sunnuntai 7. lokakuuta 2018

SU 07.10.2018


Kalajoki

Huomenna maanantaina 8.10.2018 Kalajoen kaupunginhallitus käsittelee tämän Vanhempainyhdistyksen kirjeen.

MERENOJAN VANHEMPAINYHDISTYS AVOIN KIRJE JA SELVITYSPYYNTÖ
Vanhempainyhdistys.Me@Gmail.com 17.09.2018

Kalajoen Kaupunki / Kirjaamo / Hallitus / Valtuusto

SELVITYSPYYNTÖ MERENOJANKOULUN JA VÄISTÖTILOJEN SISÄILMASTA

Olemme huolestuneet lastemme mahdollisuudesta käydä koulun Merenojan yläasteella ja hankituissa väistötiloissa. Syksyllä 2018 sisäilman aiheuttamat oireet oppilaiden keskuudessa alkoivat taas lisääntyä heti koulun aloittamisen jälkeen. Sama ilmiö toistuu vuosittain ja on havaittavissa syys- ja joululoman jälkeen.
Oppilaat saavat mm. seuraavia oireita toistuvasti: astmakohtauksia, pyörtyilevät, nenäverenvuotoa, pahoinvointia, migreeniä, näköhäiriöitä yms.
Koska selvästikään Merenojan yläasteen tilat eivät täytä koulutiloille asetettuja vaatimuksia ja vahvat epäilykset myös muiden käytössä olevien tilojen ja väistötilojen sisäilman osalta on olemassa, kysymmekin:
 1. Merenojankoulun ruokailutilat – oppilaat ja henkilökunta saavat oireita ja osa ei käy edes ruokailemassa ko. tilassa
  1. Millä perusteella ko. tilaa käytetään oppilaiden ja henkilökunnan ruokailutilana?
  2. Onko kesällä 2018 ko. rakennuksen perustuksesta poistettujen homeisten ja vesivaurioituneiden materiaalin poiston jälkeen tehty sisäilmatutkimus?
  3. Milloin ko. tilassa on suoritettu arviointi, onko se mihinkään ihmisille tarkoitettuun toimintaan sopiva?
 1. Artemalta vuokrattujen tilojen sopivuus väistötilakäyttöön – oppilaat saaneet pahoinvointikohtauksia, pyörtyilleet, nenäverenvuotoa
  1. Millä perusteella ko. tilaa käytetään väistötilana?
  2. Onko ko. tiloissa suoritettu sisäilmatutkimusta? Oppilaiden kertoman mukaan, rakennuksessa on useissa kohdissa vesivaurioita katossa, joita on peitelty maalaamalla ja vaihtamalla äänieristelevyjä.
 1. Merenojan urheilukentän huoltorakennus – ko. tila haisee homeelle kymmenien metrien päähän.
  1. Millä perusteella ko. tila on otettu oppilaiden liikuntatuntien pukuhuonetilaksi?
  2. Milloin ko. tilassa on suoritettu arviointi, onko se mihinkään ihmisille tarkoitettuun toimintaan sopiva?
 1. Jäähalli, millä perusteella kyseisessä tilassa järjestetään liikuntatunteja? Oppilaat altistuvat juoksusuoralta jäähallin puolelle tulevasta sisäilmasta. Oireina pahoinvointi, astmakohtaukset, nenäverenvuoto
  1. Juoksusuoran sisäilma ei sovellu kenellekään edes lyhytaikaiseen oleskeluun, vesi valuu sisään ja muodostaa lammikoita lattialle.
  2. Jääkiekkoa harrastavien nuorten parissa Astmalääkitys on 60-70% pelaajista, normaalisti Astmaa sairastaa noin 5-10% ikäluokasta.
  3. Milloin tiloihin tehdään oikea arviointi, onko tilat sopivat mihinkään käyttöön?
 1. Miten Kalajoen kaupunki huomioi Merenojan koulun purkamisesta aiheutuvat homeiset pölyjätepäästöt ulkoilmaan koulun jatkaessa toimintaa normaalisti. Eivätkö jo olemassa olevat rakennukset aiheuta tällä hetkellä riittävän kohtuutonta terveyshaittaa oppilaille ja henkilökunnalle?
 2. Olemme näistä sisäilmaongelmista lähestyneet kuluneena keväänä kahdella eri kirjeellä suoraan sivistyslautakuntaa eikä yhtäkään vastausta ole kysymyksiimme saatu lautakunnalta, mikähän on syynä? Ja ihmetystä herättää myös se että yksikään virkamies tai kaupunginjohtaja ei ole halunnut kutsua kirjeitä lähettänyttä tahoa missään vaiheessa keskustelemaan esille nostetuista asioista.
Miten kunnanhallitus on seurannut Merenojan sisäilmaongelman hoitamista, ja mitä se on konkreettisesti tehnyt asian eteen 2017-2018 että meillä on nyt käytössä tällaiset epäasialliset väistötilat?
Mikä on ollut kaupunginjohtajan vastuu näiden asioiden hoidossa ja varsinkin hoitamatta jättämiseen ja miten voi olla mahdollista, että syksyllä 2017 ei kaupungin viranhaltijoilla ole ollut mitään strategiaa miten oireilevien oppilaiden kanssa toimitaan, eikä ole vieläkään? (Tähän kysymykseen ei riitä vastaukseksi, että oireilevat siirretään Raumankarille, se ei ole ollut mikään sisäilmanongelman ratkaisu Merenojan osalta missään vaiheessa 2016-2018)
 1. Pyydämmekin Kaupunginvaltuustoa ja hallitusta arvioimaan kriittisesti lautakuntien puheenjohtajien ja johtavien virkamiesten toimintaa Kalajoen kaupungin sisäilmaongelmien hoidossa ja päätöksenteossa. Sekä etsimään henkilön/henkilöt, joka/jotka ovat vastuussa virheellisestä johtamisesta ja sellaisesta päätöksenteon ohjaamisesta, joka aiheuttaa lasten terveydelle elinikäisen haitan.
 1. Kenen käskystä/luvalla vakavasti oireilevia oppilaita edelleen käytetään koekaniineina opetustilojen testaamiseen (opetus, kouluterveys), miksi tällaiseen toimintaan vieläkin oppilaat ja heidän vanhempansa törmäävät? Vanhemmille ehdotetaan, että ”kokeillaan jos teidän lapsenne voisi tiloissa olla.”
 1. Vaadimme kaupunkimme osallistumista Ratkaistaan yhdessä! –hankkeeseen (2018–2020) jonka tavoitteena on auttaa kuntia löytämään ratkaisuja lasten ja perheiden tukemiseksi silloin, kun koulun sisäilma aiheuttaa oireilua. Ratkaisuja etsitään lasten oppimisen, koulunkäynnin, hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden tukemiseen sekä koko perheen tukemiseen.
Edellä mainittu toiminta (1-7)on edesvastuutonta ja on aiheuttanut negatiivisen muuttoliikkeen paikkakunnalle jo vuosien ajan.

Ystävällisin terveisin Merenojan Vanhempainyhdistys

Kaupunginjohtajan esitys asian käsittelemiseksi on tämä eli kirje on saatetaan tiedoksi.

Kaupunginhallitus 4 08.10.2018 4 Merenojan koulun tilannekatsaus 36/10.03.02/2016 Khall (Valmistelija: hallintosihteeri Tiina Isotalus) 17.9.2018 Kaupunginhallituksen kokouksessa merkittiin vastaanotetuksi vanhempainyhdistyksen kirje koskien Merenojan koulun väistötiloja. Tämän pohjalta asiasta pyydettiin kaupunginhallitukselle tilannekatsausta. Asiantuntijoiksi tilannekatsaukseen on kutsuttu hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, Merenojan koulun rehtori Riku Saksholm sekä sivistyslauta kunnan puheenjohtaja Ritva Mäntyniemi. Kaupunginjohtaja: Merkitään Merenojan koulun tilannekatsaus tiedoksi. Kaupunginhallitus:

Kalajoen kaupunki on maksanut asiantuntijoiksi tuleville (ainakin kahdelle) Italian matkan projektirahoistaan. Epäilen, että kiitollisuuden velka maksetaan nyt asiantuntijalausunnolla. He antavat asiantuntijalausuntonsa rikosoikeudellisella virkavastuulla. Kaupunginhallituksen jäsenet päättävät asioista rikosoikeudellisella virkavastuulla. Kaupunginjohajan esitys asiassa on annettu rikosoikeudesella virkavastuulla.

Ko. vanhempainyhdistyksen kirjeen uutisointi poistettiin Keskipohjanmaan konsernin lehtien nettisivilta eikä sitä julkaistu lehtien paperiversioissa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että määräys tuli ylemmältä taholta. Minulta ei ole jäänyt huomaamatta, että Keskipohjanmaa konsernin johtaja sai ostaa tontin Hiekkasärkkien mökkmessualueelta. Kauppahintaa ja siihen liittyviä asioita en tiedä. Lisäksi konserninjohtajan vaimo sai Kalajoen sivistystoimenjohtajan viran. Myöhemmin hänelle tuli myös kansalaisopiston johtajuus, vaikka hänellä ei siihen vaadittavaa pätevyyttä ollutkaan. Sivistystoimen virkavaalista valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, koska valittajien mielestä olisi voitu valita virkaan pätevä eikä sopiva. Muistuupa mieleeni tapaus, jossa aikaisemmin kaupunginjohtajan esityksestä valittiin sivistystoimenjohtajaksi elinkeinojohtajan vaimo. Asiasta valitettiin hallinto-oikeuksiin, koska valinnan kohteeksi tuli sopiva eikä pätevä, Korkein hallinto-oikeus kumosi Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksen. Valitettavasti asian käsittely hallinto-oikeuksissa kesti n. neljä vuotta.

Sivistystoimen virkavaali Kalajoella 2002 - piiskaa päättäjille

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja pyrki ostamaan vaiktusvaltaa Keskipohjaa-konsernilta messualueen tonttikaupalla Keskipohjanmaa-konserninjohtajalle sekä järjestämällä tämän vaimolle sivistystoimejohtajan paikan. Sivistystoimenjohtajasta tehtiin myöhemmin Kalajoki-Akatemian johtaja. Kalajoki-Akatemia ei ole jurdinen yksikkö, joten hänestä tuli olemattoman yrityksen johtaja. Tämä johtaja on kiitollisuuden velassa kaupunginjohajalle ja toimi hänen ohjeittensa mukaan mm. Kalajki-näyttelyasiassa.

Tein eräänlaisena terapiatyönä Kalajoki-näyttelyn palveluksena kalajokisille ja Kalajoen kaupungille.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttelylle ei löytynyt tilaa Kalajoen kaupungin uusista kulttuuritiloista.
Sain sivistyslautakunnan pöytäkirjan ja ihmettelen suuresti lautakunnan menettelyä. Minulta Kalajoki-näyttelyn organisoijalta ja omistajlta ei ole kysytty mitään mitä minä haluan. Lautakunta suuressa viisaudessaan on ryhtynyt toimimaan omin päin.

Kuntalaisaloite. Valmistuvat kulttuuritilat ja Kalajoki -näyttely 423/12.03.01/2017, 33/00.02.00/2017 SivLtk 21.11.2017 § 66 (Valmistelija: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa) Erkki Aho on jättänyt kuntalaisaloitteen koskien kokoamansa Kalajoki-näyttelyn sijoittamista, täydentämistä, esittelyä sekä useita ehdotuksia toiminnoista jotka tulisi sijoittaa uusiin kulttuuritiloihin. Tällä hetkellä Kalajoki-näyttely on esillä Etappi-kirppiksellä jonka tilasta näyttelyn omistaja maksaa kuukausivuokraa 200 €/kk. Aloitteessa esitetään että kaupunki ottaisi vastuulleen tämänhetkiset vuokrakulut ja uusien kulttuuritilojen valmistuttua osoittaisi tiloista näyttelylle pysyvän sijoituspaikan.Valmistuviin kirjasto-kulttuuritiloihin on suunniteltu näyttelytilaa, joka toteutetaan kirjastotilojen yhteyteen. Tavoitteena on toteuttaa tiloissa vaihtuvia näyttely tä jolloin myös Kalajoki-näyttelylle voidaan tilasta varata näyttelyaikaa, mutta pysyvää sijoittamista tiloihin on vaikea järjestää. Vaikkakin Erkki Aho on tehnyt näyttelyn kokoamisessa ja rakentamisessa arvokkaan työn, kaupunki ei ole näyttelyn tilaaja, eikä näin ollen ole perusteltua osallistua näyttelystä aiheutuvien kulujen kuten tilavuokran maksamiseen. Samoin aloitteessa mainittujen Unto Jutilan esineistön siirtäminen uusiin kulttuuritiloihin pysyvästi on mahdotonta, mutta teemallisia väliaikaisia näyttelyitä kootessa aineistoa voidaan hyödyntää. Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Lautakunta merkitsee kuntalaisaloitteessa mainitut esitykset tiedoksi saaduiksi ja toteaa, ettei lautakunta pysty sitoutumaan aloitteessa esitettyihin kustannuksiin eikä tarjoamaan pysyviä näyttelytiloja.

Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen.

Sivistyslautakunta: Kirsti Siljander esitti, että kaupunki maksaa tilavuokraa 1.1.2018 alkaen 100 euroa kuukaudessa kulttuuritilojen valmistumiseen,kuitenkin enintään elokuuhun 2018 saakka. Aija Tilvis kannatti esitystä. Arja Isokääntä esitti, että selvitetään, onko mahdollisuutta, että näyttely sijoitettaisiin esille kaupungin olemassa oleviin kiinteistöihin, esimerkiksi Seniorikeskus Mäntyrinteelle. Ritva Mäntymäki kannatti esitystä. Hyväksyttiin suoritettavaksi nimenhuutoäänestys. Ensin suoritettiin äänestys kahden hyvinvointipalvelujohtajan esityksestä poikkeavan esityksen välillä. Siljanderin esitystä (jaa) äänestivät Markku Pasanen, Aija Tilvis ja Kirsti Siljander, yhteensä 3. .Arja Isokäännän esitystä (ei) äänestivät Sami Mölsä, Ritva Mäntymäki, Jaana Siermala, Niko Siironen ja Arja Isokääntä, yhteensä 5. Arja Isokäännän esitys voitti äänin 5-3.

KALAJOEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta § 66 21.11.2017
Seuraavaksi asetettiin vastakkain hyvinvointipalvelujohtajan esitys ja Arja Isokäännän esitys. Hyvinvointipalvelujohtajan esitys (jaa) sai 0 ääntä ja Arja Isokäännän (ei) esitystä äänestivät Markku Pasanen, Aija Tilvis ja Kirsti Siljander, Sami Mölsä, Ritva Mäntymäki, Jaana Siermala, Niko Siironen ja Arja Isokääntä, yhteensä 8. Hyväksyttiin äänin 8-0 Arja Isokäännän esitys. Sivistyslautakunta päätti, että selvitetään, onko mahdollisuutta, että näyttely sijoitettaisiin esille kaupungin olemassa oleviin kiinteistöihin, esimerkiksi Seniorikeskus Mäntyrinteelle.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun otteen oikeaksi todistaa:

Kalajoella 29.11.2017
Heli Huttunen hallintosihteeri Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Katson, että Kalajoen kaupungin virkahenkilöt ovat toimineet asiassa kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin tahdon mukaisesti.

Olen joutunut olemaan syrjinnän kohteena Kalajoella jo yli 30 vuotta

Pallo on pyöreä ja hellehiekka pehmeää

Urheilupyykin pesua - miksi KaLePa luopui ykkössarjapaikasta?

ELMA – kohtalon lapsi Kalajoella

Tilinpäätös?

Voiko yksi ihminen vaikuttaa koko Suomen oikeuslaitokseen?

Henkilökunnan suosiota ostettiin siten, että koko Kalajoen kaupungin yli 1000-päiselle joukolle ostettiin verovaroilla lenkkikengät.

Olen sitä mieltä, että kiitollisuuden velka, kosto ja piilokorruptio vaivaa Kalajoen päätöksentekoa ja johtamista. Hyvä-veli-verkosto toimii. Onhan siinä mukana muutama hyvä-veli-siskokin.

Alueuutiset

Savo Volley Tiikereitä parempi Hollihaassa

Haapavedellä bongattiin Suomessa erittäin harvinainen munkkikorppikotka – Nivalalaissyntyinen lintuharrastaja ja valokuvaaja Vilho Kallio ikuisti maailman suurimman korppikotkan

Kotimaan uutiset

Useita autoja syttyi palamaan Espoossa yön aikana – poliisi selvittää tapahtumia

Useita autoja palanut yöllä Espoon Matinkylässä

Dramaattiset kuvat palaneista autoista Espoosta: vain rungot jäivät jäljelle
Erkin kommentti: Somalia on turvallinen maa. Kaikki somalit voidaan palauttaa takaisin Somaliaan. Luonnollisesti voidaan käyttää harkintaa asiassa. Mielestäni kaikki ne jotka ovat sosiaaliluukun asiakkaita on syytä palauttaa takaisin turvalliseen Somaliaan. On muistettava, että EU:n tuomioistuimen päätöksen mukaan turvapaikan hakijat voidaan palauttaa Somaliaan. Myös muut pakolaiset voidaan palauttaa ensimmäiseen EU-maahan.
Jos Suomi noudattaisi kansainvälisiä sopimuksia ja EU-tuomioistuimen päätöksiä niin Suomella ei olisi pakoilaisongelmaa.

Puukotus Vamiassa Vaasassa: Miesopiskelija puukotti naisopiskelijaa kesken päivän

EU:n tuomioistuin vahvisti: Turvapaikanhakijat voidaan palauttaa ensimmäiseen EU-maahan

Somalit voivat palata kotiin!

Huonoista pääsee jo nyt kyllä eroon” – Hjallis Harkimo lyttää irtisanomislain SS-blogissa
Erkin kommentti: Hjallis on oikeassa.

Lasse Laatusen näkökulma: Irtisanomissuoja - hallitus itsensä vihollisena

Ovatko juristit hallituksen lakihankkeen todellisia voittajia? – "Satoja juttuja voi mennä oikeuteen"

Ulkomaan uutiset

Kavanaugh äänestettiin ahdistelusyytöksistä huolimatta loppuiäksi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi

Tsunami heitti 500-tonnisen laivan kylään – perämies kauhun­hetkistä: ”Tajusin, ettemme paiskaudu, vaan lennämme”

Kommentti: Sopimusteksti paljastaa jäätävän totuuden – Venäjä on jo Ahvenanmaalla

Naton suurin sotaharjoitus sitten kylmän sodan rantautuu Suomeenkin - Puolustusministeri Niinistö: ”En usko, että tämä harjoitus häiritsee Venäjää”

Lähteet Reutersille: Washington Postin kolumnistin epäillään joutuneen murhatuksi Saudi-Arabian konsulaatissa

Espanjalainen oopperalaulaja Montserrat Caballé on kuollut

Montserrat Caballé In Memoriam (12.4.1933 - 6.10.2018)

Talousuutiset

Britannian pääministeri toppuuttelee konservatiivien brexit-riitelyä – "Muuten riskinä on brexitin peruuntuminen"

Urheilu-uutiset

Savo Volley Tiikereitä parempi Hollihaassa

Kehonrakentaja Mika Sihvonen teki historiaa - saavutti ensimmäisenä suomalaisena ammattilaiskisan voiton!

Laukkaselle viides sija rintauinnissa – Pöytäkiven finaaliuinnissa nähtiin hurja ME-aika

Olli Ojanaho kompasteli suunnistuksen maailmancupissa seitsemänneksi

Habib Nurmagomedov kuristi Conor McGregorin keskeytyskuntoon UFC:n superottelussa – kamppailun jälkeen sekava välikohtaus, poliisi tuli väliin

UFC 229: McGregor vs. Khabib

Mercedes ajoi kaksoisvoittoon - Ferrarin kisasta tuskien taival, Vettel sortui taas hölmöilyyn

Upea päätöskisa suunnistuksen maailmancupissa – Sianoja sprintissä kakkoseksi

Loppukevennykset

Kuva: Sauli Niinistö jäi ilman penkkiä Kirjamessuilla - somekansa riemastui portailla istuvasta presidentistä: ”Missä muualla kuin Suomessa?”

Ruotsissa asuinalue suojattiin muurein, kodit menivät kuin kuumille kiville – asian­tuntija: ilmiö tulossa myös Suomeen

Jukka Pellinen oli jo surmannut kaksi miestä, kun hän otti poliisin tähtäimeensä – kullankaivajan pakomatka sai Inarin kauhun valtaan

Dubain hallitsija rakennuttaa Skotlantiin ennenäkemätöntä kartanoa – palvelijoille ja sheikin 23 lapselle omat huoneet

Suomalaisyhtiön suunnitelmat nostattavat mielenosoituksia Etelä-Amerikassa - Presidentille 10 000 vetoomuskirjettä kansalta: "Kukaan ei järjissään allekirjoittaisi tällaista sopimusta"

Sauli Niinistö kertoi, miltä hänestä julkaistut kirjat tuntuivat: ”Kuin olisi elävältä nyljetty”

Presidentin kirjakeskustelusta sukeutui väittely – esillä niin nyljetty ja kiusaantunut olo sekä ehdotus vaihtaa ammattia

Jorma Helenius kunnosti purkukuntoisen Linnunlaulun huvilan palatsiksi: ”Koko elämän tämä on maksanut”

Sipilä pyytää anteeksi 90-luvun laman uhreilta

Seuran selvitys: Juha Sipilästä tuli miljonääri valtion tuella ja härskeillä tutunkaupoilla

Mielipiteet

Valtion vuoden 2019 budjettivaje onkin jättimäiset 3,2 miljardia euroa

Paljonko leikkaushoitojen keskittäminen lopulta maksaa?

Raukkamaista

Kansanedustaja Markus Mustajärvi toivotti presidentti Ahtisaaren Twitterissä ”alimpaan helvettiin”

Ahtisaari puolustaa Nato-linjaansa

Liikunta ja terveys

Verenpaine lepopulssi 149/94, pulssi 57. Paino 97,7 kg. Jumppa 0 /3120 min, kuntosali 110/8485 min, kävely 4 /1006 km , uinti 0/36300m, pyöräily 0 /3220 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti