perjantai 16. syyskuuta 2022

PE 16.09.2022 Onnea Mikolle, Pekalle ja Hanna-Leenalle!

 

Onnea Mikolle, Pekalle ja Hanna-Leenalle!


Onnittelut Mikolle, Pekalle ja Hanna-Leenalle jäsenvaaleissa menestymisen johdosta! Onnittelut Mikolle eduskuntaryhmän varapuheenjohtajuudesta! Keskustalle tulevat eduskuntavaalit ovat entistä haasteellisemmat.


Lähetän tämän viestin myös puolueen puheenjohtajalle Annikalle, koska hän on tulossa Kalajoelle maanantaina 19.09.2022 kello 14-15. Toivon, että Annika varaa aikaa jotta voimme keskustella asioista n. 5-7 minuuttia Annikan käynnin yhteydessä.Minun huoleni on laillisuusvalvojien toiminta. Myös julkisuudessa on kiinnitetty huomiota samaan asiaan:

Oikeuskanslerin toiminta näyttää rakenteelliselta korruptiolta, joka pitää kitkeä pois

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a273d94f-9e94-40f0-9425-c18b6470d397


Mikko on myös perustuslakivaliokunnan jäsen joten asia on minun käsitykseni mukaan otettava käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa.


Olen pyytänyt korkeinta laillisuusvalvojaa oikeuskansleria tutkimaan asiat. Oikeuskansleri kieltäytyy tutkimasta asiaa ja oikeuskanslerin vanhempi sihteeri Outi Lehvä kieltäytyy ilmoittamasta kuka on asiassa päätöksen tehnyt. Apulaisoikeuskanslerina on Mikko Puumalainen, joten häntä on syytä epäillä virkarikoksesta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tehnyt seuraavan päätöksen 11.08.2022, mikä todistaa kiistattomasti Suomen valtion rikollisen toiminnan:Vastaus 1  11.8.2022 OKV/1999/10/2022 OKV/1999/10/2022-OKV-3

  PL 20,

  00023

  Valtioneuvosto

  Puhelin 0295 16001

  kirjaamo.okv@gov.fi www.okv.fi

  Erkki Aho

  Kerrotte oikeuskanslerille 2.8.2022 toimittamassanne kirjoituksessa tehneenne Oulun poliisille, keskusrikospoliisille sekä valtakunnansyyttäjälle rikosilmoituksen 13.7.2022 ja että viranomaiset eivät ole reagoineet asiaan.

  Olette liittänyt kirjoitukseenne 13.7.2022 päiväämänne blogikirjoituksen.

  Palaatte asiaan muiden vastaanottajien ohella 4.8.2022 oikeuskanslerinvirastoon toimittamassanne kirjoituksessa. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

  Esittelin asianne apulaisoikeuskanslerille, jonka arvion mukaan edellä esitetty huomioiden kirjoituksissanne ei ole tullut esille sellaista, jonka perusteella olisi laillisuusvalvonnallista aihetta ryhtyä asiaa enemmälti selvittämään tai tutkimaan.

  Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

  Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi LehväOulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita , syyttäjälaitos kieltäytyy syyttämästä asioissa ja Oulun käräjäoikeus ja Rovaniemen hovioikeus ja Oulun hallinto-oikeus kieltäytyvät käsittelemästä asioita.


Tässä on valtakunnansyyttäjäviraston valtiosyyttäjä Tarmo Tannerin päätös asiassa, mikä osoittaa Suomen valtion rikollisen toiminnan.


SYYTTÄJÄLAITOS Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Puhelin 029 5620 800 Fax 029 5620 888 ILMOITUS Asia nro 3.8.2022 R 21/620 Erkki Aho e.ahoky@gmail.com . .


Rikosilmoitus 5800/S/3606/22

Aho on eri vastaanottajille toimittamissaan sähköpostiviesteissä katsonut poliisin syyllistyneen virkarikoksiin mm. jättämällä tutkimatta ja tutkimalla virheellisesti eri rikoksia. Ahon sähköpostien perusteella on kirjattu ilmoitus numerolla 5800/S/3606/22. Aho on aiemminkin tehnyt useita vastaavia ilmoituksia poliisin toimintaan liittyen. Viimeisimpänä olen 25.8.2021 tehnyt päätöksen nro 21/642 (asianro R 21/620). Ahon tekemien ilmoitusten perusteella ei ole toimitettu esitutkintaa, koska poliisia ei ole ollut syytä epäillä rikoksesta. Katson, ettei Ahon nyt toimittama uusi tutkintapyyntö sisällä mitään sellaista uutta, asiaan vaikuttavaa selvitystä, jonka johdosta aiemmin tehtyjä ratkaisuja olisi syytä arvioida uudestaan tai jollain tavalla toisin. Asiassa ei edelleenkään aloiteta esitutkintaa. Valtakunnansyyttäjän ohjeen 2020:1 mukaisesti Ahon uusiin, samaa asiaa koskeviin ilmoituksiin ei enää syyttäjälaitoksesta vastata, vaan ne arkistoidaan aiemman asian yhteyteen.

Erikoissyyttäjä, tutkinnanjohtaja Tarmo Tanner


Tiedoksi Aho

Lapin poliisilaitos

Oulun poliisilaitos


Tässä poliisien ja syyttäjän rikollinen toiminta selostettuna ja todistettuna

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Olen selvittänyt Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan asiassani


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus jatkaa ja hyväksyy Rovaniemen hovioikeuden rikollisen toiminnan. Tässä esimerkki,

KE 16.08.2022 Pyyntö Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle rikostutkintaa varten, kysymys on siis Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden rikollisesta toiminnasta. Perustuslain 106 §;n mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2022-08-16T19:51:00-07:00&max-results=7


Olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta eli kidutusrikoksesta jo 27 vuoden ajan. Suomessa on tapahtunut valtiopetos, kun presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan ohjeistamalla riippumatonta oikeuslaitosta siten että pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa. Teko täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Rikoksena valtiopetos ei vanhene koskaan.


Maalaus Mauno Koivistosta kertoo kuinka Mauno Koiviston olisi ollut parempi pelata lentopalloa eikä syyllistyä riippumattoman oikeuslaitoksen ohjeistamiseen, mikä on valtiopetos. Valtiopetos ei vanhene koskaan.


Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


Videolla on esitetty todistusaineisto ja täydennys löytyy myös kirjallisena tästä linkistä

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Vakaan markan politiikka

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.

Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 14500. Voidaanko puhua kansanmurhasta?

Koiviston konklaavi on valtiopetos?

Tasavallan presidentti 
Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti 
Heinonen. Palaveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.

Toukokuun tuomarineuvoston kokous ei ollut ainoa laatuaan. Professori Kekkonen oli – Koivisto-kriittisyydestään huolimatta – erään kokouksen pääalustajana. Tuolloin käsiteltiin lähinnä talousrikoksia ja niiden tutkintaa. Presidentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, vaan iltaa isännöi oikeusministeri Matti Louekoski. Lopulta hänellekin tuli kiire, ja emännäksi siirtyi Tarja Halonen.


Tarkemmin asioista tässä blogissa

SU 11.09.2022 Valtiopetos, SSP-sopimus, Aktiv-Hansa-kauppa, murhat ja kidutukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/09/su-11092022-valtiopetos-ssp-sopimus.htmlKun Keskusta voitti eduskuntavaalit 1991 ja tiesimme, että Keskustan puheenjohtajasta Esko Ahosta tulee seuraavan hallituksen pääministeri, niin lähdin Allan Seikkulan kanssa onnittelemaan Esko Ahoa Kannukseen asian johdosta. Roosin leipomo leipoi toivomuksestamme suuren ruisleivän, jonka veimme Esko Aholle kotiin Kannukseen. Kirsti keitti meille kahvit ja juttelimme tulevista vaikeuksista Eskon kanssa reilun tunnin ajan.


Esko Aho joutui vaativaan tehtävään nuorena pääministerinä ja joutui noudattamaan tarkasta presidentti Mauno Koiviston ohjeita.


Presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin ns. Koiviston konklaavissa 06.05.1992 pelastaa pankit. Pankeille annettiin oikeuskäsittelyssä suosituimmuusasema. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja vain yhdessä Tampereen Osuuspankin oikeusjutussa pankki hävisi. Kaikki muut oikeudenkäynnit pankki voitti. Tämä johtui siitä, että kuralla olevien pankkien taseet piti saada EY-kelpoiseksi. Koiviston johdolla päätettiin, että pankit pelastetaan ja maksajiksi valittiin Säästöpankit ja tiettyjen alojen yritykset.


Käytännön toteutus suoritettiin Esko Ahon hallituksen ja neljä ostajapankin välisellä sopimuksella 22.10.1993. Ns. SSP-sopimuksessa sovittiin toimialarationalisoinnista eli tiettyjen alojen yritysten poistamisesta markkinoilta ja yritysten kaatamisperusteista. Pankeille ja rikoksiin syyllistyneille viranomaisille annettiin syytesuoja. Muutenhan pankki ei olisi voinut voittaa oikeudessa.

Markkinoilta poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja yrittäjistä tehtiin rikollisia oikeuden väärillä päätöksillä. Lisäksi kaadettujen yrittäjien takaajat menettivät omaisuutensa omakotitalonsa jne. Tätä menettelyä kaikki rikollisesti kaadetut yrittäjät eivät kestäneet vaan heistä yli 10 000 teki itsemurhan.

Esko oli pääministerinä erittäin vaikean tehtävän edessä. Maalauksessa kuvataan kuinka pääministeri Esko Aho vie valkoista joutsenta (Säästöpankit) Tuonelanjoella kohti kuolemaa. Tuonelan joella on kolme mustaa joutsenta eli vakaan markan politiikka, rahamarkkinoiden vapautus sekä idänkaupan romahdus.
Tässä on SSP-sopimuksen allekirjoittajat.


Suomen valtio ja pankit syyllistyivät valtiopetokseen ja murhiin, mitkä eivät vanhene koskaan.

Rikosten peittelemiseksi Suomen valtio myi myös kaadettujen yritysten luotot Aktiv-Hansa-kaupassa ulkomaille. Tässä sähköpostiviesti todistusaineistona tekijöistä.

Tässä palaute arkistosta:
—– Alkuperäinen viesti —–
Lähettäjä: “Suominen Lea”
Vastaanottaja: kalevi.kannus
Lähetetty: 15. tammikuuta 2003 15:20
Aihe: Ministeri Siimekseltä
Tiedoksenne 29.11.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleet ministerit:
Lipponen, Heinonen, Siimes ja Biaudet.
Toisessa 8.12.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleeet ministerit: Niinistö, Heinonen, Mönkäre, Hemilä, Siimes ja Tuomioja.
Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000.
Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas.
Suvi-Anne Siimes
terveisin
Lea Suominen
Ministeri Siimeksen erityisavustajien sihteeri
Valtiovarainministeriö
* * *

OTE kauppakirjasta 31.3.2000

Myyjät Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oyj
Ostajat Aktiv Hansa Oy
C & A Finland Oy
Kaupan kohde
yhteensä noin 76.000 saatavaa
yhteensä noin 57.000 vastuussa olevaa
Myytyjen saatavien pääomat
yhteensä noin 12 miljardia markkaa
Kauppahinta
600 miljoonaa markkaa, joka myöhemmin on alentunut jonkin verran kauppakirjan ehtoihin perustuvien hinnanalennusten vuoksi
Ote kauppaehdoista
Kohta 4.2.3.2 Lainmuutos
Tämä kohta koskee kaikkia relevantin lainsäädännön mutoksia tai jokaista uutta lakia tai säädöstä (jäljempänä ”Lainmuutos”) tai mitä tahansa Suomen Eduskunnassa alullepantua virallista menettelyä sellaisen lainmuutoksen aikaansaamiseksi mukaan lukien muun muassa ulosottolain uudistaminen ennen vuoden 2008 loppua. Mikäli tällainen Lainmuutos taannehtivasti rajoittaa Ostajien kaupan kohteeseen kuuluvien saamisten tai panttivakuuksien täytäntöönpanoon, perintään, pakkorealisointiin tai pakkotäytäntöönpanoon käytettävissä olevaa aikaa lyhyemmäksi kuin 10 vuodeksi (10) siirtopäivästä lukien, niin silloin Myyjät ovat velvollisia tarkoituksella saattaa Ostajat samaan asemaan kuin he olisivat olleet, mikäli lainmuutosta ei olisi tapahtunut, korvaamaan Ostajille silloin jäljellä olevan kaupan kohteen käyvän arvon Lainmuutoksesta johtuvan alenemisen maksamalla Ostajille rahamäärän, joka vastaa kaupan kohteen arvioitua ja/tai todellista arvon alenemista.
Sellaisen Lainmuutoksen tai alullepannun virallisen menettelyn seurauksena Ostajat voivat milloin tahansa ennen vuoden 2008 loppua antaa Myyjille tiedoksi sitä koskevan ilmoituksen ja Myyjillä on velvollisuus neuvotella Ostajien kanssa sellaisen arvonalennuksen määrästä. Mikäli kyseisestä määrästä ei ole päästy osapuolten kesken kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ilmoituksen tiedoksiannosta, kummallakin osapuolella on oikeus saattaa asia tämän sopimuksen 19 kohdan mukaisesti lopullisesti ratkaistavaksi.
19 VÄLITYSLAUSEKE
Tätä sopimusta kokevat kaikki riidat ratkaistaan lopullisesti Suomen välimiesmenettelylain (967792) mukaisessa välimiesmenettelyssä. Sekä Ostajat yhteisesti että myyjät yhteisesti valitsevat kumpikin yhden välimiehen ja näin valitut välimiehet valitsevat välimiesoikeuden puheenjohtajan. Mikäli Ostajat tai myyjät eivät ole nimenneet välimiestään kolmen (3) viikon kuluessa välimiesmenettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta tai välimiehet eivät ole nimenneet puheenjohtajaa kolmen (3) viikon kuluessa vastaajan välimiehen nimeämisestä nimeää puuttuvan välimiehen tai puheenjohtajan Suomen Keskuskauppakamarin Välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli englanti.

Kysymyksessä on ihmisoikeusrikokset ja siksi on ymmärrettävää miksi Suomi ja presidentti Niinistö halusivat voimakkaasti, että Suomi pääsee YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi jotta voidaan estää Suomen ihmisoikeusrikosten käsittely.

Minä olen luovuttanut Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaan kirjani Mikolle hänen vieraillessaan Kalajoella. Siellä on tarkat selostukset ja todistusaineistot sekä valokopiot Suomen viranomaisten rikoksista sekä juridinen argumentointi, minkä on oikeustieteen tohtori tarkistanut eikä ole virheitä havainnut.

Hallituksen on tunnustettava tosiasiat ja palautettava Suomi takaisin oikeusvaltioksi. Asiat on selvitettävä ja siihen on varattava rahaa. Hallitus on varannut rahaa 10 miljardia Uniper-asioihin. Rahaa siis on jos vain halutaan toimia laillisesti ja rehellisesti.SU 04.09.2022 Rikostutkinnan kiirehtiminen ja täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/09/kirjaamo.html                                     Hanna-Leena Mattila

                                            Pekka Aittakumpu 

                       

                                       Mikko Kinnunen Terveisin Erkki 

PS. Minulle tuttu oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei suostunut keskustelemaan oikeushallinnon ongelmista kanssani, kun hän kävi täällä Kalajoella.


Tervetuloa Kalajoelle!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti