tiistai 7. maaliskuuta 2023

POL-2021-98743

                                       Erkki Aho ja poliisi, joka on kansanedustajaehdokas


POL-2021-98743

Täydennys rikostutkintapyyntööni


Korkein oikeus kieltäytyy purkamasta alioikeuksien ja korkeimman oikeuden päätöksiä vetoamalla oikeudenkäymiskaareen. Menettely on perustuslain ja ennen kaikkea perustuslain 106 §:n ja ihmisoikeussopimusten vastaista toimintaa. Käsitykseni korkein oikeus syyllistyy kidutukseen ja muihin ihmisoikeusrikoksiin. Olen lähettänyt asiasta sähköpostiviestit korkeimman oikeuden presidentille, mutta vastauksen asiassa antoi korkeimman oikeuden viestintäasiantuntija Minna Kuisma.


Korkeimman oikeuden on purettava kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/korkeimman-oikeuden-on-purettava-kaikki.html


SU 05.03.2023 Korkeimmalle oikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/su-05032023-korkeimmalle-oikeudelle.html


Koska olen rikollisen ulosoton kohteena ja oikeusaputoimistot kieltäytyvät antamasta oikeusapua niin en voi viedä asioita oikeuskäsittelyyn. Siksi jouduin perumaan käsittelyn Oulun käräjäoikeudessa. Asiaan vaikutti se, ettei Oulun poliisi eikä Pohjois-Suomen syyttäjälaitos toimi lain mukaisesti. Oulun käräjäoikeus pitkitti asiani käsittelyä 2 vuotta. Siksi pyysin KRP:tä olemaan yhteydessä oikeuskansleriin jonka lain mukaan olisi pitänyt regoida asiaan. Kaksi vuotta on liian pitkä aika asian käsittelyyn ottamiseksi. Siksi minä peruin haasteeni johon kirjoitin perusmisen perusteet. Näiden tietojen perusteella haastettujen ja Oulun käräjäoikeuden tuomarin ja haastemiehen olisi tullut reagoida asioihin Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan. Haastetuille oli lähettänyt haasteeni tiedoksi. Siitä huolimatta ulosottoviranomaiset sekä oikeusministeri jatkoivat ulosottoani ja kidutustani ja ihmisoikeussopimusten vastaista toimintaa. Katson, että käräjätuomarin ja haastettujen on toimittava rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan.
(24.7.1998/563)

Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.


PE 17.02.2023 R21/1219

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/pe-17022023-r211219.html


Hallituksen ministerit ovat vastuussa siitä, että kansalaisten oikeusturva ja perusoikeuden toteutuvat. He ovat olleet tarkasti tietoisia asioista, mutta eivät vastaa sahköpostiviesteihin ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kieltäytyi tavatessamme keskustelemasta kanssani.


SU 05.02.2023 Selvitettävät asiat

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/su-05022023-selvitettavat-asiat.html


Olen useamman kerran kääntynyt presidentti Sauli Niinistön puoleen, mutta hän ei reagoi asioihin.


LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.html


SU 29.01.2023 Suomen valtio tunnustaa rikoksensa

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/su-29012023-suomen-valtio-tunnustaa.html


Blogini, kirjani ja videoni kertovat kidutuksestani ja minuun kohdistuneista ihmisoikesrikoksista tarkemmin 27 vuoden ajalta. Vaikka rikolliset ovat tunnustaneet ja todistusaineisto on kiistaton niin poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Yli 10 000 yrittäjää ei ole kestänyt tällaista Suomen valtion rikollisuutta. Itse olen jaksanut taistella oikeuden puolesta, kidutuksen kohteena, mutta terveyteni on mennyt. Suomen valtion kidutusrikos on onnistunut.

www.erkkiaho.com


Vaatimukset rikostutkinnassa ja korkeimmassa oikeudessa  1. Vaadin ulosottojeni välitöntä lopettamista kiireellisesti ja vaadin ulosottolaitosta palauttamaan minulle kaikki minua koskevat ulosottoni 30.06.1996 lähtien tähän päivään saakka 7 §:n korolla korkoa korolle menetelmällä 31.03.2023 mennessä.

  2. Vaadin kaikkia minua ja yrtystoimintaani koskevien päätösten purkamista. Pyydän Oulun käräjäoikeutta ja Rovaniemen hovioikeutta toimittamaan kaikki minua ja yrtystoimintaani koskevat päätökset korkeimpaan oikeuteen purettavaksi.

  3. Vaadin, että Suomen valtio korvaa minulle kaikki aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.

  4. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

jakelu keskusrikospoliisi, ulosottovirasto ja oikeusministeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti