sunnuntai 6. helmikuuta 2022

MA 07.02.2022 Viranomaisille tiedoksi ja toimenpiteitä varten

 

Ulosottotarkastaja Juusso Lyytinen, ulosottolaitoksen johtaja, oikeusministeri, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, valtakunnansyyttäjä, eduskunnan oikeusasiamies, tiedotusvälineet


Ilmoitan ulosottotarkastaja Juuso Lyytiselle, että asianumero 2262603188 ei voi tulla vireille kuten Te olette ilmoittanut 21.01.2022. Asian lähetyspäiväksi on merkitty 29.01.2022 ja minä olen saanut tiedon tästä asiaasta 04.2.2022. Kysymyksessä on Rovaniemen hovioikeuden R 20/834 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Asia on riita-asiana käsittelyssä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Asia käy selville seuraavasta

LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Asia on ratkaistavana myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappella, joka on hakenut valtakunnansyyttäjäksi.

SU 03.10.2021 Valtiosyyttäjä Jukka Rappe

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-03102021-valtiosyyttaja-jukka-rappe.html


TI 19.10.2021 Valtiosyyttäjä Jukka Rappe

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/ti-19102021-valtiosyyttaja-jukka-rappe.html


Olen tehnyt asioista jo aikaisemminkin ilmoituksen Jukka Rappelle 14.5.1998 ja silloinkin hän on jättänyt asian käsittelemättä.

arkiivi - Erkki Aho - päiväkirja

http://www.erkkiaho.com › blogarchive

31.10.2006 — http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htm … Jukka Rappe 14.5.1998 Dnro 217/22/1998, 14.5.1998 Dnro 217/22/1998

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe ei ole vieläkään asiaa ratkaissut joten katson, ettei häntä voida nimetä valtakunnansyyttäjäksi, koska hän toimii lain vastaisesti ja estää kansalaisten oikeudensaannin. On syytä epäillä, että apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe laiminlyö virkavelvollisuutensa ja käyttää virka-asemaansa väärin.On myös syytä epäillä, että hän on suojelee rikollisia ja peittelee rikoksia. On syytä epäillä, että hän on mukana ihmisoikeusrioksissa ja kidutusrikoksessani, koska hän ei nosta rikoksiin syylisyneitä vastaan syytteitä.


Valtakunnan­syyttäjän virkaan kuusi hakijaa – mukana apulais­valtakunnan­syyttäjä Jukka Rappe

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008535969.html


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tietoinen kidutusrikoksestani. Oikeusministeri Anna Maja Henriksson oikeusministerinä ei ole kyennyt takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa. Käsitykseni mukaan hän ei voi esittää apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea valtakunnansyyttäjäksi, koska häntä itseään on syyttä epäillä kidutusrikoksesta ja valtiopetoksen salaamisesta.


TO 22.07.2021 Ministereiden on kannettava poliittinen vastuu asioista

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/to-22072021-ministereiden-on-kannettava.html


SU 07.03.2021 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-arvoisa-oikeusministeri.html


LA 11.12.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avainasemassa

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/12/


Minä katson, ettei oikeusministeri Anna-Maja Henriksson voi esittää rikoksista epäiltyä apulaisvaltakunnasyyttäjä Jukka Rappea valtakunnansyyttäjäksi, koska oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oma taustakaan ei ole puhdas. Hän on toiminut ministerilain vastaisesti, kun ei ole ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin ihmisoikeusrikoksissa jollainen kidutusrikokseni on. Hän ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin kidutusrikokseni lopettamiseksi. Hänen alaisuuteensa ja vastuualueeseensa kuuluu laillisuusvalvonta, valtakunnansyyttäjävirasto, ulosotto sekä oikeuslaitos.


Minä katson, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei voi nimittää Jukka Rappea valtakunnansyyttäjäksi, koska Sauli Niinistö on ollut mukana Aktiv-Hansa-kaupan asioissa, mikä on osa valtiopetosta.


PE 12.03.2021 Arvoisa tasavallan presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-12032021-arvoisa-tasavallan.html


TO 02.01.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei puhunut syistä vaan seurauksista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/01/to-02012020-tasavallan-presidentti.html


Asia on myös eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaistavana.


KE 19.01.2022 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/ke-19012022-eduskunnan-oikeusasiamies.html


SU 21.11.2021 Viranomaisten ja poliitikkojen rikollisuus aiheuttaa ja on aiheuttanut suomalaisille ja yhteiskunnalle äärettömän suuren taloudellisen ja terveydellisen vahingon

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/su-21112021-viranomaisten-ja.html


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Ulosottotarkastaja Juuso Lyytisen on lopetettava ulosottoni ja toimittava rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n mukaisesti. 10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)


11 § (24.7.1998/563)

Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.Katson, että on syytä epäillä ulosottotarkastaja Juuso Lyytisen syyllistyvän kidutusrikokseen, kun hän varmasti tietää, että ulosottoni on saatu rikoksilla aikaan ja kaikki ulosotto on perintäkelvotonta. Hän kuitenkin tietoisesti jatkaa rikollista ulosottoa, koska hänellä on siinä oma etu ksymyksessä sillä hän saa siitä provisiopalkkiota.

Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.Kalajoki 07.02.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti