keskiviikko 20. kesäkuuta 2018

KE 20.06.2018Toimin 1990-luvulla Pohjois-Suomen toimitusjohtajakolun johtajana.

Päiväni

Minulla on edelleenkin korkea verenpaine mikä johtuu stressistä. Kävin pyöräilemässä ja kävelemässä. Liikunta auttaa asiaan.
Olen katsonut jalkapallon mm-kisoja ja levähtänyt tänään jotta saan verenpaineeni laskemaan.

Oikeudellista pohdintaa

Sähköpostivaihtoa rikospoliisi Hannu Mensosen kanssa:

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 19, 2018 11:47 PM
To: Mensonen Hannu POL ; janne.koskela@poliisi.fi
Subject: Re: pyydän vastausta

Hei,
Kiitos jälleen nopeasta vastauksesta. Oikeudenkäyntini yksi tavoite oli juuri tuo ulosottomiesten ulosottokaaren vastaisen toiminnan lopettaminen. Kun ulosottomies saa provisiota ulosotosta, niin se varmasti silloin on ulosottokaaren vastaista toimintaa. Jos ei ole , niin väännä minulle ratakiskosta millä perusteella se ei ole ulosottokaaren vastaista toimintaa. Minä pyysin poliisia toimimaan niin, että laiton ulosottotoiminta Suomessa lopetetaan.

Kirjoitat, että ulosottomiehen toimintaan liittyy harkintaa, mikä on normaalia viranomaistoimintaa. Jos ulosottovelallisen hyväksyttävät menot ylittävät lähes 1,5 -kertaisesti ulosmittaamattoman eläkkeen määrään, niin ulosottomiehen on annettava ulosottokaaren perusteella ylimääräinen vapaakuukausi. On huomioitava se, että ulosottomiehen menettely on uloskaaren lisäksi perustuslain vastaista toimintaa. Perustuslain 6 § takaa yhdenvertaisuuden, 7 § ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti, 15 § omaisuuden suoja, 19 § oikeus sosiaaliturvaan).
19 § Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Jos tavallinen laki on ristiriidassa perustuslain kanssa niin perustuslailla on etusija.
106 §
Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Lisäksi halusin oikeudenkäynnissä osoittaa sen, että ulosottosaatava on kokonaan rikoksilla aikaansaatua velkaa.
PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

 Erkki Ahon videot ( 8 video)

Terve Juha

Olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä seitsemän kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan valtion rikollisella toiminnalla. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja minulta on valtion rikollisen toiminnan johdosta tuhottu yritykseni, ryöstetty omaisuuteni, estetty yritystoiminta, olen ollut luottokelvoton 23 vuoden ajan ja viimeisin valtion rikollisessa toiminnassa on avioero-oikeudenkäynti 44 avioliittovuoden jälkeen. Olen kärsinyt valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset valtion rikollisen toiminan takia.

Valtiopetoksen eli ns. Koiviston konklaavin 6.5.1992 asiakirjat julistettiin salaisiksi vastoin lakia. Presidentti Tarja Halonen kieltäytyi luovuttamasta ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja minulle, Erkki Aholle, 24.10.2005 päätöksellään A/9670/05. Ns. Koiviston konklaavissa todistusaineiston mukaan tasavallan presidentti Mauno Koivisto päätti antaa pankeille suosituimmuusaseman eli pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Menettely täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Lisäksi käytäntö on osoittanut, että pankkikriisin rikollisille on annettu syytesuoja asioissa. Tästä johtuen oikeudenkäynnit eivät ole voineet täyttää Suomen perustuslain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen mukaisia määräyksiä eli oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Liitteenä Tasavallan Presidentti Tarja Halosen päätös ns. Koiviston konklaavin päätösten salaamisesta. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.

SSP-sopimus solmittiin 22.10.1993 Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kesken: Kansallis-Osake-Pankin, Osuuspankkien Keskusliiton, Postipankin ja SYP:n kesken. Sopimus julistettiin 100 vuodeksi salaiseksi. Salaisessa sopimuksessa sovittiin muun muassa kilpailunrajoitussopimuksen vastaisesta toimialarationalisoinnista. Sopimuksessa määriteltiin toimialat, joilta poistetaan ylikapasiteetti ja yritysten kaatamisperusteet. Pankit tekivät luettelot poistettavista yritystä ja laittivat saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin. Markkinoilta poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä, aiheutettiin 280 000 ihmisen ylivelkaantuminen ja n. 500 000 ihmisen työttömyys. Lisäksi 11 500 ihmistä teki itsemurhan. Velallisten Tukiryhmän mukaan luvut ovat myöhemmän kehityksen mukana kasvaneet 60 000 markkinoilta poistettuun yritykseen ja 16000 itsemurhaan. Kysymyksessä on minun oikeustajuni mukaan kansanmurha.

Todisteena kopio 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Pankkikriisin oikeudenkäynnit eivät ole voineet olla oikeudenmukaisia, koska valtio on salannut totuuden. Kaikki pankkikriisin oikeudenkäynnit ovat olleet Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisia.
31.03.2000 Aktiv Hansa ja C&A Finland Oy ostivat ministeri Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenalin omaisuuudenhoitoyhtiön 12,2 miljardin saatavat (76 000) 5 % :lla todellisesta arvosta. Velallisille ei annettu mahdollisuutta vapautua veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Ulkomaiset yhtiöt perivät velallisilta täyttä summaa korkeilla koroilla aina velallisen kuolemaan saakka ja velallisen kuoltua vielä kuolinpesältä eduskunnan päätöksen mukaisesti. Aktiv-Hansa kaupan asiakirjat ovat julistettu 25 vuodeksi vuodeksi salaiseksi.

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ole voinut toteutua näiden salaisiksi julistamisten takia. Siksi pankkikriisiä koskevat päätökset ovat laittomia ja oikeuden päätökset mitättömiä ja Suomen valtio on korvausvelvollinen kaikille pankkikriisin uhreille ja heidän omaisilleen aiheuttamansa vahingot korkoineen.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten on muissa maissa.
Perustuslaki tuomioistuin

Mielestäni Suomi tarvitsee kansalaisten oikeusturvan takia ehdottomasti perustuslakituomioistuimen. Perustuslaki tuomioistuin olisi voinut ottaa kantaa ulosottomiesten harkintavaltaan jne...

Kirjoitat, että ”Mielestäni Suomi on oikeusvaltio. Meillä on olemassa muutoksenhakumahdollisuus, voimassa olevat lainsäännökset, joiden mukaan asioissa edetään.
Mikäli näet, että tuo tuomioistuinkäsittely on hoidettu väärin, niin mielestäni oikea asian etenemistie ei ole rikosilmoituksen teko, vaan edellä mainitsemani keinot. ”

Poliisin tehtävät on määritelty poliisilain 1 §:sä :
1 §
Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.
Oletko poliisina vielä sitä mieltä, että Suomi on oikeusvaltio? Minun oikeustajuni mukaan minun ei ole mikään pakko valittaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tietoisesti tehdystä virheellisestä päätäöksestä Rovaniemen hovioikeuteen. Käräjäoikeus joutuu arkistoimaan viideksi vuodeksi aineistot ja ne ovat silloin myös poliisin käytettävissä lähietäisyydellä. Minä voin tehdä uuden rikosilmoituksen asioista jos muutan rikosilmoituksen kohdetta ja aihetta.

Terv. Erkki Aho
044-3025948

Rikoskomisario Mensonen vastasi jälleen nopeasti, mutta ei pystynyt vastaamaan kysymyksiini, vaan siirsi asiansa esimiehilleen jne..

From: Mensonen Hannu POL
Sent: Wednesday, June 20, 2018 8:08 AM
To: Erkki Aho ; Koskela Janne POL
Subject: VS: pyydän vastausta


Hei,
Tutkinnanjohtajana näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan..........jne......


Kiitän rikoskomisario Mensosta luovutusvoitosta. Jatketaan asian läpikäymistä hänen esimiehensä kanssa.
Valtakunnansyyttäjävirasto kiirehti päätöksellään 18/481 päivämäärällä 19.6.2018 suojelemaan rikoskomisario Simo Alangon asianro R 18/435. Tässä päätös.

Suomen oikeuslaitoksen ja viranomaisten toiminnasta toimittaja Mikko Niskasaari todistaa

VKSV on korruption kotipesä

Jorma Kalske, korruption isä

Väärentäjät hakevat valtakunnansyyttäjäksi

Valtionsyyttäjien ohjelmallinen rikollisuus

Poliisi valehtelee aina

Poliisin terrorin alla

Poliisien ja syyttäjien syytesuoja toimii yhä

KRP:n rikoslaboratorio väärentää todisteita

Poliisi pyytää rikosilmoituksia, mutta ei tutki niitä

Kiristäjä Kauko Aaltomaa epäonnistui taas

KRP käyttää rekistereitään vastoin lakia

Poliisihallitus valehtelee paljon mutta huonosti

Poliisihallitus valehteli EOA:lle

Poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

Poliisien ja syyttäjien suosikkijärjestelmä, tapaus Helena Molander

Paavo Nikula ja Jaakko Jonkka estivät KKO:n tuomareiden rikoksen tutkinnan

Suomi on Pohjolan pahis
Nämä oli todistusaineistona ja on vieläkin Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa valtakunnansyyttäjäviraston rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Rikoskomisario Simo Alangon asiassa tehty päätös vain vahvistaa esittämääni todistusaineistoa käräjäoikeudelle. Tämä valtakunnansyyttäjäviraston rikolliseksi epäiltävä toiminta liittyy mielestäni kiinteästi valtiopetoksen jälkitoimintoihin.

Kihlakunnansyyttäjä Heikki Steniuksen päätöksessä lukee suomennettuna, että rikollisen päätöksen todistusaineisto hävitetään. - Valitettavasti tilanne on se, että minulla on se todistusaineisto ja sitä ei hävitetä. Tässä on osa

Mielipide

Kilpeläinen sai jatkoaikaa

YLEISHYÖDYLLISYYSASEMAN KÄYTTÖ

Alueuutiset

Kalajoen sataman toiminta laajenee ja tehostuu

Kotimaan uutiset

Sotesta lisäkuluja peräti 700 milj. €/vuosi? – ”Runsaasti epävarmuustekijöitä”

Ay-pomolta täyslaidallinen hallitukselle: ”Aktiivimalli 2 kohtelee ihmisiä pöyristyttävän eriarvoisesti”

Hallitus vahvisti sote-muutokset: Valinnanvapaus siirtyy vuoteen 2022 – Notifikaatiota ei tehdä

Ulkomaan uutiset

Merkel ja Macron pääsivät sopuun euroalueen yhteisestä budjetista

Turvapaikanhakijoiden määrä putosi Euroopassa, mutta riita heidän kohtalostaan kärjistyi ennätyspahaksi

Kaksi sotaa yritetään lopettaa yhtä aikaa Etiopiassa

USA:n nollatoleranssipolitiikka: Tästä perheiden erottamisessa on kyse

Talousuutiset

Helteet piristivät hiljaista venekauppaa – vesijettien myynti jatkaa kasvuaan

General Electric irtisanoo Tampereelta yli 130 työntekijää – tuotantoa siirtyy ulkomaille

Nokian Neulomo konkurssiin – lisärahoitusta ei löytynyt

Urheilu-uutiset

Venäjä jatkoi dominointiaan MM-kotiturnauksessa – Egypti ja Salah olivat kevyttä kauraa, kun isännät tarrasivat jatkopaikkaan

Karut virheet tekivät Puolan MM-avauksesta painajaisen – Senegal voittoon erikoisilla osumilla

Maailmalla tapahtuu

Yhdysvallat jätti tekopyhäksi kutsumansa YK:n ihmisoikeusneuvoston

Indonesian lauttaturman uhriluku kasvaa: lähes 180 ihmistä kateissa

Loppukevennykset

Perussuomalaisten ja Raimo Vistbackan johtaman tukisäätiön siteet katki - tukisäätiölle neljän vuoden puoluetukikielto

Pikaruokaketjulta pöyristyttävä mainos Venäjällä: kannusti naisia hankkimaan lapsia MM-kisapelaajien kanssa - palkkioksi rahaa ja hampurilaisia

26-vuotias nainen vaati alaikäisiltä pojilta seksiä – kiristi alastonkuvilla
Haapaveden valtuusto oli jo koolla, mutta perui kokouksen nimenhuudon jälkeen

Mies kaahasi Pudasjärvellä tutkaan 173 km/h

Poliisille sakkotuomio asiakkaan pahoinpitelystä – Poliisipäällikkö: "Ei voi puolustella mitenkään"

EXTREMELY SHREDDED - STRONGEST WOMEN IN THE WORLD

Youtube-videot

Poland v Senegal - 2018 FIFA World Cup Russia™ - Match 15

Colombia v Japan - 2018 FIFA World Cup Russia™ - Match 16

Russia v Egypt - 2018 FIFA World Cup Russia™ - Match 17

Kärkikamppalu ViVe - JoMa Saarikentällä. Katso huippuhetket!

Yle Areena

EU laajentui koko Euroopan liitoksi

Nato laajenee itään

Päättääkö EU kaikki asiat?

Viro liittyy EU:hun

Euroopan velkakriisi – kuka maksaa?

Kalajoki

Liikkuva koulu - liikkuva Kalajoki

pakarainen kalajoki09

Kalajoki Nice Run - Hyvinvointikeskus Asema

Hiekkapesiksen MM 2016 - ENU Maailmanmestarit 2016

MM Hiekkapesis 2013

Musiikki

En saa sua sydämestäin - Reijo Taipale

Tulisitko elämääni_0001.wmv

lähemmäksi_0001.wmv

*Näin alkaa Rakkaus*

Katri Helena-Mä rytmisi tunnen

Liikunta ja terveys

Verenpaine 196 /124 lepopulssi 46. Paino 89,1 kg. Jumppa 0/2425 min, kuntosali 0/6705 min, kävely 3/742 km , uinti 0/29000m, pyöräily 8/1325 km


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti