torstai 3. lokakuuta 2019

PE 04.10.2019 Vihapuheen kitkennän syynä on valtiopetos ja sen tekijöiden suojeleminen


Olin kuulusteluissa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. En saanut asiassa esteetöntä rikostutkintaa, koska kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoa asiassa.

Esitin kuulustelijalle valtiopetoksen todistusaineistoa. Muistitikun , joka sisältää kopion 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. SSP-sopimus on Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välinen sopimus, jossa sovittiin lain vastaisesta toimialarationalisoinnista. Sen perusteella pankit tekivät luettelon markkinoilta poistettavista yritystä ja sopimuksessa määriteltiin yritysten kaatamisperusteet. Kysymys oli ylikapasiteetin poistamisesta laittomin keinoin. Sopimuksen perusteella markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä, aiheutettiin 500 000 ihmisen joutuminen työttömäksi ja yli 280 000 ihmisen ylivelkaantuminen. Vuoden 1997 lopppuun mennessä 11 500 yrittäjää teki itsemurhan kestämättömän paineen seurauksena. Velallisten Tukiryhmän mukaan itsemurhien tehneiden yrittäjien määrä on kaikkiaan 16 000.

Esitin poliisi Niskasaarelle myös Tasavallan Presidentti Tarja Halosen allekirjoittamain ns. Koiviston konklaavin salaamispäätöksen. Poliisi Niskasaari ei suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan eikä kirjoittamaan kuulustelukertomukseen sanaakaan tästä vakavasta rikoksesta eli valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Tämän kaiken voi todistaa kuulustelutodistajani Heino Yli-Torvi. On syytä epäillä, että nuori poliisi Niskasaari syylllistyi rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n vastaiseen tekoon. Siis kuulustelu oli kaikin puolin esitutkintalain, poliisilain, peruslain ja ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Rikostutkintapyynnön minusta oli tehnyt käräjätuomari Sarianne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä. Myös heille olin esittänyt todistusaineiston valtiopetoksesta muiden rikosten lisäksi.
Käräjätuomari Sarianne Ervasti on tehnyt minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Käräjätuomari Ville Vuorialho on saanut samat todistusaineistot käsitellessään asiaani diaarinumero R19/35 ja tehdessään siinä ratkaisunsa nro 41 antopäivä 31.01.2019. Minun oikeustajunni mukaan käräjätuomari Ville Vuorialhoa on syytä epäillä rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n vastaisesta toiminnasta. Onko kysymys myös virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä? Koska kysymys on minun asiasta, jonka käsittely on kestänyt jo 24 vuotta niin että en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin on syytä epäillä myös kidustusrikoksesta, mikä on ihmisoikeusrikos. Olen joutunut kärsimään syyttömänä 4 konkurssia yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Nyt viritteillä on käräjätuomari Sarianne Ervastin toimesta uusi kunnianloukkaustuomio. Olen menettänyt Suomen valtion rikolllisen toiminnan johdosta yritykseni, omaisuuteni ja maineeni on mustattu ikuisiksi ajoiksi. Minulta on estetty yritystoiminta ja olen joutunut olemaan rikollisen ulosoton kohteena 24 vuotta. Perheeni on joutunut kärsimään valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävä henkiset kärsimykset. Olen jo lähes 70-vuotias sairas vanhus, jota Suomen viranomaiset kidutttavat tavalla, joka täyttää ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön.

Hätähuuto Suomesta

Saattohoitajat

SSP-sopimus

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Nimeni on Erkki Aho

Koiviston konklaavi

Nyt tämä käräjätuomari Ville Vuorialho toimii käräjätuomarina kansanedustaja Sebastian Tynkkysen oikeudenkäynnissä. Syyttäjänä toimiii Kirsi Männikkö, joka on kunnostautunut minun asiassani seuraavalla tavalla, joka minun oikeustajuni mukaan täyttää kiistatta rikoksen tunnusmerkistön. Todistusaineistossa oli mukaan valtiopetoksen todistavaa todistusaineistoa sekä kiistaton todistusaineisto PR-talojen konkurssivyyhdestä. Kävin yhdessä Heino Virran kanssa esittelemässä todistusaineistot asiassa Torniossa vuonna 2008.


Päin männikköä, kohti koskeloa

Ei ole ihme vaikka kansanedustaja Sebastian Tynkkysen tunnot ovat oikeuskäsittelyn jälkeen tällaiset:
Epätodelliset fiilikset sananvapaus-oikeudenkäyntini jälkeen

Syyttäjä Kirsi Männiköllä on täytyy olla erittäin hyvät perustelut oikeudenkäynnin videoinin estämiseen ja käräjätuomari Ville Vuorialholla vahvat perustelut asialle. Valitettavasti niitä ei ole esitetty jos syytety Sebastian Tynkkyseen on uskomista. Sen asian varmaan voi todistaa runsaslukuinen yleisö oikeudenistunnossa.

Ensi vuoden alusta oikeudenkäsittelyyn voi osallistua jopa kotisohvalta – lakimuutos mahdollistaa video-oikeudenkäynnit
Erkin kommentti: Lakimuutos tuli voimaan 01.01.2019

Käsittelyjulkisuus ei suoraan salli oikeudenkäynnin kuvaamista

Selvää on myös se, että suullisen käsittelyn häiriöttömän kulun turvaamiseksi kuvaajien hääriminen salissa kesken käsittelyn ei ole suotavaa. Jos puheenjohtaja on antanut luvan tallentaa tai kuvata ennen tai jälkeen käsittelyn ei kuvaaminen saa aiheuttaa merkittävää haittaa asianosaisen tai muun kuultavan yksityisyyden suojalle eikä vaarantaa heidän turvallisuuttaan. Lupaa ei myöskään saisi antaa jos sen epäämiseen on jokin muu painava syy.
Oikeudenkäynnin kuvaaminen istunnon kuluessa edellyttää yleensä tiukempien kriteerien täyttymistä. Edellä mainittujen edellytysten täyttymisen lisäksi kuvaaminen ei saa haitata tai aiheuttaa häiriötä suulliselle käsittelylle. Asian käsittelyn tallentamiseen tarviaan käsittelyn aikana kuultavien henkilöiden ja asianomaisten suostumus.
OIKEUDENKÄYNNISSÄ KUVAAMINEN

On syytä ottaa huomioon, että valtiopetokseen ja sen todistusaineistoon eivät ole reagoineet myöskään Suomen johtavat poliitikot.

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

Tässä syyt pääministeri Antti Rinteen ja Unkarin pääministeri Viktor Orbanin kompromissille.

Professori: ”Antti Rinne kertoi, mistä on oikeasti kyse – Melkoinen pannukakku ja voitto Viktor Orbánille”

Näistä edellä esitetyistä syistä on ryhdytty vihapuhetta eli totuuden kertomista kyttäämään. Olen kritisoinut näissä kolumneissani kymmenen vuoden aikana vihapuhe-käsitteen käyttöä sananvapausnäkökulmalta monet kerrat. Olen yrittänyt osoittaa käsitteen ongelmallisuuden myös vieraillessani eduskunnan perustuslaki- ja lakivaliokuntien kuultavana. Tällä hetkellä olen hyvin ihmeissäni ja huolissani siitä, mihin yhteiskuntamme näyttää tässä asiassa olevan menossa.
Vihapuhetta ei edelleenkään ole lainsäädännössämme määritelty. Termistä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää. Se ymmärretään niin ristiriitaisilla ja poliittisesti latautuneilla tavoilla, ettei sitä missään nimessä tulisi käyttää julkisen päätöksenteon ohjenuorana, juridisista ratkaisuista puhumattakaan.
Edes Suomen poliisi, jonka pitäisi pystyä vihapuhetta pätevästi tutkimaan, ei ole pystynyt termiä kunnolla määrittelemään. Marraskuussa 2016 valmistuneen poliisin vihapuhe- ja viharikostyöryhmän loppuraportti myöntää, että käsite on tulkinnanvarainen. Poliisin mukaan on sellaistakin vihapuhetta, joka ei täytä minkään rikoksen tuntomerkkejä, eli ei siis ole rangaistavaa. Tästä huolimatta työryhmä kertoo poliisilla olevan ”nollatoleranssi” suhteessa kaikkeen vihapuheeseen.

Markku Jokisipilä: Valhetta on kaikki laulut maan

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 2, 2019 9:49 AM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi
Cc: KKO Kirjaamo ; rovaniemi.ho@oikeus.fi ; oulu.ko@oikeus.fi ; valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo ; KKO Kirjaamo ; oulu@poliisi.fi ; kirjaamo@okv.fi ; oikeusasiamies@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; tuula.haatainen@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi ; vvv@oikeus.fi ; kirjaamo@valtiokonttori.fi ; vera-jourova-contact@ec.europa.eu
Subject: Suomen palauttaminen oikeusvaltioksi


Rikostutkinnanjohtaja Pekka Niskakangas, tiedoksi ja toimenpiteitä varten muille asianosaisille

Kaikkein tärkeimmät asiakirjat rikostutkinnassa ovat
 1. salaiseksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, joita tietääkseni säilytetään nykyisin Kansallisarkistossa
 2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus , mikä tehtiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992
 3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansakaupan asiakirjat, Myyjän puolesta asiakirjan on allekirjoittanut ministeri Suvi-Anne Siimes 30.3.2000 vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto.
Edellä luetellut asiakirjat todistavat valtiopetoksen, mikä ei vanhene koskaan.
Seuraavaksi pyydät kaikki Erkki Ahoa ja hänen yritystoimintaansa ( PR-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy) koskevat päätökset

1, korkeimmalta oikeudelta
 1. Rovaniemen hovioikeudelta
 2. Vaasan hovioikeudelta
 3. Oulun käräjäoikeudelta, johon nykyisin sisältyy Ylivieskan käräjäoikeus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus)
 4. Valtakunnansyyttäjäviraston päätökset, joka on nykysin syyttäjälaitos, johon kuuluvat myös Oulan ja Lapin syyttäjälaitos)
 5. Keskusrikospoliisin päätökset
 6. Oulun poliisin päätökset ( Kalajoen, Ylivieskan poliisin päätökset)
 7. Oikeuskanslerinviraston päätökset
 8. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset
 1. Ulosottoviraston päätökset
 2. Valtiokonttorin päätökset
On syytä epäillä, että kaikki nämä päätökset ovat syntyneet rikollisesti ja rikosten avulla. Rikoksiin syyllistyneet voivat auttaa rikoksen selvittämisessä. Siksi laitan tiedon kaikille näille virastoille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Näin voimme helpottaa rikostutkintoja, kun rikoksista epäillyt auttavat rikosten selvittämisessä.

Seuraavaksi on otettava yhteyttä eduskunnan puhemiehistöön, Eduskunnan puhemiehenä toimii nykyisin Matti Vanhanen, joka lienee tällä hetkellä sairaslomalla. Ensimmäisenä varapuhemiehenä on Tuula Haatainen ja toisena varapuhemiehenä on Juho Eerola.

Eduskunnan puhemiehistön on ryhdyttävä kiireellisesti toimenpiteisiin eduskunnan hajottamiseksi ja uusien eduskuntavaalien järjestämiseksi ilman aiheetonta viivytystä.
Uuden eduskunnan on perustettava Suomeen perustuslakituomioistuin sekä totuuskomissio 1990-laman ja valtiopetoksen selvittämiseksi. On todennäköistä, että totuuskomissiossa täytyy olla Euroopan Unionin edustus. Siksi asia tiedoksi ja toimenpiteitä varten Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourovalle.

Uuden eduskunnan on tehtävä oikeushallinnon uudistus, mihin kuuluu mielestäni
 1. perustuslakituomioistuimen perustaminen
 2. korkeimman oikeuden lakkauttaminen
 3. nykyisen kaltaisen laillisuusvalvonnan lakkauttaminen
 4. hallinto-oikeuksien lakkauttaminen
 5. jäljelle jäävät perustettavan perustuslakituomioistuimen lisäksi käräjäoikeudet ja hovioikeudet
 6. poliisin ja syyttäjälaitoksen ”puhdistaminen” on äärettömän tärkeä asia
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, October 1, 2019 6:10 PM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi
Cc: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: ulosottomiehen toiminta
Tutkinnanjohtaja Pekka Niskakangas
Sain kuulustelutodistajaltani xxxxx xxx xxxxxxx puhelun tänään tiistaina 01.10.2019 klo 18.00. Hän kertoi, että ulosottomies oli soittanut Raahessa asuvan kuulustelutodistajan pojalle ja uhkailut kuulustelutodistajaa. Hän oli varoittanut kuulustelutodistajan poikaa, ettei kuulustelutodistaja saa olla missään tekemisissä Erkki Ahon kanssa.

Erkki Aho

Erikoinen tilanne Suomessa

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

nimeni on Erkki Aho

Olen pyytänyt apua Kansainväliseltä rikostuomioistuimelta, YK:n ihmisoikekusneuvostolta, EU:n oikeuskomissaarilta ja Amnesty Internarionalin. Olen ilmoittanut asiasta Suomen hallituksen vastuuministereille sekä Oulun poliisille.
LA 21.09.2019 MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

Ns. Koiviston konklaav

Koiviston konklaavi

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

Koiviston konklaavi – lähihistoriamme suurimman tragedian salailun loputtava


Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Valtiopetos on tosiasia

Hätähuuto Suomesta

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

190527 Vieraana Jukka Davidsson

Pankkikriisi

Jukka Davidsson Isänmaan ryöstäjät

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Erkki Aho
www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

PS: Oikeusvaltiosta on kysymys

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti