perjantai 26. marraskuuta 2021

LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

Olen halunnut suullista käsittelyssä asiassa, mutta tässä koronatilanteessa se on epätodennäköistä ja ehkä muistakin syistä.

Minä haluan varmistaa sen, ettei Pohjois-Suomen hallinto-oikeus tee väärää päätöstä eikä lähetä sitä minulle jouluaaton aattona.

Lähtökohta asioille oli se, että silloinen Raahen käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervasti jäi kiinni rikoksesta ja teki minusta Erkki Ahosta rikosilmoituksen. Rikostutkinnassa tutkinnanjohtajana oli esteellinen poliisi Hannu Mensonen , jolla on uskonnollinen vakaus. Tutkijana oli poliisi Pekka Niskakangas, jolla on uskonnollinen vakaus. En voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Sarianne Ervastillakin on uskonnollinen vakaus.

Minä kävin Raahen käräjäoikeudessa todistajani kanssa toteamassa, että käräjätuomari Sarianne Ervastilla ei ole tarkoituskaan antaa minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Tässä todistajani lausunto, jota rikostutkinnassa ei huomioitu lainkaan, koska haluttiin tietoisesti tehdä väärä päätös.


Rikostutkinnat asiassa tehtiin tietoisesti virheellisesti. Kuulustelija poliisi ilmoitti jo etukäteen, että kuulustelussa kysymykset ja vastaukset on tehty valmiiksi. Ihmetelin asiaa ja siksi otin kuulusteluihin mukaan kuulustelutodistajan, joka todistaa, että kuulustelut tehtiin vastoin lakia.

Minun todistajaani ei kuultu rikostutkinnassa eikä oikeuskäsittelyssä. Tässä hänen todistuksensa.


Minä pyysin poliiseja vastaamaan minulle miksi he toimivat vastoin lakia asiassani. He kieltäytyivät vastaamasta minulle.

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html

Syyteharkinta tehtiin virheellisen rikostutkinnan perusteella ja aluesyyttäjä Karikoski  oli tästä tietoisia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että myös käräjätuomarina esiintynyt Pekkala oli tietoinen asiasta.

Oulun käräjäoikeuden istunnossa toimi käräjätuomarina Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen hovioikeudenneuvos Pekkala, koska käsittelyssä oli Oulun käräjäoikeuden tuomarin asia. Mitään todistusaineistoa ei ole huomioitu syyteharkinnassa eikä todistajaani ole kuultu.

Käräjätuomari Pekkala jätti kaikki minun todistajani oikeuteen kutsumatta eikä hyväksynyt mitään minun esittämääni todistusaineistoa asiaan kuuluvaksi. En myöskään saanut vapaasti kuulustella todistajana esiintynyt vastapuoltani eli käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Aluesyyttäjä Karikoski oli tietoinen asioista, koska olin lähettänyt sähköpostiviestiä etukäteen käräjätuomarina esiintyvälle Pekkalalle ja aluesyyttäjä Karikoskelle ja ihmetellyt tilannetta.

Näin saatiin aikaan väärä Oulun käräjäoikeuden päätös. Koska käräjätuomarina esiintynyt Pekkala oli Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen tuomarina ja asiaa käsittely Rovaniemen hovioikeus niin on syytä epäillä esteellisyysasioita.

Rovaniemen hovioikeuden päätöksessä asian käsittelijöinä oli seuraavat henkilöt:


He olivat esteellisiä, koska he olivat olleet käsittelemässä jo asiaani, jota ajoin itse R20/855. Nyt sama asia oli käsittelyssä uudelleen R20/834  käräjätuomari Sarianne Ervastin tekemän rikosilmoituksen perusteella. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hovioikeuden neuvokset olivat esteellisiä käsittelemään asiaan.

Pystyn todistamaan, että olen oikeassa ja Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Rovaniemen hovioikeus on ollut tietoinen totuudesta. Mutta on toiminut tietoisesti virheellisesti.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html

SU 21.11.2021 Viranomaisten ja poliitikkojen rikollisuus aiheuttaa ja on aiheuttanut suomalaisille ja yhteiskunnalle äärettömän suuren taloudellisen ja terveydellisen vahingon

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/su-21112021-viranomaisten-ja.html

SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tietoinen tilanteesta

TO 04.11.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/to-04112021-oikeusministeri-anna-maja.html

Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.

Vaadin, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus poistaa Rovaniemen hovioikeuden oikeudenkäyntimaksun, koska se perustuu rikoksiin.

Lähetän tämän tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjälle.

Kalajoki 27.11.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti