keskiviikko 3. marraskuuta 2021

TO 04.11.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

 


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, pekka.timonen@gov.fi , sanna.laine@gov.fi , teija.moilanen@gov.fi , mikaela.nylander@gov.fi , otto.andersson@gov.fi , tuuli.mustonen@gov.fi , anders.portin@gov.fi , carolina.nordling@gov.fi , jade.malmi@gov.fi , maria.swalnjung@gov.fi ,Oikeustieteen kandidaatti Jaana Kavonius on aloittanut kavereineen nälkälakon 31.10.2021 tasavallan presidentin kanslian edustalla Suomen oikeusvaltiotilanteen johdosta.

ERIKOISRAPORTTI - Jaana Kavonius ja kumppanit taistelee nälkälakon avulla virkamafiaa vastaan

https://www.youtube.com/watch?v=bABvtKp2qmQ

JAANA KAVONIUKSEN nälkälakko-LIVE presidentinlinnalta n. klo 20.30

https://tokentube.net/l/3229749050/JAANA-KAVONIUKSEN-n%C3%A4lk%C3%A4lakko-LIVE-presidentinlinnalta-n--klo-20-30

Kysymys ei ole mistään hörhöilystä, sillä Jaana Kavoniuksen mies on oikeustieteen tohtori Petter Kavonius ja tässä on hänen haastattelunsa

https://tokentube.net/l/2989911305/Petter-Kavonius-el%C3%A4m%C3%A4nkumppaninsa-n%C3%A4lk%C3%A4lakossa---sananvapaus-koetuksella


Olen lähettänyt Teille oikeusministeri Anna-Maja Henriksson useita sähköpostiviestejä ja kertonut Suomen valtion rikollisesta toiminnasta. Olen luottanut Teidän toimintaanne, koska tunnemme toisemme. Olitte taidenäyttelyssäni puhumassa, kun isoisänne V.H.Kiviojan muotokuva paljastettiin Kalajoella Tapion Tuvalla. Olen lähestynyt sähöpostiviesteilläni myös muita hallituksen ministereitä, koska olen kokenut, ettei Suomen hallitus pysty turvaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa.


KE 03.11.2021 Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ja valtionvarainministeri Annikka Saarikko

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/ke-03112021-eduskunnan-puhemies-anu.html


TI 02.11.2021 Nälkälakko ja Suomen heimo

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/ti-02112021-nalkalakko-ja-suomen-heimo.html


MA 01.11.2021 Nälkälakko

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/ma-01112021-nalkalakko.html


SU 31.10.2021 Laillisuusvalvonta on hanurista

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-31102021-laillisuusvalvonta-on.html

Odotan kiireellisiä toimenpiteitä asian johdosta.


Kalajoki 04..11.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948


www.erkkiaho.com


https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen vastasi ylläolevaan sähköpostiviestiin seuraavasti


Timonen Pekka (OM)


7:55 AM (4 hours ago)


to oikeusministerio_om.fi, me

 

Tervehdys


Siltä osin kuin viesti mahdollisesti on tarkoitettu osoittaa oikeusministeriölle, pyydän ystävällisesti yksilöimään asianne ja selostamaan myös mahdolliset perusteet joko viestissä tai sellaisessa liitetiedostossa, jonka tietoturvallisuus voidaan tarkistaa. Olen Teille aiemminkin todennut, että asia tulee saattaa viranomaisessa vireille hallintolain mukaisesti mutta muistutan vielä uudelleen hallintolain sisällöstä tältä osin:


16 §

Asiakirjan sisältö

Viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.


Linkit lehtikirjoituksiin, blogeihin tms. eivät ole hallintolain tarkoittamia asiakirjoja.


Ystävällisin terveisinPekka Timonen

Kansliapäällikkö / Kanslichef / Permanent Secretary

Oikeusministeriö / Justitieministeriet / Ministry of Justice

Uusi sp-osoite / ny e-post adress / new email address 23.8.2021 –   pekka.timonen@gov.fi
Tässä hallintolaki. 

Hallintolaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434


Tuskin kukaan voi saada oikeutta jos hallintolakia tulkitaan kansliapäällikön tulkinnan mukaan. Meillä on kuitenkin voimassa perustuslakia ja ihmisoikeussopimukset, jotka ovat hallintolain yläpuolella. Perustuslaki 106 §..

Hallintolaissa ei ole rajattu sähköistä viestintää lain ulkopuolelle. Siis blogeissa esittämäni asiakirjakopiot ovat minun tulkintani mukaan lainmukaisia. Hallintolaki ei raaja sähköistä viestintää lain ulkopuolelle. Siksi blogeissani, sähköpostiviesteissäni ja sähköpostiviestien liitteissä lähettämäni asiakirjat ovat minun tulkintani mukaan laillisia.

Kaiken lisäksi videoita ei voi paperisena lähettää.

Kuka on vastannut minulle koska oikeusministeriön kansliapäällikkö ilmoittaa olevansa paikalla vasta huomenna


Timonen Pekka (OM)


6:22 AM (13 hours ago)


to me

Olen paikalla seuraavan kerran perjantaina 5.11.2021
Jag är anträffbar nästa gång fredagen 5.11.2021
I'm out of office and will be back on friday 5.11.2021

Terveisin / Med vänlig hälsning / Regards


Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.


Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Euroopan ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Miksi sitten oikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen, valtakunnansyyttäjän, poliisin ja tuomioistuimen sähköpostitse lähettämät ratkaisut ovat lain mukaisia?

Tässä tietoa muutoksista. Liittyy huomenna julkistavan oikeuskanslerinviraston päätökseen. 

Tämä viesti on lähetetty valtioneuvoston, tasavallan presidentin kanslian ja oikeuskanslerinviraston yhteisestä asianhallintajärjestelmästä.


Ohessa oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmästä lähetetty asiakirja. Sähköpostin lähetykseen käytetty osoite ei ota vastaan viestejä. Mahdolliset yhteydenotot pyydetään lähettämään osoitteeseen kirjaamo.okv@gov.fi Ystävällisin terveisin Kirjaamo * Bifogat en handling som skickats från justitiekanslersämbetets ärendehanteringssystem. Adressen som använts för e-postförsändelsen tar inte emot meddelanden. Eventuella kontaktbegäranden skall skickas till adressen registratorskontoret.jka@gov.fi Med vänlig hälsning Registratur 


Tiedoksi: En saa näkymään Nälkälakko-videoa. Jälleen tukitoimintaa ei ole käytössä. Mahdollisesti myöhemmin illalla asia korjaantuu.

Nyt asia on kunnossa 

TO 4.11. JAANA KAVONIUKSEN nälkälakko -LIVE n. klo 17.30

https://tokentube.net/l/2902577430/TO--4-11--JAANA-KAVONIUKSEN-n%C3%A4lk%C3%A4lakko--LIVE-n--klo-17-30

Miksi tiedotusvälineet ja kansanedustajat vaikenevat meneillään olevasta nälkälakosta? On todennäköistä ettei muutaman kansalaisen nälkäkuolema kiinnosta näitä tahoja kun aikaisemmin on jo yli 10 000 ihmisen murhat salattavana.

UMV-lehti on tietääkseni ainoa lehti mikä on uutisoinut nälkälakosta - suomalaisen presidenttiehdokkaan nälkälakosta.

Nälkälakko Sauli Niinistön johtamaa virkamiesmafiaa vastaan – Keskusteluyhteyttä presidentin kansliaan vaaditaan

https://mvlehti.net/2021/11/04/nalkalakko-sauli-niiniston-johtamaa-virkamiesmafiaa-vastaan-keskusteluyhteytta-presidentinkansliaan-vaaditaan/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti