perjantai 27. toukokuuta 2022

KIITOS!

Kiitän kaikkia merkkipäivääni muistaneita. Kun ikää on kertynyt jo 72 vuotta, niin tietää, että vanhuus on tullut ja ikävuosia on rajallisesti jäljellä. Elämässäni on ollut paljon haasteita. Toimintaperiaatteitani on ollut avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Tästä syystä olen joutunut kärsimään syrjintää, kidutusta ja olen saanut useita tappouhkauksia jopa poliisien taholta. Periaatteideni takia olen joutunut kärsimään valtavat taloudelliset menetykset sekä hirvittävät henkiset kärsimykset.


Tiedän ja pystyn todistamaan, että olen oikeassa. Olen paljastanut rikoksia ja jään Suomen historiaan henkilönä, joka on joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa ulkomailta, koska Suomen valtion virkamiesten toiminta on ollut järjetöntä ajojahtia minua kohtaan. Tämä tietenkin on vaikuttanut terveyteeni, sillä ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Lisäksi oman kunnan/kaupungin syrjintä on vaikuttanut terveyteeni. Järkyttävin kokemukseni oli joutua sairaana ja rahattomana omasta kodista häädetyksi kadulle. Se kokemus ei koskaan unohdu. Olen kuitenkin onnellinen siitä, että minulla on ollut hyvä vaimo ja ihanat lapset. Sitten tapahtui käsittämätön onnenpotku eli siihen asti Suomen suurin lottovoitto, mikä tuhosi onneni.

Suomen viranomaisten toiminta on kidutusrikos koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.

Minä olen purkanut tuskaani taidenäyttelyni kokoamiseen. Minä toivon ja uskon, että se jää jälkeeni muistuttamiin minusta tuleville sukupolville.

1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli kotokutoinen. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimukessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yritykset jotka ajettiin konkurssiin. Pankit tekivät luettelot markkinoilta poistettavista yrityksistä, joissa osassa tehtiin erityistilintarkastus, jonka suorittajiksi oli valittu tietyt tilintarkastustoimistot. Erityistilantarkastus tehtiin pankkien etujen turvaamiseksi oikeudenkäynneissä. Rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Rikosten peittelemiseksi konkurssiin ajettujen yritysten velat myytiin ulkomaille Aktiv-Hansa-kaupassa.

Laillisuusvalvojille tehdyt kantelut osoittavat, ettei laillisuusvalvojat ole löytäneet asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Laillisuusvalvojien toimintaa valvovat kansanedustajat ja ennen kaikkea eduskunnan perustuslakivaliokunta. Suomessa on siis poliittinen valvonta eli pukki on kaalimaan vartijana. Korkein oikeus ei ole noudattanut perustuslakia eikä myöskään laillisuusvalvojat ja kansanedustajat, joiden perustuslain mukaan täytyy noudattaa lakia, eivät noudata perustuslakia.

Suomen ja Suomen johtavien poliitikkojen on turha puhua oikeusvaltiosta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Suomi on kaukana oikeusvaltiosta.

Suomessa on tapahtunut johtavien poliitikkojen toimesta valtiopetos ja samalla he ovat syyllistyneet yli 10 000 murhaan ( yrittäjien itsemurhaan). Samalla he myös oikeuslaitoksen poliittisella valvonnalla mahdollistavat rikollisten suojelun ja sen, ettei oikeus Suomessa toteudu. Tämä on totuus. MOT.


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti