaadettujen yritysten toimitusjohtajista tehtiin rikollisia oikeuden väärillä päätöksillä. Poliisin rikollista toimintaa johdetaan poliisiylijohtajan toimesta poliisihallituksesta. Poliisiyksiköillä on omat laillisuusvalvojat jotka suojelevat rikoksia tehneitä poliiseja. Syyttäjä ei nosta syytteitä rikoksia tehneitä poliiseja vastaan ja laillisuusvalvonta en näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Suomessa kansanedustajat suojelevat rikollisesti toimivia laillisuusvalvoja. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista suuri osa menee heti roskakoriin ja käsitellyistä kanteluista vain murto-osa eli 6 promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonta on kansalaisten pettämistä ja rikollista toimintaa verovaroilla ja virkavastuulla. Kansanedustajat suojelevat laillisuusvalvojien rikollista toimintaa. Siksi Suomessa ei ole perutuslakituomioistuinta niin kuin muissa maissa. Perustuslakituomioistuin

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin
Minulla on kiistattomat näytöt Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

SU 17.07.2022 Oikeusvaltio Suomi - rikostutkintaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/07/su-17072022-oikeusvaltio-suomi.htmlVerkoston toiminta on juuri sellaista, jonka RL 6:5 §:n 2 momentti säätää järjestäytyneeksi rikollisuudeksi.

Jokaisella paikkakunnalla jätämme tutkintapyynnön poliisin tutkinnantappotoiminnasta ja julkaisemme sen kiertueen jälkeen todisteineen www.virkamafia.fi-sivuilla   .Minä Erkki Aho voin todistaa saman asian omilla Erkki Ahon blogi nettisivuillani ja päivän 04.08.2022 päätöksellä Päätös asiassa 5800/S/3606/22Tarmo Tanner

erikoissyyttäjä, tutkinnanjohtaja

specialiståklagare, undersökningsledare

valtakunnansyyttäjän toimisto

riksåklagarens byrå

tarmo.tanner@oikeus.fi

puh. 029 56 20828SYYTTÄJÄLAITOS Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Puhelin 029 5620 800 Fax 029 5620 888 ILMOITUS Asianro 3.8.2022 R 21/620 Erkki Aho e.ahoky@gmail.com . .Rikosilmoitus 5800/S/3606/22

Aho on eri vastaanottajille toimittamissaan sähköpostiviesteissä katsonut poliisin syyllistyneen virkarikoksiin mm. jättämällä tutkimatta ja tutkimalla virheellisesti eri rikoksia. Ahon sähköpostien perusteella on kirjattu ilmoitus numerolla 5800/S/3606/22. Aho on aiemminkin tehnyt useita vastaavia ilmoituksia poliisin toimintaan liittyen. Viimeisimpänä olen 25.8.2021 tehnyt päätöksen nro 21/642 (asianro R 21/620). Ahon tekemien ilmoitusten perusteella ei ole toimitettu esitutkintaa, koska poliisia ei ole ollut syytä epäillä rikoksesta. Katson, ettei Ahon nyt toimittama uusi tutkintapyyntö sisällä mitään sellaista uutta, asiaan vaikuttavaa selvitystä, jonka johdosta aiemmin tehtyjä ratkaisuja olisi syytä arvioida uudestaan tai jollain tavalla toisin. Asiassa ei edelleenkään aloiteta esitutkintaa. Valtakunnansyyttäjän ohjeen 2020:1 mukaisesti Ahon uusiin, samaa asiaa koskeviin ilmoituksiin ei enää syyttäjälaitoksesta vastata, vaan ne arkistoidaan aiemman asian yhteyteen.

Erikoissyyttäjä, tutkinnanjohtaja Tarmo TannerTiedoksi Aho

Lapin poliisilaitos

Oulun poliisilaitos


Rikokset ovat niin suuria ettei niitä voi laillisin keinoin ratkaista. Siksi odotan toisenlaista ratkaisua. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että ainoastaan poliittiset murhat voivat palauttaa Suomen takaisin oikeusvaltioksi.

Niitä odotellessa keskityn toisen kirjani kirjoittamiseen sekä taidenäyttelyni

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/ kehittämiseen sekä sukuselvityksen tekoon. Jälkipolvet saavat tietää totuuden Suomen valtion kiduttaman ja Kalajoen kaupungin syrjimän Erkki Ahon ansioista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti