keskiviikko 23. toukokuuta 2018

KE 23.05.2018


KE 23.05.2018
Kukat kukkii, linnut laulaa ja pankkikriisin rikolliset juhlivat Suomessa vapaasti ja villisti kuin siat vatukossa.

Kävin tänään Raahen käräjäoikeudessa ja huomasin, että merkittävä osa todistusaineistosta oli tulostamatta ja käräjätuomarilla oli ennakkoasenne asiaan. Käräjätuomari on siten esteellinen toimimaan asiassani käräjätuomarina. Tein asiasta rikosilmoituksen Oulun poliisille ja laitoin asian tiedoksi myös kansanedustaja Laura Huhtasaarelle, joka on tehnyt pankkikriisiä koskevan eduskuntakyselyn, johon ministerin on vastattava 14 vuorokauden kuluessa.

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, May 23, 2018 12:30 PM
To: laura.huhtasaari@eduskunta.fi
Subject: Fw: Kiireellinen

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, May 23, 2018 12:25 PM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: Kiireellinen

Pyydän poliisia kiireellisesti tutkimaan asian. Todistusaineisto on valmiina Raahen käräjäoikeudessa ja olen valmis käymän todistusaineiston poliisin kanssa lävitse vaikka maanantaina 28.5.2018.
Kävin tänään 23.05.2018 Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Raahen toimipisteessä tarkistamassa todistusaineiston asiassani. Minulla oli todistaja mukana. Tapasin kaksi käräjäsihteeriä ja asian ratkaisevan käräjätuomarin. Todistusaineistosta huomasin, että se oli tulostettu väärin. Käräjätuomari väitti, että se on tulostettu semmoisena kuin se on tullut käräjäoikeuteen. Minä olin eri mieltä, sillä todistusaineisto olisi pitänyt tulostaa siten, että liitteet olisi tulostettu erikseen jotta niistä olisi voinut nähdä mitä niissä on ja mitä niillä todistetaan. Ne olisivat olleet todistusaineistona myös asioiden jatkokäsittelyssä, jos sellaista olisi tarvittu. Otetaan esimerkit:

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Kun avaatte nämä linkit, niin todistusaineistot ovat niin pieninä kuvina, että ne pitää tulostaa jotta selviää mitä niissä on. Jos asiassa joudutaan valittamaan niin todistusaineistojen tulee olla sellaisia, että niistä selviää totuus. Nyt näin ei ole eli todistusaineisto on väärin tulostettu.

Kerroin käräjätuomarille, että mitä on tapahtunut eli että asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa eli jättänyt valituksen tekemättä ja esitin todistusaineiston. Kerroin, että varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut ettei hänellä ole ollut toimeksiantoja konkurssiasiassa eikä valtakirjoja. Hän on kuitenkin antanut väärän lausuman konkurssiasiassa. Kerroin, että kiinteistöjen kauppasopimuksissa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja että kysymyksessä oli törkeä petos. Kerroin, että väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaistuutta konkurssisäännön 50 a §:n mukaan. Lisäksi myyjillä eli väliaikaisilla konkurssipesänhoitajilla olisi pitänyt olla kirjallinen lupa myydä kiinteistöt. Heillä ei ollut kirjallista lupaa kuten maakaari edellyttää. He myivät toisen omaisuutta omanaan. Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ei ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan todistajan tulee olla läsnä ja kaupanvahvistajan tulee pitää huoli siitä, että kauppa on sellainen kuin myyjä ja ostajat ovat sopineet. Nyt myyjä salaa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset eli kauppa ei ole sellainen kuin ostaja haluaa. Lisäksi kaupanvahvistajana on ollut tuleva syyttäjä joten syyttäjä on syyttäjistä annetun lain mukaan esteellinen toimimaan syyttäjänä.

Kerroin lisäksi, että kaupat oli purettu ja näytin kaikista todistusaineistot. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
Kerroin, että 100 vuodeksi julistettu salaiseksi julistettu salainen sopimus on todistusaineistona samoin kuin Tasavallan Presidentti Tarja Halosen salauspäätös, Oikeudenkäynnit eivät voi olla oikeudenmukaisia, koska salatut päätökset estävät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Käräjätuomari, joka oli nuori nainen, totesi, ettei enää voi ottaa todistusaineistoa vastaan, koska määräaika on mennyt jo. Minä sanoin, että kaikki todistusaineisto on toimitettu ajoissa. Käräjätuomarin vastaus osoittaa sen, että hän ei ole perehtynyt asiaan ja että hänellä on ennakkoasenne asiaan. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että häntä on konsultoitu asiassa.

Käräjätuomari kysyi, että miten nämä asiat liittyvät ulosottomiehen toimintaa? Kerroin, että kaikki ulosotot perustuvat rikoksiin ja ulosotot ovat saatu aikaan rikollisesti. Lisäksi ulosottokaaren mukaan ulosotomiehellä ei saa olla omaa intressiä ulosotossa. Jos ulosottomies huomaa törkeän rikoksen niin rikoslain 15 luvun 10 § :n mukaan siihen on reagoitava. Nyt näin ei ole tehty. Nyt provisiopalkkaus vaikuttaa siihen, että ulosottomies toimii ulosottokaaren vastaisesti.

Käräjätuomari oli aikaisemmin pyytänyt minulta perusteita vahingonkorvausvaatimuksilleni. Minä olen esittänyt perusteet ja niihin kuuluu niin valtiopetosmateriaali kuin PR-talojen konkurssivyyhden rikosten todistusaineistot sekä vahingonkorvauslaskelmat ja niiden laskentaperusteet sekä niiden todistusaineisto. Minä olen ne toimittanut käräjäoikeuden tuomarille. Miksi niitä nyt ei käsitellä, kun käräjätuomari on niitä itse pyytänyt.

Miten käräjäoikeus voi antaa päätöksen tällaisessa asiassa 1.6.2018 ilman oikeudenkäyntiä kansliapäätöksenä yhden tuomarin päätöksellä? Minun oikeustajuni mukaan asia on niin suuri ja laaja että se tarvitsee ehdottomasti vähintäänkin kolmen tuomarin laajennetun istunnon ja ehdottomasti suullisen käsittelyn. Vahingonkorvausvaatimus on n. 165 miljoonaa euroa. Kysymyksessä on äärettömän suuri asia kun kysymys on valtiopetoksesta, 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimuksesta sekä 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kaupasta, joiden alkuperäiset kappaleet olen vaatinut käräjäoikeutta hankkimaan todistusaineistosta. Minulla on siihen laillinen oikeus. Nyt näin ei ole tehty eli on tehty virkavirhe kun niitä ei ole hankittu todistusaineistoksi. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja mikään minua koskeva rikos ei ole voinut vanhentua salaamispäätösten johdosta. Vaadin asiassa suullista käsittelyä, mutta siihen käräjätuomari ei suostunut.

Korostan vielä, että käräjäoikeuden tuomarilla oli ennakkoasenne asiaan ja siksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minulla oli koko ajan todistaja paikalla kun keskustelimme käräjätuomarin ja käräjäsihteerien kanssa.

Käräjäoikeudesta menin Raahen poliisilaitokselle tavatakseni poliisi Hannu Mensosen, mutta tänään Raahen poliisi ei ollut töissä. Kaikki asiaa koskeva todistusaineisto myös valtiopetosta koskevat aineistot on Raahen käräjäoikeudessa ja rikostutkinnat voidaan aloittaa vaikka maanantaina asiassa käymällä yhdessä poliisin kanssa läpi tuo aineisto. Videolinkit on sähköposteissa. Tärkeää on toimia nopeasti ennen kuin käräjätuomari tekee päätöksen eli rikoksen. Hän on varmasti esteellinen koska hänellä on ennakkoasenne asiaan eikä hän suostu antamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

23.5.20018
Erkki Aho
044-3025948

Lähetin asian myös Amnestyn käsittelyyn. Asia on mennyt jo tiedoksi muillekin kuten sähköposteista näkyy.

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, May 23, 2018 1:28 AM
To: amnesty@amnesty.fi
Subject: Fw: käräjätuomarin toiminta

From: Erkki Aho
Sent: Monday, May 21, 2018 10:43 AM
To: laura.huhtasaari@eduskunta.fi ; antti.hakkanen@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; paula.risikko@eduskunta.fi ; kai.mykkanen@eduskunta.fi ; petteri.orpo@eduskunta.fi
Subject: Fw: käräjätuomarin toiminta

From: Erkki Aho
Sent: Monday, May 21, 2018 8:12 AM
To: kirjaamo@okv.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Cc: mot@yle.fi ; susanna.reinboth@hs.fi ; juha.ristamaki@iltalehti.fi ; uutiset@iltasanomat.fi ; paivi.happonen@yle.fi
Subject: käräjätuomarin toiminta

Pääministeri Juha Sipilä vastaa siitä, että Suomessa viranomaiset noudattavat lakia. Pääministeri Juha Sipilän ylimielisyys kasvaa turvamiesten määrän kanssa kilpaa. Oikeustieteen tohtori Kari Uoti nimitti valtionvarainministeriöä kidustusministeriöksi. Kidutusministeri Petteri Orpo on huolissaan perheensä turvallisuudesta. Kidustusministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen laskelmille sotesäästöistä nauraa jo aidanseipäätkin. Sisäministeri Kai Mykkänen hävisi Jussi Halla-aholle A-studion maahanmuuttoväittelyssä numeroin 100-0. Mykkänen kuitenkin tiedostaa kotimaan mahdolliset uhkat. Kansalaisten mielipiteet jyrkkenevät ja on selvästi aistittavissa että kohta tapahtuu jotain. Raahekaan ei ole mikään lintukoto. Kuka on ensimmäinen ….? Eletään kuin susi kukassa, mutta ennustan, että kohta …...

JHT tiedottaa: Kaksi pelaajaa Forssasta JHT:n paitoihin!
Seura on tehnyt sopimuksen kahden tulevan runkopelaajan, Juuso Hämäläisen ja Teemu Karjalaisen kanssa.
Päävalmentaja Seikkula: ”Hienoa, että Karjalainen ja Hämäläinen valitsivat tulevan kauden seurakseen JHT:n lukuisten vaihtoehtojen joukosta!
Teemu Karjalainen: Isokokoinen rightin sentteri, joka on edellisillä Suomi-Sarja kausillaan tehnyt hyvin pisteitä. Kätisyytensä puolesta tuo etenkin ylivoimapelaamiseen oman mausteensa.
Juuso Hämäläinen: moni varmasti muistaa Juuson railakkaan pelityylin FPS:n paidassa, taklaa paljon ja tekee paljon töitä mutta on myös hyvä maalintekijä.”
Lisäksi iloiten ilmoitamme, että joukkueenjohtaja / valmentaja Teemu Konu jatkaa JHT:n tiimissä tulevalla kaudella! ”Hienoa, että saimme Konnarin jatkamaan! Mies tietää seuran ja sarjan tavat ja on tärkeä osa johtoryhmää” päättää Seikkula.

Blogini ja videoni


Mielipiteet

Luottamusta ja hölynpölyä

Oikeusministeri Häkkäsellä on ongelma

Pekka Tiainen

Alueuutiset

Kolme sahaa saa energialaitoksiin tukea 3,2 miljoonaa euroa – investointeja savukaasupesureihin sekä purun ja kuoren kuivaukseen

Kotimaan uutiset

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Rinnakkaisia oikeusjärjestyksiä ei saa pesiytyä

Neljän miljoonan suomalaisen käyttämä pankkitunnistus jää pian historiaan

Sote uhkaa viivästyä lisää: valinnan­vapaudesta löytyi yli 20 muutettavaa kohtaa

Ulkomaan uutiset

Saksan pakolais­politiikkaa ravistelee vakava korruptio­skandaali – virkailijan epäillään myyneen turva­paikkoja Bremenissä

Ranskassa mielenosoitukset Macronin uudistuksia vastaan äityivät väkivaltaisiksi

Yhdysvaltain ulkoministeri varoittaa eurooppalaisyhtiöitä rikkomasta Iranin vastaisia talouspakotteita – Saksan ulkoministeri Washingtoniin neuvotteluihin

Talousuutiset

Mikä vaivaa suomalaista miljardibisnestä? Syksyllä saatetaan nähdä sahojen pudotuspeli – "Meillä pitäisi mennä aivan erinomaisesti, mutta ei vain mene"

Skaalan saneerausohjelma hyväksytty – 64 miljoonan euron velat järjesteltiin uudelleen

Urheilu-uutiset

Melkoinen synttärilahja - Lauri Markkanen NBA-tulokkaiden tähdistömiehistöön!

Nyt se on varmaa - Hradecky siirtyy Leverkuseniin!

Maailmalla tapahtuu

Kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kielto Suomessa

Väitöskirja paljastaa: Ruotsalaisilla oli oleellinen rooli Suomen sisällissodassa – Mannerheimin päämajassa 15 ruotsalaista: "Tästä on puhuttu erittäin vähän"

Leipomossa raju tulipalo Kajaanin keskustassa

Traktori karkasi 16-vuotiaan käsistä ojaan, 15-vuotias veli lensi tuulilasin läpi – Isä: "Kyllä maailma siinä pysähtyi"

Lomakuvat paljastivat syövän vauvan silmässä – hotellin valokuvaaja varoitti vanhempia: "Sen ei koskaan pitäisi olla valkoinen"

Loppukevennykset

Ilves yllätti mökkeilijät: ”Siinä se istui ja ihmetteli”

Ranskalaismies laittoi vauvan pesukoneeseen "huvitellakseen" – sai kolme vuotta vankeutta

Poliisi mäiski avopuolisonsa kasvot mustelmille – oikeus tuomitsi, mutta työtoverit pitivät puolta

Facebookista: Lahjuksia, pahoinpitelyitä, varkauksia ja muita rikoksia – Rikolliset kansanedustajat ennen ja nyt
Ihanaa leijonat ihanaa!

Usain Boltin maailmanennätys 100m 9:58 Berliinissä! - Mertaranta!

Youtube-videot

Sote-uudistus kasvattaa kustannuksia

Demokratian häväistys!

Kelan perintä

Köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat”

Velkavipu: Syy miksi rikkaat rikastuvat?

Kuukausiennuste: Lämpöä toukokuun loppuun

Yle Areena

Halla-aho ja Mykkänen eri linjoilla työvoimasta

Vottosen veljekset: Säkkijärven polkka

Päätalo, proosan puurtaja

Helsingin henki ja rikkiammuttu Etyk-sopimus

Sota vei pienen Kosovon maailmanpolitiikan keskiöön
Kalajoki

DJI Phantom 3 4K Kalajoki

Plassi Kalajoki

Kajari 2016 Kalajoki

Drag Race Finaalit Kalajoki 2016

WCSC 2015 Kalajoki finaalit osa 2

Musiikki

Tango to Evora ♥

Enigma ~ Invisible Love ♥

Sergey Grischuk "FOREVER LOVE" | музыка Сергей Грищук

ONLY YOU (română)

Frank Duval - Touch my soul (Pretty Woman)

Liikunta ja terveys

Verenpaine 152/ 86 lepopulssi 52 . Paino 89,1 kg. Jumppa 0/2260 min, kuntosali 0/6610 min, kävely 0/675 km , uinti 1000/28000m, pyöräily 0/903 km

How to lower blood pressure in MINUTES

Initial Symptoms That Your Blood Pressure Is Dangerously High. (1 OF 5 DO NOT KNOW THEY HAVE IT)!

How to Reduce High Blood Pressure Without Medications in Only 5 Minutes

3 Pressure Points That’ll Instantly Lower Your Blood Pressure Naturally

SAY GOODBYE TO HIGH BLOOD PRESSURE AND CHOLESTEROL!!

How to lower blood pressure quickly and naturally

How To Lower High Blood Pressure in 2 minutes

What is a Normal Heart Rate?

How to Lower Blood Pressure Fast Without the Use of Any Medications

Planks for Beginners: How to do a Plank


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti