lauantai 19. marraskuuta 2022

LA 19.11.2022 Raution monitoimitalosta ja vähän muustakin

 

Raution monitoimitalon rakentaminen alkoi 01.06.2021 ja arvioitu rakennusaika on 18 kuukautta. Raution oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä uusissa tiloissa tammikuussa 2023. Hankkeen kustannusarvio on 5,665 milj. €. Rakennuttaja oli Kalajoen kaupunki ja Otakon Oy oli Rakennuttajakonsultti ja arkkitehdiksi valittiin Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy . Hankemuoto oli jaettu urakka ja rakennusurakoitsijana toimi Kaarron Rakennus Oy .

Tarkemmat tiedot Raution monitoimitalosta

http://www3.kalajoki.fi/Djulkaisu/kokous/20201294-3-1.PDF


Raution monitoimitalo ulkokuvat

http://www3.kalajoki.fi/Djulkaisu/kokous/20201396-4-2.PDF


Raution monitoimitalo tilanjako

http://www3.kalajoki.fi/Djulkaisu/kokous/20201354-3-2.PDF


Monitoimitalon historiaa ja ajankohtaista asiaa


Rautioon uusi koulu!

Kalajoen kaupunginvaltuustossa tehtiin tänään tiistaina 16.12.2014 historiaa. Valtuusto päätti yksimielisesti Raution uuden aluekoulun rakentamisesta kylän keskustaan. Päätöksessä todetaan, että koulun suunnittelu on aloitettava viimeistään vuoden 2019 aikana. Oppilasennusteen ollessa noin 120 oppilasta tarkastelujaksolla (0-6 luokat) koko Raution alueella (sisältäen Typpön ja Kärkisen). Päätös syntyi pitkän neuvotteluprosessin tuloksena vaatien kaikkien osapuolten vastaantuloa. Ikävintä tässä päätöksessä on Typpön ja Kärkisen oppilaiden tilapäinen siirto Tyngän aluekouluun. Ratkaisu on kuitenkin hyvä kompromissi, joka luo edellytykset kylän edelleen kehittämiselle.


Raution ja Tyngän aluekoulun oppilastilanne Sivistys- ja kulttuurilautakunta 16.11.2022 838/12.00.00/2022 Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kangas Kvalt on kokouksessaan 16.12.2014 § 130 käsitellyt Raution alueen opetuksen järjestämistä ja tuolloin on päätetty, että Typpön ja Kärkisen alueen lapset ovat opiskelevat Tyngän aluekoulussa syksystä 2015 lähtien.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt, että Typpön ja Kärkisen koulun oppilaat siirretään takaisin Raution koululle.


Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Esityslista 16.11.2022/Asianro 3

https://www4.kalajoki.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022277-3

5) Raution koulun ja Tyngän aluekoulun raja kulkee Kärkinen-Typpö kylien välissä, joiden lähikoulu on vielä Tyngän aluekoulu. Typöstä Sieviin päin alkaa Raution koulun lähikoulualue.

Oppilasennusteiden 2022-2030 liitteenä mukaan oppilasmäärät tulevat Kalajoella laskemaan tulevina vuosina kaikilla kouluilla. Erityisen huolestuttava tilanne on Tyngän aluekoululla, jossa oppilasmäärä 20.9.22 oli 98.

Rautioon on valmistumassa uusi monitoimitalo ja 1.6 luokkien koulu aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Oppilasmäärä 20.9.2022 oli 72.

Oppilaiden tasaisemman jakautumisen ja opetuksen järjestämisen vuoksi Kalajoen koulujen välillä on tarpeen miettiä ratkaisuja tulevaan.

Raution ja Tyngän koulunjohtajien ja kuljetuskoordinaattorin kanssa tehdyt vaihtoehtoiset laskelmat liitteenä.


Erkin kommentti: Raution monitoimitalon valmistuttua on tärkeää se, että noudatetaan valtuuston päätöstä ja viimeistään syksyllä 2023 Typpön ja Kärkisen oppilaat siirretään takaisin Tyngän koululta Raution kouluun.

On myös tärkeää se, että Rautioon saadaan pyörätie koululaisten turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.


Rautioon suunnitteilla olevasta monitoimikeskuksesta toivotaan vetonaulaa – "Ei saa lannistua ja hyväksyä sitä, että kylät autioituvat

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/576745

Tulevasta monitoimikeskuksesta suunnitellaan paikkaa, joka kerää palvelut ja eri-ikäiset ihmiset saman katon alle. Uudet tilat on tarkoitus saada monipuolisesti ja tehokkaasti kaupungin, seurakunnan ja yhdistysten käyttöön.

Eniten tilaa keskuksesta vievät koulu ja liikuntatilat. Niiden lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa päiväkoti, terveydenhoitajan tilat ja neuvola. Myös nuoriso- ja urheiluseura hyödyntävät tiloja.

Myös Kalajoen seurakunta on ilmaissut kiinnostuksensa käyttää tiloja nykyisen seurakuntakodin sisäilmaongelmien vuoksi. Lopullisia päätöksiä tai suunnitelmia ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Uuden monitoimikeskuksen tieltä on tarkoitus jyrätä Raution vanha paloasema, vanha säästöpankki, monitoimitalo ja nuorisoseura.

Projektin suunnittelua ja rakentamista ohjaavan toimikunnan puheenjohtaja Vesa Hihnala kertoo, että hankkeesta vallitsee selkeä yhteisymmärrys Kalajoen kaupungin kanssa. Uusille tiloille on Hihnalan mukaan suuri tarve.


Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi Raution monitoimitalo hankkeen pienennetyt suunnitelmat – Suunnitelmia karsittu lähinnä liikuntatilojen osalta koska kustannukset ylittyivät

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/607648


Kalajoen kaupunginhallitus haluaa satsata Raution ja Himangan palveluihin – Ensi vuoden talousarvioon esitetään noin miljoona euroa lisää Raution monitoimitalon ja Himangan palvelukeskuksen hankkeisiin

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/586128

Vesa Hihnala esitti, että monitoimitalo rakennetaan hanketyöryhmän esityksen mukaisessa aikataulussa ja laajuudessa puurakenteisena, mutta ei kuitenkaan massiivipuusta. 4 975 000 euron kustannusarvio pitää sisällään ensikertakalustamisen, 320 000 euroa, sekä vanhojen rakennusten purkamisen, 150 000 euroa. Ensikertakalustaminen rahoitetaan irtaimistoleasingillä. Hankkeelle haetaan liikuntapaikka-avustusta.

– Mutta sen saaminen ei ole ehto hankkeen toteutumiselle, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta A.Tilus huomauttaa.

Hihnalan esitys voitti kaupunginjohtajan esityksen äänin 7-2. Hihnalan esitystä kannattivat Riitta A. Tilus, Eija Pahkala, Mauno Rahkola, Jukka Rahja, Mikko Lauri ja Meri Säteri. Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Hanna Saari ja Juha Tuliniemi.


Kalajoen Rautio on Vuoden kylä 2022

https://kuntalehti.fi/uutiset/kuntakierros/kalajoen-rautio-on-vuoden-kyla-2022/

KUNTAKIERROS Suomen Kylät ry on valinnut Vuoden kyläksi Kalajoella sijaitsevan Raution kylän.

Tuomaristo arvosti erityisesti Raution ponnisteluja oman kyläkaupan avaamiseksi kylälle. Kylä oli ilman kauppaa noin vuoden päivät. Kaupan pyörittämiseen perustettiin oma osuuskunta, ja kyläyhdistys oli aktiivisesti mukana osuuskunnan perustamisessa.

Saman katon alla on nyt kauppa, kahvila, postin ja apteekin palvelut sekä vuokra-asunto. Lähiaikoina palvelut laajenevat polttoainejakeluun ja kaupan yhteyteen tulee myös tilat muutamalle pienyrittäjälle.

Tuomariston mukaan huomion ansaitsee myös Raution kyläläisten ja paikallisten yritysten aktiivisuus loppukesällä 2021 riehuneen metsäpalon taltuttamiseksi. Metsäpalo oli yksi vuosikymmenen laajimmista metsäpaloista.

Raution kylä on lisäksi satsannut hyviin tietoliikenneyhteyksiin, sillä kylälle otettiin käyttöön valokuitu vuonna 2020.

 • Tunnustus tuntuu hienolta kiitokselta heille, jotka ovat pitkään toimineet kylän elinvoiman edistäjinä ja puolesta puhujina. Toisaalta se on hieno tunnustus ja kiitos viimeisimmän ison hankkeen eli uuden kyläkaupan avaamisen mahdollistaneille tahoille ja tuhansia talkootyötunteja tehneille kyläläisille, sanoo Raution kylätoimikunnan puheenjohtaja Vesa Hihnala.


Suomen Vuoden Kylä 2022 on Raution kylä Pohjois-Pohjanmaalta!

https://suomenkylat.fi/suomen-vuoden-kyla-2022-on-raution-kyla-pohjois-pohjanmaalta/

Tiedote Suomen Kylät ry 20.4.2022

Suomen Kylät ry on valinnut Suomen Vuoden Kyläksi Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella sijaitsevan Raution kylän. Tuomaristo perusteli valintaa sillä, että Rautiossa tehdään valtakunnallisesti näkyvää kylätoimintaa isolla kyläsydämellä. Tuomaristo arvosti erityisesti Raution ponnisteluja oman kyläkaupan avaamiseksi kylälle, kun kylän ainoa kauppa suljettiin. Kylä oli ilman kauppaa noin vuoden päivät. Kaupan pyörittämiseen perustettiin oma osuuskunta ja kaiken lähtökohtana oli tehdä joustava ja palveleva kyläkauppa. Saman katon alta löytyy nyt kauppa, kahvila, postin ja apteekin palvelut sekä vuokra-asunto. Lähiaikoina palvelut laajenevat koskemaan myös polttoainejakelua ja kaupan yhteyteen tulee myös tilat muutamalle pienyrittäjälle. Kaupan tuotevalikoimassa ovat hyvin edustettuina paikalliset lähituottajat. Kyläyhdistys oli aktiivisesti mukana osuuskunnan perustamisessa.

Erityisen huomion ansaitsee Raution kyläläisten ja paikallisten yritysten aktiivisuus loppukesällä 2021 riehuneen metsäpalon taltuttamiseksi. Metsäpalo oli vuosikymmenen yksi laajimmista metsäpaloista ja olosuhteet olivat erittäin haasteelliset sammutustöille. Rautiossa panostetaan erityisesti kyläläisten hyvinvointiin, sillä kylään on valmistumassa vuonna 2022 laajat palvelut kokoava monitoimitalo. Monitoimitalon hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Kalajoen kaupungin kanssa. Raution kylä on lisäksi satsannut hyviin tietoliikenneyhteyksiin oikeaan aikaan, sillä kylälle otettiin käyttöön valokuitu vuonna 2020.
– Suomen Vuoden Kylä -tunnustus tuntuu hienolta kiitokselta heille, jotka ovat pitkään toimineet kylän elinvoiman edistäjinä ja puolesta puhujina. Toisaalta se on hieno tunnustus ja kiitos viimeisimmän ison hankkeen eli uuden kyläkaupan avaamisen mahdollistaneille tahoille ja tuhansia talkootyötunteja tehneille kyläläisille, hehkuttaa Raution Kylätoimikunnan puheenjohtaja Vesa Hihnala.

 • Parhaillaan Rautiossa ovat käynnissä mm. kaupan laajennus sekä hankesuunnittelut metsäpaloalueelle suuntautuvaan luontoreitistöön ja Raution kylätalon eli Raatihuoneen saneeraukseen liittyen. Kaupungin toimesta Rautioon on rakenteilla uusi monitoimitalo, mm. päiväkoti ja alakoulu aloittavat siinä toimintansa ensi vuoden alkupuolella. Suomen Vuoden Kylä -titteli tulee näkymään ja kuulumaan monin erin tavoin mm. kesän Rautio-viikolla 3.-10.7.2022, tervetuloa lähimatkailemaan Rautioon, Hihnala toteaa.

Kyläkauppa, metsäpalon sammutusta ja pian valmistuva monitoimitalo – aktiivinen Raution kylä Kalajoelta palkittiin vuoden 2022 kylänä

https://yle.fi/a/3-12410125


Raution maisemat ja arkkitehtuuri yllättivät kansainvälisen tuomariston – Rautio on ensimmäisenä suomalaiskylänä ehdolla Euroopan parhaaksi kyläksi

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/647422


Kalajoen Rautioon rakentuu laaja luontoreitti lähivuosina

https://yle.fi/a/3-12481425

Kalajoen Rautioon rakentuu lähivuosina laaja luontoreitti. Reitti sijoittuu osittain metsäpalo-, tuulipuisto- ja luonnonsuojelualueille.

Läheisyydessä sijaitsee jo noin 20 kilometrin mittainen polkureitti, johon uusi reitistö yhdistetään. Uutta reittiä rakennetaan noin 7 kilometriä, minkä jälkeen reitistö on kokonaisuudessaan 30 kilometrin mittainen.

Hanketta vetää Raution kyläyhdistys. Urakka maksaa noin 118 000 euroa. Reitti rakennetaan vuosien 2022–2024 aikana.

Laajan metsäpaloalueen Raution Susinevalla uskotaan houkuttelevan paljon kiinnostuneita kävijöitä ympäri Suomen. Varsinkin metsätutkimuksellisesti paikan arvellaan vetävän innostuneita.


Kalajoen metsäpaloalueesta suojeltiin puolet harvinaistuvien hyönteisten elinympäristöksi – asiantuntija: "Tälle alueelle luontoarvot tulivat palon myötä"

https://yle.fi/a/3-12507135

Osa palosta hyötyvistä hyönteisistä haistaa savun jo kaukaa ja lentää paikalle saman tien. Hyönteiset houkuttelevat perässään linnut. Suojelun tavoite onkin varmistaa alueen luonnon monimuotoisuus.


Oikeus: Kalajoen suuri metsäpalo sai alkunsa savukkeesta – miehelle sakkoja yleisvaaran tuottamuksesta

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/oikeus-kalajoen-suuri-metsapalo-sai-alkunsa-savukkeesta-miehelle-sakkoja-yleisvaaran-tuottamuksesta/8464498#gs.j5jh4j

Oikeus katsoi näytetyksi, että palo sai alkunsa miehen maastoon jättämästä palavasta savukkeesta. Oikeuden mukaan kyse ei ollut tahallisesta toiminnasta vaan huolimattomuudesta.

Oikeus tuomitsi miehelle 30 päiväsakkoa, joista kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 1  020 euroa.

Metsäpalo alkoi Kalajoen Rautiossa sijaitsevalta Mutkalammin tuulipuiston työmaalta heinäkuussa 2021. Paloa oli edeltänyt pitkä helle- ja kuivuuskausi.

Tuomittu mies työskenteli työmaalla. Hän kiisti syytteen ja sanoi, että ei ollut polttanut savuketta maastossa kulkiessaan. Myös miehen työnantaja katsoi, että metsäpalo ei johtunut työntekijän huolimattomuudesta.

Koska tapahtuneella ei ollut silminnäkijöitä, oikeuden piti riittävällä varmuudella sulkea pois muut mahdolliset syttymissyyt.

Puolustus nosti yhdeksi mahdolliseksi tapahtumankuluksi sen, että metsäpalo olisi saanut alkunsa turvemaassa jo jonkin aikaa kyteneestä palosta. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, ettei se ollut kovin todennäköistä.

Oikeudessa kuultu asiantuntija kertoi, että maastopalo voi otollisissa olosuhteissa syttyä esimerkiksi maastossa olevasta lasinpalasta joka taittaa valoa niin, että kuiva maasto syttyy palamaan. Käräjäoikeuden mukaan lasinpalasen oleminen syttymispaikassa oli kuitenkin siinä määrin epätodennäköistä, ettei sitäkään voitu pitää varteenotettavana vaihtoehtona.

Kolmanneksi oikeus arvioi sitä vaihtoehtoa, että palon olisi aiheuttanut joku muu ihminen. Myös tämä oli oikeuden mukaan epätodennäköistä.

Syyte yleisen hengen tai terveyden vaaran aiheuttamisesta hylättiin

Oikeuden mukaan miehen syyllisyyden puolesta puhui ennen kaikkea palon syttymisen ajallinen ja paikallinen yhteys miehen maastossa kulkemiseen.

Oikeuden mukaan näytön perusteella mies oli ollut vain joitakin minuutteja ennen savun nousemista niillä paikkeilla, mistä savua sitten alkoi nousta. Lisäksi miehellä oli todistettavasti maastossa mukanaan savukkeita ja tulentekovälineet, oikeus sanoi.

Päiväsakkojen lisäksi mies ja hänen työnantajansa velvoitettiin korvaamaan kolmelle asianomistajalle palon aiheuttamista vahingoista yhteensä vajaat 16  000 euroa niin, että miehen vastuu korvauksista rajoittuu kymmeneen prosenttiin.


Tulimyrsky levisi kolmeen suuntaan”, muistelee pelastuspäällikkö Kalajoen viimekesäistä metsäpaloa

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/0cb7a2d1-ca5e-5537-8206-f7f5cd92f36e

Loppujen lopuksi sammutustöihin osallistui 1 100 henkeä Suomen kaikista pelastuslaitoksista, Puolustusvoimien kalustoa ja varusmiehiä aina Kainuun prikaatista, yksityisten kaivin- ja metsäkoneita, traktoreita ja lietelantasäiliöitä sekä kaksi Mörköä Etelä-Savosta. Maasto oli välillä kivikkoa, välillä suota. Teitä oli onneksi tiheässä.

Valtaosan palaneesta metsästä omistaa Kalajoen seurakunta. Marraskuussa seurakunta päätti suojella 106 hehtaarin alueen osana Metso-ohjelmaa. Palanut metsä tarjoaa suotuisan elinympäristön monille uhan­alaisille lajeille.


Muuta ajankohtaista asiaa. Pyhäjoen ydinvoimala ei toteudu. Siitä aiheutuu taloudellista vahinkoa alueen kunnille. Valtioneuvosto on päättänyt maksaa taloudellisia korvauksia alueen kunnille aiheutuneista vahingoista. Korvaus on ns. Hanhikivi-kompensaatiota kuten kansanedustaja Hanna-Mattila asian ilmaisee. Luonnollisesti Valtioneuvosto on ollut yhteydessä Kalajoen kaupunkiin asian johdosta ja Kalajoen kaupungin päättäjä(t) on ilmoittanut mihin Kalajoki Hanhikivi-kompensaation käyttää. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Kalajoen kaupunki on yksimielisesti (yksi mies) on päättänyt, että Suomen valtion 6 miljoonan euron Hanhikivi-kompensaatio käytetään Marenan investointien rahoitukseen.


KALAJOEN MARINAN TOISELLE VAIHEELLE ESITETÄÄN RAHOITUSTA

Kalajoen matkailun vahva kehitys jatkuu. Valtioneuvosto esittää Marinan vierasvenealueen toteutukseen 6 M€. Kalajoen kaupungin investointiohjelmaan on varattu vastaava summa.

Kalajoen Marina vauhdittaa yli 500 M€ investointien ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista alueelle. Olemme erittäin kiitollisia että valtio on vahvasti mukana mahdollistamassa matkailuelinkeinon kehittymistä, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

Kalajoen Marinan kokonaisuus on arktisen rannikon matkailun ja kansainvälistymisen tärkein yksittäinen investointi. Hanke tukee Kalajoen matkailukeskuksen ja samalla koko rannikon matkailualueen kehittymistä, kertoo Kalajoen Hiekkasärkät Oy :n toimitusjohtaja Janne Anttila.

Lisätietoja

Jukka Puoskari

kaupunginjohtaja

puh. 044 4691 200

jukka.puoskari@kalajoki.fi


Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila:

Onnittelut, Kalajoki!

Hallitus esittää vuoden 2023 budjettiin 6 miljoonaa euroa Kalajoen Marinan vierassataman kehittämiseen.

Tätä voi pitää yhtenä osana Hanhikivi-kompensaatioita, joihin alueemme on oikeutettu sen jälkeen, kun Venäjä - tilanne muutti aluetaloudelliset näkymät.

Onnea ja menestystä matkailun kehittämiseen! Minusta tuntuu, että käydessäni siellä aina paistaa aurinko.


Tällaista oli Esko Ahon toiminta Venäjällä – IS selvitti vaietut kytkökset

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009154790.html

Yhdysvaltojen mukaan Skolkovo-säätiö on tukenut perustamisestaan lähtien Venäjän sotilaallista kyvykkyyttä ylläpitäviä teknologioita. Skolkovon innovaatiokeskuksessa Nokiaa edustaneen Ahon mukaan kyseessä oli ”puhdas teknologiahanke”.


Keskisarja: Ennallistamisasetus kielii koko maanosan mielenvikaisuudesta

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/faccd0c8-f084-4b00-bb54-d3fa80d27c83

Ennallistamme tai itkemme ja ennallistamme, vaikka ennallistaminen tarkoittaa käytännössä miljardihintaisia lumeprojekteja”, kirjoittaa Teemu Keskisarja Aarteen kolumnissaan.


Hannu Hoskonen keskusta suurimpia harhaanjohtavia tietoja

https://www.youtube.com/watch?v=-0RwEIYTQ1U


Hannu Hoskonen keskusta Suomi on jo nyt hiilineutraali

https://www.youtube.com/watch?v=c9G3NgxL2U8


Hiihdon Suomen cup Taivalkoski

Naisten sprintti karsinnat

https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2022/11/n_sprintti_karsinta_res57.pdf

Iida Vuollet Kalajoen Junkkarit karsinnan 29.


Naisten erävaiheessa Iida Vuollet neläjnnen erän 6. Iida kaatui.


Naisten 1.välierä

https://live.time4results.com/hiihto/2023/taivalkoski/la/5_6_1.html

1.Katri Lylynperä

2.Jasmin Kähärä

3.Vilma Ryytty

5.Krista Pärmäkoski


Naisten 2.välierä

https://live.time4results.com/hiihto/2023/taivalkoski/la/5_7_1.html

1.Johanna Matintalo

2.Anni Alakoski

3.Anne Kyllönen


Naisten finaali

https://live.time4results.com/hiihto/2023/taivalkoski/la/5_9_1.html

1.Johanna Matintalo

2.Katri Lylynperä

3.Jasmin Kähärä

4.Anni Alakoski

5.Anne Kyllönen

6.Anni Kainulainen


Erkin kommentti: Johanna Matintalolta ja Katri Lylynperältä hyvä esitys. Jasmin Kähärä on mennyt kovasti eteenpäin ja Anni Alakoskelta myös vahva suoritus.


Miesten sprintti karsinnat

https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2022/11/n_sprintti_karsinta_res57.pdf

Eelis Valikainen Inarin Yritys karsinnan 22.


Erävaiheessa Eelis Valikainen Inarin yritys neljännen erän neljäs


Ensimmäinen semifinaali

https://live.time4results.com/hiihto/2023/taivalkoski/la/6_6_1.html

 1. Verneri Poikonen

 2. Niilo Moilanen

 3. Joni Mäki


Toinen semifinaali

https://live.time4results.com/hiihto/2023/taivalkoski/la/6_7_1.html

1. Olli Ahonen

 1. Ville Ahonen

 2. Ike Melniz

 3. Juuso Haarala


Miesten finaali

https://live.time4results.com/hiihto/2023/taivalkoski/la/6_9_1.html

 1. Olli Ahonen

 2. Ville Ahonen

 3. Juuso Haarala

 4. Vereneri Poikonen

 5. Niilo Moilanen

 6. Ike Melniz


Erkin kommentti: Olli Ahoselta loistava suoritus. Ville Ahoseltä myös erittäin hyvä suoritus. Juuso Haaralta, Verneri Poikoselta ja Niilo Moilaselta hyvä suoritus. Joni Mäki hiihti alkuerässä loistavasti ja semifinaalissa tyhmästi ja karsiutui finaalista. Join Mäki oli erittäin hyvässä kunnossa. Sprinttihiihdossa suomalaiset ovat menneet erittäin hyvin eteenpäin. Jännityksellä odotan Kuusamon maailman cupin avaushiihtoja.


Suomi-sarja: JHT lähtee petraamaan vieraspelaamistaan: "Kaikki tietävät, että ei ole varaa lipsua"

http://www.leijonat.fi/index.php/sarjat/suomi-sarja/kausi-2022-23/item/44459-suomi-sarja-jht-laehtee-petraamaan-vieraspelaamistaan-kaikki-tietaevaet-ettae-ei-ole-varaa-lipsua

Miesten Suomi-sarja jatkuu maajoukkuetauon jälkeen viidellä ottelulla lauantaina. Vahvassa vireessä ja neljän ottelun voittoputkessa ennen taukoa ollut kalajokinen JHT matkaa viikonvaihteeksi Pirkanmaalle, kun joukkue kohtaa vieraissa sarjan kärkijoukkueet, sarjakakkonen Lempäälän Kisan ja sarjakärki Nokian Pyryn.

Myös JHT on sarjassa hyvissä asemissa viidentenä pelin tai kaksi sarjan muita kärkinippuja vähemmän pelanneena. Edellisen kerran JHT pelasi lokakuun lopussa, joten joukkue on päässyt rauhassa ottamaan happea ja hiomaan kuvioitaan tauon aikana.

On ollut poikkeuksellisen pitkä tauko peleistä. Ehdimme huilata mutta myös harjoitella kovaa. Alkuun pidimme kuuden päivän tauon harjoituksista, sitten palasimme jäälle ja menimme kovempaa ja tämän viikon olemme menneet terävämmin ja keskittyneet pelillisiin asioihin. Viisikkotason hommien kautta olemme nyt menneet ja sitä kautta lähdemme haastamaan sarjan kärkijoukkueita. Viikonlopun pelit ovat meille hyviä mittareita, sillä niissä näemme, missä menemme, kertoo JHT-luotsi Mirko Friman.

JHT vahvistui ottelutauon aikana yhdysvaltalaishyökkääjä Stevie O´Connorilla ja niin ikään hyökkääjänä viihtyvällä slovakialaispelaajalla Ondrej Rybnikarilla. Lisäksi jenkkimaalivahti Paul Jarvis on uutena miehenä mukana JHT-nipussa.

He ovat päässeet ilman pelipaineita olemaan joukkueen mukana, tutustumaan pelaajiin ja harjoittelemaan. Voi sanoa, että he tulivat hyvässä kohtaa mukaan.

JHT on raapinut alkukauden 11 pelistä seitsemän voittoa, vaikka joukkue on joutunut operoimaan vajaalla rosterilla.


JHT:n kentälliset LeKi - JHT-ottelussa

1.kenttä

Jarno Palola 34 Niko Himmanen 22 Iiro Hietakangas 24

Janne Pirttimäki 23 Arttu Venäläinen 3


2.kenttä

Jani Nurkkala 17 eemu-Petteri Lappalainen 74 Stevie O`Connor 42

Kostas Gusevas 64 Eetu Onikki 8


3.kenttä

Eelis Räihä 92 Santeri Salminen 18 Ville Kivimäki 27

Mikko Kärjä 16 Daniel Haverinen 7


4.kenttä

Anton Hannula 26 Erik Naroma 77 Ondrej Rybnikar

Petri Priuska 51


maalivahdit

Elias Korpela 30


Erkin kommentti: Odotan JHT:n voittoa. Mielestäni valmentaja Mirko Friman on onnistunut laittamaan pelaajat oikeisiin kentällisiin.

Ottelu alkaa tänään kello 17.00. Voit seurata ottelua https://tulospalvelu.leijonat.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti