maanantai 7. lokakuuta 2019

MA 07.10.2019 MIKSI PERUSSUOMALAISET OVAT VAITI VALTIOPETOKSESTA JA VAALIRAHASOTKUISTA? AINOASTAAAN JUSSI HALLA-AHON JOHTAMILLA PERUSSUOMALAISILLA ON NÄISSÄ ASIOISSA PUHTAAT JAUHOT PUSSISSAAN.


Jussi Halla-ahon johtama Perussuomalaiset on ainoa puolue, mikä ei ole ryvettänyt itseään valtiopetosasiassa eikä vaalirahasotkuissa. Valtiopetosasiassa pääpukareina ovat olleet Esko Ahon hallituksen keskustalaiset ministerit sekä Kokoomuksen Iiro Viinanen, jotka hyväksyivät 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen, jonka perusteella markkinoilta poistettiin kaikkiaan n. 60 000 yritystä, aiheutettiin 500 000 ihmisen työttömyys, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja itsemurhan tehneitä on Velallisten Tukiryhmän mukaan kaikkiaan 16 000 yrittäjää. Kysymys on Suomen suurimmasta omaisuuden ryöstöstä ja kansanmurhasta. Perussuomalaisten tulisi nostaa valtiopetos ja 1990-laman asiat esille sekä vaalirahasotkut. Vielä vuoden 2019 eduskuntavaalinen rahoituksessa oli paljon sotkuja, jotka oikeuskansleri jätti tutkimatta. Tein asiasta kantelun oikeuskanslerille mutta oikeuskansleri ei ole vastannut, vaan todennäköisesti nakannut kanteluni Ö-mappiin. Minun mielestäni AY-liikeen 1,4 miljoonan euron rahoitus SDP:lle, Vasemmistoliitolle ja Vihreille olisi pitänyt tutkia, koska ammattiyhdistysliikkeen sääntöjen mukaista vaalirahoitus ei ole. Lähetin liittojen säännöt oikeuskanslerille, mutta oikeuskansleri katsoi asian liian vaikeaksi ratkaista ja laittoi siksi kantelu Ö-mappiin. 
1990-luvun laman asioissa on kysymys valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Katso: Valtiopetos on tosiasia

Vaalirahoitusasiaa ei vieläkään ole saatu kuntoon. Miksi? Mielestäni syynä ja esteenä on edelleenkin muut puolueet kuin perussuomalaiset. Katso:

Kaikki vaalituet julkisiksi !

Näin valta ostetaan

Ottiko Vanhanen vastaan lahjuksia?

Hajotusvaalit on ainoa oikea ratkaisu!

Emme ole tulleet millään viekkauella emmekä vääryyellä

Korruptio rehottaa rikolliseksi epäiltävällä tavalla

Tarkemmin vaalirahasotkuihin voi perehtyä Jarmo Korhosen kirjan Maan tapa perusteella

Valtiopetosasiaa olen selvittänyt tässä ja mielestäni asia on saatava Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn. Pahimmin asiaan ovat sotkutuneet keskusta, kokoomus ja sosiaalidemokraatit. Näiden lisäksi Vasemmistoliitto, RKP ja Vihreät. Vähemmällä vauriolla on päässyt Kristilliset. 

From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 7, 2019 5:24 AM
To: rovaniemi.ho@oikeus.fi ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; maria.ohisalo@eduskunta.fi ; hav@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi
Cc: juho.eerola@eduskunta.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; riikka.purra@eduskunta.fi
Subject: valituksen täydennys Rovanimen hovioikeudelle sekä vastine rikostutkintapyyntöön

Rovaniemen hovioikeudelle ja poliisi, tutkinnanjohtaja Pekka Niskakankaalle,
tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo sekä eduskunnan hallintovaliokunta sekä perustuslakivaliokunta

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on vastuussa oikeushallinnon  alan toiminnasta Suomessa.
Sisäministeri Mari Ohisalo on vastuussa poliisin toiminnasta Suomessa.

From: Erkki Aho
Sent: Friday, October 4, 2019 7:06 AM
To: pekka.niskangas@poliisi.fi ; riikka.purra@eduskunta.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi

Subject: vihapuheen kitkennän syynä on valtiopetos ja sen tekijöiden suojeleminen
Poliisi Pekka Niskakangas, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ja kansanedustaja Sebastian Tynkkynen
Vihapuhetta ei edelleenkään ole lainsäädännössämme määritelty. Termistä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää. Se ymmärretään niin ristiriitaisilla ja poliittisesti latautuneilla tavoilla, ettei sitä missään nimessä tulisi käyttää julkisen päätöksenteon ohjenuorana, juridisista ratkaisuista puhumattakaan. Edes Suomen poliisi, jonka pitäisi pystyä vihapuhetta pätevästi tutkimaan, ei ole pystynyt termiä kunnolla määrittelemään. Marraskuussa 2016 valmistuneen poliisin vihapuhe- ja viharikostyöryhmän loppuraportti myöntää, että käsite on tulkinnanvarainen. Poliisin mukaan on sellaistakin vihapuhetta, joka ei täytä minkään rikoksen tuntomerkkejä, eli ei siis ole rangaistavaa. Tästä huolimatta työryhmä kertoo poliisilla olevan ”nollatoleranssi” suhteessa kaikkeen vihapuheeseen.

PE 04.10.2019 Vihapuheen kitkennän syynä on valtiopetos ja sen tekijöiden suojeleminen

 EY:n tuomioistuin on linjannut vihapuhetta seuraavasti: sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät.”

EU:n vihapuhe- ja "äärioikeisto"-jahti kovenee
Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Rikoslaki 15 luku 10 § ja 11 §
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Maanpetos ja valtiopetos ovat eri rikoksia Suomen rikoslain mukaan. Seuraavaksi tarkastellaan molempien rikosten piirteitä sekä niistä seuraavia rangaistuksia.
Maanpetos on kyseessä silloin, kun joku Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
1) liittyy vihollisen asevoimiin,
2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, tai
4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea, kun kyseessä ei ole sellainen miehityksen aikana suoritettu toimenpide, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.
Maanpetoksesta tuomitun henkilön on oltava Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka tekee rikollisen teon oleskellessaan Suomessa tai ollessaan valtakunnan palveluksessa. Myös maanpetoksen yritys on rangaistava, ja siitä on myös törkeä tekomuoto. Maanpetoksesta tuomitaan vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.
Valtiopetos taas on kyseessä silloin, kun joku tarkoituksenaan kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntöä tai tarkoituksenaan muuttaa Suomen valtiojärjestystä tekee teon, josta aiheutuu sen toteutumisen vaara, ja hän tekee teon käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa tai muuten oikeudettomasti pakottamalla rikkoo valtiosääntöä.Valtiopetos on kyseessä myös silloin, kun joku käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, tai joka kokonaan tai osittain estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetoksesta tuomitaan ehdottomaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi, ja myös sen yritys on rangaistava.
Valtiopetoksen yhteydessä valtiosäännöllä tarkoitetaan niitä oikeudellisia sääntöjä, joiden mukaan valtion toiminta järjestetään ja joiden mukaan erilaiset valtioelimet kuten presidentti, eduskunta ja tuomioistuimet työskentelevät ja tekevät päätöksiä. Valtiosäännöistä tärkein on Suomen perustuslaki. Valtiojärjestyksellä puolestaan tarkoitetaan Suomen hallitusmuotoa.

Hätähuuto Suomesta

Saattohoitajat

 SSP-sopimus

 Rikolliset konkurssit

 Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

 Nimeni on Erkki Aho

 Koiviston konklaavi
 Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavat ovat syntyneet rikosten avulla:
Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.

Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Kaikkein tärkeimmät asiakirjat rikostutkinnassa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä ovat
  1. salaiseksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, joita tietääkseni säilytetään nykyisin Kansallisarkistossa
  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus , mikä tehtiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansakaupan asiakirjat, Myyjän puolesta asiakirjan on allekirjoittanut ministeri Suvi-Anne Siimes 30.3.2000 vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto.
Edellä luetellut asiakirjat todistavat valtiopetoksen, mikä ei vanhene koskaan. Poliisin ja Rovaniemen hovioikeuden on hankittava nämä salaiseksi julistetut sopimukset todistusaineistoksi asian käsittelyyn.
Tällä muistitikulla on kopio 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Kirjallisen kopion Ylivieskan käräjäoikeus hävitti.
Tässä on Tasavallan presidentti Tarja Halosen päätös julistaa salaiseksi ns. Koiviston konklaavin asiakirjat , jotka on osa valtiopetosta. Nykyisin ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja säilytetään saamani tiedon mukaan Kansallisarkistossa.

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

 Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimuksethttp://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

Valtiopetos on tosiasiahttp://valtuustoaloite.blogspot.com/

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

 Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

 Kuulustelutodistajan lausunto

 Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

Nimeni on Erkki Aho

PS. asiat on menneet tiedoksi ja toimenpiteitä varten Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Jourevalle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja Amnesty Internationalle.

SU 06.10. 2019 Vihapuhe ja oikeus- sekä poliisiministerin toiminta
 LA 05.10.2019 Perustuslaki, Ihmisoikeussopimus, oikeuvaltioperiaate

Liikunta ja terveys

Verenpaine 133/86, pulssi 60 , Paino 109,0 kg. Jumppa 0 /4300 min, kuntosali 120 / 4630 min, kävely 6 / 389 km , uinti 0 / 37 400 m, pyöräily 4 /2387 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti