sunnuntai 3. kesäkuuta 2018

SU 03.06.2018


Jatkoin tänään muuttohommia.

Muutto lisää stressiä. Aamulla 06.23 verenpaineeni oli 192/112, lepopulssi 54. Aloitin operaation verenpaineen laskemiseksi. Kello klo 06.30 oli lukemat 170/98 ja lepopulissi 52. Kello 07.23 verenpaineeni oli 153/97 ja lepopulssi 62.
Jatkoin tänään muuttopuuhia. Pientä ongelmaa aiheutti kirjahylly, koska sen pituus oli sellainen ettei sitä henkilöautolla voinut kuljettaa. Minä kuitenkin vein sen polkupyörällä. Onneksi matka ei ollut kuin vajaa kilometri. Erkki on Erkki!
Sitten ystäväni tuli autolla ja saimme pienemmät kirjahyllyt vietyä ja osan kirjoista. Nämä kirjat käsittelivät Suomen ja maailman historiaa. Se kirjahylly on nyt kunnossa uudessa asunnossani. Kiitos ystävälleni. Pesin kaapit ja siistein muutoinkin paikkoja.
Muutossa on se hyvä puoli, että silloin joutuu inventoimaan oman omaisuutensa ja katsomaan mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää.

Olen sitä mieltä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Susanna Ervasti ei tuntenut lakia. Hän unohti, että Suomessa on perustuslaki voimassa on sitouduttu noudattamaan myös Euroopan Ihmisoikeussopimusta.

Suomen perustuslaki

Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Euroopan Ihmisoikeussopimus:

Oulun poliisilla ja KRP:llä on toiminnan aika.

Blogini ja videoni


Mielipiteet

Sote-lausunnon vaikeat yksityiskohdat

LAINVALMISTELUA SISÄMINISTERIÖSSÄ

Miksi kohudosentin syyttäjäksi valittiin väärentäjä?

Alueuutiset

Skootteri törmäsi traktoriin Reisjärvellä – molempien ajoneuvojen kuljettajat humalassa

Pienkoneen moottori sammui 300 metrin korkeudessa – lentäjä teki pakkolaskun pellolle, jonka jälkeen kone kiepsahti ympäri

Kotimaan uutiset

LM-kysely: Perustuslakituomioistuinta ei tule – Anttila: "Erityisen suuri tarve koulutukselle on kokoomusministereillä"
Erkin kommentti: Kansanedustajat vastustavat perustuslaktuomioistuinta, koska kaikki kananedustajat joutuisivat vastuuseen valtiopetoksesta ja silloin olisi edessä linnareissu.
Lähes kaikissa muissa maissa on perustuslakituomioistuin. Katso:

Tässä todiste väitteelleni: Jos eläisimme oikeusvaltiossa, 90-luvun uhrien tilanteeseen olisi puututtu jo ajat sitten - nyt he elävät Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti- velkavankeutta vastaavassa tilanteessa. Teille, jotka ette halua hyväksyä tosiasioita, kerron lyhyen oppimäärän faktoista, jotka jo tiedetään. Toivon, että samaistutte esimerkki tapauksiin ja mietitte, mitä itse tekisitte - jatkaisitte maksamista - vai taistelisitte laillisista oikeuksistanne vai hirttäytyisittekö, kuten 14 000 suomalaista teki? Liikenteessä lasketaan jokaisen kuolemantapauksen maksavan yhteiskunnalle noin 1,9 miljoonaa menetyksenä.
Kun valuutta lopulta vapautui 1989, pankkien nuoret ekonomit villiintyivät ottamaan ulkomaan valuuttaa Suomeen - ohi Suomen Pankin määräysten! Näin toimi jokainen keskuspankki, mutta vain SKOP sait syyt niskoilleen. Vielä siinäkin vaiheessa, kun SKOP ei enää itse saanut ulkomailta velkaa - ts. menetti rahoittajien luottamuksen, se kehitti aluekonttoriensa kautta systeemin, jossa vakavaraisten, työllistävien yrittäjien kautta aluepankit tekivät yhteisiä rahoitussuunnitelmia, jossa asiakkaalle esim. luvattiin 2 miljoonaa järjestelypalkiota, jos se auttaa Aluesäästöpankkia saamaan 20 miljoonaa USA:n dollaria valuuttalainaa. Kyseinen yritys oli vakavarainen Konekersantti Oy, jolla oli yli 70:n maahan kontaktit ja luottotiedot kunnossa - toisin, kun pankilla. Mitä tapahtui, kun raha tuli Suomeen? - Konekersantti ajettiin pikavauhtia konkurssiin, ja omistajilta vietiin kaikki - onneksi vaatteet jäivät päälle. Mies on edelleen voimissaan ja pitää kunnostaan huolta odottaen sitä päivää, että hän, vaimonsa, yhtiökumppaninsa ja lapsensa saavat korvauksen kärsimyksistä. Hävetkää sen ajan vastuuministerit!
Tapaus Katinkulta, ja Pertti Lindeman oli SKOP juonimo - osaston todellinen "taidonnäyte", miten solutetaan oma mies vakavaraisen yrityksen johtoportaaseen ja miten kavalletaan satojen miljoonien yritys SKOP:n kautta Arsenalin haltuun. Ulosoton toimesta jopa yritettiin viedä takki omistajan päältä. Tästä ikänsä Katinkullan mailla asunneesta perheestä kolme ei kestänyt laajojen maa-alueiden menetystä, vaan päätyivät ennen aikaiseen hautaan ja yksi heistä, henkisesti loppuun ajettuna oman käden kautta. Hävetkää sen ajan vastuuministerit!
Kertokaahan minulle, miten on mahdollista, että KÄO päätös vuodelta 1994 SYP velasta, jossa on 3 vastuullista päätyy nk. Arsenal -sopimuksen mukaan 31.3.2000, jossa 55000 yrittäjää ja takaajaa myytiin velkaorjiksi, ilman velkakirjoja, ilman tilityksiä asiakkaiden suorituksista (täysin rikoslain vastaisesti) Tämän sopimuksen taustalla ovat mm. talouspoliittisessa valiokunnassa istunut Tasavallan Presidentti Niinistö ja silloinen valtiovarainministeri Lipponen. Tilitys asiakkaan suorituksista on pakollinen tai muutoin syyllistytään kavallukseen tai törkeään kavallukseen. Takaajalta Ossi ensin näitä virtuaalivelkoja velkoi C&A Finland, sitten Aktiv Hansa, sitten Aktiv Kapital ja nyt PRA Suomi, joka kuuluu PRA Internationaliin, joka on saanut Yhdysvalloissa 80 miljoonan dollarin sakot laittomasta perinnästä ja kiellon jatkaa perintää samassa muodossa. Kaikki edellä mainitut yritykset ovat aputoiminimiä pääyhtiölle ja ne kierrättävät yhtä ja samaa velkaa toiselta toiselle - ikuisesti ja ulosottojärjestelmä peesaa, jotta suomalaista rahaa saadaan siirrettyä ulkomaille kiihtyvää vauhtia ja samalla samat yhtiöt lisäävät velan määrää 16% koroilla, jotta saavat verohyödyn luottotappioiden korkojen perusteella.
Tämä SYP on sikäli mielenkiintoinen, että siitä muodostui yhdessä yössä Unitas, johon kaikki hyvät asiakkaat siirrettiin - lopuille jäi uusi SYP. Kukas olikaan se Ruotsiin muuttanut pankkimies, joka sai 2000 luvulla 2 miljardia Suomen Valtiolta Unitaksen myynnistä? Menikö "by the book?"
OP on leveillyt, kuinka he eivät tarvinneet pankkitukea. Miten OP luovi pankki- kriisissä ja mitä tiedetään tapaus Oy ST- Line Ltd:n kautta.
1. Tiedetään, että osa OP- pankeista huijasi asiakkaita luulemaan, että heillä oli valuuttavelkaa - todellisuudessa velka oli paikallispankin omaa, koska he laskivat saavansa 89 alkaen revalvaatio -hyötyä.
2. Kun devalvaatio iski, päätettiin kavaltaa asiakkaiden omaisuudet aliarvostamalla ne pilkkahintaan ja saada näin asiakkaan taloustilanne näyttämään huonolta. Tosiasiassa pankkitukipiikin aukeaminen merkitsi sitä, että pankit totesivat olevan heille edullista aliarvostaa omaisuudet ja saada näin kahta kautta rahaa sisään. Nyt, joku ihmettelee, että eihän OP saanut pankkitukea - kyllä sai kieroudella. Kun asiakaan omaisuus oli saatu pankin haltuun pilkkahinnalla - ulosoton avustuksella, mutta laittomasti - se myytiin välittömästi käypään hintaan. Pankki merkitsi saadun voiton omaksi liikevoitokseen ja velat jäivät olemaan 16-18% koroilla. Ne taas kuitattiin OKO:n luottotappiovakuutuksesta ja Suomen Valtio eli me maksoimme OKO:lle saman verran pääomatukea. Oletteko koskaan ihmetelleet, miksi osa OP ryhmästä erkaantui Koivunlehti-pankeiksi? Jokainen OP maksoi luottotappiovakuutusta asiakkaidensa kautta - joten ne OP:t, jotka toimivat vilpillisesti "ns. kusivat omaan pesäänsä".
3. Jopa 3 päivässä myytiin 0 markalla useiden miljoonien omaisuus ilman, että kukaan viranomainen olisi puuttunut laittomaan toimintaan. Esimerkin OP tiesi ostajan tarjouksen 3,280 000 miljoonaa markkaa, mutta sai omaisuuden puhtaalla 0 markalla ulosoton syyllistyessä virkavirheeseen - 9 kpl. Asiakkaalle jätettiin vain velka, joka 24 vuotta myöhemmin osoittautui olevan jonkun muun, kuin asiakkaan.
4.Esimerkin OP pitää edelleen 16% koroilla kasvanutta velkaa kirjanpidossaan ja tilijärjestelmissään - tekemättä tilitystä asiakkaan suorituksista ja realisoimistaan omaisuuksista. Miksi?
5. Vastaus on yksinkertainen - luottotappioiden korkojen vähennysoikeus Suomen valtionverotuksessa. Jos kyseessä olisi tavallinen yritys - kyse olisi veropetoksesta valheellisten ja tekaistujen asiakirjojen perusteella.
Näin meitä kansalaisia - joka ainoaa huijataan uskomaan, että kaikki on hyvin, vaikka valtiontaloutemme vuotaa jatkuvasti "Lintukotomme" siipiveikkojen taskuun. Haastan jokaisen selvittämään ne henkilöt, joiden taskuun laittomasti saadut varat päätyvät? Ketkä kansanedustajat, ketkä ministerit tai virkamiehet? Palautetaan yhdessä lainkuuliaisuus ja lain kunnioitus Suomeen ja siinä sivussa arvostus presidentti - instituutioon.
Velallisten Tuki ry
Hilkka Laikko
vpj


Täystyrmäys vai vihreää valoa valinnanvapaudelle? Mitä perustuslakivaliokunnan lausunnosta voi oikeasti päätellä – asiantuntijat arvioivat kolme keskeistä kohtaa

Tapio Luoma on nyt kirkon peräsimessä

Sote-hässäkkä saattaa johtaa ministerivastuuprosessiin – Professori: ”Asia ei ole vähäpätöinen

Ulkomaan uutiset

Israel kertoo iskeneensä useisiin kohteisiin Gazassa

Vapaa lehdistö pantiin ahtaalle Bulgariassa – Räävitön satiirilehti pistää kampoihin vallanpitäjiä säälimättä

Hallituksenvastaiset mielenosoitukset jatkuvat Jordaniassa jo kolmatta päivää – Kuningas Abdullah vaatii osapuolilta kompromisseja

Italian uusi johto pitää kiinni tavoitteestaan karkottaa jopa satojatuhansia siirtolaisia

Talousuutiset

Kuusen­ker­kil­lä ja villiyrteillä on kova kysyntä – kerkkäjuomaa valmistava yritys laajentaa Posiolla

Pienituloisten arki on kallistunut enemmän kuin muilla – viralliset luvut johtavat harhaan

Uusi Mein Schiff 2 laskettiin vesille – tuotannon tahti ja laivojen koko kasvavat Turun telakalla

Urheilu-uutiset

Washington vei jälleen voiton Haulan Las Vegasista - johtaa ottelusarjaa 2-1

Len­to­pal­lo­nai­set takoivat Euroopan liigassa vierasvoiton Ranskasta

Hurja keihäskaari saksalaiselta – Hofmann nakkasi kaikkien aikojen listalla 8:nneksi

Maailmalla tapahtuu

Isä huijasi äidin ulos, ampui nukkuvat 3- ja 5-vuotiaat lapset sänkyyn – äidin tuska ei ole helpottanut vuosien jälkeenkään: "Kun on menettänyt kaiken, mitä väliä millään enää on"

11 siirtolaista kuoli Välimerellä – sunnuntain aikana merestä pelastettu yli 300 ihmistä

Taksikuski kuvasi rajun ilmalennon: Pyöräilijä paahtoi tuhatta ja sataa Vantaalla – Mazda kääntyi yllättäen eteen

Puna-armeijan lentäjä ammuttiin taivaalta 1987 - löytyi 31 vuoden jälkeen elossa Aasiasta, tarvitsee apua: ”Tämä on häkellyttävää”

Loppukevennykset

Niitylle tuli kesä etuajassa – Testaa, tunnistatko nämä 10 luonnonvaraista kukkaa!
Erkin kommentti: Oma suroitus oli kahdeksan kymmenestä oikein.

Sukulaismies näki sattumalta 93-vuotiaan tiliotteen ja järkyttyi - lähihoitaja oli kupannut vanhuksen rahoja omiin menoihinsa

Mystinen tapaus mikkeliläisellä tilalla, lehmät pääsivät pihatosta vapaaksi keskellä yötä - ”On se perkele, että täytyy kotiin tunkeutua”

Sauli Niinistö Timo Soinin aborttiprotestista TE:lle: ”Minusta siinä on perustavaa laatua oleva omituisuus”

Blind Painter Prank

Tankki täyteen - Reinikainen servaa :D

Youtube-videot

Lomakausi käyntiin: Miltä näyttää kesäkuun ennuste?

Paanajärven pakkoluovutus oli raskas isku Suomelle

120 Garden and Flower Design Ideas 2018 - Amazing landscape house decoration Part.30

Unusual, Beautiful and Creative Garden Pot Ideas

45 Best Outdoor Hanging Planter Ideas

Yle Areena

Dok: Kansakunnan sydän

Historia: Winston Churchill ja voiton hinta 

Avara luonto: Villi Venetsia

Kalajoki

3.9.2013 Kalajoki Hiekkasärkät

Kalajoki Resort & Spa

Sanihotellin sisäleikkipuisto Kalajoella

Vesipuisto JukuPark Kalajoki 2011

Bimmerparty 2011 Kalajoki - Elpuercosi.fi -

Musiikki

Tamara Lund - Hyväile, hyväile vain

Souvarit - Lapin tango

Souvarit - Säkkijärven Polkka

Sininen huivi - Souvarit.

Paula Koivuniemi - Kuuleeko yö

Jari Sillanpää - Sinä ansaitset kultaa (Official music video)

Liikunta ja terveys

Verenpaine 153 /97 lepopulssi 62. Paino 89,1 kg. Jumppa 30/2320 min, kuntosali 10/6705 min, kävely 2/715 km , uinti 0/28000m, pyöräily 8/1098 km

5 Amazing Health Benefits Of Peaches

5 Amazing Health Benefits Of Pineapple
Terveellinen aamupala.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti