tiistai 2. tammikuuta 2018

TI 02.01.2018

Venla

Jatkan päiväkirjablogiani nyt tässä osoitteessa. Uskon, että työni Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioksi alkaa tuottaa tulosta. Lähetin Laura Huhtasaarelle ja Paavo Väyryselle aineistoja ja he ovat vastanneet huutooni. Uskon, että kohta suomalaiset voivat saada oikeutta ja poliisin toimintaan voi luottaa. Ensin on kuitenkin selvitettävä 1990-luvun laman syyt ja syylliset sekä korvatta kaikki aihetuneet vahingot korkoineen.

Kalajoella sää on tänään ennusteen mukaan tällainen

Jumppasin aamulla 30 minuuttia ja tein 30 minuutin kuntosalitreenin. Sen jälkeen saunasin. Söin tervellisen aamupalan ja menin sohvaleni levähtämään.

Mielestäni kansalaisten tulee ottaa huomioon, että tulevaisuudessa Afrikasta tulee suuret pakolaisaallot Eurooppaan ja Suomenkin tulee varautua tähän tilanteeseen.

Ilmastonmuutos uhkaa tuoda tuo ennennäkemättömät pakolaisaallot Eurooppaan

Toinen merkittävä asia on Laura Huhtasaaren ulostulo 1990-luvun pankkikriisiasiassa.
Perussuomalaisten Huhtasaari: 90-luvun pankkikriisi tarvitsee totuuskomission

Minulla on nyt mahdollisuus viedä asia Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen, koska minulla on Suomesta korkeimman oikeuden päätös. Haluan saada 1990-luvun pankkikriisi EIT:n käsittelyyn kevään 2018 aikana.

Tämä kansalaisaloite tulee herättämään paljon keskustelua. Toivon, että Sinäkin kannat kortesi kekoon jotta työttömien asemaa paranee.
Kumotaan HE 124/2017 vp saavuttanee 100 000 allekirjoitajan määrän tämän viikon aikana https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730

Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvihttps://www.youtube.com/watch?v=hKTQAYzH2VQ&feature=share
Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)https://www.youtube.com/watch?v=TJ325082v9k

Tuomarinvala
Tuomari vannokoon tämän valan: Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja [Ruotsin] lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytänuskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta. Älköön kukaan tuomarinvirkaan ruvetko, ennenkuin on näin vannonut.
Oikeudenkäymiskaari 1 luku 7 §

Entinen Korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan "Taistelu oikeudesta" sivulla 15 näin:

"Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja "korkein oikeus" naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa".


Vakaan markan politiikka johti Suomen taloudelliseen katastrofiin. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 6.5.1992 oikeusjärjestelmän edustajia presidentinlinnaan kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niistä johtuvissa rikosasioissa. Kokouksessa puhetta johti silloinen Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen.
Pyysin tasavallan presidentti Tarja Haloselta tuon kokouksen pöytäkirjoja todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn. Vetosin EY:n tuomioistuimen päätökseen niin sanotussa Fortum asiassa 15.7.2003. Tasavallan Presidentti Tarja Halonen julisti asiakirjat salaisiksi minulle 24.10.2005 lähettämässään kirjeessä. Perusteluna oli presidentti Mauno Koiviston pyyntö.
Säästöpankkisopimus
Pankkikriisin varjossa Suomessa suoritettiin vallankaappaus, jossa pankeille annettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen ohjeistus sai Esko Ahon hallituksen ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam Ruotsalainen kansanpuolue ja Toimi Kankaanniemi Kristilliset. Menettelyn osana solmittiin 14.10.1993 SSP:n pilkkomissopimus, mikä valtion puolesta allekirjoitettiin 22.10.1993. Sopimukseen sisältyi nimetyillä aloilla toimivien yritysten vapaa realisointioikeus. Tuomioistuinten tehtäväksi jäi tuomita pankkien vaatimusten mukaan. Laillisuusvalvojat ja valtakunnansyyttäjä varmistivat lainrikkojen syytesuojan. Säästöpankkisopimus julistettiin salaiseksi. Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä n:o 2 vuonna 2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.
Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa
KEP:n Säästöpankin johtaja Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.
MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja Antti Ojala sanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.
Jälkien peittely
Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.
Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.
Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.
Keskipohjan Aluesäästöpankin johtaja Veikko Korpela on antamassaan haastattelussa myöntänyt pankkien perineen velkoja kahteen kertaan. Samaan perintäongelmaan on kiinnitetty huomiota myös Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa vuodelta 2000 ja oikeusturva-asian neuvottelukunnan kertomuksessa vuosilta 2000-2001. Postipankin entinen pääjohtaja Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä Iltalehden haastattelussa 15.8.2005. Kristillisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi myöntää, että pankit toimivat rikollisesti. Pankit saattoivat vapaasti lähes ilman kontrollia laittaa ongelma-asiakkaidensa luottoja tuohon roskapankin (Arsenalin) piikkiin ja saada valtiolta täysimääräisen korvauksen noista ongelmaluotoista, jotka se laittoi tuohon roskapankin piikkiin. Lisäksi pankki tuhosi näiden ongelmaluottoja ottaneiden yrittäjien yritykset ja omaisuuden sekä takaajien omaisuuden. Roskapankin piikki oli auki ja rahalla ei ollut mitään takarajaa, sanoo kansanedustaja Kankaanniemi. Nyt on päästy lamasta ulos, pankit ovat rikkaita, mutta laman todelliset uhrit ovat hoitamatta, jatkaa Kankaanniemi. Se on Lipposen kahden hallituksen häpeä.
Johtopäätökset
Suomessa pankkikriisi kosketti noin miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat kärsimään Suomen talouden ja poliittisten päättäjien virhearvioinneista. Hinta on monen osalta äärettömän korkea. Pankkikriisi jätettiin selvittämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta on poliittinen sopimus suurimpien puolueiden sekä Kristillisten, Vasemmistoliiton sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen kesken. Menettely on törkeä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan loukkaus. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.
Lähettänyt Erkki Aho klo 6.54

Dear Sir
You are interested about the Finnish economic crisis of the 1990´s. The economic experiences of Finland in the second half of 1980`s and through 1990`s have been dramatic.

The matter of “massacre” in Finland In early 1990’s was a result of government’s “Steady Markka” policy. Finland went through a period of great economic depression. This policy was the cause of unemployment for over 500,000 Finnish citizens. In addition the policy resulted in over 280,000 people being burdened with debts far greater than their incomes and approximately 48,000 productive and viable companies ceased to exist. According to the statistics published by the Stakes over 11,500 suicides were committed during that period.

The “Steady Markka” policy was an official government program adopted by both Harri Holkeri’s and Esko Aho’s cabinets. During the “Steady Markka” policy a lot of money was made available for market manipulation and unfortunately the society allowed it to happen. People responsible for safeguarding and especially the office of “Rahoitustarkastus” (government’s department responsible for financial markets) simply failed to take appropriate action. There are a lot of guilty parties for this period of great depression in various organizations including “Suomen Pankki” (Bank of Finland) and “Pankkitarkastusvirasto” (the office responsible for regulating Finland’s banking industry). Finland’s depression of 1990’s was a result of poor choices made by the political and economical policy makers.

I have been fighting for justice against the Finnish government for over 23 years, after having been one of victims of Arsenal Oy’s and Kera Oy`s betrayal. At the time of sale, I was not made aware of secured assets of 48 million Fmk and as a result I have suffered tremendous financial losses (at the present my personal claim against Finnish government is Euro 154 million) and great deal of mental anguish and suffering. Finnish Police is refusing to investigate, the prosecutor is refusing to prosecute and legal courts do not see anything illegal in the actions of related parties. The Courts make knowingly wrong decisions. In my legal battles the prosecutor has always been Sulo Heiskari. I have suffered from multiple wrong decisions from various Courts, which I have been forced to bear. But according to the statistics published by the /Stakes/, 11,500 victims did not have the strength to continue fighting the criminal actions of the government of Finland and decided that the suicide was their only option.

Valtiopetos on tosiasia

Elokuvat tehdään aina lopusta alkuun. Ensiksi päätetään lopputulos ja aikataulu valmiille paketille. Tämän jälkeen pohditaan millaisia välivaiheita ja tekijöitä tarvitaan tulokseen pääsemiseksi.

Jos haluat hallita omaa elämääsi, on syytä tehdä samalla tavoin. Kun lopputulos on selvä, on helpompaa huomata miten kaikki matkalle ilmestyvät ikäviltäkin näyttävät tilanteet todellisuudessa auttavat tavoitteeseen pääsemistä. Millaisessa elokuvassa sinä haluat esittää pääosan - oletko jo käsikirjoittanut loppukohtauksen?Vuoden 2007 presidentinvaaleista muistuu mieleeni, että näitä veroparatiisirahoja on sijoitettu saksalaisten ja ranskalaisten pankkien kautta muun muassa Etelä-Euroopan maihin, jotka eivät kykene maksamaan niitä takaisin. Nyt näitä maksuja on sälytetty suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi. Tämä ei ole oikein.
Kokoomulaisille ja keskustalaisille veroparatiisit lienevät tuttuja, sillä Niinistön ja Vanhasen presidentin vaalikampanjoihin vuonna 2007 tuli rahaa veroparatiiseista. Niinistön kampanjaan Ahti Vilppula antoi 50 000 euroa ja Vanhaselle 25 000 euroa. Tuet maksettiin Helsingin Mekaanikkotalon kautta. Helsingin Mekaanikkotalon omistaa Luxemburgiin rekisteröity Procomex-sijoitusyhtiö ja sen osakkeet omistaa Ahti Vilppula itse. Niinistön vaalikampanjan tukisumma oli sovittu Nelosen mukaan puheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa. Tukiraha tuli veroparatiisista.

Presidentinvaalit 2012

Hajoitusvaalit on ainoa oikea ratkaisu

Kävin kävelemässä 3 km. Tein 30 minuutin kuntosalitreenin. Järjestelin omia rahoitusasioitani. Kävin kävelylekillä 3 km.

Blogini ja videoni


Mielipiteet

Huhtasaaren esitys jäi puolitiehen

SUOMI 100 VUOTTA - EUROOPAN HÄPEÄTAHRA - IHMISOIKEUDET HUKASSA

Alueuutiset

Kun villieläin käpertyy selän taakse nukkumaan – saarikettu vei miehen sydämen

Juhani Pitkänen Kansalaispuolueen yhdyshenkilöksi

Hoitaja varasti kärsivän kuolemansairaan lapsen lääkkeet - ehdollinen tuomio sai lainvoiman

Kotimaan uutiset

Alkoholilaki vaikuttaa vahvasti ravintolatyöntekijöihin – PAM: Työvuorot venyvät aamuviiteen

Ulkomaan uutiset

Kuolema diktaattorille!” – Miksi Iranin yli pyyhkii laajin levottomuuksien aalto vuosikausiin? Etsimme vastaukset neljään keskeiseen kysymykseen

Yli 450 pidätetty Teheranissa – ainakin 14 kuollut eri puolilla maata

Isis on menettänyt 98% alueistaan, terrori-iskujen uhka vain kasvaa? – näihin maihin järjestön taistelijat ovat paenneet

Brasiliassa vankilamellakassa kuolonuhreja ja joukkopako

Poliisi hajotti kovin ottein presidenttiä vastustavia protesteja Kongossa

Talousuutiset

Piilovelka kasvaa Suomessa vauhdilla – jopa 70 prosenttia asunnon hinnasta yhtiölainaa

Urheilu-uutiset

Kamil Stoch liitää kohti mäkiviikon kuninkuutta – voitti myös Garmischissa

Loppukevennykset

Video: Rooman rohkeimmat hyppäsivät perinteen mukaisesti sillalta kylmään Tiber-jokeen

Kaaos rannalla: Ilotulitteita kuljettanut proomu syttyi tuleen ja kaikki raketit räjähtivät Australiassa

Alkoholi on arvioitua suurempi terveyshaitta, katsaus osoittaa – muuttuva grafiikka näyttää, mihin sairauksiin alkoholi liittyy

Lohduttomat kuvat tuhon ytimestä: 1400 autoa tuhoutui parkkitalon palossa Liverpoolissa

Ihanat modernit hirsitalot, joissa on tunnelmaa

Kaivattu keksintö rantalomille: pyyhe, johon hiekka ei tartu

Norjalaislehti löysi Matti Nykäsen sattumalta Espanjasta - ex-mäkimies avautui elämästään: ”Helvetti ei ole mitään siihen verrattuna”

Mauno Koiviston maanpetossyyte nurin – Syynä ”Koiviston konklaavi”?

Youtube-videot

Sinivalkoinen kavallus

Ns. pankkikriisin taustaa

Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

Tali-Ihantala, Pohjoismaiden historian suurin taistelu 25.6 -11.7.1944

Suomen Sodat - Kesän 1944 Torjuntataistelut

Törni - Sotilaan tarina

Iltalypsy : Paavo Lipponen 1

Iltalypsy : Paavo Lipponen 2

Iltalypsy : Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 1996

Iltalypsy : Martti ja Eeva Ahtisaari matkustelemassa

Yle Areena

Ykkösaamu: Jussi Halla-aho

A-studio: Vuosikooste 2017

Järven tarina

Finlandia

Terveys ja liikunta


Verenpaine 144/92 , lepopulssi 47. Jumppa 30 / 60 min, kuntosali 60/150 min, kävely 6/12 km.

1 kommentti: