keskiviikko 2. lokakuuta 2019

KE 02.10.2019 Suomi takaisin oikeusvaltioksi
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 2, 2019 9:49 AM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi
Cc: KKO Kirjaamo ; rovaniemi.ho@oikeus.fi ; oulu.ko@oikeus.fi ; valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo ; KKO Kirjaamo ; oulu@poliisi.fi ; kirjaamo@okv.fi ; oikeusasiamies@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; tuula.haatainen@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi ; vvv@oikeus.fi ; kirjaamo@valtiokonttori.fi ; vera-jourova-contact@ec.europa.eu
Subject: Suomen palauttaminen oikeusvaltioksi


Rikostutkinnanjohtaja Pekka Niskakangas, tiedoksi ja toimenpiteitä varten muille asianosaisille

Kaikkein tärkeimmät asiakirjat rikostutkinnassa ovat
 1. salaiseksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, joita tietääkseni säilytetään nykyisin Kansallisarkistossa
 2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus , mikä tehtiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992
 3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansakaupan asiakirjat, Myyjän puolesta asiakirjan on allekirjoittanut ministeri Suvi-Anne Siimes 30.3.2000 vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto.
Edellä luetellut asiakirjat todistavat valtiopetoksen, mikä ei vanhene koskaan.
Seuraavaksi pyydät kaikki Erkki Ahoa ja hänen yritystoimintaansa ( PR-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy) koskevat päätökset

1, korkeimmalta oikeudelta
 1. Rovaniemen hovioikeudelta
 2. Vaasan hovioikeudelta
 3. Oulun käräjäoikeudelta, johon nykyisin sisältyy Ylivieskan käräjäoikeus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus)
 4. Valtakunnansyyttäjäviraston päätökset, joka on nykysin syyttäjälaitos, johon kuuluvat myös Oulan ja Lapin syyttäjälaitos)
 5. Keskusrikospoliisin päätökset
 6. Oulun poliisin päätökset ( Kalajoen, Ylivieskan poliisin päätökset)
 7. Oikeuskanslerinviraston päätökset
 8. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset
 1. Ulosottoviraston päätökset
 2. Valtiokonttorin päätökset
On syytä epäillä, että kaikki nämä päätökset ovat syntyneet rikollisesti ja rikosten avulla. Rikoksiin syyllistyneet voivat auttaa rikoksen selvittämisessä. Siksi laitan tiedon kaikille näille virastoille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Näin voimme helpottaa rikostutkintoja, kun rikoksista epäillyt auttavat rikosten selvittämisessä.

Seuraavaksi on otettava yhteyttä eduskunnan puhemiehistöön, Eduskunnan puhemiehenä toimii nykyisin Matti Vanhanen, joka lienee tällä hetkellä sairaslomalla. Ensimmäisenä varapuhemiehenä on Tuula Haatainen ja toisena varapuhemiehenä on Juho Eerola.

Eduskunnan puhemiehistön on ryhdyttävä kiireellisesti toimenpiteisiin eduskunnan hajottamiseksi ja uusien eduskuntavaalien järjestämiseksi ilman aiheetonta viivytystä.
Uuden eduskunnan on perustettava Suomeen perustuslakituomioistuin sekä totuuskomissio 1990-laman ja valtiopetoksen selvittämiseksi. On todennäköistä, että totuuskomissiossa täytyy olla Euroopan Unionin edustus. Siksi asia tiedoksi ja toimenpiteitä varten Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourovalle.

Uuden eduskunnan on tehtävä oikeushallinnon uudistus, mihin kuuluu mielestäni
 1. perustuslakituomioistuimen perustaminen
 2. korkeimman oikeuden lakkauttaminen
 3. nykyisen kaltaisen laillisuusvalvonnan lakkauttaminen
 4. hallinto-oikeuksien lakkauttaminen
 5. jäljelle jäävät perustettavan perustuslakituomioistuimen lisäksi käräjäoikeudet ja hovioikeudet
 6. poliisin ja syyttäjälaitoksen ”puhdistaminen” on äärettömän tärkeä asia
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, October 1, 2019 6:10 PM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi
Cc: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: ulosottomiehen toiminta
Tutkinnanjohtaja Pekka Niskakangas
Sain kuulustelutodistajaltani xxxxx xxx xxxxxxx puhelun tänään tiistaina 01.10.2019 klo 18.00. Hän kertoi, että ulosottomies oli soittanut Raahessa asuvan kuulustelutodistajan pojalle ja uhkailut kuulustelutodistajaa. Hän oli varoittanut kuulustelutodistajan poikaa, ettei kuulustelutodistaja saa olla missään tekemisissä Erkki Ahon kanssa.

Erkki Aho

Erikoinen tilanne Suomessa

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

nimeni on Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti