keskiviikko 16. lokakuuta 2019

TO 17.10.2019 Tiedoksi ja toimenpiteitä varten
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, October 17, 2019 12:07 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; kirjaamo@okv.fi
Subject: vastaus käräjätuomari Sari Leppäluodolle

Käräjätuomari Sari Leppäluoto sekä Oulun poliisi ja oikeuskansleri

Valitettavasti en voi hyväksyä asianajaja Kari Erikssonia enkä ketään muutakaan asianajajakseni asiassani asian tässä vaiheessa. Syynä on se, että asioissa ei ole suoritettu rikostutkintaa esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Katson lisäksi, että asianajajapyynnön asiassani käräjäoikeudelle esittänyt poliisi Hannu Mensonen on esteellinen, koska hän on asianosainen asiassa.

Lisäksi asiassa on suuri joukko Oulun käräjäoikeuden tuomareita rikoksesta epäiltynä, niin katson, että Oulun käräjäoikeuden tuomiovalta asiassa on kiistanalainen, koska minun oikeustajuni mukaan nyt on kysymyksessä ikään kuin ”toverituomioistuin” ja sitä voidaan epäillä esteelliseksi toimimaan asian käsittelijänä.

Totuus asioissa on tämä:
Valtiopetos ei vanhene koskaan

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena yrittäjä Erkki Aho

Minulla on sellainen tunne, että olen joutunut taistelemaan hyvä-veli-verkostoja vastaan jo yli 30 vuoden ajan. Erääksi sellaisiksi olen tunnistanut lestadiolaisen ”mafian”. Onko tästä kysymys asioideni viimeaikaisimmassa kehityksessä: Ervasti - Niskakangas – Niskasaari – Mensonen?

Ei ole uskottavaa, että poliisi, syyttäjä, oikeuden tuomari ja laillisuusvalvoja eivät huomaa 63 miljoonan markan törkeää petosta kaupoissa, eivätkä huomaa syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyttä asioissa eikä poliisin Raimo Ollilan virkavelvollisuuden laiminlyöntiä ja virka-aseman värinkäyttöä.

Ei ole uskottavaa, että poliisi, syyttäjä, oikeuden tuomari ja laillisuusvalvojat eivät huomaa prosessipetosta konkurssiasiassa, missä konkurssipesä haki väärillä tiedoilla yrityksen konkurssiin ja konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa antaneensa väärän lausuman käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoa ja ilman valtakirjoja ja konkurssinhakija antaa asiassa lausuman käräjäoikeudelle konkurssiin haettavan puolesta ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja.

Ei ole uskottavaa, että poliisi, syyttäjä, oikeuden tuomari ja laillisuusvalvoja eivät huomaa, että konkurssi oli laiton ja entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on jättänyt valituksen asiassa tekemättä. Keränen tunnustaa kirjallisesti tekonsa.

Ei ole uskottavaa, että poliisi, syyttäjä, oikeuden tuomari ja laillisuusvalvoja eivät huomaa rikollisliigan toimintaa, mikä on jatkunut kymmeniä vuosia.

En ymmärrä miksi oikeusvaltiossa valtio voi tietoisesti ja tarkoituksellisesti tuhota yrityksia, omaisuuksia, perheitä, avioliittoja ja ihmisiä. Kysymys on omaisuuden ryöstöstä ja ihmisten tuhoamisesta kiduttamalla. Kysymys on Suomen valtion ihmisoikeusrikoksista.

En ymmärrä miksi ulosottomiehet voivat provisiopalkalla kiduttaa ihmisiä. En ymmärrä miksi käräjäoikeuden tuomari ja ulosottomies tekevät rikosilmoituksia kidutettavastaan? Rikosta rikoksen päälle.

Rikosliigaan kuuluu poliiseja, syyttäjiä, asianajajia ja varatuomareita sekä oikeuden tuomareita. Laillisuusvalvojilla, ulosottoviranomaisilla ja poliitikoillakaan ei ole puhtaat jauhot pussissaan. Näihin henkilöihin suomalaisen pitäisi pystyä luottamaan täysin sokeasti, mutta totuus on toinen. Suomi ei ole oikeusvaltio.

Ei ole oikein, että korkein oikeus estää kansalaisilta oikeudensaannin toimimalla perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta ja siksi suomalaiset eivät saa oikeutta. 1990-luvun laman ja valtiopetoksen selvittämiseksi tarvitaan totuuskomissio.

On täysin selvää, että rikollisille on annettu syytesuoja ja kaikki johtuu valtiopetoksesta eli salaiseksi julistetusta ns. Koiviston konklaavista, 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimuksesta 22.10.1992 ja rikosten peittelemiseksi tehdystä 25 vuodeksi salaiseksi julistetusta Aktiv -Hansa kaupasta.

Asiat eivät ole vanhentuneet johtuen siitä, että ulosotto pitää rikokset avoimena, asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 24,5 vuoden ajan ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Suomen valtion tulee korvata kaikki minulle aiheutetut valtavat taloudelliset menetykset sekä hirivittävät henkiset kärsimykset sekä purkaa kaikkia minua ja yritystoimintaa koskevat oikeuksien päätökset. Katson, että olen joutunut syyttömänä Suomen valtion vainon ja häikäilemättömän kidutuksen kohteeksi.

Täydennän ilmoitustani määräaikaan mennessä eli 18.10.2019. Oletan, että Te olette tarkoittanut vastauksen määräpäiväksi 18.10.2019 eikä 18.10.2016 kuten vastauspyynnössänne esititte.

16.08.2019
Erkki Aho

PS. Eipä näytä olevan puhtaat jauhot pussissaan myöskään käräjätuomari Sari Leppäluodolla suojellessaan varatuomari Mikko Kovalaista, joka on kiistatta yksi Suomen vaarallisimmista tekijöistä. Varatuomari Mikko Kovalaisen oikeudenkäynnissä en saanut kuulustella Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista mikä on Ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Asian voi ja on todistanut kirjallisesti kolme oikeudenkäynnissä läsnä ollutta todistajaa. Lisäksi varatuomari Mikko Kovalainen antoi väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle yhdessä Raahen käräjäoikeuden tuomarin ja syyttäjä E. Mustosen kanssa.
Jos Te, käräjätuomari Sari Leppäluoto, olisitte perehtynyt asiaan ja tehnyt oikean päätöksen niin, erittäin vaarallinen tekijä, varatuomari Mikko Kovalainen, olisi vihdoinkin jäänyt kiikkiin ja joutunut kalteredein taakse. Nyt kävi niin, että hän saa jatkaa rikolliseksi epäiltävää toimintaansa villisti ja vapaasti kuin sika vatukossa. Sen sijaan päätöksenne johdosta, silloinen kihlakunnansyyttäjä Sari Lepäluoto, varatuomari Mikko Kovalaisen rikolliseksi epäiltävän toiminnan uhrit, joita on paljon, ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirivittäviä henkisiä kärsimyksiä mukaanluettuna allekirjoittanut. Nyt niitä väärän päätöksenne kuluja peritään minulta edelleenkin ulosotossa.

Tässä otteita toiminnastanne:
Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto

Kantelu kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon päätöksestä 12/73 asia nro R11/2564

Näissä asioissa rikostutkinnat tehtiin täysin esitutkintalain ja poliisilain sekä ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Ehkä tässä vaiheessa jätän asioista kertomisen toiseen kertaan, sillä eräällä kihlakunnansyyttäjällä lienee ratkaiseva osa tutkintojen sabotoimisessa. Tämä syyttäjä ei ole Sari Leppäluoto vaan eräs toinen syyttäjä, jolle Kovalaisen pelastaminen oli erittäin tärkeää omien rikosten peittelemiseksi ja Erkki Ahon mustamaalaamiseksi.
Asioiden tausta on varatuomari Mikko Kovalaisesta ja nimismies Vesa Juntusesta on tässä

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

 Perustuslaki 21 § Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

En ole vieläkään saanut Oulun poliisilta vastausta siihen milloin Antero Penttilä Oy:n asiassa alkavat rikostutkinnat toden teolla ja milloin HeinoYLi-Torven asiassa aloitetaan rikostutkinnat. Ensimmäisessä tapauksessa tutkijana oli poliisi H P., joka käyden keskustelumme perusteella ei ymmärtänyt tutkittavasta asiassa enempää kuin sika tuulimyllystä. Myös tutkinnanjohtajana ollut nyt eläkkeellä oleva V K. väitti postin hukanneen tutkittavan materiaalin. Se pidä paikkaansa koska ojensin tutkittavan materiaalin suoraan käteen. Se ei siis kulkenut postin kautta.
Asiassa viivyttely johtui siitä, ettei tutkija ja tutkinnanjohtaja ymmärtäneet miten asia tutkitaan. Kysymyksessä oli törkeä ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö. Teetettiin ylitöitä jopa yli 300 tuntia kuukaudessa ja jätettiin ylityöt maksamatta. Poliisin oman väärin tehdyn laskelman mukaan maksamattomia palkkoja oli kymmeniä tuhansia euroja, Totuus oli vieläkin suurempi. Kysymyksessä oli myös työsuojelurikos, minkä AVI jätti tutkimatta. Kysymyksessä oli suuriin säkkeihin perunoiden säkittäminen ja käsittely 7-11 rekkalastiin viikossa. Kaikkeen huippuna oli laittomat irtisanomiset. Syyttäjät asiassa eivät ymmärtäneet asiaa tai muuten vain ohittivat rikokset. Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomari Timo Tammiketo teki väärän päätöksen antamatta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassa ja tekemällä kansliapäätöksen. Kysymyksessä on perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Kysymyksessä on virkavelvollisuuden laiminlyönti ja törkeä virka-aseman väärinkäyttö. Kaiken huippu on se, että itse valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen siunasi virkarikokset.
Olin tehnyt henkilöstöasian ammattilaisena tarkat tutkintaohjeet poliisille miten asia tutkitaan, mutta sitä ei otettu huomioon. Virkamerkki korvasi ammattitaidon läpi koko poliisi- ja oikeusorganisaation.

Kuljetusyrittäjän konkurssiin ajamisessa todellinen syyllinen on Himangan Osuuspankin johtaja. Hän jätti aikoinaan yrittäjän lainat terminoimatta pyynnöistä huolimatta ja siksi yrittäjälle kertyi erittäin raskas taloudellinen taakka kannettavaksi pankinjohtajan menettelystä. Pankinjohtaja ja verottaja ajoivat yrityksen konkurssiin ja yrittäjästä pankinjohtaja yritti tehdä rikollista , mutta käräjäoikeudessa pankinjohtaja joutui tunnustamaan totuuden ja raskaat syytteet asiassa hylättiin. Poliisi ei kuitenkaan hoitanut asiaa eteenpäin lukuisista tutkintapyynnöistä huolimatta, vaikka kysymyksessä oli perätön ilmianto ja varsin kyseenalainen konkurssi, mikä johtui nimenomaan pankinjohtajan menettelystä.

Poliisi ja syyttäjä on tutkinut aikanaan Konekersantti Oy:n tuhoamisenkin täysin päin helvettiä. Konekersantti Oy:n tuhoaminen ja Olli Puolitaival

Olen edelleenkin sitä mieltä, että käräjätuomari Ville Vuorialhon ja syyttäjä Kirsi Männikön toiminta kansanedustaja Sebastian Tynkkysen asian käsittelyssä oli väärä ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia.

Vihapuhetta ei edelleenkään ole lainsäädännössämme määritelty. Termistä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää. Se ymmärretään niin ristiriitaisilla ja poliittisesti latautuneilla tavoilla, ettei sitä missään nimessä tulisi käyttää julkisen päätöksenteon ohjenuorana, juridisista ratkaisuista puhumattakaan. Edes Suomen poliisi, jonka pitäisi pystyä vihapuhetta pätevästi tutkimaan, ei ole pystynyt termiä kunnolla määrittelemään. Marraskuussa 2016 valmistuneen poliisin vihapuhe- ja viharikostyöryhmän loppuraportti myöntää, että käsite on tulkinnanvarainen. Poliisin mukaan on sellaistakin vihapuhetta, joka ei täytä minkään rikoksen tuntomerkkejä, eli ei siis ole rangaistavaa. Tästä huolimatta työryhmä kertoo poliisilla olevan ”nollatoleranssi” suhteessa kaikkeen vihapuheeseen.

EY:n tuomioistuin on linjannut vihapuhetta seuraavasti: ”sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät.”
Oikeuskanslerin on ryhdyttävä toimenpiteisiin Oulun poliisin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen esitutkintaa ja syyttäjien sekä käräjätuomareiden perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaa. Lisäksi syyttäjän ja käräjätuomarin olisi pitänyt ottaa huomioon ihmisoikeustuomioistuimen päätökset tehdessään päätöstä vihapuheesta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti