perjantai 12. helmikuuta 2016

Virtsarakko ei tyhjene kunnollaMinulla on ollut suuria ongelmia sen takia, että virtsarakko ei tyhjene kunnolla.
Virtsarakolla on tärkeä tehtävä. Se toisaalta varastoi virtsaa ja toisaalta tyhjentää rakon, kun se on täynnä. Rakon seinä on elastinen ja venyy rakon täyttyessä.
Virtsarakon ja virtsaputken yhtymäkohdassa on kaksi sulkijalihasjärjestelmää, sisempi ja ulompi, joiden avulla pystymme sekä pidättämään virtsaa että tyhjentämään rakon. Ulompi sulkijalihas on osittain tahdonalainen ja sisempi toimii tahdosta riippumatta.

Täysikasvuisen virtsarakon tilavuus on 400–600 millilitraa. Ensimmäinen virtsaamisen tarve tulee kun noin 40 prosenttia rakon tilavuudesta on täyttynyt.
  • Seuraava virtsaamisen tarve tulee kun 60 prosenttia tilavuudesta on täynnä. Sen jälkeen tarpeet tulevat tiheään tahtiin ja toinen toistaan itsepintaisempina siihen saakka, että rakko on tyhjennetty, hän kertoo.

Jos olosuhteet sallivat virtsaamisen, aivot lähettävät käskyn ulommalle sulkijalihakselle rentoutua. Tämä käynnistää virtsausrefleksin, jossa rakkolihas supistuu ja sisempi sulkija rentoutuu.

Kaikilla virtsaaminen ei suju kuitenkaan näin helposti. Iän myötä lisääntyvät virtsaamisongelmat ovat hyvin tuttuja monelle meistä. Itse asiassa 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista kahdeksalla prosentilla on yliaktiivinen rakko. Luku vastaa noin 330 000 suomalaista. Ongelmaa esiintyy niin miehillä kuin naisillakin.


Yliaktiivinen rakko
Jos sinun täytyy käydä hyvin usein wc:ssä, sinulla saattaa olla yliaktiivinen rakko.
Syy yliaktiiviseen rakkoon löytyy sulkijalihasjärjestelmän ja aivojen välisen hermostollisen säätelyn häiriöstä. Rakkolihas supistelee riippumatta siitä, onko rakko täynnä vai ei.
Virtsarakon supistus voi olla niin voimakas, ettei aktiivinen pidättäminen riitä kuin hetkeksi estämään virtsauksen alkamisen ja rakko tyhjenee hallitsemattomasti. Kaikille ei näin kuitenkaan käy ja ylivilkasrakko saattaa tarkoittaa vain jatkuvaa vessahätää.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontenssi tarkoittaa virtsapakkoon liittyvää virtsankarkaamista. Pakkoinkontinenssia esiintyy molemmilla sukupuolilla, naisilla kuitenkin jonkin verran enemmän. Iän myötä ongelma yleistyy.
Pakkoinkontenssi tarkoittaa virtsaamispakkoon liittyvää virtsankarkaamista. Siinä virtsaamispakko alkaa yllättäen ja on niin voimakasta, että tuntuu kuin rakko olisi tyhjennettävä heti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rakossa olisi paljon virtsaa.

Ponnistusinkontinenssi

Kyseessä on virtsan karkailu ponnistustilanteessa. Karkailua tapahtuu esimerkiksi kuntoillessa, raskasta taakkaa nostaessa ja yskiessä. Usein virtsaa karkaa vain muutama pisara.
Vaiva on yleisin naisilla. Miehillä ponnistusinkontinenssia voi esiintyä esimerkiksi eturauhasleikkauksen jälkeen, jos virtsaputkea ympäröivä sulkijalihas on vaurioitunut.

Nokturia

Kyseessä on iän aikana yleistyvä oire. Nokturia tarkoittaa sitä, että wc:ssä on käytävä useammin kuin kerran yön aikana. Se voi olla rasittava vaiva, sillä pätkittäinen uni lisää väsymystä ja vaikuttaa muutenkin mielialaan.

Rakon tyhjennysongelma

Ylivilkkaan rakon sijaan, jotkut saattavat potea tyhjennyshäiriöstä. Se tarkoittaa sitä, että virtsarakko ei tyhjene kerralla kokonaan.
Tyhjennyshäiriölle voi löytyä useita syitä. Yksi syy voi olla se, että sulkijalihas supistuu samalla kuin virtsarakko, eikä anna virtsan tulla vapaasti ulos. Myös suurentunut eturauhanen lisää virtsaputken ulosvirtausvastusta.

Virtsarakon tyhjenemisvaikeuden yleisin rakenteellinen syy, eturauhasen liikakasvu, hoidetaan lääkkein tai kirurgisesti. Hermoperäisen rakon tyhjenemishäiriön yleisimmät hoitokeinot ovat lääkehoito, kirurginen toimenpide ja toistokatetrointi.

Jälkitiputtelu

Sitä, että virtsaputkesta vielä wc:ssä käynnin jälkeenkin valuu virtsaa, kutsutaan jälkitiputteluksi. Tiputtelu johtuu siitä, että virtsaputkea ympäröivä ohut lihaskerros ei jaksa puristaa kaikkea virtsaputkeen jäänyttä virtsaa ulos wc-käynnin aikana. Jälkitiputteluun liittyy usein heikko virtsasuihku.

Jälkitiputtelu on etenkin yli 55-vuotiaiden miesten vaiva, mutta myös naisilla ja nuoremmilla miehillä voi olla näitä oireita. Mahdollisia syitä voivat olla eturauhasen liikakasvu ja virtsaputken ahtauma.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti