maanantai 22. elokuuta 2022

TI 23.08.2022 Tälle nauraa aidanseipäätkin - Suomi oikeusvaltiona

 Suomessa on mahdoton saada oikeutta – tälle toiminnalle nauraa aidanseipäätkin!

Tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille. Käräjäoikeus katsoi että minä en ole syyllistynyt rikokseen eikä Kalajoen poliisi ole syyllistynyt rikokseen.

Presidentti Mauno Koiviston johdolla Suomessa harjoitettiin vakaan markan politiikkaa. Sen virheen johdosta Suomi kärsi kototekoisesta syvästä taloudellisesta lamasta. Koiviston aikana Suomi lännettyi ja EY:n jäseneksi piti päästä keinoja kaihtamatta. Suomen pankkien vakavaraisuus oli vituralla. Siksi Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit. Lisäksi päätettiin, että ylemmissä oikeusasteissa pankki voittaa. Rikollisille oli annettava syytesuoja, koska muuten pankki ei voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia päättivät SSP-sopimuksessa, että säästöpankit jaetaan neljän ostajapankin kesken jotta niiden vakavaraisuus paranisi ja Suomi voisi hakea EY:n jäsenyyttä. SSP-sopimuksessa sovittiin toimialarationalisointi eli tiettyjen tarkasti määriteltyjen toimialojen ylikapasiteetti poistettiin markkinoilta. SSP-sopimuksessa määriteltiin kaatamisperusteet. Markkinoilta poistettiin kymmeniätuhansia yrityksiä rikollisesti ja yrittäjistä tehtiin rikollisia. Kaadettujen yritysten velat myytiin ulkomaille 6%:n niiden todellisesta arvosta, mutta velalliset eivät päässeet veloistaan irti tuolla summalla. Ulkomaiset ostajat perivät velallisilta täyttä velkasummaa korkealla korolla yrittäjän kuolemaan asti ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen kuolinpesältä.

Koska rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikosten kohteeksi joutuneilla yrittäjillä ei ole ollut mahdollisuutta saada oikeutta Suomessa eikä EIT:ssa. Siksi yli 10 000 yrittäjää on tehnyt itsemurhan. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.

Suomen valtio eli johtavat poliitikot ovat olleet keskeisesti mukana rikoksissa. Kera Oy:öön perustettiin ns. ruumiinpesuryhmä varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuuteen. Sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Kera Oy järjesteli ns. saattohoitajia kaadettaviin yrityksiin. Niiden tehtävänä oli varmistaa yrityksen alasajo.

Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yrityksen PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta. Siitä huolimatta se salli Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaisten pesänhoitajien Antti Latolan ja Hannu Maskosen myydä toisen  kiinteää omaisuutta omanaan konkurssisäännön vastaisesti ja salata kaupanteossa 48 miljoonaa pantatut kiinnitykset sekä ilmoittaa tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli 63 miljoonaa.  Kera Oy käytti asiassa saattohoitaja Jouni Remestä. Kera Oy oli siis päättänyt poistaa PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta. Siitä on kiistattomat näytöt.

Siksi kaupanvahvistajaksi oli valittu tuleva syyttäjä Sulo Heiskari. Hän on esteellisenä syyttäjänä nostanut minua vastaan lukuisia syytteitä, joissa rikostutkinta on tehty päin helevettiä. Näin syyttäjä Heiskari on saanut peiteltyä omia rikoksiaan ja estettyä oikeuden toteutumisen.

PR-Teollisuus Oy haettiin konkurssiin väärillä tiedoilla ja asiassa antoi käräjäoikeudelle väärän lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat valituksen tekemiseksi asiassa Vaasan hovioikeudelle. Hän jätti tietoisesti valituksen tekemättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta oli sovittu syyttäjän ja Kera Oy:n kanssa. Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa samoin kuin varatuomari Paavo M. Petäjä.  Korkein oikeus ei ole suostunut purkamaan väärää konkurssipäätöstä eikä muitakaan vääriä päätöksiä eikä poliisi suostu  tutkimaan rikoksia. Syyttäjä Heiskari on keskeinen rikollinen tässä rikosprosessissa. Koska poliisi ei tutki asioita, niin päätin ajaa ylinopeussakon jotta saan asiat esitutkintalain mukaiseen tutkintaa. Ajoin tahallisen ylinopeuden Tapion Tuvan luona ja ilmoitin siitä välittömästi poliisi Tomi Reinikaiselle. Pääsin poliisikuulusteluun, mutta Ylivieskan poliisi Leskinen kieltäytyi tutkimasta asiaa esitutkintalain mukaisesti. Minä sain kuukauden ajokiellon.

Minä siirsin taidenäyttelyni ja omaisuuteni yritykseni nimiin. Kysymyksessä oli verottajankin mukaan kymmenien tuhansien omaisuus. Ilmoitin ulosottomiehelle asiasta. Ulosottomies ei reagoinut. Minä tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille. Poliisi Vainonpää jätti asian tutkimatta. Minä haastoin poliisin oikeuteen. Raahen käräjäoikeus päätti että en ole syyllistynyt rikokseen eikä Kalajoen poliisikaan olen syyllistynyt rikokseen. Rovaniemen hovioikeus siunasi Raahen käräjäoikeuden väärän päätöksen.

Minä haastoin ulosottomiehen oikeuteen. Raahen käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervasti teki asiassa tahallisen väärän päätöksen. Minulla asiasta kiistattomat näytöt ja todistajat voivat todistaa ja ovat todistaneet asiat. Sarianne Ervasti teki minusta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Raahen lestadiolaiset poliisit Hannu Mensonen esteellisenä tutkinnanjohtajana ja Pekka Niskakangas tutkijana tekivät asiassa tahallisen väärä rikostutkinnan suojellessaan käräjätuomari Sarianne Ervastin toimintaa. Minut tuomittiin asiassa viiden kuukauden ehdottomaan vankeuteen mikä muutettiin ehdonalaiseksi.

Olin tehnyt asiassani rikosilmoituksen Oulun poliisille. Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta teki asiassa tutkimatta jättämispäätöksen ja palautti todistusaineiston. Minä haastoin poliisi Sarparannan oikeuteen. Oulun käräjätuomari Jyrki Määttä teki asiassa suojelupäätöksen vaikka asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Molemmissa tapauksissa Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokset tekivät tietoisen väärän päätöksen ja toisessa tapauksessa vielä esteellisinä henkilöinä.

Olen pyytänyt valtakunnansyyttäjää nostamaan syytteet rikoksia tehneitä vastaan. Valtakunnansyyttäjä kieltäytyy nostamasta syytteitä. Siitä viimeisin esimerkki on syyttäjä Tannerin päätös.


Valtakunnansyyttäjävirasto toimii täysin rikollisesti. Tässä esimerkkinä syyttäjä Tarmo Tannerin toiminta

Tarmo Tanner

erikoissyyttäjä, tutkinnanjohtaja

specialiståklagare, undersökningsledare

valtakunnansyyttäjän toimisto

riksåklagarens byrå

tarmo.tanner@oikeus.fi

puh. 029 56 20828SYYTTÄJÄLAITOS Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Puhelin 029 5620 800 Fax 029 5620 888 ILMOITUS Asianro 3.8.2022 R 21/620 Erkki Aho e.ahoky@gmail.com . .Rikosilmoitus 5800/S/3606/22

Aho on eri vastaanottajille toimittamissaan sähköpostiviesteissä katsonut poliisin syyllistyneen virkarikoksiin mm. jättämällä tutkimatta ja tutkimalla virheellisesti eri rikoksia. Ahon sähköpostien perusteella on kirjattu ilmoitus numerolla 5800/S/3606/22. Aho on aiemminkin tehnyt useita vastaavia ilmoituksia poliisin toimintaan liittyen. Viimeisimpänä olen 25.8.2021 tehnyt päätöksen nro 21/642 (asianro R 21/620). Ahon tekemien ilmoitusten perusteella ei ole toimitettu esitutkintaa, koska poliisia ei ole ollut syytä epäillä rikoksesta. Katson, ettei Ahon nyt toimittama uusi tutkintapyyntö sisällä mitään sellaista uutta, asiaan vaikuttavaa selvitystä, jonka johdosta aiemmin tehtyjä ratkaisuja olisi syytä arvioida uudestaan tai jollain tavalla toisin. Asiassa ei edelleenkään aloiteta esitutkintaa. Valtakunnansyyttäjän ohjeen 2020:1 mukaisesti Ahon uusiin, samaa asiaa koskeviin ilmoituksiin ei enää syyttäjälaitoksesta vastata, vaan ne arkistoidaan aiemman asian yhteyteen.

Erikoissyyttäjä, tutkinnanjohtaja Tarmo TannerTiedoksi Aho

Lapin poliisilaitos

Oulun poliisilaitosOlen pyytänyt korkeinta laillisuusvalvojaa oikeuskansleria tutkimaan asiat. Oikeuskansleri kieltäytyy tutkimasta asiaa ja oikeuskanslerin vanhempi sihteeri Outi Lehvä kieltäytyy ilmoittamasta kuka on asiassa päätöksen tehnyt.


Otan toisena esimerkkinä rikollisesti toimivan oikeuskanslerinviraston toiminnan

Oikeuskansleri on tehnyt seuraavan päätöksen 11.08.2022, mikä todistaa kiistattomasti Suomen valtion rikollisen toiminnan:Vastaus 1  11.8.2022 OKV/1999/10/2022 OKV/1999/10/2022-OKV-3

  PL 20,

  00023

  Valtioneuvosto

  Puhelin 0295 16001

  kirjaamo.okv@gov.fi www.okv.fi

  Erkki Aho

  Kerrotte oikeuskanslerille 2.8.2022 toimittamassanne kirjoituksessa tehneenne Oulun poliisille, keskusrikospoliisille sekä valtakunnansyyttäjälle rikosilmoituksen 13.7.2022 ja että viranomaiset eivät ole reagoineet asiaan.

  Olette liittänyt kirjoitukseenne 13.7.2022 päiväämänne blogikirjoituksen.

  Palaatte asiaan muiden vastaanottajien ohella 4.8.2022 oikeuskanslerinvirastoon toimittamassanne kirjoituksessa. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

  Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerille, jonka arvion mukaan edellä esitetty huomioiden kirjoituksissanne ei ole tullut esille sellaista, jonka perusteella olisi laillisuusvalvonnallista aihetta ryhtyä asiaa enemmälti selvittämään tai tutkimaan.

  Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

  Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi LehväVanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Lehvä kieltäytyy ilmoittamasta kuka tämän päätöksen tehnyt. Hän ei vastaa minulle.Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on minulle tuttu henkilö. Pyysin häneltä 5-7 minuuttia aikaa jotta voisimme keskustella asioista. Hänellä ei ollut omien sanojensa mukaan aikaa keskustella kanssani. Kysymyksessä on 27 vuoden kidutusrikos muitten rikosten lisäksi. Olen pitänyt asiaa vireillä koko 27 vuoden ajan. Se ei ole vanhentunut ja ulosotto pitää rikokset avoimena samoin kuin valtiopetos ja murhat.Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

TI 23.08.2022 Tälle nauraa aidanseipäätkin - Suomi oikeusvaltiona

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/08/ti-23022022-talle-nauraa.html


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti