tiistai 12. heinäkuuta 2022

KE 13.07.2022 Pääministeri Sanna Marin ja vt.pääministeri Annika Saarikko - vaadin toimenpiteitä

 

Pääministeri Sanna Marin 
ja vt. pääministeri Annika Saarikko


Suomi ei ole oikeusvaltio. Marinin hallitus ei pysty takaamaan kansalaisten oikeusturvaa eikä perusoikeuksia. Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Valtiopetoksen yhteydessä poliittiset johtajat ovat syyllistyneet yli 10 000 murhaan (yrittäjien itsemurhia). Murhat eivät vanhene koskaan. Myös Marinin hallitus on vastuussa valtiopetoksesta ja yrittäjien murhista. Kansalaiset Suomessa eivät voi saada oikeutta, koska oikeus- ja poliisiviranomaiset toimivat vastoin lakeja, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Vaadin hallitukselta toimenpiteitä tai eroa.

Vaadin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin eroa!


oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ollut oikeusministerinä jo lähes 8 vuotta mutta hänellä ei ole ollut aikaa


kirjaamo.sm@govsec.fi


Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, sisäministeri Krista Mikkonen, kansliapäällikkö Kirsti Pimiä


Olen tyytymätön sisäministeriön ja ylimmän poliisijohdon toimintaan. Ette ole pystyneet takamaan kansalaisten perusoikeuksien toteutumista eikä kansalaisten oikeusturvaa. Poliisit ja muut virkavastuulliset sekä johtavat poliitikot saavat toimia villisti ja vapaasti sekä rikollisesti. En voi hyväksyä tallaista toimintaa. Vaadin, että teette omat johtopäätöksenne omasta toiminnastanne. Syyttäjä Sulo Heiskari on edelleenkin vapaalla jalalla.


Rikostukintaa varten

kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo.oulu@poliisi.fi

Erkki Ahon tapaus PDF


file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdf


linkki aukeaa ainakin google-haussa


Presidentti Niinistön viesti itsemurhan tehneiden yrittäjien omaisille.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pelisuomi/207366-presidentti-niiniston-viesti-itsemurhan-tehneiden-yrittajien-omaisille/


Terve Juha!

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Minulla on oikeus ja velvollisuus todistaa, että olen oikeassa. Sen minä olen tehnyt.


Minulla on kiistattomat näytöt asioista kirjassaan johon on kopioitu todistusaineistot. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja jo edesmennyt varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.

Oikeustieteen tohtori on tarkistanut juridisen puolen todistuksessani eikä ole siinä virheitä havainnut.


Valtiopetos ja yli 10 000 murhaa on Suomen poliittisten päättäjien aikaansaannos

1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli Suomen poliittisten päättäjien aiheuttama. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin 06.05.1992 pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui 22.10.1992 Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä SSP-sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimuksessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä jotka ajettiin konkurssiin. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Markkinoilta poistettiin kymmeniätuhansia yrityksiä. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan.


Olen joutunut syyttömänä kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta jo 27 vuoden ajan. Kun Raahen käräjäoikeuden tuomari jäi rikoksesta kiinni, niin hän teki minusta rikosilmoituksen. Minä käännyin Euroopan Unionin ja Bulgarian presidentin puoleen jotta saisin poliittisen turvapaikan. Tiesin, että Suomen viranomaiset toimivat rikollisesti, enkä voisi saada oikeutta Suomessa. En saanut poliittista turvapaikkaa EU:lta enkä Bulgarian presidentiltä. Minä jouduin palaamaan Suomeen. Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajiani kuultu. Siksi lähetin todistusaineistot rikostutkijalle ja tutkinnanjohtajalle sähköpostilla ja postitse. Niitä ei rikostutkinnassa otettu huomioon eikä todistajiani kuultu. Syyteharkinta tehtiin virheellisen rikostutkinnan perusteella. Oulun käräjäoikeuden tuomari ei kutsunut todistajiani oikeuden kuultavaksi eikä paikalla ollutta todistajaani kuultu. En myöskään saanut kuulustella todistajana esiintynyttä käräjätuomaria. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Rovaniemen hovioikeus hyväksyi Oulun käräjäoikeuden virheellisen menettelyn. Minä sain viiden kuukauden ehdottoman vankeustuomion. Laillisuusvalvojat eivät puuttuneet poliisien, syyttäjän, käräjätuomarin ja Rovaniemen hovioikeuden virheelliseen menettelyyn.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen tehnyt todistusaineistoksi asioista 8 video, joissa todistan asiat asiakirjoin ja kerron tosiasiat: DVD-dokumentti YouTubessa. Olen syytön.

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


LA 09.10.2021 Näiden henkilöiden toiminnan johdosta joudun käymään leipäjonossa!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/la-09102021-naiden-henkiloiden.html


Olen selvittänyt Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan asiassani

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kaikki ulosottotuomioni perustuvat Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.

Vaadin, että Suomen valtio korvaa minulle valtavat taloudelliset menetykset ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Vaadin, että sopimusneuvottelut asiasta käynnistetään mahdollisimman nopeasti.


Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä on virkamafia, jonka toiminta on tietoisen rikollista ja tehtävänä on kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeukisen toteutumisen sekä oikeudensaannin estäminen.

Olen pyrkinyt saamaan oikeutta jo 27 vuoden ajan. Olen käyttänyt kaikkia mahdollisia keinoja oikeuden saamiseksi. Ajoin tahallisen ylinopeuden jotta saisin asiani rikostutkintaan. En saanut, vaan sain kuukauden ajokiellon.

Minä siirsin taidenäyttelyni http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/ ja omaisuuteni yritykseni nimiin. Ilmoitin asiasta ulosottoviranomaisille. He eivät reagoineet asiaan. Siksi tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille ja pyysin poliisia tutkimaan olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen koska olen siirtänyt omaisuuteni velallisten ulottumattomiin. Poliisi jätti rikostutkintapyyntöni tutkimatta ja jätti myös kalajokisen yrityksen toiminnan tutkimatta. Kyseinen yritys käytti ulkomaisia työntekijöitä törkeästi hyväkseen maksamalla alipalkkaa ja tekemällä palkankorotukset milloin sattuu sekä jättämällä ylityökorvaukset maksamatta. Lisäksi työntekijöillä teetettiin työsuojelumääräysten vastaista raskasta työtä ylitöinä ja heidät sanottiin laittomasti irti työpaikastaan kun he ryhtyivät vaatimaan kymmenientuhansien eurojen palkkasaataviaan.

Haastoin Kalajoen poliisin oikeuteen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Raahen käräjäoikeus (lue käräjätuomari Timo Tammiketo) jätti toisen asian kokonaan käsittelemättä ja katsoi, ettei poliisi ollut syyllistynyt virkarikokseen. Hän siis suojeli poliisin rikollista toimintaa ja esti minulta ja ulkomaalaisilta työntekijöiltä oikeudensaannin. En ollut syyllistynyt rikoksiin.

Tässä asiassa ei ole puhtaat jauhot pussissa Rovaniemen hovioikeudella, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisella eikä elinkeinoministeri Mika Lintilälläkään.


Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta sekä kaikkien taloudellisten vahinkojen ja hirivittävien henkisten kärsimysten täysimääräistä korvaamista 7 korolla korkoa korolle menetelmällä koko 27 vuoden ajalta,


Kalajoki 13.07.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.comsanna.marin@vnk.fi , sanna.marin@eduskunta.fi, annika.saarikko@vnk.fi, annika.saarikko@eduskunta.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti