sunnuntai 15. toukokuuta 2022

Vastine

 

Taitelija Rositsa Tancheva maalaus Isoviha Kalajoella


Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle hovioikeudenneuvos Petri Nykäsen lausumaan asiassa diaarinumero 304/03.04.04.04.01/2022 muutoksenhaunalaiset päätökset Rovaniemen hovioikeus R20/834 ja Rovaniemen hovioikeus R20/855


Minulla, Erkki Johannes Aholla, ei ole mitään salattavaa asioissa niin kuin hovioikeudenneuvos Petri Nykäsellä, jonka lausuma asiassa tuli minulle salattuna sähköpostiviestinä. Minä olen ollut toisessa asiassa kantajana ja toisessa asiassa vastaajana. Kysymys on ollut käytännössä samasta asiasta, joissa molemmissa hovioikeuden tuomarina on toiminut hovioikeudenneuvos Petri Nykänen. Olin kantajana asiassa , jossa olin haastanut Kajaanin poliisin Tiina Sarparannan oikeuteen virkarikoksesta. Poliisi Tiina Sarparannan virkarikos oli se, että hän oli tietoinen siitä, että Oulun karäjäoikeuden laamanni Antti Savela oli tehnyt päätöksen, että asiani on rikosasia eli R-asia. Oulun poliisi oli muuttanut asian S-asiaksi ja määrännyt asiassa tutkinnanjohtajaksi Kajaanin poliisin Tiina Sarparannan. Lähetin tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannalle todistusaineistot tutkittavasta asiasta ja selostukset asiaan. Lähetin kirjani Olet Maamme Armahin SuomenmaaLA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Asiat eivät olleet vanhentuneet, koska ulosotto oli voimassa ja asiat ovat olleet keskeytysettä vireillä koko 25 vuoden ajan. Lisäksi todistusaineistona oli kopio muistitikulla SSP-sopimuksesta, mikä on osa valtiopetosta eikä se vanhene koskaan. Sama SSP-sopimus on näkyvillä ja selostettuna videollani


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta palautti kaikki todistusaineistot asiassa minulle takaisin saatekirjemän myötä ja jätti kaikki rikokset tutkimatta. Minua ei kuulustetltu eikä kuultu asiassa lainkaan. Siksi haastoin tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannan oikeuteen, koska katsoin, että hän syyllistyi virkavelvollisuuden laiminlyöntiin, törkeään virka-aseman väärinkäyttöön, rikollisten suojeluun ja rikosten peittelyyn sekä kidutusrikokseen.


Koska rikos on tehty Kajaanissa, niin asia olisi kuulunut Kajaanin käräjääoikeuden käsiteltäväksi. Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä päätti pelastaa tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannan ja teki asiassa Oulun käräjäoikeuden päätöksen. Asian siis käsitteli väärä käräjäoikeus. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä oli esteellinen käsittelemään asiaa, koska hän oli aikaisemmin ollut käräjätuomarina asiassa, jossa minua syytettiin varatuomari Mikko Kovalaisen kunnianloukkauksesta. Oikeuden istunnossa käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Oikeuden istuntoa oli kuuntelemassa muun muassa kolme henkilöä Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta sekä Olli Puolitaival, jotka kaikki todistivat kirjallisesti tuomarin lain vastaisen menettelyn. Kysymys on tästä asiasta. Asia ei ollut vanhentunut koska ulosotto oli voimassa,


Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html


Rikostutkinta asiassa tehtiin vastoin lakia. Minulta ei otettu mitään todistusaineistoa vastaan ja kuulusteluissa poliisi kuulusteli minua ase näkyvästi esillä ja uhkaili minua. Varatuomari Mikko Kovalaista oli syytä epäillä avoimien asiakirjojen väärentämisestä ja asioiden hoitamisesta ilman asianomaisen lupaa. Oli syytä epäillä, että varatuomari Mikko Kovalainen rahasti väärennetyillä valtakirjoilla muun muassa IF-vakuutusyhtiötä toimista, joita hän suoritti asianomaisten tietämättä.

Oli syytä epäillä, että varatuomari Vesa Juntunen vei rikoksilla aikaansaatuja rahoja Turkin Alanyaan ja sijoitti niitä todennäköisesti hotellibisnekseen Kleopatra Houses-yhtiöihin. Juntusen tytär hoiteli asioita Turkin Alanyassa.

Paavo Heikkinen ei saanut koskaan oikeutta ja rikolliset juhlivat Paavon rahoilla. Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti. Asiat eivät olleet vanhentuneita, koska ulosotto oli voimassa.


Poliisi uhkaili kuulustelussa minua pidättämisellä ja vankeudella jos en suostu allekirjoittamaan hänen laatimaansa kuulustelupöytäkirjaa. Minä en suostunut siihen. Kuulusteluhuoneeseen tunkeutui kesken kuulustelun mukaan änkyräkännissä oleva syyttäjä. Poliisi ohjasi päihtyneen syyttäjän pois huoneesta. Sen jälkeen poliisi otti minulta sormenjäljet ja otti minusta valokuvat edestä ja sivulta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjä tuli tarkistamaan sen, että poliisi kuulusteluissa noudattaa hänen ohjeitaan. Sama poliisi oli jo aikaisemmin jättänyt tukimatta tekemäni rikostutkintapyynnön Kalajoen kunnan minuun kohdistamasta syrjinnästä. Poliisi kertoi minulle, että tutkintapyyntöni oleva hänen työpöytänsä alimmassa laatikossa alimmaisena. Hän ei koskaan tehnyt asiassa minkäänlaista päätöstä. Kysymys tutkintapyynnössä oli minua koskevasta yli 30-vuotta jatkuneesta syrjinnästä Kysymys oli näistä asioista


Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html


Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html


Kylpylä rakennetaan

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html


Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Olen Naturarikoksia käsitellyt tarkemmin Natura-blogissani. Suomessa Natura on tehty vastoin EY-direktiivejä: http://naturansalat.blogspot.com/ Itsenäiset Kallan karit laitettiin vastoin lakia Naturaan ja koko Suomen Natura on tehty vastoin EY-direktiivejä, sillä Natura tehtiin suojeluohjelmien pohjalle vaikka Natura olisi pitänyt tehdä direktiivien mukaan noudattaen suhteellisen suojelun periaatetta laatimalla uhannaisluettelut ja valitsemalla niistä suojelun kohteeksi merkittävimmät alueet. Nyt toimittiin vastoin EY-direktiivejä ja laitettiin Naturaan yli 10%:a Suomen pinta-alasta laukaustakaan ampumatta.


Hotelliasiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html


Syrjintä on jatkunut vielä pitempään kuin 30 vuotta. Katso Kultainen ansiomerkki

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2018/02/kultainen-ansiomerkki.html


Palataan takasin hovioikeudenneuvos Petri Nykäsen toimintaan. Hän hyväksyi Rovaniemen hovioikeuden päätöksessä sen, että esteellinen Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä teki asiassa päätöksen vaikka asia olisi kuulunut Kajaniin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Lisäksi hän hyväksyi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannan rikolliseksi epäiltävän toiminnan, jota minun ei annettu todistaa. En siis saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa.


Kun sain Rovaniemen hovioikeuden päätöksen asiassa, niin soitin Rovaniemen hovioikeuteen ja tavoittelin hovioikeudennneuvos Maarit Tukiaista. Kun en tavoittanut hovioikeudenneuvos Tukiaista niin puheluni käännettiin hovioikeudenneuvos Petri Nykäselle. Minä tiedustelin hovioikeudenneuvos Nykäseltä, että onko hän ollut päättämästä tästä asiasta. Kerroin, että minulla on kaksi asiaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Hovioikeudenneuvos Nykänen kertoi, ettei hän ole tässä asiassa päättämässä, vaan hän on siinä toisessa asiassa päättämässä. Minä kiitin vatauksesta ja laiton sähköpostiviestin Rovaniemen hovioikeuden presidentille ja kysyin , että miten on mahdollista, että Rovaniemen hovioikeuden päätöksessä on allekirjoittana hovioikeudenneuvos Petri Nykänen , mutta hän kieltää olleensa mukana, kun asiaa on ratkaistu. Tämän jälkeen hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ilmoitti minulle, että hän onkin ollut ratkaisemassa ko.asiaa.


Jos ja kun hovioikeudenneuvos Petri Nykänen onkin ollut ratkaisemassa ko. asiaa niin hän on toiminut esteellisenä hovioikeuden tuomarina toisessa asiassani, jossa olin vastaajana ja asiassa oli sama todistusaineisto. Siksi Rovaniemen hovioikeus palautti minulle toisen kirjani takaisin, mutta jätti palauttamatta valtiopetoksen todistusaineston. Tässä toisessa asiassa rikostutkinta tehtiin vastoin esitutkintalakia, vastoin poliisilakia, vastoin perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Tässä on todistusaineisto siihen. Pyysin poliiseilta vastausta siihen miksi rikostutkinta tehtiin vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia mutta he kieltäytyivät vastaamasta minulle.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hovioikeudenneuvokset syyllistyivät kidutusrikokseen muiden rikosten lisäksi, koska en ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja esteetöntä rikostutkintaa 25 vuoteen. Lisäksi on syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyöntiä, virkavallan väärinkäyttöä, rikollisten suojelua ja rikosten peittelyä.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Todistajiani ei ole kuultu rikostutkinnassa eikä oikeuskäsittelyssä.Tässä todistajani lausuntoTässä kuulustelutodistajan lausuntoRovaniemen hovioikeus on tiennyt poliisin, syyttäjän sekä käräjäoikeuden rikolliseksi epäilävästä toiminnasta.

Hovioikeudenneuvos Petri Nykänen oli varmasti tietoinen totuudesta, koska sähköpostivastaukseni kertoo totuuden.


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle Petri Nykäselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html

Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/834 on rikoksilla aikaan saatu päätös ja se on siksi mitätön ja siitä laskutettu oikeudenkäyntimaksu nro 10098145 on petoksella aikaansaatu. Laskun viitenumero RF71 15500121 15501692 051. Laskun summa 265.00 euroa. R 20/855 ratk. 19.1.2021 nro 11, virkavelvollisuuden rikkominen, ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen. He ovat toimineet myös esteellisinä asioissa, sillä he ovat ratkaiseet jo aiemmin saamaa asiaa koskevan asian R20/834, mikä myös perustui poliisi Tiina Sarparannan ja käräjätuomari Jyrki Määtän rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Nyt väärä käräjäoikeus ratkaisi asian. Rovaniemen hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tietoisen virheellisen menettelyn. Viranomaisten rikollisella toimilla aiheutettiin minulle vankeusrangaistus. Menettely on törkeä ihmisoikeussopimusten, perustuslain ja rikoslain vastainen teko.


Aikanaan Raahen käräjäoikeuden tuomari jäi kiinni rikoksesta. Asialle on monta todistajaa ja asiat on todistettu rikostutkinnassa, mutta poliisi ja syyttäjä sekä käräjäoikeus ja myös hovioikeus ovat jättäneet kirjalliset todistukset asiassa huomioon ottamatta. Rikosta peitelläkseen käräjätuomari teki minusta rikosilmoituksen. Raahen poliisit alkoivat suojella käräjäoikeuden tuomarin rikolliseksi epäiltävää toimintaa jättämällä käräjäoikeuden tuomarin epäillyt ja todistetut rikokset tutkimatta ja tekemällä virheellisen rikostutkinnan. Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen syyttäjä teki virheellisen rikostutkinnan pohjalta minun oikeustajuni mukaan tietoisen virheellisen syyttämispäätöksen. Oulun käräjäoikeuden tuomarina asiassa toimi Rovaniemen hovioikeuden vt. hovioikeudenneuvos, joka oikeuskäsittelyssä ei kutsunut todistajiani oikeuteen eikä ottanut todistusaineistoani vastaan. Hän ei myöskään antanut minun kuulustella vapaasti todistajana esiintynyttä vastapuoltani eli Oulun käräjäoikeuden tuomaria. Menettely oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Näin virheellisen rikostutkinnan ja virheellisen syyteharkinnan ja virheellisen käräjäoikeuden istunnon perusteella minut tuomittiin ehdottomaan vankeuteen mikä muutettiin ehdonalaiseksi. Esteelliset Rovaniemen hovioikeuden tuomarit hyväksyivät asiassa poliisien, syyttäjän ja Oulun käräjäoikeuden virheellisen ja rikolliseksi epäiltävän toiminnan.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.


Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.

Rovaniemen hovioikeus on ollut tietoinen totuudesta. Mutta on toiminut tietoisesti virheellisesti.


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kiirehtimispyynnössäni olen kertonut totuuden asioista:


MA 25.04.2022 Kiirehtimispyyntö Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/04/ma-25042022-kiirehtimispyynto-pohjois.html


Olen jotunut tekemään oikeustaisteluni aikana ainakin 200 000 kopiota, jotka todistavat rikokset. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä oikeus ota käsiteltäväkseen. Laillisuusvalvojat eivät ole huomanneet asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Siksi olen kirjoittanut asiasta kirjan, jossa on kopioitu todistusaineistot ja jossa on kerrottu tapahtumat. Lisäksi olen tehnyt Ylivieskan käräjäoikeuteen erittäin laajan selvityksen asioista. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyisin Oulun käräjäoikeutta. Tämän aineiston olen nimennyt todistusaineistoksi myösi asiassa R20/295. Lisäksi olen tehnyt siihen tarkemman todistusaineiston. Tämä aineisto on Oulun käräjäoikeudessa.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Olen tehnyt asioista todistusaineistoksi seuraavat videot mitkä todistavat tapahtumat

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

Esko Aho oli nuori ja kokematon pääministeri ja toimi presidentti Mauno Koiviston juoksupoikana järkyttävin seurauksin. Kysymyksessä on minun ja muidenkin tulkinnan mukaan valtiopetokseen kuuluva asia.Tuohon aikaa ei ollut käytössä poikkeuslait tai valtuuslait, jotka olisivat mahdollistaneet lain vastaisen toiminnan. Siksi SSP-sopimuksen perusteella tehdyt yritysten markkinoilta poistamiset ovat törkeitä rikoksia. Ne liittyvät suoraan PR-talojen konkurssivyyhteen.

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/Koiviston konklaavi: VAIETTU RIKOS

https://www.youtube.com/watch?v=-ZTx-SwVYDQ


Korkein oikeus ei ole purkanut vääriä tuomioita , koska minulla, Erkki Aholla, ei ole oikeudenkäymiskaaren edellyttämää pätevyyttä tuomionpurkujen hakemiseen. Tosin sitä ei perustuslain mukaan tarvitakaan. Jos asiassa perustuslaki ja tavallinen laki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija. Laki on todennäköisesti säädetty estämään kansalaisten oikeuden saantia. Se on kuitenkin perustuslain vastainen. Lisäksi Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt avustamasta minua asiassani ja Kalajoelta oleva asianajaja teki minulta salaa sellaisen tuomionpurkuhakemuksen jolla ei ollut edellytyksiä tuomionpurkuihin. Koska en saanut Suomesta asianajajaa, niin hankin ruotsalaisen asianajajan Haaparannasta. Hänellä oli oikeudet ajaa asioita Suomessa. Ylivieskan oikeusaputoimisto kieltäytyi maksamasta ruotsalaiselle asianajajalle asianajajapalkkioita joten hän ei voinut ottaa asiaa hoidettavakseen..

Poliisi on koko ajan kieltäytynyt tutkimasta asioita. Näin syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Hannu Maskonen sekä muut asianajajat ja poliisit (merkittävältä osalta lestadiolaisia) saattoivat jatkaa rikollista toimintaansa perusteena väärä konkurssipäätös, mikä oli saanut lainvoiman, koska silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen.

Tämän johdosta olen joutunut kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion lisäksi toisen ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota, kun olen pyrkinyt saamaan oikeutta asioissa. Suuri syy on siinä, että poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja suojellut rikollisia. Ulosottoviranomaiset sekä asianomaiset vastuuministerit ovat olleet tietoisia asioista, mutta eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin. Heitä kaikkia on syytä epäillä kidutusrikokseen osallistumisesta.

Kaikki ulosottotuomioni perustuvat näihin Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin, että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.

Olen tehnyt Valtiokonttorille seuraavan vahingonkorvausanomuksen, jonka tueksi tarvitsen rikostutkinnan.

valtiokonttorille tiedoksi

Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Asiassani Oulun käräjäoikeus on tehnyt seuraavan päätöksen

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Oulun käräjäoikeus jätti asian käsittelemättä. Minun näkemykseni on se, että se johtuu siitä, että poliisi ei ollut tutkinut asiaa eikä syyttäjä näinollen ollut yhtynyt syytevaatimukseeni.

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä toisen ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen ja nyt vielä diabeeteksen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön ja ennen kaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollut perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa ja käyttäyt törkeästi virka-asemaansa väärin.

Todelliset syylliset ovat tässä

 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla

 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy

 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy

 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)

 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat

 • poliisi Raimo Ollila

 • poliisi Petri Oulasmaa

 • Oulun KRP

Muut kiduttajat - muun muassa ulosottolaitos

 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala

 • ulosottomies Eveliina Nissilä

Tarkistettu korvausvaatimukseni Suomen valtiolle 09.07.2020

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.7.2020

 1. osakepääoma euroa 90 447 euroa

 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa

 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa

 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa

 5. tilauskanta 165 911 euroa

 6. kotimaan myynti 26 053 406 euroa

 7. Japanin myynti 1 443 430 euroa

 8. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa

 9. ikkunakauppa 17 551 182 euroa

 10. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa

 11. Saksan hirsi 10 460 000 euroa

 12. Venäjän puu 11 460 569 euroa

 13. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 09.07.2020 241 209 euroa

  15,Henkiset kärsimykset: 25 vuoden luottokelvottomuus,yritystoiminnan estäminen, rikollinen ulosotto, viranomaisten vainoaminen, kidutus, avioero. häätö, sairastuminen hengenvaarallisesti, maanpakolaisuus, turvapaikan hakeminen EU:sta Bulgariasta 25 000 000 euroa.

 14. Yhteensä 165 miljoonaa euroa


KE 30.03.2022 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/03/ke-30032022-pohjois-suomen-hallinto.html


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Minä olen pitänyt tarkkaa seurantaa asioista blogeissani.

http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Niillä voin todistaa sen, ettei Suomi ole oikeusvaltio. Katso esimerkiksi oikeustoimi ja poliisiblogini http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ ja Erkki Ahon blogi http://kalajokinen.blogspot.com/


Olen ajanut tahallisen ylinopeuden jotta saisin asiat tutkintaan. Ajoin tahallani ylinopeutta Tapion Tuvan luona Kalajoen Hiekkasärkillä silloin kun tiesin siinä olevan tutkan. Ilmoitin asiasta välittömästi Kalajoen poliisille Tomi Reinikaiselle ja pyysin rikostutkintaa kiireellisesti jotta saisin asiani esitutkintalain mukaiseen rikostutkintaan. Ylivieskan poliisi Leskinen kuulusteli minua mutta ei ottanut todistusaineistoa vastaan asiassa. Hän siis syyllistyi virkarikokseen. Minä menetin ajoluvan kuukaudeksi.


Minulla on taidenäyttely Kalajoen, Suomen ja maailman historiasta http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/ . Tällä hetkellä taidenäyttelyssä on taideteoksia yli sata maalausta ja muotokuvaa sekä piirrosta ja 24 rakennusten pienoismallia. Olen tehnyt kaikista taideteoksista historiikit, mitkä kertovat Kalajoen, Suomen ja maailman historiasta. Taidenäyttely on syntynyt terapiatyön tuloksena, koska olen purkanut pettymystä ja surua sekä kidutustani historian tutkimiseen ja taiteeseen. Tässä esimerkkejä. Taidenäyttelyssä on taitelija Rositsa Tanchevan maalaus Isosta Vihasta Kalajoella. Maalaus on ollut taitelijallekin erittäin haastava, mutta hän on onnistunut työssään erinomaisesti. Maalauksen koko on 61x80 cm.


Silloisen Kalajoen alueelta venäläiset kasakat veivät mennessään 200 alle 15-vuotiasta lasta ja Alavieskasta Marketta Pekantyttären miehensä vierestä sängystä.Syksyllä 1714 Kalajoelle tulleet venäläiset olivat erityisen raakaa väkeä, ennen muita puolivillit kasakat. He olivat oppineet julmia sodankäyntitapoja taisteluissaan tataareja vastaan. Venäläisten mukaan lienee ollut myös kalmukkien paimentolaiskansaan kuuluneita ratsumiehiä, joiden otteet olivat yhtä raa`at kuin kasakoidenkin. Etelänkylässä venäläiset surmasivat Naatuksen isännän Jaakko Nikunpojan ja Rautiossa ammuttiin 1714 Sipilän isäntä Martti Erkinpoika. Vuonna 1719 laaditun venäläisen veroluettelon mukaan Taluskylässä oli surmattu Taluksen talojen koko väki, samoin Koutosen ja toisen Tolosen. Rahjassa riistettiin henki Humalistossa asuneelta merenkulkija Sukka-Matilta eli Matti Rahjalta, koska hän ei suostunut paljastamaan rahakätkönsä paikkaa.Pahoinpitelyt, kidutukset ja raiskaukset olivat yleisiä. Ehkä kammottavin tapaus tiedetään Alavieskasta joulukuulta 1714. Kasakat tunkeutuivat yöllä Aniaksen taloon ja ottivat vuoteesta Matti Matinpoika Aniaksen nuoren ja kauniin vaimon Marketta Pekantyttären. Kasakan hevosen selkään temmattu nainen katsoi pimeään yöhön, eikä hänestä sen jälkeen saatu varmaa tietoa. Sievistä kuitenkin kerrottiin, että kalmukeilla oli ollut siellä seuraavina päivinä mukanaan nainen, jonka he olivat lopuksi surmanneet ja silponeet. Isonvihan aikana venäläiset veivät mukanaan tuhansia ihmisiä Suomesta Venäjälle, eniten Pohjanmaalta. Suurin osa oli alle 15-vuotiaita lapsia. Papit kirjasivat isonvihan jälkeen siepattujen nimet ja iät (Kalajoella 16.12.1721 Petrus Calamnius). Pohjanmaan maaherra Reinhold Wilhelm von Essen lähetti 24.7.1722 kootut tiedot kuningas Fredrik I:lle.

Kalajoen suurpitäjä menetti noin 12 % väestöstä. Ylivieskan kylä kärsi eniten (49), seuraavina olivat Alavieska (40), Tynkä (26), Sievi (20) ja Rautio (20). Nuorimmat riistetyt olivat 2½-vuotiaita (Hindrich Hindrichsson ja Per Persson Raudaskoski) ja vanhimmat yli 30-vuotiaita (Walborg Johansdr. Vihelä 30, Sara Persdr. Apuli 36, Anders Ersson Lapinoja 58). Kaikista viedyistä ikä ei ole näkyvissä.Seuraava taideteos vamistunee taidenäyttelyyn heinäkuun alussa 2022. Se maalaus esittää historiallista tapahtumaa Tyngältä. Vuonna 1555 tynkäläinen Niku Eerikinpoika Tynkä löi kirkkoherra Mikael Tavastiuksen kuoliaaksi hyljekeihäällä ja joutui siitä maksamaan mainitun vuoden käräjillä 13 kruunua ja 8 äyrikäistä sakkoa. On hyvin mahdollista, että kirkkoherra Mikael Tavastiuksen vaatiessa keväällä 1555 hyljeveroaan syntyi ensin sanasota ja sitten lopulta tappelunnujakka, joka päätyi siihen, että monta kertaa tappelusta sakotettu Niku Eerikinpoika Tynkä tarttui hyljekeihääseen ja pisti kirkkoherran kuoliaaksi Kalajoen jäällä Tyngän suvannossa. Tuomio oli kuitenkin pieni, sillä Tyngällä oli tuohon aikaan viisi suurta taloa ja Niku Eerikinpoika Tyngän sukulaiset olivat vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Mikaelin surmaamisen jälkeen Kalajoelle ei ollut papiksi halukkaita. Väkivahva Turun koulun teini Gregorius Henrikinpoika suostui ottamaan tehtävän vastaan. Gregorius Keiraskius tunsi olonsa Kalajoella turvattomaksi. Hän piti aina pitäjällä liikkuessaan mukanaan neljää renkiä ja kolmea suurta, vihaista koiraa sekä käsirautoja. Jos hän huomasi jotakin epäilyttävää, niin hän usutti koirat seurakuntalaisten kimppuun. Kalajokiset rupesivatkin nimittämään pappiaan ”Koira-Kreukseksi”. Gregorius toimi samalla Kalajoen nimismiehenä. Gregorius tuomittiin vuoden 1568 käräjillä. Kirkkoherra oli tehnyt aviorikoksen Ursula nimisen piikansa kanssa, josta häntä uhkasi kuolemantuomio. Jostain syystä talonpojat ryhtyivät puolustamaan Gregoriusta käräjillä vedoten Gregoriuksen vaimon sairauteen ja siihen, ettei tämä pystynyt hoitamaan vaimon velvollisuuksia. Näiden asianhaarojen vallitessa käräjäoikeus armahti kirkkoherran ja tuomitsi hänet vain 150 kruunun sakkoon, josta tämä maksoi 75 kruunua tuomarille.

Taidenäyttelyssä on myös taitelija Rositsa Tanchevan maalaus John Raymond Ylitalosta. John Raymond Ylitalon isä syntyi Raution pitäjän Kärkisen kylän Mäkitalossa. John Raymond Ylitalo syntyi Yhdysvalloissa Floodwoodin kylässä vuonna 1916. John Raymond Ylitalon äiti Saima Maria Swen syntyi 1894. Jussi Ylitalo ja Saima vihittiin 23.10.1915. Kun perhe oli muuttanut neljän lapsen kanssa Floodwoodiin niin siellä syntyi setsemän lasta lisää. Yhdeksän lapsista kasvoi aikuiseksi.

John Raymond Ylitalosta tuli FBI:n asiamies. Sodan aikana kaikkien Ruotsiin ja Suomeen liittyvien juttujen tutkinta oli annettu John Raymond Ylitalon tutkittavaksi.

John Raymond Ylitalo nimitettiin Helsingin lähetystöön, uuteen poliittis-taloudelliseen virkaan. Lähetystöjen vastaanotoilla Ylitalo tapasi hallituksen jäsenet, ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden virkamiehet sekä monia muita aktiivisia henkilöitä ulko- ja sisäpolitiikassa. Heidän joukossaan oli kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arvo Salminen, maalaisliiton ryhmän johtaja Juho Koivisto, edistyspuolueen ryhmänjohtaja Kalle Kauppi ja sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmänjohtaja Väinö Hakkila. Tuttavapiirin kuuluivat lisäksi Olavi Lindblom, Aku Sumu, Väinö Leskinen, Unto Varjonen, Yrjö"Jahvetti" Kilpeläinen ja Aleksi Aaltonen. Suomessa elettiin ns. vaaran vuosia vuosina 1946-1948. Suomessa pelättiin vasemmiston vallankumousta.

Ylitalon Suomen kautena maassa toimi kolme hallitusta, Mauno Pekkalan "kolmen suuren" hallitus, K.A. Fagerholmin vähemmistöhallitus sekä Urho Kekkosen ensimmäinen hallitus, mikä oli keskustalais-porvarillinen vähemmistöhallitus. Ylitalo tunsi näiden hallitusten ministerit hyvin. Sosiaalidemokraattisia ystävyyksiä oli useita. Pekkalan hallitus kieltäyyi Marshall-avusta. Kenraali Savonenkov käski pääminiseri Pekkalaa kieltäytymään siitä.

Moskovassa oli 18.2.1948 allekirjoitettu Unkarin ja Neuvostoliiton välinen ystävyys-, yhteistyö -ja keskinäinen avunantosopimus. Länsimaissa tulkittiin Unkarin joutuneen Neuvostoliiton satelliitiksi. Kommunistit kaappasivat vallan Tsekkoslovakiassa 17-25.2.hallituspulan aikana.

Länsivallat totesivat tyrmistyneinä. että Suomi oli ainoa itsenäinen Neuvostoliiton reunavaltio.Ymmärrettiin, että pian on Suomen vuoro. 22.päivä helmikuuta sai presidentti Paasikivi Stalinin allekirjoittaman kirjeen. Neuvostoliitto toivoi Suomen lähettävän valtuuskunnan Moskovaan solmimaan samanlaisen sopimuksen, mikä maalla oli Unkarin ja Romanian kanssa. Paasikivi pelasi kylmää peliä. Hän piti kirjeen pöytälaatikossa kolme päivää. Hallitus sai tietää kirjeestä 26.päivä. Samana päivänä lehdet kertoivat kommunistien voitosta Tsekkoslovakiassa.

Vakoojat, myyrät, tietojen vuotajat, diplomaatit ja salaisten sanomien lähettäjät työskentelivät korkeapaineella. Kremlin kellojen ääni kuulosti kantautuneen ympäri Eurooppaa. 27.päivä kello 13 BBC:n uutisissa kerrottiin Suomea kohdanneesta kriisistä. Suomen hallituksen todettiin saaneen kuolonsuudelman.

Norja olisi seuraava maa, joka kutsuttaisiin neuvottelemaan puolustussopimuksesta Neuvostoliiton kanssa". Ylitalon sahkösanomat johtivat tapahtumaketjuun, jonka päässä oli North Atlantic Treaty Organization, Atlannin liitto, eli Nato. Perustava kokous pidettiin 4.4.1949.

Suomessa ei tehty vallankumousta eikä Suomesta tullut kansantasavaltaa, mutta Neuvostoliitto hoiti asioita presidentti Kekkosen kaudella KGB:n Viktor Vladimirovin valvonnassa, sillä Vladimirov oli Kekkosen kotiryssä. Presidentti Mauno Koiviston kotiryssä oli KGB:n henkilö Felix Karasev.Minä ilmoitin ulosottomiehelle, että olen siirtänyt taidenäyttelyni yritykseni omaisuudeksi ja siten velkojieni ulottumattomiin. Ulosottomies ei reagoinut asiaan. Hän saa provisiopalkan rikollisestakin ulosotosta. Jos hän olisi reagoinut lain edellyttämällä tavalla, niin rikokset olisivat selvinneet ja todelliset syylliset joutuneet oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen, mutta samalla ulosottomies olisi menettänyt osan provisiopalkastaan.

Kun ulosottomies ei reagoinut, niin minä tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille. Poliisi jätti asian tutkimatta samoin kuin ulkomaalaisten työntekijöiden syrjinnän ja taloudellisen hyväksikäytön sekä laittomat irtisanomiset kalajokisessa yrityksessä. Minä haastoin Kalajoen poliisin oikeuteen virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Timo Tammiketo jätti asia käsittelemättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari suojeli virkarikoksia tehneitä poliiseja. Ulkomaalaisten syrjinnassa ja hyväksikäytössä tutkijana oli naispoliisi mikä ei ymmärtänyt asiasta sen enempää kuin sika tuulimyllystä. Kävin keskustelut poliisin kanssa ja henkilöstöasiain ammatti-ihmisenä totesin karun tilanteen poliisin ammattitaidosta. Poliisit ehtivät hävittää osan tutkinta-aineistosta. Tutkja väitti toimineensa tutkinnanjohtajan ohjeiden mukaisesti. Pyysin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista nostamaan syytteet virkarikoksia tehneitä viranomaisia vastaan, Valtakunnansyyttäjä teki rikollisten suojelupäätöksen ja näin ulkomaalaisilta työntekjöiltä jäi yhteensä yli 40 000 euron palkkasaatavat saamaatta ja laittomat irtisanomiset ja syrjintärikokset jävät tutkimatta ja taloudelliset vahingot korvaamatta.


Kaikki tämä Suomen valtion viranomaisten rikollisuus on mahdollista, koska kansanedustajat eivät noudata lakia, vaikka perustuslaki sitä edellyttää. Laillisuusvalvojat suojelevat rikollisesti toimivia viranomaisia. Siitä on todistuksena se, ettei laillisuusvalvojat ole huomannut näissä esittämissäni asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan koko 25 vuoden aikana, Olen eri mieltä hovioikeudenneuvos Petri Nykäsen kanssa siitä, että Rovaniemen hovioikeus voi rahastaa rikoksilla. Minun oikeustajuni mukaan rikoksilla aikaansaadut päätökset ovat mitättömiä eikä niillä voi rahastaa.


Ministerit rikkovat ministerivalaa ja lakia jatkuvasti. Hallituksen ja kansanedustajien tulisi toimia niin, että kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat. Laillisuusvalvojat eivät ole havainneet näissä asioissa 27 vuoden aikana mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Lisäksi valtakunnansyyttäjävirasto suojelee rikollisesti toimivia viranomaisia. Tästä erinomaisena esimerkkinä on valtiosyyttäjä Heidi Savurinteen toiminta. Oulun poliisi toimii jatkuvasti rikollisesti vaikka Oulun poliisin päällikkö vaihtui. Nykyinen poliisipäällikkö jatkaa edellisen poliisipäällikön viitoittamaa rikollisten suojelua. Tämä on oikeusvaltio Suomi.


Koska asioiden ratkaisu kuuluu laillisuusvalvojille, valtakunnansyyttäjälle ja keskusrikospoliisille niin lähetän tämän vastaukseni myös heille tiedoksi ja toimenpiteitä varten sekä oikeusministerille ja valtioneuvostolle sekä tiedotusvälineille, koska niiden pitää noudattaa journalistisia ohjeita. Kokemuksesta tiedän, että Korkein oikeus ei pura näitä Rovaniemen hovioikeuden vääriä päätöksiä, koska en ole koskaan saanut Korkeimmasta oikeudesta oikeutta enkä muustakaan oikeusistuimesta Suomessa. Suomi ei ole oikeusvaltio, koska käytäntö on osoittanut, että muun muassa valtion rikollisille on annettu syytesuoja. Korkein oikeus ja laillisuusvalvojat sekä valtakunnansyyttäjävirasto ja poliisit toimivat lain vastaisesti ja suojelevat rikollisia. Vaadin oikeuden toteutumista asioissani. Minä en ole ainut ihminen Suomessa, joka on joutunut Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi. Suomessa on hyvä perustuslaki, mutta Suomessa viranomaiset elävät niin kuin perustuslakia ei olisi olemassakaan ja ihmisoikeussopimukset eivät koskisi suomalaisia. Suomi on palautettava takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.


Kalajoki 15.05.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

044-3025948


PS. valitettavasti joudun käyttämään likitettyjä tiedostoja, jotka pyydän avaamaan ja tulostamaan. Täytän 27.5.2022 72 vuotta enkä siksi pysty toimimaan muulla tavalla. En myöskään saa oikeusapua asioideni hoitamiseen. Katson, että tämä tapa on ainoa tapa toimia. Katson, että perustuslain mukaan minulla on oikeus tähän. En enää sairaana ja kidutettuna vanhuksena jaksa käydä oikeusprosesseja läpi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti