maanantai 8. marraskuuta 2021

MA 08.11.2021 Syyllistyivätkö poliisit ja oikeuslaitos rikolliseen toimintaan?

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe


valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi


Tässä täydennys rikostutkinta- ja syytepyyntööni


Olen saanut tänään Rovaniemen hovioikeudelta postitse todistusaineistona olleeni kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa saatekirjelmän myötä takaisin. Kirjassa on todistusaineisto rikollisesta PR-Teollisuus Oy:n konkurssista. Kirja on Teillä käytetävissänne selostuksineen ja selvityksineen mistä todistusaineistot löytyvät.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Rovaniemen hovioikeus jätti palauttamatta minulle kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä on osa valtiopetosta. Todistusaineisto on edellä esitetyssä linkissä ja lisäksi se on tässä tekemässäni youtube-videossa, mitkä olen esittänyt Oulun käräjäoikeudelle ja mitkä olisi pitänyt käsitellä myös Rovaniemen hovioikeudessa, Rovaniemen hovioikeus jätti ne käsittelemättä. Minulla oli Oulun käräjäoikeuden istunnossa todistaja mukana, joka voi todistaa, että jätin ko. aineistot Oulun käräjäoikeudelle enkä saanut todistaa vastapuolen eli Oulun käräjäoikeuden (aikaisemmin Raahen käräjäoikeuden) käräjätuomarin rikolliseksi epäiltävää toimintaa. Käräjätuomarihan teki minusta rikosilmoituksen kun jäi rikoksesta kiinni rysän päältä eli usean todistajan nähden ja kuulen.


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Tässä on käräjätuomarin virkarikos. Hän jätti Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sisäisenä siirtona tekemättä tämän aineiston siirtämisen Raahen käräjäoikeuteen ja jätti sen kokonaan huomioonottamatta asian käsittelyssä.


Olen toimittanut Oulun käräjäoikeuteen ( Ylivieskan käräjäoikeus) kaikki nämä asiakirjat valokopioina:

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fiAineisto sisälsi myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X, jonka olin toimittanut myös tähän oikeuden istuntoon. Kirjoja oli siis kaksi kappaletta. Toinen tuossa aineistossa ja toinen toimitettuna suoraan Raahen käräjäoikeuteen,


Kantelun täydennys ja tutkintapyyntö

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/kantelun-taydennys-jatutkintapyynto.html


Minun ei annettu rikostutkinnassa eikä syyteharkinnassa eikä myöskään Oulun käräjäoikeuden istunnossa esittää sitä, että rikostutkinta asiassa oli tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Rovaniemen hovioikeuden hovioikeuden neuvokset sekä hovioikeuden presidentti olivat tietoisia totuudesta, mutta estivät minulla suullisen käsittelyn sekä todistusaineiston esittelyn. Lisäksi hovioikeudenneuvokset toimivat esteellisinä, koska he samalla kokoonpanolla olivat käsitelleet samaa asiaa minun ajamana asiana, jossa Oulun käräjätuomari pelasti Oulun Kajaanissa olevan poliisin rikosoikeuden käynniltä jätämälla asiat käsittelemättä. Kaiken lisäksi asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden ratkaistavaksi, koska Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta palautti tutkittavan aineiston takaisin ja teki tutkimattajättämispäätöksen vaikka asiassa oli kysymyksessä myös ihmisoikeusrikos eli kidutusrikos muiden rikosten lisäksi..

Lisäksi Oulun käräjäoikeuden tuomari ( Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen hovioikeudenneuvos) esti minulta todistajien käytön ja todistusaineiston käytön sekä vastapuolen eli Oulun käräjäoikeuden tuomarin kuulustelun kun hän oli todistajana omassa asiassaan. Oulun käräjäoikeuden menettely oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaista. Sitäkään asiaa Rovaniemen hovioikeus ei ole ottanut huomioon asian käsittelyssä.


Erikoistahan tässä asiassa on se, että minä olen esittänyt asiat Oulun käräjäoikeuden istunnossa, mutta Oulun käräjäoikeus ei ole hyväksynyt esittämiäni todistusaineistoja, vaikka ne aivan selvästi olisivat paljastaneet Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin rikolliseksi epäiltävän toiminnan.


Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Oulun poliisit ovat kurkkuaan myöten rikoksissa mukaan. Epäilen ja haluan todistaa asian, että näitä poliiseja on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta: Hannu Mensonen, Tiina Sarparanta, Minna Hanhisuanto sekä  Jyrki R:ää. Lisäksi Oulun poliisijohtaja Mika Heinilä kieltäytyy vastaamasta minulle asioissa.


Vaadin kiireellistä tutkintaa asiassa ja vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta sekä kaikkien aiheutettujen taloudellisten vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen sekä ihmisoikeusrikoksista hirvittävien kärsimysten korvaamista.


Kalajoki 08.11.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

www.erkkiaho.com


https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti