keskiviikko 6. syyskuuta 2023

TO 07.09.2023 Vihan lietSONTAA ja viranomaisten toiminnan arvostelua

 Kansanedustaja Miko Bergbom puhuu asiaa, mutta vihervasemmiston kansanedustaja naisten puheet ovat palturia. Niissä ei ole totuuden siementä, vaan ne ovat mitäänsanomatonta vailla perusteita olevaa räksytystä ja vihan lietSONTAA. Vihervasemmiston naiset munaavat tällaisilla puheenvuoroilla itsensä ja mielestäni kukaan tervejärkinen ei äänestä heitä seuraavissa vaaleissa.

https://www.facebook.com/reel/1610930979430502


https://www.youtube.com/@MikoBergbom/videos


Olen tehnyt KRP:lle ja valtakunnansyyttäjälle rikosilmoituksen, koska minulta on ulosotossa peritty veronpalautuksista rahaa. Olen todistanut, että ulosotot on saatu aikaan rikosten avulla. Ulosotto pitää rikokset avoimena. Sisäministeri ja oikeusministeri sekä valtionvarainministeri ovat rikostutkintapyynnöstä tietoisia ja heille on myös todistusaineistot esitetty. Miksi KRP ja valtakunnansyyttäjä eivät toimi lain mukaisesti? Miksi sisäministeri ja oikeusministeri eivät reagoi asioihin?


Ulosottovirastolle ja oikeusministerille sekä poliisiministerille (herätys)


Vastustan veronpalautusten ulosmittausta – teen erikseen valituksen Oulun käräjäoikeudelle asiasta ( tein rikosilmoituksen KRP;lle ja valtakunnansyyttäjälle


Perusteet sille, että olen oikeassa ja Suomen viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

 1. syyttäjän esteellisyys

 2. 63 miljoonan törkeä petos kauppasopimuksissa muiden rikosten lisäksi

 3. kaupat oli purettu ja konkurssihakemus tehty väärillä tiedoilla

 4. asianajaja Xxxx Xxxxxxxx on tunnustanut rikoksen eli jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen väärästä konkurssipäätöksestä

 5. varatuomari Xxxxx X, Xxxxxx on tunnustanut rikoksensa. Hän antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asianomaisten tietämättä ja ilman heidän valtakirjojaan

 6. Ylivieskan poliisi Xxxxx Xxxxxxx jätti kaikki rikokset tutkimatta

 7. PR-Teollisuus Oy:n entinen hallituksen puheenjohtaja Xxxxxx Xxxxx antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ja siksi käräjäoikeus teki väärän päätöksen.

 8. Varatuomari Xxxxx Xxxxxxxxxx asiassa rikostutkinta tehtiin vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia ja oikeuskäsittely oli ihmisoikeussopimusten vastainen eikä todistusaineistoa otettu vastaan.


Varatuomari Xxxxx Xxxxxxxxxx asiassa Kalajoen poliisi Xxxxx Xxxxxx ei ottanut mitään todistusaineistoa vastaan eikä myöskään Oulun käräjäoikeus eikä Rovaniemen hovioikeus. Kesken kuulustelun huoneeseen tunkeutui ympäri kännissä oleva syyttäjä Xxxx XXXXXXXX , jonka poliis Xxxxx XXXXXXX talutti pois huoneesta. Kuuluesteluissa poliisi Xxxxx Xxxxxxxxxx oli ase näyttävästi esillä. Hän oli kirjoittanut kuulustelupäytäkirjaa valmiiksi ja pyysi minua allekirjoittamaan hänen kirjoittamansa kuulustelupöytäkirjan. Kun en allekirjoittanut virheellistä kuulustelupöytäkirjaa niin hän uhkaili minua pidättämisellä. Hän valokuvasi minut edestä ja sivulta ja käyttäytyi muutenkin uhkaavasti. Mitään todistusaineistoa ei otettu vastaan.

Oikeuskäsittelyssä Xxxxx Xxxxxxxxxx todistajaa yli 85-vuotias Xxxxxx Xxxxxxxxxx kuultiin puhelimitse ja kun hän ei muistanut mitä hänen piti sanoa, niin Xxxxxxxxxx kysyi, että voinko auttaa. Käräjätuomari esti minun kuulustelemasta Xxxxxxx Xxxxxxxxx ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Oikeuden päätös oli kirjoitettu etukäteen valmiiksi. Käräjätuomari kysyi, että voiko hän lukea tuomion oikeudenistunnossa. Myös Xxxxxxxxxx vastusti tuomion lukemista oikeuskäsittelyssä ja siksi tuomio annettiin myöhemmin.

Nämä todistusaineistot jätettiin vastaan ottamatta.

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html


Todisteet viranomaisten rikollisesta toiminnasta


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlTodistusaineistona blogini ja videoni

http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Hätähuuto Suomesta


SSP-sopimus


Toimialarationalisointi


Saattohoitajat


Oikeudenkäynti tietämättämme


Rikolliset konkurssit


Rikoksia ei tutkita


Ahojahti


Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maanpaossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomissaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.


Kalajoki 24.8.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Liite veronpalautusten ulosmittaus


PS. Tänään tulee äitini syntymästä kuluneeksi 100 vuotta.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti