maanantai 14. helmikuuta 2022

14.02.2022 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle (kiireellinen)

 


Kantelu keskusrikospoliisin ja Oulun poliisin sekä Oulun käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden toiminnasta sekä korkeimman oikeuden toiminnasta. Kysymys kidutusrikoksesta, kun ei saa oikeutta ja joutuu olemaan rikollisen ulosoton kohteena kidutettavana. Kysymys on myös valtiopetoksesta, josta on kiistaton todistusaineisto ja jota viranomaiset yrittävät peitellä. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Kidutusrikos on yhä edelleen voimassa, koska ulosotto on voimassa ja viranomaiset kieltäytyvät tutkimasta asioita ja estävät oikeuden saannin. Korkein oikeus toimii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti koska se estää tuomionpurut lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.


Olen saanut keskusrikospoliisilta seuraavan vastauksen:

POL-2021-98743

Keskusrikospoliisin kirjaamoon 9.2.2022 lähettämänne sähköpostiviesti


Hyvä Erkki Aho,


Olette lähettänyt Keskusrikospoliisin kirjaamoon 9.2.2022 Keskusrikospolii-

sin päällikkö Robin Lardotille osoittamanne sähköpostiviestin, jonka olette


otsikoinut rikostutkintapyynnöksi.

Viestinne koostuu linkeistä sekä erilaisista väitteistä, joita ette kuitenkaan

yksilöi ja perustele tarkemmin. Näin ollen viestiänne ei ole pidettävä riittävän

yksilöitynä, jotta se olisi tulkittavissa tutkintapyynnöksi. Keskusrikospoliisi

ohjeistaa teitä perehtymään uudelleen Keskusrikospoliisin teille 3.2.2022 lä-

hettämään ohjeeseen yksilöidyn tutkintapyynnön tekemiseksi ja toimimaan

ohjeen mukaisesti, mikäli epäilette asiassa rikosta. Keskusrikospoliisi koros-

taa, että pelkkä väite rikoksesta ei riitä, vaan väitteen tueksi on esitettävä jonkinlainen perustelu.

Keskusrikospoliisin tulkinnan mukaan viestinne vaikuttaa lähinnä kantelu-

luontoiselta asialta. Näin ollen Keskusrikospoliisi neuvoo teitä kantelun teke-

miseksi.


OHJEET KANTELUN TEKEMISEEN


Mikäli katsotte jonkun viranomaisen menetelleen jollain tavalla lainvastai-

sesti, mutta ei välttämättä rikollisesti, voitte tehdä kantelun. Kantelulla kiinni-

tätte huomion viranomaisen moitittavaan menettelyyn.


Valtion viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta valvovat ylimmät laillisuus-

valvontaviranomaiset, eli eduskunnan oikeusasiamies (EOA) ja oikeuskans-

leri (OK). Tarkempia tietoja kanteluprosessista ja kanteluohjeet löydätte esi-

merkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilta osoitteesta https://www.oi-

keusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle


Keskusrikospoliisi neuvoo teitä kuitenkin huomioimaan, että laillisuusvalvon-

taviranomaiset eivät pääsääntöisesti käsittele yli kaksi vuotta vanhoja asioita

koskevia kanteluita.

Asianne ei aiheuta Keskusrikospoliisissa muita toimenpiteitä.

Keskusrikospoliisi

Tutkintaosasto

Esikäsittelytoiminto


Keskusrikospoliisi toimii täysin rikollisesti eikä uskalla laittaa nimeään vastaukseensa. Kysymys on näistä asioista:


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/
Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=50s


Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=126s


Keskusrikospoliisi ei voi olla näin tyhmä, vaan kysymys on tietoisesta valtiojohtoisesta rikollisesta toiminnasta. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja kidutusrikos on yhä edelleen voimassa. KRP:n poliisi ei ilmoita nimeään jotta ei paljastu rikollisen nimi.


Tässä Oulun poliisin ja Oulun käräjäoikeuden rikollinen toiminta:
TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlLA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Tässä on todistettu Rovaniemen hovioikeuden rikollinen toiminta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireillä vuodesta 1995 asti keskeytyksettä.

Olen kirjoittanut kirjan, jossa on selostukset tapahtumista ja todisteet rikoksista.

Olen tehnyt videot asioista joista näkyy todistusaineistot sekä kerrotaan rikostapahtumat.


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=54s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


ps. pyydän ilmoittamaan mikä on asian käsittelynumero ja käsittelijän nimi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti