keskiviikko 1. joulukuuta 2021

TO 02.12.2021 Kidutus pitää valveilla

 

Pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi rovaniemi.ho@oikeus.fi, anu.vehvilainen@eduskunta.fi, sanna.marin@vnk.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi


Kidutus pitää valveilla


Suomen valtion rikollinen toiminta aiheuttaa sen, että en voi nukkua kunnolla, koska kidutus pitää valveilla. Miksi ei voida tunnustaa valtiopetosta, mihin kuuluu ns. Koiviston konklaavi, SSP-sopimus ja Aktiv-Hansa-kauppa, joista on kiistattomat todistusaineistot 1990-luvun rikollisessa laman ja pankkikrisin hoidossa. Muutoinkin todistusaineistot asiassani ovat kiistattomat ja kirjaani kopioidut ja lisäksi rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja siitähän tässäkin kysymys ja rikollisille on annetu syytesuoja kuten esimerkiksi syyttäjä Sulo Heiskarille, joka on kaikkein keskeisin tekijä tässä rikosprosessissa minun osaltani.


Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lainkäyttösihteeri vastasipohjois-suomi.hao


Mon, Nov 29, 3:05 PM (2 days ago)

to me


Hei,


ko. laskusta tulee tehdä oikaisuvaatimus Rovaniemen hovioikeuteen, ja mikäli oikaisuvaatimus hylätään, niin tästä päätöksestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Mikäli Teillä on em. päätös, pyydämme toimittamaan sen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jonka jälkeen kirjaamme sen asianmukaisesti asianhallintajärjestelmäämme.


Ystävällisin terveisin,


Lasse Linjala

lainkäyttösihteeri


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Puh: 029 56 42840

Faksi: 029 56 42841

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs.Tässä on selvitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, johon sain ylläolevan vastauksen


SU 28.11.2021 Oulun hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289 ja valtakunnansyyttäjälle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/su-28112021-oulun-hallinto-oikeudelle.html


SU28.11.2021 Oulun hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289 ja valtakunnansyyttäjälle


pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  , valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi


Oulun hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289 ja valtakunnansyyttäjälle


Olen kirjoittanut tähän blogiini todistusaineistoineen asiassani Oulun poliisin, Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen, Oulun käräjäoikeuden ja Rovaniemen hoviokeuden rikollisen toiminnan. Tämä on kirjoitettu siksi, ettei Pohjois-Suomen hallinto-oikeus voi tehdä väärää päätöstä asiassani.


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Lähetän tämän tiedoksi valtakunnansyyttäjälle, jossa asia on jo apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappella ratkaistavana. En voi olla huomattamatta, että perustuslaki koskee myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea.


Perustuslaki 21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Asian ydin on se, että PR- Teollisuus Oy on ajettu rikollisesti konkurssiin, kun Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy väärillä tiedoilla konkurssiin. Asiassa silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen. Korkein oikeus ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä. Väärä konkurssipäätös jäi voimaan ja rikosliiga syyttäjä Sulo Heiskari, lestadiolainen poliisi Raimo Ollilla ja itsemrhan tehnyt asianajaja Hannu Maskonen käyttivät hyväksi väärää konkurssipäätöstä tehdessään uusia vääriä oikeudenpäätöksiä. Entinen asianajaja Asko Keränen ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet tekonsa.


Koko rikosprosessi on tässä

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Pyydän Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta poistamaan rikoksilla aikaansaadun Rovaniemen hovioikeuden päätöksesta tehdyn laskun.


Pyydän valtakunnan syyttäjää lopettamaan Suomen valtion viranomaisten harjoittaman minua koskevan kidutusrikoksen ja hoitamaan asiat niin että todelliset syylliset joutuvat oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen ja minä saan korvaukset valtavista taloudellisista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä. Olen menettänyt terveyteni Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta ja sitä ei enää takaisin.


Kalajoki 28.11.2021


Erkki Aho


Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948


Minä olen aikaisemmin vaatinut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, jossa minä esitän todistusaineistot ja Rovaniemen hovioikeuden tuomarit esittävät todistusaineistot suullisessa käsittelyssä.

Minä en voi ymmärtää miksi apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe ei määrää rikostutkintaa ja nosta syyteitä asioissa Rovaniemen hovioikeudenpäätöksissä R20/834 ja R20/855 ja niihin liittyvissä asioissa.

Toinen mahdollisuus on se, että tehdään sopimus Suomen valtion ja Erkki Ahon kesken taloudellisten vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärsimysten korvaamisesta ja kaikkien väärien päätösten purkamisesta.Kalajoki 01.12.2021


Erkki Aho


Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948


www.erkkiaho.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti